Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave - vedecká inštitúcia


Vyhľadávanie


Cesta: Titulka

 

Prehľad dokumentov

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1849 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 74  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotáciaZodpovedá
22.10.2015budova dobrovoľných hasičov a záchranárov [PDF, 683 kB]
6 –podlažný rožný objekt postavený v 30. rokoch 20. storočia so vstupom aj z Radlinského aj z Belojanisovej ulice, nad ktorým sa nachádza reliéf troch hasičov v rôznych pozíciách ako zachraňujú ženu s dieťaťom.
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
20.12.2009Budova farského úradu [PDF, 444 kB]
Budova farského úradu sa nachádza na začiatku Baničovej ulice. Je to objekt situovaný rovnobežne s ulicou. Hlavná fasáda je štvorosová. Objekt prešiel viacerými stavebnými úpravami.
Zložka dokumentov: Vajnory - nehnuteľné
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
1.2.2016budova fary [PDF, 3,3 MB]
V blízkosti rímsko-katolíckeho kostola sv. Filipa a Jakuba stojí historická budova fary.
Predná časť je dvojpodlažná, na ňu nadväzuje zadná časť, ktorá mala pôvodne charakter
vinohradníckeho domu a slúžila ako hospodárske zázemie.
Zložka dokumentov: Rača - nehnuteľné
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
20.12.2009Budova fary [PDF, 391 kB]
Prízemná budova s pôdorysom v tvare písmena L. Patrí medzi najstaršie zachované objekty v obci. Na uličnej fasáde má vstupný kamenný portál s datovaním 1737, ktorý ústi do prejazdu zaklenutého klenbami so styčnými lunetami.
Zložka dokumentov: Z. Bystrica - nehnuteľné
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
21.10.2015Budova Ferdinandových kúpeľov na Železnej studienke [PDF, 270 kB]
V hornej časti Mlynskej doliny asi 650 m za IX. mlynom nechalo v roku 1826 mesto Bratislava urobiť analýzu tunajšieho prameňa a zistilo sa, že okrem uhličitanu vápnitého, uhličitanu sodného a horečnatého voda obsahovala aj kysličník železitý , odtiaľ pomenovanie Železná studienka.
Zložka dokumentov: A) Zdravotníctvo
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
26.10.2015budova hlavnej železničnej stanice [PDF, 612 kB]
Jadrom dnešnej Hlavnej železničnej stanice v Bratislave je druhá budova železničnej trate Viedeň-Bratislava-Budapešť postavená v roku 1860 s viacerými prístavbami a prestavbami z neskorších období.
Zložka dokumentov: A) Železničné stavby
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
21.10.2015Budova lazaretu s kostolíkom [PDF, 566 kB]
Lazaret na Dunajskej ulici nachádzajúci sa v blízkosti Dunajskej brány založený v 17. storočí, bol rozšírený v rokoch 1735 a 1788 ( podľa G.Weyde v rokoch 1778-1783). Maria Terézia prispela 15000 fl. A tento jej čin bol vytesaný aj do červenej mramorovej dosky, ktorá sa nachádzala ešte v 20. rokoch 20. storočia na objekte lazaretu.
Zložka dokumentov: A) Zdravotníctvo
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
28.10.2015budova mestského pivovaru [PDF, 473 kB]
Mestský pivovar sa nachádzal na Rybnom námestí č.3 a bol postavený po roku 1780 bratislavským architektom Fr. Romischom, ktorý bol členom kráľovskej stavebnej komory v Bratislave. Jednoposchodová 11 osová budova nepravidelného obdĺžnikového pôdorysu s dvorom uprostred bola postavená v duchu neskorého barokového klasicizmu (luisézu) podľa typu účelových budov.
Zložka dokumentov: A) Technické stavby
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
20.12.2009Budova Miestneho úradu [PDF, 816 kB]
Budova Miestneho úradu je situovaná v centre obce, na nároží ulíc Roľnícka a Jačmenná. Objekt bol postavený pravdepodobne v 50-tych rokoch 20 storočia. Je to typickým predstaviteľom vysoko účelovej a funkčnej stavby. Budova má pôdorys v tvare písmena „T“, má dve nadzemné a jedno podzemné podlažie. Zaujímavým prvkom je centrálne, symetricky situovaný rizalit, ktorý vymedzuje hlavný vstup do objektu, lemovaný po stranách jednou okennou osou. Nad hlavným vstupom je na poloblúkových konzolách položený poloblúkový balkón. Rizalit je ukončený atikou. Strecha objektu je sedlová s valbami. Interiéru dominuje centrálne schodisko.
Zložka dokumentov: Vajnory - nehnuteľné
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
20.12.2009Budova Miestneho úradu [PDF, 386 kB]
