Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave - vedecká inštitúcia


Vyhľadávanie


Cesta: Titulka

 

Prehľad dokumentov

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1528 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 62  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotáciaZodpovedá
14.6.2017Falb Carolina (1857- †1869) sektor V./54 [PDF, 394 kB]
Novogotický náhrobník v tvare stély. Nápisová doska je lemovaná „větvovím“ – rebrami v tvare konárikov, a gotickými krabmi. Strany stély sú ozdobené ozubom. Stélu ukončuje profilovaná prelomená rímsa s bohatým rozvilinovým dekorom.
Zložka dokumentov: B - Cintorín Kozia brána
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. 02/54433851, kl. 46
14.6.2017Rosselet Julie (†1891) sektor IV./30 [PDF, 396 kB]
Klasicistický architektonický náhrobník – typický pre cintorín Kozia brána, je z konca 19. stor. Náhrobník je tvorený nižším soklom ,na ktorom je samotné telo náhrobníka, zdobené po stranách pásovou rustikou, z čelnej strany má stéla klasické členenie v duchu antického chrámu – pilastre po stranách sú zdobené prevrátenými fakľami omotanými stuhou. Na pilastroch je položená jednoduchá rímsa s tvarovaným štítom. Štít má na čelnej strane sepulchrálny symbol – hada stočeného do kruhu (uroboros) preťatého šípom. Po stranách štítu sú akrotérie s palmetou. Plastické symboly boli pôvodne zlátené.
Zložka dokumentov: B - Cintorín Kozia brána
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. 02/54433851, kl. 46
14.6.2017Kotritsch Otto (1848-1907) sektor IV./29 [PDF, 420 kB]
Klasicistický sochársky náhrobník je vytvorený kompozíciou viacerých prvkov. Na nízkom podstavci je naľavo situovaná stéla ukončená plytkým štítom, s motívom kríža a dvoch skrížených vavrínových vetvičiek, uprostred. Na stéle je postavená antická váza (amfora) zahalená drapériou . O stélu sa opiera postava smútiacej ženy-„plačky“, oblečenej v antikizujúcom odeve, pričom rovnaká drapéria , ktorá zahaľuje urnu, prechádza aj cez jej hlavu. Žena má v ruke kvetinový veniec.
Zložka dokumentov: B - Cintorín Kozia brána
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. 02/54433851, kl. 46
14.6.2017Richter Samuel (???) sektor III./29 [PDF, 406 kB]
Klasicistický architektonický náhrobník z prvej pol. 19. stor. je opticky členený na tri rovnocenné časti – základňu tvorí doska a nízky sokel, na ktorom je podstavec so segmentovým výklenkom so sepulchrálnymi motívmi (lebka, hodiny, rúška). Na podstavci je položené samotné telo náhrobníka, ktoré má tvar antického sarkofágu, so skosenými bočnými stenami, ktoré sú zdobené úchytmi a zvieracími labkami. Sarkofág má stupňovité ukončenie, najvyššie je položená antická váza (urna) s poklopom, cez ktorý je prehodená drapéria.
Zložka dokumentov: B - Cintorín Kozia brána
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. 02/54433851, kl. 46
14.6.2017Gross Johannes (†1840) sektor III./5 [PDF, 388 kB]
Klasicistický sochársky náhrobník - tvorený vyšším podstavcom, ktorý na čelnej strane nesie nápisovú dosku lemovanú dekoratívnym rámom. Na vrchu podstavca je osadená postava kľačiaceho anjela, vedľa neho urna s vencom. Plastika je značne poškodená, obe ruky chýbajú, poškodené sú aj krídla anjela.
Zložka dokumentov: B - Cintorín Kozia brána
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. 02/54433851, kl. 46
14.6.2017Heischmann Caroline (*1800 -†1862) sektor III./12 [PDF, 355 kB]
Novorománsky architektonický náhrobník , tvorený nízkym soklom, v ktorom je osadená stéla. Jej čelná strana je riešená ako plytká edikula lemovaná štíhlymi tordovanými stĺpikmi s hlavicami, plocha stély je dekorovaná vpadnutou polkruhovo ukončenou doskou, pod ňou motív poloblúčkového vlysu a neznámeho erbu. Stélu ukončuje stupňovitý štít s rastlinnými motívmi. Štít završuje malý kríž.
