Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave - vedecká inštitúcia


Vyhľadávanie


Cesta: Titulka

 

Prehľad dokumentov

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1849 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5 6 7 ... 74  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotáciaZodpovedá
18.11.2019Justičný palác [PDF, 708 kB]
Ikonickou stavbou Záhradníckej ulice je budova Justičného paláca. Ide o rozsiahly stavebný komplex na symetrickom pôdoryse, ktorý vytvára celý obytný blok lemovaný ulicami Šoltésovej, Chorvátskou, Justičnou a Záhradníckou. Autorom projektu je Alexander Skutecký, v spolupráci s V. Holeschom. Projekt je z r.1937, realizácia o rok neskôr.
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
18.11.2019Bytový dom s prejazdom a pamätnými tabuľami [PDF, 675 kB]
Rozmerný bytový dom uzatvára svojou hmotou stavebný blok vymedzený ulicami Povraznícka, Bjornsonova a Belopotockého. Dom je zaujímavý svojim prejazdom, ktorým prepája Benediktiho a Anenskú ulicu s Bjornsonovou. Nad prejazdom je umiestnená pamätná tabuľa Björnsone Björnstjerna s portrétnou plaketou, po stranách prejazdu sú ploché mramorové kruhové terče s textom. Tieto PT sú NKP, objekt nie je chránený.
Mohutný bytový dom navrhol nestor slovenskej architektúry prof. Emil Belluš (1899-1979) v r.1935. Okrem menších, ale aj veľkorozmerných bytov navrhol Belluš do objektu aj viacero ateliérov, ktoré využívali viacerí renomovaní slovenskí umelci (Galanda, Fulla, Ondreička).
Zložka dokumentov: A) Bytové domy
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
18.11.2019Objekt elektrární [PDF, 785 kB]
V radovej zástavbe Pražskej ulice upúta pozornosť rozmerný objekt Západoslovenských elektrární. Ide o polyfunkčný objekt, v ktorom sa spájajú viaceré funkcie. Pôvodnú stavbu na tomto mieste postavili podľa projektu Fridricha Weinvurma a Ignáca Vécseiho v r.1928. O deväť rokov neskôr objekt prestaval, nadstaval a fasádu zjednotil architekt Dušan S. Jurkovič (1868 -1947). Jurkovič sa v 30.-tych rokoch venoval vo svojej tvorbe vo veľkom meradle aj technickým stavbám, špeciálne pracoval pre energetiku. Tieto stavby majú veľa spoločných znakov, jedným z veľmi špecifických, je keramický obklad fasády. (Jurkovičov brat mal v Trnave tehelňu).
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
18.11.2019bytový dom s nadstavbou [PDF, 516 kB]
Typický objekt pôvodnej zástavby Obchodnej ulice, postavený na úzkej parcele. Je to pôvodne vinohradnícko- remeselnícky dom, upravený začiatkom 20. stor. Úpravy boli realizované podľa projektu Ing. arch. Jindřicha Merganca (1889 – 1974) , ktorý v r.1924 navrhol zaujímavú nadstavbu objektu, ako dynamickú kompozíciu v duchu kubistického expresionizmu.
Zložka dokumentov: A) Bytové domy
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
18.11.2019Polyfunkčný dom s pasážou (Royko pasáž) [PDF, 603 kB]
V Bratislave od r. 1840 fungovala tzv. Roykova základina, charitatívna organizácia založená jedným z najbohatších bratislavských mešťanov, A. S. Roykom. Táto organizácia sa rozhodla vybudovať na uvoľnenom priestore na Obchodnej ul. bytový dom s obchodnými prevádzkami. So súhlasom Konventu Milosrdných bratov vybudovala v r. 1931 známu „Royko pasáž“ spájajúcu Obchodnú ulicu s Jedlíkovou ulicou. Royko pasáž spája Obchodnú ulicu s Jedlíkovou ulicou a následne cez Orient pasáž aj s Nám. SNP. Projekt spracoval architekt Ernst Steiner v r.1924 v duchu čistého funkcionalizmu. Budova má 5 nadzemných podlaží a jedno ustúpené podlažie. V parteri sú obchodné priestory a vstup do pasáže. Pasáž má úžasný tvarovaný strop, presvetlená je cez sklobetónové tvárnice.
