Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave - vedecká inštitúcia


Vyhľadávanie


Cesta: Titulka

 

Prehľad dokumentov

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1849 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 74  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotáciaZodpovedá
21.5.2019Odberateľské faktúry - marec 2019 [PDF, 88 kB]
Zložka dokumentov: Faktúry 2019
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
21.5.2019Objednávky - marec 2019 [PDF, 74 kB]
Zložka dokumentov: Objednávky 2019
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
26.4.2019Dodávateľské faktúry - február 2019 [PDF, 86 kB]
Zložka dokumentov: Faktúry 2019
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
26.4.2019Odberateľské faktúry - február 2019 [PDF, 87 kB]
Zložka dokumentov: Faktúry 2019
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
26.4.2019Objednávky - február 2019 [PDF, 78 kB]
Zložka dokumentov: Objednávky 2019
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.3.2019Dodávateľské faktúry - január 2019 [PDF, 101 kB]
Zložka dokumentov: Faktúry 2019
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.3.2019Odberateľské faktúry - január 2019 [PDF, 106 kB]
Zložka dokumentov: Faktúry 2019
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.3.2019Objednávky - január 2019 [PDF, 75 kB]
Zložka dokumentov: Objednávky 2019
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
20.2.2019Zmluva o dielo 21/2018 [PDF, 3,6 MB]
Zložka dokumentov: Zmluvy 2018
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
20.2.2019Odberateľské faktúry - december 2018 [PDF, 99 kB]
Zložka dokumentov: Faktúry 2018
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
20.2.2019Dodávateľské faktúry - december 2018 [PDF, 117 kB]
Zložka dokumentov: Faktúry 2018
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
20.2.2019Objednávky - december 2018 [PDF, 80 kB]
Zložka dokumentov: Objednávky 2018
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.2.2019Mayer Franz [PDF, 508 kB]
Majestátny náhrobník z tmavej, vysoko leštenej čiernej žuly patrí na martinskom cintoríne k najstarším. Má tvar plochej vysokej stély , ktorá je osadená do nízkeho sokla z rovnakého materiálu. Stéla sa smerom nahor mierne zužuje, ukončená je zjednodušeným tvarom tympanónu. Celá predná strana náhrobníka je pokrytá textom a tesanými ornamentami. V spodnej časti ide o secesné vlnovky, tympanón je pokrytý rastlinnými rozvilinami. Náhrobník je zo zač.20 stor., mohol sem byť prenesený aj zo staršieho zaniknutého bratislavského cintorína, napr. blumentálskeho. Túto domnienku podporuje aj umiestnenie náhrobníka v sektore 30, kde sú už novšie náhrobníky z konca 50.-tych rokov. V týchto rokoch bol likvidovaný cintorín na Račianskom mýte.
Zložka dokumentov: D - Martinský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.2.2019Utešil Rudolf [PDF, 544 kB]
Mimoriadne zaujímavý náhrobník nezvyklého tvaru, vyhotovený z čiernej žuly. Náhrobník je tvorený širokou základňou, formálne rozdelenou zvisle na tri časti. Centrálna časť stúpa dohora do vysokého hranola, zakončeného nízkou uskakujúcou platňou. Na vrchu hranolu je osadená štylizovaná urna. Predná časť náhrobníku je venovaná textu, pod ním je zavesený symbolický veniec z vavrínových listov z kovu. Pred náhrobkom je krypta, zakrytá jednoduchou kamennou platňou.
Zložka dokumentov: D - Martinský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.2.2019Sendlein Antal [PDF, 465 kB]
Náhrobník má obeliskový tvar. Má trojstupňovú gradáciu. Obelisk z mramoru je umiestnený na podstavec z iného typu kameňa. Podnož celého obelisku je z pieskovca, ktorý je stvárnený ako prírodná skala. Dominantnou dekoráciou obelisku je tesaný reliéfny portrét zosnulého. Portrét je z profilu. Medailón je lemovaný vencom vavrínových listov. Ide o kvalitnú umeleckú prácu z r.1919, bratislavského sochára Alojza RIGELEHO (1879-1940). Pod ním je tesaný maltézsky kríž a text. Pred obeliskom je krypta s kamennou doskou.
Zložka dokumentov: D - Martinský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.2.2019Németh Šamorínsky Štefan [PDF, 508 kB]
Kamenný náhrobok je v tvare pravouhlého hranola ukončeného rímsou. Pod rímsou je vytesaný reliéfny portrét spievajúceho anjela . Ide o umeleckú prácu bratislavského sochára Alojza RIGELEHO
Zložka dokumentov: D - Martinský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.2.2019Johann Korče [PDF, 473 kB]
Monumentálny žulový náhrobok má tvar plytkého výklenku lemovaného úzkymi pilastrami, ktorý je posadený na širšiu tvarovanú základňu. V hornej časti náhrobok ukončuje kladie s nárožnými terčíkmi. Na ňom trojuholníkový tympanon. Centrálna plocha je venovaná textu a portrétnemu reliéfu v oválnom ráme J. Korčeho. Ide o kvalitnú umeleckú prácu bratislavského sochára Alojza RIGELEHO (1879-1940).
Zložka dokumentov: D - Martinský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.2.2019Szova Anton [PDF, 666 kB]