Zložka dokumentov: B - Cintorín Kozia brána
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. 02/54433851, kl. 46
14.6.2017Raahe Carl August (†1873), Jarins Josef Wilhelm (†1843) sektor III./2-4 [PDF, 363 kB]
Dva rovnaké náhrobníky v tvare novogotickej stély, osadenej do hranolového podstavca. Stéla má nápisovú dosku ukončenú zahroteným oblúkom, doska je rámovaná gotickou listovou kružbou. Náhrobníky ukončuje zalomená štítová profilovaná rímsa, pod ktorou je dekorácia z profilovaných prútov v štýle gotickej kružby.
Ide o súbor mimoriadne cenných náhrobníkov.
Zložka dokumentov: B - Cintorín Kozia brána
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. 02/54433851, kl. 46
14.6.2017Albrecht Christof (1832 -†1880) sektor II./64 [PDF, 389 kB]
Romantický náhrobník má podstavec vo forme vysokej kamennej mohyly, so zapustenými nápisovými doskami, v ktorej je osadený kamenný kríž. Ramená kríža sú dekorované palmovým listom a kvetinovou girlandou. Kríž má pri svojej pätke umiestnený foliant, slúžiaci ako nápisová doska.
Hrobové miesto – krypta je ohradené kovanou secesnou dekoratívnou mrežou s rastlinnými motívmi.
Zložka dokumentov: B - Cintorín Kozia brána
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. 02/54433851, kl. 46
14.6.2017Fink Fridrich († 1918) sektor II./85 [PDF, 374 kB]
Novoklasicistický náhrobník sa skladá z podstavca v tvare nízkeho sarkofágu s nárožnými akrotériami. Na ňom je postavené samotné telo náhrobníka v tvare širšieho hranolu s nápisovými doskami na čelnej strane. Náhrobník ukončuje plytký štít a kamenná urna s rúškou.
Zložka dokumentov: B - Cintorín Kozia brána
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. 02/54433851, kl. 46
14.6.2017Weinberger Sofie (1817-†1882) sektor II./71 [PDF, 414 kB]
Klasicistický sochársky náhrobník je tvorený vyšším podstavcom s mramorovou nápisovou doskou, ktorý je ukončený trojuholníkovým frontónom. Na podstavci je osadená plastika putti – malého chlapca , ktorý má v ruke fakľu otočenú smerom nadol. Fakľu opiera o antickú vázu.
Zložka dokumentov: B - Cintorín Kozia brána
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. 02/54433851, kl. 46
14.6.2017Razga Paul (†1848) sektor II./38 [PDF, 450 kB]
Náhrobník z pol. 19. stor. tvorí hranolový podstavec so stupňovitým ukončením, ktorý nesie rozmerný kamenný kríž, ktorý má ,na čelnej strane, po celej svojej dĺžke vložený prút, na styku ramien kruhový terč s vavrínovým vencom uprostred. Na podstavci je nápisová doska „Paul Rázga Prediger 1848“ Zadná stana má na styku ramien kruhovú nápisovú dosku s textom: „ Rázga Pál –Vértanú., Pavol Rázga Mučeník“
Zložka dokumentov: B - Cintorín Kozia brána
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. 02/54433851, kl. 46
13.6.2017Heim Eduard (1814 -†1883), Heim Elizabeth (1822 - 1899) sektor I./53-54, [PDF, 413 kB]
Klasicistický náhrobník tvorený v spodnej časti nahrubo otesanými kusmi skaly, ktorá pripomína prírodné bralo, je v hornej časti doplnený o architektonicky komponovaný stélový postament, členený do niekoľkých úrovní úzkymi rímsami. Nápisové dosky sú mierne zapustené do plochy kameňa. Stéla je zavŕšená kamennou urnou v tvare antickej vázy, ktorá je zahalená rúškom.
Náhrobník tvorí spoločnú dvojicu so susedným náhrobníkom I/54.
Zložka dokumentov: B - Cintorín Kozia brána
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. 02/54433851, kl. 46
13.6.2017Sperl Caroline (†1879) sektor I./77 [PDF, 386 kB]
Novorománsky architektonický náhrobník je tvorený rozmernou vyššou základňou, ktorá má na čelnej strane ,v kružbovom ráme, motív spojených rúk. Podstavec nesie edikulu – malú stavbu v tvare chrámika so štítom. Edikula má po stranách dva hladké polostĺpiky s hlavicami, ktoré plynule prechádzajú do stupňovitého štítu dekorovaného motívom slepých arkád , v strede štítu motív kríža a akantového listu. Akantové rozviliny dekorujú aj bočné strany štítu. Nápisová doska je umiestnená v štylizovanom románskom združenom okne.