Zložka dokumentov: A) Bytové domy
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
18.11.2019obytný dom + fara Cirkevného zboru reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku [PDF, 308 kB]
Kostol reformovanej cirkvi je súčasťou kompaktnej zástavby zadnej časti Námestia SNP. V dvorovej časti pokračuje obytným domom reformovanej cirkvi, tzv Kalvínov dvor, ktorého priečelie tvorí líniu Obchodnej ulice. Obytný dom, ktorý je s kostolom spojený malou záhradkou má podobnú kompozíciu priečelia s motívom štítu ako kostol. Jeho ráz je však skôr secesný než novorománsky. K zadaniu na kostol a nájomný dom predchádzala súťaž, v ktorej pravdepodobne zvíťazil mladý (ešte iba študent architektúry) Bratislavčan Franz Wimmer. Tento rozsiahly komplex je v rokoch 1911 – 1913, jeho prvou realizáciou. Oba objekty kostol aj fara (obytný dom) boli prevádzkovo prepojené. Bol to prvý vysoký dom na tejto ulici, postavený zo železobetónu.
Zložka dokumentov: A) Bytové domy
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
18.11.2019Obchodný dom (pôvodne SCHON) [PDF, 482 kB]
Rozmerný obchodný a obytný dom postavený v duchu čistého funkcionalizmu v rokoch 1933-1934 podľa projektu Fridricha Weinwurma (1885 -1942) a Ignáca Vécseia. Objekt má 6 nadzemných podlaží a jedno ustúpené podlažie. Okenné otvory majú podobu širokých francúzskych okien s drôteným zábradlím. Obchodné priestory spĺňali najvyššie požiadavky na obchodnú prevádzku, v objekte prechádzali cez dve podlažia, ktoré spájal otvor v tvare elipsy s oceľovým zábradlím. Prakticky celý parter je riešený ako veľkorozmerný výklad, s veľkými presklenenými plochami v kovových tvarovaných rámoch . Obchodné priestory predstavujú spolu so strohou fasádou jeden celok. Objekt je príkladom dokonalej symbiózy obchodnej a obytnej funkcie. Bratislavčania ho majú v pamäti ako OD Pionier, neskôr Junior.
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
18.11.2019budova Slovenskej technickej univerzity [PDF, 631 kB]
Dominantnou stavbou Vazovovej ulice je objekt Slovenskej technickej univerzity, ktorá zapĺňa jej celú severnú časť. Budova bola postavená pre potreby Školy umeleckých remesiel, v r. 1928 (až 1937), podľa projektu dvojice architektov Jiřího Grossmanna (1892-1957) a Aloisa Balána v duchu Bauhausu. Táto dvojica autorov navrhla v medzivojnovom období v Bratislave viacero funkcionalistických stavieb. Budova školy na Vazovovej je mimoriadne cenný príklad vysoko účelovej školskej budovy, pri stavbe ktorej boli použité mnohé moderné technológie. Nosnou konštrukciou je liaty rámový železobetónový skelet.. V duchu funkcionalizmu je spracovaná celá hlavná fasáda, členená veľkoplošnými rastrovanými oknami. Charakterizuje ju prísna symetria, s ustúpeným centrálnym stavebným blokom, v ktorom je situovaný hlavný vstup do budovy. Budova je zachovaná v svojej celistvosti a stále slúži ako škola.
Zložka dokumentov: D) Školstvo
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
18.11.2019Polyfunkčný dom (dnes Akadémia vzdelávania) [PDF, 544 kB]
Takmer celú juhovýchodnú stranu Gorkého ulice zaberá rozmerný polyfunkčný dom postavený v r.1934 -5 vo funkcionalistickom štýle. Autorom projektu je architekt Alexander Skutecký (1883-1944). Projekt bol spracovaný pôvodne pre dve poisťovne . V objekte mali poisťovne prevádzky, na vyšších poschodiach boli byty zamestnancov. Skutecký navrhol až puristicky čistú podobu architektúry. Aby potlačil možno nevhodnú veľkú hmotu objektu v relatívne úzkej ulici, rozhodol sa o striedanie hmoty domu s otvoreným priestorom s terasou. Vznikla tak špičková architektúra, ktorá je súčasťou bratislavského súboru funkcionalistických stavieb. Stavba má železobetónovú skeletovú konštrukciu, vyplnenú tehlami, kovové okenné výplne, hladké fasády obložené travertínom, v interiéri bol použitý mramor. Budova je zachovaná prakticky bez zmeny.
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
15.11.2019dom Dunajskej banky, neskôr „Mliečny bar“ [PDF, 557 kB]
Nárožný objekt, postavený pôvodne ako obchodný a obytný dom pre Dunajskú banku. Autorom projektu je významný bratislavský staviteľ, predstaviteľ bratislavského funkcionalizmu Fridrich Weinwurm (1885 -1942), v spolupráci s Ignácom Vécseim. Budovu postavili v r.1936 -1937. Objekt vhodne svojou hmotou vypĺňa nárožie exponovanej časti mesta. Vytvára zaujímavý kontrast k historizujúcej architektúre svojho okolia. Architekti veľmi vhodne spojili obchodné priestory v parteri, s kancelárskymi priestormi na poschodí a s bytmi na ďalších podlažiach. Výraz fasády určujú rozmerné francúzske okná s drôteným zábradlím. Bratislavčania tento objekt vnímajú aj ako spomienku na ikonický bufet Mliečny bar, ktorý bol roky v prízemí budovy (dnes prevádzka McDonald´s).
