Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave - vedecká inštitúcia


Vyhľadávanie


Cesta: Titulka

 

Prehľad dokumentov

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1369 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 55  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotáciaZodpovedá
18.11.2011-- Zadejte název --
Zložka dokumentov: Faktúry
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
28.6.2011-- Zadejte název --
Zložka dokumentov: OZNAMY
PhDr. Ivo Štassel
28.6.2011-- Zadejte název --
Zložka dokumentov: OZNAMY
PhDr. Ivo Štassel
4.12.2010„Hodové hrozny“– symbol karloveských hodov [PDF, 404 kB]
„Hodové hrozny“– symbol karloveských hodov
Septembrové michalské hody sa v Karlovej Vsi organizujú od roku 1935, kedy vznikol dnešný kostol zasvätený sv. Michalovi Archanjelovi. Aj v časoch, keď ešte nebol kostol, len kaplnka sv. Jána Nepomuckého z roku 1796, boli hody v Karlovej Vsi – vinohradníckej obci v období oberačiek hrozna. Tento termín korešpondoval aj s jesenným odchodom mladých regrútov na vojnu. Regrúti boli aj hlavnými organizátormi svetskej časti hodov. Snažili sa . aby boli ich dôstojnou rozlúčkou s rodinou, dievčatami, kamarátmi i ostatnými obyvateľmi obce.
Zložka dokumentov: Karlova Ves
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. 02/54433851, kl. 43
26.10.2015„lietajúci“ most cez Dunaj [PDF, 375 kB]
lietajúci most, 1676-1809
Pokiaľ nebol v Bratislave v roku 1890 vybudovaný stály most, zabezpečovali prepravu z petržalského brehu Dunaja na bratislavskú stranu do roku 1830 „tzv. lietajúce mosty“ v podobe kyvadlovej kompy.
Zložka dokumentov: B) Iné dopravné stavby
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
13.9.20131. konferencia o stratégii DANUBE LIMES BRAND projektu
Zložka dokumentov: Aktuality
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
7.12.20101. zmienka o obci [PDF, 21 kB]
Najstaršie písomná zmienka o obci je z roku 1208 v listine kráľa Ondreja II, ktorou potvrdil založenie benediktínskeho opátstva v Lebényi ( Maďarsko ), ktoré začali stavať v roku 1202. Rusovce sa spomínajú ako terra Uruzwar. V listine sa názov obce nedá presne identifikovať a interpretuje sa troma spôsobmi: URUSWAR, WUISWAR, WRUSWAR.
Zložka dokumentov: Rusovce
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
3.12.201010.10.1451 – dátum 1. písomnej zmienky o obci [PDF, 199 kB]
10.10.1451 – dátum 1. písomnej zmienky o obci
Najstarší nepochybný záznam o existencii obce je z 10.10.1451. V listine ďakuje vtedajší vládca Ján Huňady mestu Bratislava za pomoc a priateľstvo listinou datovanou v Devínskej Novej Vsi. Listina je uložená v Archíve mesta Bratislava.
Zložka dokumentov: Devínska Nová Ves
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
20.12.20093 Marcheggské mosty [PDF, 2,6 MB]
3 Marcheggské mosty
Tri mostné oblúky železnice spájajúcej Devínsku Novú Ves s Marcheggom, postavené medzi rokmi 1838 - 1848. Boli súčasťou trate Viedeň - Bratislava – Budapešť. Tvorené sú mostným oblúkom z kameňa a tehál.
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
3.12.20103 pamätné tabule a Mapy Biskupíc –z r.1841 a 2009 [PDF, 704 kB]
3 pamätné tabule a Mapy Biskupíc –z r.1841 a 2009
Vo vestibule kultúrneho domu Vetvár sú umiestnené tri pamätné tabule: prvá je pamätná tabuľa Matice slovenskej, druhá je venovaná výročiu založenia hasičského zboru v Podunajských Biskupiciach a tretia bola osadená pri príležitosti 50 výročia založenia miestnej pobočky Csemadoku. Ďalej sú tu zavesené dve rozmerné kópie máp – jedna je z roku 1841 a druhá je letecká snímka Pod. Biskupíc a okolia z roku 2009.
Zložka dokumentov: Podunajské Biskupice
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. 02/54433851, kl. 43
27.1.20163D Rekonštrukcia rímskej stavby z 1. storočia pred Kristom na Keltskej Akropole v Bratislave [JPG, 14,6 MB]
Poster
Zložka dokumentov: Archeologický výskum
web editor
27.10.20154. 4. 1945 - deň oslobodenia Bratislavy [PDF, 175 kB]
4.4.1945 -  Deň oslobodenia Bratislavy
2. apríla vojská II. ukrajinského frontu začali boj o mesto. Prvé jednotky sovietskej armády oslobodili 2. 4. Vajnory. Po krátkej leteckej príprave a prudkej delostreleckej paľbe začali sovietske jednotky 3. apríla útok. Z oblastí Dynamitky, Vajnorskej cesty, Trnavskej cesty a Trnávky vytlačili nemeckú obranu.
Zložka dokumentov: C) 1. a 2. svetová vojna
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. 02/54433851, kl. 43
3.12.20106.4.1945 – deň oslobodenia Devínskej Novej Vsi [PDF, 122 kB]
6.4.1945 – deň oslobodenia Devínskej Novej Vsi