V centre starej Dúbravky je postavená budova, v ktorej súčasnosti sídli Miestny úrad. Pôvodne to bola Obecná škola. Jedná sa o čiastočne dvojpodlažnú a čiastočne prízemnú budovu, ktorej vnútorné priestory jasne dokladajú pôvodný staviteľský zámer ,ktorým bola školská stavba. Interiér prízemia určuje rozmerná chodba s jednotlivými triedami prístupnými z chodieb. Objekt má stanovú strechu, pokrytú pálenou krytinou. Budova bola postavená pravdepodobne v prvej štvrtine 20. storočia.
Zložka dokumentov: Dúbravka - nehnuteľné
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
22.10.2015Budova Ministerstva vnútra [PDF, 504 kB]
Pôvodne budova finančných úradov, postavená v roku 1931-32 podľa projektu významného architekta Františka Krupku. Ide o monumentálne riešenú architektúru s akcentovanou hmotou hlavného priečelia.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
20.12.2009Budova Ministerstva vnútra SR [PDF, 532 kB]
Pôvodne budova finančných úradov, postavená v roku 1931-32 podľa projektu významného architekta Františka Krupku. Ide o monumentálne riešenú architektúru s akcentovanou hmotou hlavného priečelia. Objekt má obdĺžnikový pôdorys , dispozícia má v sebe vnútorné átrium, stavba je riešená ako dvojtrakt s dvoma hlavnými schodiskami. Fasády charakterizuje pravidelný rytmus okenných otvorov, v atike hlavnej fasády je umiestnený štátny znak –dvojkríž na trojvrší, pod ním datovanie v rímskych čísliciach: MCMXXXI.
Zložka dokumentov: Ružinov - nehnuteľné
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
20.12.2009Budova obecnej školy s pamätnými tabuľami [PDF, 2,7 MB]
Dvojpodlažná budova situovaná na rohu Charkovskej a ul. Na Grbe zastrešená sedlovou strechou s valbou. Na fasáde orientovane do ulice Na Grbe je kamenná tabuľa s nápisom: TÚTO MASARYKOVU OBECNÚ ĽUDOVÚ ŠKOLU VYBUDOVALA OBEC DEV. NOVÁ VES V.R. 1926 NA PAMIATKU NÁRODNÉHO OSLOBODENIA. Tabuľa je osadená v kamennom ráme hor ukončeným girlandou v ktorej znak Československej republiky dole po stranách datovanie 1926.
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
20.12.2009Budova Potravného družstva [PDF, 739 kB]
Na nároží ulíc Roľnícka a ulica Pod Lipami je situovaná budova „Potravného družstva“. Potravné družstvo založili vo Vajnoroch v roku 1919 a malo na začiatku 322 členov. V roku 1930 bolo až 438 členov. Medzi nimi boli najmä roľníci, robotníci a remeselníci ale napr. aj hlavný vajnorský veľkostatkár Sprinzel. Družstvu patrili dva obchody a výčap. V 30 rokoch 20. storočia si družstvo vo Vajnoroch vybudovalo poschodovú budovu, ktorá slúžila nielen spolkovým účelom, ale aj širokej verejnosti. V budove bola divadelná sála ,miestnosti pre knižnicu, spoločenská sála. Táto budova dodnes stojí, v zásade nezmenenej podobe. Po poslednej obnove jej fasády zmizol nápis „Potravné družstvo“, ktorý pripomínal jej históriu. Budova má rozmerný blokový charakter, má dve nadzemné podlažia a jedno podzemné. Aj v súčasnosti je na prízemí pohostinstvo.
Zložka dokumentov: Vajnory - nehnuteľné
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
20.12.2009Budova potravného družstva [PDF, 223 kB]
Poschodová budova Pohostinstva u Michala. Pôvodne to bola prízemná budova Potravného družstva s vlastným konzumom, krčmou a veľkou sálou a kanceláriou Úverného družstva. Postavená bola na zač. 20. storočia, prebudovaná po 2. sv. vojne, priestory boli rozšírené o prístavby z východnej strany a do dvora. V tejto budove bola sála, kde nacvičovalo ochotnícke divadlo a telovýchova v Devínske Novej Vsi.
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
22.10.2015budova požiarnej zbrojnice v Rači [PDF, 292 kB]
Na Detvianskej ulici je postavená budova Požiarnej zbrojnice. Bola postavená v roku 1940 z príspevkov bohatších obyvateľov Rače ,ako reakcia na časté požiare v obci. Budova má vysoko účelne architektonické spracovanie, čomu zodpovedá aj vonkajšia fasáda zbrojnice.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
22.10.2015budova požiarnej zbrojnice v Starom Meste [PDF, 288 kB]
3-podlažný objekt so zvýraznenou strednou 3okennou časťou, od ktorej na ľavo i na pravo je na 1. a 2. poschodí 5 okenných osí . Na prízemí v strednej časti je hlavný vstup, v strede klenáku sa nachádza erb hasičského spolku, v ľavej časti sa nachádzajú veľké dverné otvory do garáží hasičských áut.
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