Zložka dokumentov: A) Bytové domy
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.11.2019CELOMESTSKÝ ZOZNAM PAMäTIHODNOSTÍ MESTA BRATISLAVY [PDF, 360 kB]Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.11.2019Obchodný dom TETA [PDF, 441 kB]
Obchodný dom TETA bol postavený ako prvý obchodný dom v meste roku 1929. Projektantom bol architekt Alexander Skutezky, staviteľom bol Armin Hecht, ktorý zároveň postavil aj objekt na Grösslingovej ulici č. 9. Oba domy boli prepojené nezakrytou pasážou.
Nájomníkom časti do Dunajskej ulice bola firma TETA, ktorá v ňom zriadila jednotkový obchod. Objekt sa vyznačuje čistými funkcionalistickými tvarmi. Po 2. svetovej vojne v ňom bola zriadená obľúbená predajňa potravín.
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.11.2019Šafárikovo nám. – park pri Kačacej fontáne [PDF, 612 kB]
Bratislavský okrášľovací spolok z členských príspevkov, z podpôr mesta a z iniciatívy a nadšenia občanov obnovoval staršie a zalesňoval neupravené a pôvodný účel strácajúce priestranstvá. Takým priestorom bola aj plocha bývalého trhu na hovädzí dobytok medzi Starým mostom a budovou UK na Šafárikovom námestí. Vznikol tu významný, hoci rozsahom malý parkový priestor, ktorý bol od svojho založenia výborne udržiavaný. Plocha bola pravidelne delená štyrmi prístupovými cestičkami v rohoch nepravidelného obdĺžnika, ktoré lemovali oválnu centrálnu plochu, v ktorej bola umiestnená neskôr fontána zvaná „Kačica“ od bratislavského sochára R. Kuhmayera dokončená r. 1914 ( národná kultúrna pamiatka). Na navŕšených prírodných kameňoch uprostred bazéna sochár naturalisticky stvárnil postavičky chlapcov, ako sa hrajú a zápasia s kačkami. Voľne sa pritom inšpiroval miestnou povesťou o chlapcoch – pastierikoch, ktorí sa posmievali vodníkovi a ten ich zaklial. Parčík mal všetky plôšky lemované tepanou kov
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.11.2019budova továrne Apollo, dnes Design factory [PDF, 630 kB]
Budova na Bottovej ulici č. 2 bola postavená v roku 1941 podľa projektu firmy Pittel a Brausewetter v čase najväčšieho rozmachu továrne Apollo, rafinérie minerálnych olejov. Tá začala svoju výrobu v Bratislave v roku 1896 a postupne sa stala jednou z najmodernejších rafinérií v strednej Európe.
Rozmach továrne v 40. rokoch, kedy bola budova postavená, súvisel so začatím činnosti krakovacieho amerického zariadenia DUBBS, ktoré patrilo k vtedajšej svetovej špičke.
Objekt patrí k typickým predstaviteľom továrenskej architektúry 40. rokoch minulého storočia, jeho suterén slúžil v priebehu vojny ako protiletecký kryt pre 380 osôb. Počas bombardovania továrne bol zasiahnutý juhozápadný koniec budovy.
Zložka dokumentov: A) Technické stavby
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.11.2019Stará sladovňa [PDF, 644 kB]
Stará sladovňa bola postavená okolo roku 1872 ako sladovňa pre bratislavský pivovar Stein, ktorý patril k najväčším pivovarom na území Slovenska. Bola počas prevádzky niekoľkokrát modernizovaná, hlavne v 40. rokoch 20. storočia.
Medzi rokmi 1975 – 1980 prešiel objekt kompletnou rekonštrukciou a bol prestavaný na ikonickú piváreň nazývanú Mamut. Po roku 1989 tu boli rôzne prevádzky, dnes je prázdna.
Objekt starej sladovne historicky súvisí s pivovarom Stein, ktorého kvasiareň bola vyhlásená na národnú kultúrnu pamiatku.
Budova je pripomienkou dejín pivovarníctva v Bratislave. Po zastavení výroby bola v 70. – 80. rokoch ako jedna z 1. priemyselných stavieb rekonštruovaná pre spoločenské účely, čo svedčí o uvedomení si jej hodnoty pre históriu a súčasný život mesta.
Zložka dokumentov: A) Technické stavby
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.11.2019Administratívna a obytná budova Život poisťujúcej účastinnej spoločnosť Phönix/Fénix [PDF, 479 kB]
Objekt administratívno - obytnej budovy bývalej poisťovne bol postavený podľa projektu významných slovenských architektov Fridricha Weinwurma a Ignáca Vécseia medzi rokmi 1928 – 1929. Staviteľom bol Jozef Erdély.
