Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave - vedecká inštitúcia


Vyhľadávanie


Cesta: Titulka

 

Prehľad dokumentov

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1708 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 69  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotáciaZodpovedá
11.1.2018Bobel Albert (+1922), sektor II./11 [PDF, 519 kB]
Secesný náhrobník zo zač. 20. stor. je vytvorený z hladkého nízkeho sokla, ktorý prechádza do pätky s vykrojenými okrajmi ,ozdobenej festónom. Na pätke je osadený vyšší cippus , v spodnej časti s polkruhovo vystupujúcou vázou .Nápisová doska, ťažko čitateľná, zapustená do plochy náhrobníka, je segmentovo ukončená. Cippus ukončuje tvarovaný nadstavec s motívom vavrínového venca.
Zložka dokumentov: B - Cintorín Kozia brána
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018Ludwig Christian (+1967), sektor I./106 [PDF, 738 kB]
Náhrobník z čiernej žuly má tvar kamenného kríža osadeného v hranolovitom podstavci. Náhrobník je súčasťou radu krýpt pri cintorínskom múre. Hrobové miesto je vymedzené krásnou kovanou mrežou. Súčasťou hrobového miesta sú aj mramorové tabuľky s menami ďalších zosnulých, rodiny Andrássy a Ludwig.
Zložka dokumentov: B - Cintorín Kozia brána
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018Wilimszky Stephan (+1877), sektor I./10 [PDF, 537 kB]
Romantický náhrobník je tvorený jednoduchou stélou osadenou v nízkom podstavci. Rohy stély sú zrezané. Čelná nápisová mramorová doska je polkruhovo ukončená. Stéla je stupňovito ukončená, jednotlivé stupne sú dekorované štylizovanými akrotériami.
Zložka dokumentov: B - Cintorín Kozia brána
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018Fuszek Johann, sektor I./17/3 [PDF, 448 kB]
Náhrobník s eklektickým tvaroslovím tvorí stéla osadená vo vyššom sokli. Samotné telo náhrobníka má na čelnej strane pravouhlo rámovanú nápisovú dosku ozdobenú pásom diamantovej bosáže. Stéla je ukončená mohutným nadstavcom ozdobeným polkruhovým štítom s bočnými akrotériami. Náhrobník bol zavŕšený kamenným krížom, z ktorého zostalo len torzo.
Zložka dokumentov: B - Cintorín Kozia brána
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018rodina Rumpelmayer, sektor X, hrob č. 39 [PDF, 421 kB]
Rodinný hrob známej kamenárskej a staviteľskej rodiny. Kamenársku dielňu mali na Kamennom námestí. Podieľali sa na realizácií významných stavieb v Bratislave, napr. na stavbe blumentálskeho kostola Nanebovzatia Panny Márie v Bratislave.
Hrobové miesto dnes tvorí len kamenná doska a novodobá nápisová tabuľa.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018Heinrich von Justi rodina, sektor X, hrob č. 91 [PDF, 592 kB]
Významný bratislavský meštanosta a starosta mesta. Inicioval reguláciu Dunajského nábrežia kde sa vytvorilo pôvodne Justiho, dnes Vajanského nábrežie, prehĺbenie Hlbokej cesty a v roku 1868 vytvorenie Horského parku. V roku 1868 založil Bratislavský okrášľovací spolok, ktorého cieľom bolo zveľadovanie mesta, pričinil sa o dláždenie mnohých bratislavských ulíc. Na jeho počest dalo mesto vybudovať a osadiť v Horskom parku jeho pomník, ktorého autorom je A. Rigele.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018bez údajov, sektor X, hrob č. 31 [PDF, 494 kB]
Torzo staršieho náhrobníka bez pridelenia ku konkrétnemu hrobovému miestu. Kvalitne kamenársky vypracovaný reliéf tvorený polkruhovo ukončeným rámom ktorého plochu vypĺňa reliéf Kristovej hlavy zospodu lemovaný listom a listom pálky. Kristova hlava je znázornená en face s polodlhými vlasmi. Na hlave má Kristus tŕňovú korunu, okolo hlavy skupinovú gloriolu.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018rodina Stampfl, sektor X, hrob č. 4 [PDF, 567 kB]
Hrob rodiny Stampfl tvorí kovová ohrada, náhrobník v tvare pylónu s nápisom a náhrobná doska na múre cintorína s menami zosnulých. Najdekoratívnejšou časťou hrobu je kovová mreža bohato dekorovaná motívom listov a esíčok.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018rodina Edl Theodor, sektor X, hrob č. 3 [PDF, 502 kB]