Obec bola oslobodená 6.4.1944 vojskami 2. ukrajinského frontu, ktoré viedol maršal Malinovsky. Oslobodeniu predchádzala delostrelecká príprava v noci z 5. 4. na 6.4. 1944. Najprv bola oslobodená lokalita Grba, následne celá obec.
Zložka dokumentov: Devínska Nová Ves
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
20.12.2009Areál hrobov sestričiek sv. Kríža [PDF, 753 kB]
areál hrobov sestričiek sv. Kríža
Bohatým živým plotom zo zelených tují je v rámci areálu cintorína v Podunajských Biskupiciach vymedzený priestor , v ktorom sa nachádzajú hroby Sestier Svätého kríža. Najstaršie hroby sú z cca 30.-tych rokov 20. storočia. Dnešná podoba je výsledkom obnovy tohto priestoru v roku 2003. Priestoru dominuje hlavný drevený kríž s kovovým korpusom.
Zložka dokumentov: P. Biskupice - nehnuteľné
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. 02/54433851, kl. 43
5.3.2010ARCHEOLOGICKÝ VÝSKUM BRATISLAVSKÉHO HRADU
ARCHEOLOGICKÝ VÝSKUM BRATISLAVSKÉHO HRADU
Archeologický výskum Bratislavského hradu bol vyvolaný komplexnou pamiatkovou obnovou hradného areálu. Výskum sa začal v roku 2008 v niektorých dôležitých bodoch hradného paláca, kde sa v zmysle projektu určili väčšie zásahy a zmeny. Boli to: renesančný prejazd, vstup do severného suterénu, celý východný suterén a loptovňa pri severnej fasáde paláca.
Zložka dokumentov: OZNAMY
PhDr. Ivo Štassel
18.7.2007Archeologický výskum kostola Klarisiek
Klaricky archeologicky
Za najvážnejšie zistenie archeologického výskumu kostola Klarisiek v Bratislave sa dá doteraz považovať objav neskorolaténskeho opevnenia z 1. storočia pred Kristom. Je to objav, patriaci do kategórie archeologický nález roka časopisu Pamiatky a múzeá. O túto cenu sa Mestský ústav ochrany pamiatok hlavného mesta SR Bratislavy bude aj náležite uchádzať.
Zložka dokumentov: Kostol Klarisky
PhDr. Branislav Lesák
17.7.2007Archeologický výskum v Apponyiho paláci
Apponyiho palác
Cieľom archeologického výskumu je vypracovanie podrobnej archeologickej topografie priestoru parcely, ktorá ako už je na základe výsledkov výskumu známe, mapuje archeologické osídlenie parcely od novoveku - od prelomu 18. storočia až po neskorú dobu laténsku - 1.storočie pred n.l.
Zložka dokumentov: Archeologický výskum
PhDr. Branislav Lesák
28.10.2015Arzenál na Vydrici [PDF, 639 kB]
Arzenál
Už v 16. storočí tu stál arzenál, ktorý navštívil počas svojho pobytu v dňoch 18. do 20. júna 1698 ruský cár Peter Veľký. Neskoršie tu bol zásobovací úrad, sklad a v 19. storočí vojenské sklady a pekárne.Za I. Československej republiky tu bola divízna zásobáreň č.9 Československej armády a proviantný útvar.
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
21.10.2015ateliér Alojza Rigeleho [PDF, 517 kB]
ateliér firmy Mahr a Alojza Rigeleho
Vo dvore objektu Štefánikova 35 – 41 sa nachádza medzi troma obytnými objektmi drevený prístrešok s jednou presklenou stenou, ktorý si v deväťdesiatych rokoch 19. storočia postavil stavebný podnikateľ Karl Mahr. V týchto priestoroch vytvoril za štyri desaťročia svoje mnohé kvalitné sochárske diela významný bratislavský rodák Alojz Rigele.
Zložka dokumentov: B) Kultúra
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
3.12.2010Avarsko – slovanské pohrebisko [PDF, 52 kB]
avarsko – slovanské pohrebisko
V roku 1926 – 1933 bolo J. Eisnerom odkryté slovansko avarské pohrebisko. Preskúmaných bolo 883 hrobov, z toho 27 žiarových. Našli sa hroby bohatých jazdcov s výzbrojom, s konskými postrojmi a s vedierkami s kovovými obručmi. Pochované ženy boli zdobené náušnicami a záušnicami. Najviac sa našlo hlinených nádob vytáčaných na kruhu, ale i primitívnych, zhotovených bez hrnčiarskeho kruhu.
Zložka dokumentov: Devínska Nová Ves
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
12.3.2015BA DOPRAVA [PDF, 105 kB]
Zložka dokumentov: Veľká Bratislava
web editor
12.3.2015BA HISTORICKÉ JADRO - KORUNOVAČNÁ CESTA [PDF, 177 kB]
Zložka dokumentov: Veľká Bratislava
web editor
12.3.2015BA HISTORICKÉ JADRO - PARTERY, PORTÁLY, PASPORTY [PDF, 95 kB]
Zložka dokumentov: Veľká Bratislava
web editor
12.3.2015BA HISTORICKÉ JADRO - ŠMPR [PDF, 137 kB]
Zložka dokumentov: Veľká Bratislava
web editor
12.3.2015BA ÚZEMNÝ PLÁN [PDF, 97 kB]
Zložka dokumentov: Veľká Bratislava
web editor

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1369 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 55  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Kontext

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »Informácie v päte

web & design , redakčný systém