Zo spodnej dvojpodlažnej kompaktnej hmoty vyrastá trojkrídlová trojpodlažná nadstavba. Pôvodne boli spodné podlažia vyhradené kancelárskym priestorom, na ďalších sú byty prístupné dvojicou schodísk v zadnej časti objektu. Prvé dve podlažia s veľkorysými horizontálnymi okennými otvormi sú obložené travertínom. Budova patrí medzi prvé puristické stavby na Slovensku. Vyznačuje sa bezozdobnosťou a prevádzkovou jednoduchosťou.
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.11.2019Obchodný a obytný dom Luxor [PDF, 355 kB]
Polyfunkčný objekt Luxor spolu s budovou Slovenskej sporiteľne tvorí južné nárožie Námestia SNP, na ktorom sa v 30. rokoch 20. storočia stavali v Bratislave najmodernejšie funkcionalistické stavby.
Objekt bol postavený podľa projektu významného brnianskeho architekta Jána Víšeka v rokoch 1937 – 38. Trojuholníkový pôdorys budovy bol daný tvarom pozemku určeným reguláciou Štúrovej ulice. Na prízemí boli obchodné prevádzky, na 1. poschodí obľúbená reštaurácia Luxor, na vyšších podlažiach byty a kancelárie. Uličná fasáda s pozdĺžnymi oknami sa vyznačuje úspornými výrazovými prostriedkami funkcionalizmu.
Zložka dokumentov: A) Bytové domy
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.11.2019nájomný dom Magnezitového priemyslu [PDF, 509 kB]
Nájomný dom bol postavený medzi rokmi 1937 – 38 podľa projektu Jozefa Konráda. Stavebníkom bol Magnezitový priemysel a staviteľom Jozef Erdély.
Dom je vyvrcholením tvorby Jozefa Konráda v oblasti bytovej architektúry. Jozef Konrád je autorom niekoľkých významných bratislavských stavieb, napr. Nemeckého veslárskeho klubu, či Obchodného a bytového domu na Obchodnej ulici č. 10.
Zložka dokumentov: A) Bytové domy
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.11.2019Stredoškolský internát dnes Sociálna poisťovňa [PDF, 567 kB]
Objekt tvorí nárožie Ul. 29. augusta a Cukrovej ulice. Postavený bol podľa projektu F. Krupku ako stredoškolský internát v roku 1925. Uličná fasáda nesie výrazné znaky kubistickej architektúry, ktorá je ojedinelá plastickým stvárnením celej hmoty.
Zložka dokumentov: A) Bytové domy
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.11.2019Administratívna budova fondu národnej obnovy dnes Ministerstvo pôdohospodárstva [PDF, 585 kB]
Rozsiahly komplex ktorý spolu s obytnými domami ( Dostojevského rad č. 3 a 5 ) tvorí samostatný urbanistický blok. Všetky budovy v bloku boli postavané podľa projektu Eugena Kramára a Štefana Lukačoviča v rokoch 1947 - 1952. Základom dispozície je hala s galériou ktorá sa opakuje na každom podlaží. Dispozíciu tvorí trojtrakt v strede s chodbou. V budove je stále funkčný pater noster.
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.11.2019Štefánikove štátne ľudové a meštianske školy dnes MŠ a ZŠ M. R. Štefánika [PDF, 560 kB]
Štefánikove školy, dnes Materská a základná škola na Grösslingovej ulici, boli postavené podľa projektu Petra Kopáčka v rokoch 1930 – 1931. Tvoria ju dve samostatné budovy spojené prízemnou chodbou s dvoma telocvičňami. V prednej budove na prízemí bol byt riaditeľa a školníka, vzadu školská jedáleň. Školy patrili v čase vzniku k prestížnym realizáciám ministerstva školstva a národnej osvety. Vyznačovali sa na tú dobu kvalitným technickým vybavením ( ústredné kúrenie, hygienické zariadenia).
Zložka dokumentov: D) Školstvo
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
1.11.2019Dodávateľské faktúry - október 2019 [PDF, 109 kB]
Zložka dokumentov: Faktúry 2019
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
1.11.2019Odberateľské faktúry - október 2019 [PDF, 94 kB]
Zložka dokumentov: Faktúry 2019
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
2.10.2019Odberateľské faktúry - september 2019 [PDF, 94 kB]
Zložka dokumentov: Faktúry 2019
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
2.10.2019Dodávateľské faktúry - september 2019 [PDF, 99 kB]
Zložka dokumentov: Faktúry 2019
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1849 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5 6 7 ... 74  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Kontext

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.