Teodor Edl bol významný bratislavský obchodník a peňažník, predseda Obchodnej a priemyselnej komory, predseda 1. sporiteľnej pokladnice. Zaslúžil sa o hospodársky rozvoj mesta, vlastnil obchod s textilom a módnym tovarom. Bol spolumajiteľom medeného hámra na Borinke.
Náhrobok tvorí jednoduchá kamenná platňa so 6 kovovými úchytmi a nápisová doska osadená na ohradnom múre cintorína.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018rodina Hubert, sektor X, hrob č. 2 [PDF, 385 kB]
Náhrobník rodiny tvorí jednoduchý pylón s nápisom.
Rodina Hubertovcov dosiahla to, že sa v Bratislave, ako v1. meste mimo Francúzska vyrábalo šumivé víno podľa originálnych francúzskych receptov. Firmu na výrobu vína založili v roku 1825 a továreň stála na Radlinského ulici.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018Pavel Novák, Pavel Blaho, sektor IX, hrob č. 23 [PDF, 417 kB]
Spoločný hrob bratislavských kanonikov má podobu jednoduchého podstavca s menami zosnulých na ktorý dosadá jednoduchý kríž.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018Plhal József, sektor IX, hrob č. 9 [PDF, 616 kB]
Hrob tvorený hrobovým miestom vymedzeným kovovou ohradou, náhrobok z kamennej platne. Náhrobník v spodnej časti imituje bralo, vpredu je nápisová doska. Na podstavci je kríž.
Hrob patrí Józsefovi Plhalovi, šéfinžinierovi úradu kráľovského katastra, podieľal sa na vzniku a vytvorení približne 90 katastrálnych máp v Uhorsku.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018Palugyay, sektor VII, bez čísla, na KV konci sektora, na ohradnom múre [PDF, 512 kB]
Tri kamenné tabule osadené na ohradnom múre pripomínajú bývalú existenciu klasicistickej náhrobnej kaplnky rodiny Palugyay , ktorá stála na tomto mieste.
Rodina Palugyaovcov bola významnou vinárskou rodinou v rámci celého Uhorska, v roku 1850 založili vinársku firmu na výrobu šampanského Chateau – Palugyay. V roku 1844 prevzali Železnú studničku a vybudovali tam hotel, v roku 1867 prevzali hotel Zelený dom, dnešný Cartlon, ktorý sa stal miestom významných spoločenských a kultúrnych podujatí mesta.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018rodina Werner, sektor VII, hrob č. 61 [PDF, 685 kB]
Hrobové miesto vymedzuje kovová ohrada tvorená motívom esíčok a kvetín. Náhrobok tvorí kamenná platňa so 6 kovovými úchytmi. Pri hlave zosnulých sú na bokoch dve kovové tabule s menami zosnulých, v strede skala imitujúca bralo na ktorej je rovnako nápisová doska.
Rodina Wernerovcov mala v Bratislave továreň na výrobu klavírov ktorá od roku 1878 sídlila v priestor dnešnej Bibiany ( Panská ulica č. 41 ). Kvalita ich klavírov bola ocenená na viacerých výstavách ( napr. v rokoch 1892, 1896 ). Podľa starších údajov vyrábali klavíry pre Franza Lista.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018rodina Bagnovini, sektor VII, hrob č. 60 [PDF, 492 kB]
Náhrobník rodiny Bagnovini tvorí pylón s pyramidálnym ukončením, vpredu s nápisom a krížom nad ním, dole pod nápisom je rodinný erb. Vedľa náhrobníka sú stojany zrejme na vázy. Náhrobok tvorí kamenná platňa s krížom a mladšou nápisovou doskou ( Dostal, Tichý ).
Liugi Bagnovini sa významne zaslúžil o protipožiarnu ochranu mesta, viedol cvičenia hasičov.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018Jozef Könyöki, sektor VII, hrob č. 58 [PDF, 518 kB]
Jozef Könyöki bol popredným činiteľom bratislavského kultúrneho života, spoluzakladateľ Bratislavského okrášľovacieho spolku a iniciátor založenia Múzea mesta Bratislavy v roku 1869. Zhromaždil významnú zbierku obrazov, sôch , grafík a umelecko remeselných predmetov. V 30. rokov 20. storočia bol jeho riaditeľom. Bol aktívny pri pamiatkových obnovách a reštaurovaní Starej radnice i Dómu sv. Martina. Významný korešpondent Uhorskej dočasnej pamiatkovej komisie, zhromaždil kresobné informácie o významných kostoloch a hradoch západného Slovenska. Zomrel v roku 1900.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018Pisztory Félix, sektor VII, hrob č. 55 [PDF, 495 kB]
Hrobové miesto dnes označuje len mladšia kamenná tabuľka s menom.