Zložka dokumentov: B - Cintorín Kozia brána
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. 02/54433851, kl. 46
13.6.2017Hackenberger Christian (†1847) sektor I./71 [PDF, 364 kB]
Náhrobník v tvare novogotickej stély, osadenej do hranolového podstavca. Stéla má nápisovú dosku ukončenú zahroteným oblúkom, doska je rámovaná gotickou listovou kružbou. Náhrobník ukončuje zalomená štítová profilovaná rímsa, pod ktorou je dekorácia z profilovaných prútov v štýle gotickej kružby
Zložka dokumentov: B - Cintorín Kozia brána
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. 02/54433851, kl. 46
13.6.2017Knauer Georg (1821 -†1878) sektor I./46 [PDF, 382 kB]
Náhrobník v tvare novogotickej stély, osadenej do hranolového podstavca. Stéla má nápisovú dosku ukončenú zahroteným oblúkom, doska je rámovaná gotickou listovou kružbou. Náhrobník ukončuje zalomená štítová profilovaná rímsa, pod ktorou je dekorácia z profilovaných prútov v štýle gotickej kružby. Nápisová doska je uvoľnená.
Zložka dokumentov: B - Cintorín Kozia brána
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. 02/54433851, kl. 46
13.6.2017Márton József ((†1916) sektor I./34 [PDF, 406 kB]
Klasicistický náhrobník je tvorený nízkym soklom , na ktorom je osadená masívna stéla ukončená plytkým trojuholníkovým štítom. Stéla je v spodnej časti, na užších stranách rozšírená , plocha kameňa je tu zdobená tesaným riadkovaním a ukončená 4 akrotériami s plastickou palmetou. Stéla nesie mohutný kamenný kríž ozdobený rúškom a kvetinovým vencom.
Zložka dokumentov: B - Cintorín Kozia brána
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. 02/54433851, kl. 46
13.6.2017Albrecht Samuel (1826-1877) sektor I./hrob č.17/2 [PDF, 399 kB]
Klasicistický architektonický náhrobník je tvorený rozmernou vyššou základňou, ktorá nesie edikulu – malú stavbu v tvare malého chrámika so štítom. Edikula má polozapustené nápisové dosky, ktoré sú lemované dvoma polostĺpmi s kanelúrami a dórskymi hlavicami. Stĺpiky nesú kladie, ktoré ukončuje profilovaná rímsa. Na nej trojuholníkový štít s akrotériami na rohoch. Štít zakončuje krížový nadstavec.
Zložka dokumentov: B - Cintorín Kozia brána
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. 02/54433851, kl. 46
13.6.2017Maier Johann von (†18??) [PDF, 372 kB]
Náhrobník v tvare novogotickej stély, osadenej do hranolového podstavca. Stéla má nápisovú dosku ukončenú zahroteným oblúkom, doska je rámovaná gotickou listovou kružbou. Náhrobník ukončuje zalomená štítová profilovaná rímsa, pod ktorou je dekorácia z profilovaných prútov v štýle gotickej kružby.
Zložka dokumentov: B - Cintorín Kozia brána
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. 02/54433851, kl. 46
13.6.2017Maier Susanna von (1770-1850) sektor I./hrob č.13 [PDF, 372 kB]
Architektonický náhrobník v tvare novogotickej stély, osadenej do hranolového podstavca. Stéla má nápisovú dosku ukončenú zahroteným oblúkom, doska je rámovaná gotickou listovou kružbou. Náhrobník ukončuje zalomená štítová profilovaná rímsa, pod ktorou je dekorácia z profilovaných prútov v štýle gotickej kružby.
Zložka dokumentov: B - Cintorín Kozia brána
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. 02/54433851, kl. 46
13.6.2017rodina Neuszidler, sektor 7, hrob č.3 [PDF, 551 kB]
Náhrobník so znakmi neobaroka a historizmu postavila začiatkom 20. storočia firma Ľudovít Marton a syn.