20.12.2009Budova r.- k. fary [PDF, 262 kB]
Prízemná budova starej rímsko – katolíckej fary je situovaná hneď oproti kostolu sv. Márie Magdalény. Má obdĺžnikový pôdorys a sedlovú strechu so štítom. V ľavej časti fasády je nový vstup do garáží. Podľa zachovaných detailov v objekte, pochádza objekt pravdepodobne z 18. storočia, je možné, že je i starší.
Zložka dokumentov: Rusovce - nehnuteľné
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
20.12.2009Budova r.-k. fary [PDF, 309 kB]
Budova starej fary je jednoposchodová, obdĺžnikového pôdorysu so sedlovou strechou so štítom. V ľavej časti má široký prejazd. Budova patrí medzi najstaršie objekty Jaroviec a bola postavená pravdepodobne už v 18. storočí.
Zložka dokumentov: Jarovce - nehnuteľné
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
18.11.2019budova Slovenskej technickej univerzity [PDF, 631 kB]
Dominantnou stavbou Vazovovej ulice je objekt Slovenskej technickej univerzity, ktorá zapĺňa jej celú severnú časť. Budova bola postavená pre potreby Školy umeleckých remesiel, v r. 1928 (až 1937), podľa projektu dvojice architektov Jiřího Grossmanna (1892-1957) a Aloisa Balána v duchu Bauhausu. Táto dvojica autorov navrhla v medzivojnovom období v Bratislave viacero funkcionalistických stavieb. Budova školy na Vazovovej je mimoriadne cenný príklad vysoko účelovej školskej budovy, pri stavbe ktorej boli použité mnohé moderné technológie. Nosnou konštrukciou je liaty rámový železobetónový skelet.. V duchu funkcionalizmu je spracovaná celá hlavná fasáda, členená veľkoplošnými rastrovanými oknami. Charakterizuje ju prísna symetria, s ustúpeným centrálnym stavebným blokom, v ktorom je situovaný hlavný vstup do budovy. Budova je zachovaná v svojej celistvosti a stále slúži ako škola.
Zložka dokumentov: D) Školstvo
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
28.10.2015budova starej mestskej elektrárne [PDF, 354 kB]
Prvé elektrické žiarovky v Bratislave sa rozsvietili 2. februára 1884, prvá električka (elektrická mestská hromadná doprava) začala v uliciach Bratislavy premávať v auguste 1895.
Zložka dokumentov: A) Technické stavby
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
28.10.2015budova starej mestskej plynárne [PDF, 335 kB]
Stará plynáreň sa nachádzala od roku 1856 v priestore dnes už neexistujúcich ulíc Jánskej a Valónskej a dnešného námestia Slobody. Bola druhým priemyslovým podnikom v Bratislave a zabezpečovala výrobu svietiplynu na osvetľovanie ulíc, verejných priestranstiev a budov i domácností.
Zložka dokumentov: A) Technické stavby
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
22.10.2015budova škôlky [PDF, 459 kB]
Dvojpodlažný podpivničený objekt so sedlovou strechou má sedemosovú fasádu do Radlinského ulice, pričom v prvej osi sprava na prízemí je hlavný vstup do objektu. Budova bola postavená na začiatku 20. storočia, pred rokom 1918 ako ovoda – škôlka.
Zložka dokumentov: D) Školstvo
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
28.10.2015budova televízneho vysielača na Kamzíku [PDF, 286 kB]
Televízna veža na Kamzíku je postavená v nadmorskej výške 433 m n. m. Je vysoká 194 m, vo výške 70 m sa nachádza reštaurácia a vyhliadková plošina s výhľadom na Bratislavu. Postavená bola v roku 1975 podľa projektu J. Tomašáka, S. Majku a J. Kozáka.
Zložka dokumentov: A) Technické stavby
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
16.12.2010Budova veslárskeho klubu [PDF, 97 kB]
V tejto zaujímavej stavbe s vežičkou na petržalskej strane Dunaja sídlil Bratislavský veslársky klub založený v roku 1862, ktorý bol prvým moderným športovým klubom v Uhorsku na spôsob anglických klubov. Objekt bol postavený v neogotickom štýle podľa projektu Raymunda Jeblingera v rokoch 1885-6 (v niektorej literatúre sa uvádza rok 1896). Budova stála v blízkosti mieste, kde dnes ústi most SNP na petržalskej strane, preto budovu pri výstavbe mosta asanovali. Jednotlivé očíslované časti budovy sa ešte niekoľko rokov nachádzali na dvore JRD Rusovce, ale časom sa roztratili.
Zložka dokumentov: Petržalka
PhDr. Viera Obuchová, CSc.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1849 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 74  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Kontext

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.