Náhrobok Antona Szovu (1877-1927) – hasičského dôstojníka a učiteľa telocviku hasičov. Súkromným povolaním bol fotograf s vlastným ateliérom. Náhrobok je komponovaný z dvoch častí. Naľavo je vysoký kamenný kríž upevnený v podstavci s mramorovou nápisovou doskou s textom a fotografiou. Napravo stojí postava smútiacej ženy ( plačky) v antickej tóge s vencom v ruke. Plastika je dobre proporčne zvládnutá a vytvára spolu s náhrobkom harmonický celok. Je to kvalitne umelecky i výtvarne vyhotovená socha. Ide o umeleckú prácu bratislavského sochára Alojza RIGELEHO.
Zložka dokumentov: D - Martinský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.2.2019Csermák Daniel [PDF, 546 kB]
Zaujímavo riešený náhrobok Daniela Csermaka (1888-1954) je tvorený jednoduchým mramorovým pomníkom obdĺžnikového tvaru posadeného na širšiu základňu. Na pomníku je rytý text. Na pravej strane sa o pomník opiera postava ženy v antickom odeve s ružou v ruke. Výraz tváre i voľný odev symbolizujú hlboký žiaľ. Socha je z mramoru. Je to kvalitne umelecky i výtvarne vyhotovená socha. Ide o umeleckú prácu bratislavského sochára Alojza Rigeleho.
Zložka dokumentov: D - Martinský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.2.2019Riener Josef + Riener Ludwig [PDF, 595 kB]
Kamenný náhrobník rodiny Riener je v tvare stély, ktorá je ukončená tvarovanou rímsičkou. Dominantným prvkom náhrobníku sú , centrálne umiestnené, reliéfne portréty dvoch zosnulých. Portréty sú umelecky kvalitne zvládnuté, vyznačujú sa snahou o verné zachytenie podoby zomrelého. Sú umiestnené v oválnych medailónoch, ktoré zjednocuje motív kríža a rastlinný ornament. Náhrobník vhodne dopĺňa priestor samotného hrobu, ktorý je olemovaný múrikom s tesanými dekoráciami. Autorom reliéfov je významný bratislavský sochár Alojz Rigele.
Zložka dokumentov: D - Martinský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.2.2019Mišák Josef [PDF, 803 kB]
Umelecky mimoriadne hodnotný náhrobok je vytvorený z viacerých častí. Spodok tvorí sokel z pieskovca s menami zosnulých. Na sokli je úzka platňa s textom „Tak tomu osud chcel“. Na nej je socha z pieskovca – kľačiaca postava opierajúca sa o kríž , so zopätými rukami a s klobúkom voľne visiacim na chrbte. Ide pravdepodobne o umelecké spojenie náboženského a osobnostného významu.
V hrobe je pochovaný Josef MIŠÁK (1866 – 1939) významný slovenský botanik a záhradník.
Zložka dokumentov: D - Martinský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.2.2019oplotenie a brána Martinského cintorína [PDF, 601 kB]
Cintorín je, v časti orientovanej do Trnavskej cesty, oplotený pôvodným plotom z betónových stĺpov s podmurovkou, ktorý vyhotovila známa bratislavská stavebná firma Pittel – Brausewetter v r.1919. Kovovú časť plota dodala firma Ľudovít Márton – umelecké zámočníctvo. Nad cintorínskou bránou, ktorá dnes tvorí hlavný vchod do cintorína, je , v kruhových terčoch, nadpis, podľa vzoru rímskych katakomb: Resurrectio mortuorum – fiducia christianorum (Vzkriesenie mŕtvych – nádej kresťanov).
Zložka dokumentov: D - Martinský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.2.2019Jozefa Reiszler [PDF, 384 kB]
Náhrobník edikulového typu. Na hranolovom podstavci stojí stéla edikulového tvaru ktorej nárožia sú zdobené bosážou. Dole je prevýšená nika v ktorej je váza s plameňom. Nad nikou je nápisová tabuľa. Edikulový rám ukončuje trojuholníkový štít v ploche ktorého sú presýpacie hodiny. Na štíte je kríž, v mieste kríženia ramien s písmenami IHS, pričom z vodorovného ramena vyrastá reliéf kríža.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.2.2019Gejza Mitický [PDF, 383 kB]
Náhrobok a náhrobník z čierneho mramoru. Na hrobe leží jednoduchá čierna doska. Náhrobník tvorí stéla dole na krajoch rozšírená do strán ako podstavec pod vázy s kvetinami. Nad menom je vyrytá korunka a kovový medailón s hlavou Krista.
Hore nápis s menom zosnulého a údajom, že MUDr. Gejza Mitický bol vládnym radcom zdravotnej služby na Slovensku (okrem iného i významným organizátorom lekárskeho života na Slovensku ).
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.2.2019Brandl Juliana [PDF, 509 kB]
Bohato dekorovaný náhrobník. Dole hranolový sokel zdobený na čelnej stene telom hada, symbolom večnosti, zvinutého do kruhu ktorého telo pretína šíp. Sokel je ukončený dekoratívnym radom listovca. Na sokli stojí latinský kríž predstavený pred hladkú zadnú stenu náhrobníka. Zvislé rameno kríža zdobí dole festón kvetov držaný fakľami, symbolmi svetla. V mieste kríženia ramien je nápisová tabuľka, na ktorej sú dve proti sebe stojace listové voluty vo vrchole s kvetom.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1849 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 74  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Kontext

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.