Félix Pisztory bol majiteľom lekárne U Červeného raka ( dnes Múzeum lekárnictva MMB ). Na Štefánikovej ulici v Bratislave si v 90. rokoch 19. storočia nechal postaviť honosný palác. Bol popredným funkcionárom 1. Bratislavskej šporivej banky a hlavným iniciátorom postavenia Ganymedovej fontány pred SND sochárom Viktorom Tilgnerom.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018Šlachta, Benko rodina, sektor VII, hrob č. 39 [PDF, 709 kB]
Hrobové miesto vymedzené kamenným rámom do ktorého je vsadená kovová ohrada. Samotný náhrobok tvorí kamenná platňa so 6 úchytmi a mladšia nápisová doska. Umelecko – historická hodnota hrobu je vo vysokej remeselnej a umeleckej kvalite kovovej ohrady. Jednotlivé polia sú vyplnené zospodu idúcimi rozvilinami v podobe esíčok a štylizovaných listov. V strede je vstupná brána ukončená v strede mušľou. Jednotlivé polia oddeľujú vyššie stĺpiky.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018dr.Kováts Lajos, sektor VII, hrob č. 27 [PDF, 617 kB]
Hrobové miesto je vymedzené ozdobnou mrežou, náhrobník tvorí skala, bralo, na ľavej strane s nápisovou doskou, na pravej s reliéfom kvetov a listu.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018spoločný hrob členov Rehole menších bratov Františkánov, sektor VII, hrob č. 14 [PDF, 648 kB]
Spoločný hrob členov rádu františkánov. Hrobové miesto je vymedzené kovovou ohradou. Náhrobník má 3 časti, v strede je to kríž na vysokom hranolovom podstavci, po jeho bokoch nápisové dosky s menami zosnulých.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018spoločný hrob členov Rádu milosrdných bratov, sektor VII, hrob č. 8 [PDF, 1 MB]
Rozľahlé hrobové miesto s 3 náhrobkami v podobe kamenných platní. V strede je kríž, dole s nápisovou tabuľkou s menom Stanislava Fuzyho, dlhoročného provinciálu rádu pre celé Uhorsko. Kovový kríž má dekoratívne riešený podstavec. Pod nohami Krista je oválna tabuľka so znakom a menom rehole. Na kríži s dekoratívnym ukončením ramien je korpus Krista, hore nad hlavou má titulus.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018Jiringer Jozef, sektor VI, hrob č. 75 [PDF, 476 kB]
Verejný činiteľ a filantrop, mal mnohé neoceniteľné zásluhy najmä pri založení Prešporskej prvej sporiteľne. Jiringer mal mimoriadne zásluhy aj na poli dobročinnosti. Bol zakladateľom dobročinných ústavov, mestského polievkového spolku, fondu na podporu skrytej biedy, z ktorého sa malo vyplácať jednotlivcom alebo rodinám po dvadsať korún.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Brath Kornhuber rodina, sektor VI, hrob č. 34 [PDF, 402 kB]
Jednoduchý pylónový náhrobník s menami zosnulých a krížom.
Andreas Kornhuber bol v rokoch 1852 až 1861 profesorom botaniky a zoólogie na bratislavskej reálke a gymnáziu. Na jeho podnet vznikol v Bratislave v roku 1856 Prírodovedecký spolok, neskôr premenovaný na Bratislavský lekársky prírodovedecký spolok. Od roku 1861 prednášal na Vysokej škole technickej vo Viedni, kde sa stal od roku 1880 jej rektorom.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Philip Scherz, sektor VI, hrob č. 31/1 [PDF, 471 kB]
Člen významnej obchodníckej bratislavskej rodiny , ktorá patrila k najvýznamnejším obchodníckym rodinám v severozápadnom Uhorsku. V Bratislave vlastnil niekoľko domov, na Panenskej ulici mal výrobňu likérov. Bol dlhoročným členom mestského zastupiteľstva, radcom bratislavskej obchodnej komory a prísediacim bratislavského stoličného súdu.
Dnešná kamenná jednoduchá tabuľka nahradila neogotickú kaplnku.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018rodina Sprinzl, sektor VI, hrob č. 31 [PDF, 454 kB]
Náhrobník rodiny Sprinzl je tvorený kamennou doskou dole so soklom, vpredu s menami zosnulých a aj uvedením ich povolania – burgl. Zimmermeister.
Rodina bola známa tesárskymi prácami v 19. storočí na území mesta. Po požiari veže Dómu sv. Martina vyrobili jej novú drevenú konštrukciu, realizovali rekonštrukciu Michalskej veže, Starej radnice a iných. Spolupracovali so staviteľskou rodinou Feiglerovcov, napr. pri stavbe domov na Dunajskom nábreží.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1708 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 69  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Kontext

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »Informácie v päte