Z náhrobku pred cintorínskym múrom, v tesnom susedstve zrušeného vstupu na nároží ulíc Poľná a 29. augusta, sa zachovala ohrada na kamennej obrube, ohraničujúca priestor okolo rodinnej hrobky. Základ konštrukcie oplotenia tvorí šestica stĺpikov štvorcového profilu, medzi ktoré sú osadené jednotlivé polia mreže s pravidelne sa opakujúcim úponkovým ornamentom. V osi čelnej strany je situovaná jednokrídlová bránka so štítkom výrobcu.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. 02/54433851, kl. 46
13.6.2017Józsa Fritzl , sektor 5, hrob č. 121 [PDF, 565 kB]
Náhrobník z roku, alebo po roku 1924 so znakmi moderny vznikol v neznámej dielni.
Na výšku orientovaná stéla z umelého kameňa má širší, dvojnásobne ustúpený sokel. Pod pravouhlou nápisovou doskou z bieleho mramoru, obsahujúcou maďarský text je umiestnená nádoba v podobe sväteničky s päťbokým vonkajším plášťom a polkruhovým vnútorným obvodom. Celok uzatvára stupňovitý štít prechádzajúci po bokoch do mohutných závitníc, z ktorých vychádzajú štvorice úponkov. Ploche medzi nimi dominuje veľký, 8-lupeňový kvet.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. 02/54433851, kl. 46
13.6.2017rodina Kiszkalt, sektor 5, hrob č. 74 [PDF, 904 kB]
Historizujúci náhrobník bol postavený na začiatku 20. storočia v neznámej dielni.
Hrobové miesto štvorcového pôdorysu je ohradené nízkym kovovým oplotením kotveným do kamennej obruby s profilovanou vonkajšou hranou. Mreža oplotenia pozostáva z pravidelne radených stĺpikov štvorcového profilu, medzi ktorými sú vsadené kruhy pretínané diagonálnymi prútmi. V strede záhlavia hrobu sa týči kamenný náhrobník s trojicou výklenkov. Základ stély tvorí ležatý, dvakrát ustúpený blok s hladkými stenami, pričom na čelnej je uchytená konzola pre lucernu. Nad soklom nasleduje driek s dvojicou rovnako veľkých, vedľa seba postavených ník s polkruhovými záklenkami, „podopieranými“ valcovými stĺpikmi. Do ník sú vložené nápisové tabule z bieleho mramoru. V strede, medzi záklenkami sa nachádza drobný reliéf včely (?). Driek stély uzatvára rímsa, ktorá je v strede segmentovo prevýšená. Nadstavec tvorí hlboká nika so sochou Panny Márie s dieťaťom. Trojuholníkový štít niky nesú z oboch strán valcové stĺpy s
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. 02/54433851, kl. 46
13.6.2017rodina Albrecht, sektor 4, hrob č. 253 [PDF, 553 kB]
Secesnomodernistický náhrobník vznikol asi po roku 1918, autorom reliéfneho medailónu je pravdepodobne Alojz Rigele.
Stéla s oblúkovo prevýšeným štítom plynulo prechádzajúcim do zaoblených rohov je po stranách zdobená plochými reliéfmi štylizovaných palmových listov. Medzi nimi je do platne zapustená pravouhlá, na výšku orientovaná nápisová tabuľa nesúca maďarský text. V štíte je osadený mramorový medailón s vysokým reliéfom – hlavou Krista – s krížovým nimbom.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. 02/54433851, kl. 46
13.6.2017rodina Fischer, sektor 4, hrob č. 208 [PDF, 1,1 MB]
Historizujúci náhrobok vznikol pravdepodobne na začiatku 20. storočia v dielni Rumpelmayera.
Hrobové miesto situované kolmo k chodníku je ohraničené kovaným oplotením. V záhlaví hrobu, v jeho strede sa nachádza pylón zo sivého lešteného kameňa, stojaci na kamennom základe upravenom na spôsob „prírodnej“ skaly. Prednú stranu pomníka pokrýva husto písaný, rytý nemecký text. Na oplotení vedľa pylónu sú upevnené pravouhlé kovové nadstavce s dekoratívnym rámom, do ktorých boli vložené plechové nápisové tabule.
Kamenný pylón je bez známok poškodenia. Kovové súčasti sú skorodované, chýba dvojkrídlová bránka na čelnej strane oplotenia, ako aj nápisová tabuľa v pravom nadstavci. Koróziou uvoľnené, nefunkčné spoje v konštrukcii.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. 02/54433851, kl. 46
13.6.2017József Kolmár, sektor 4, hrob č. 102 [PDF, 546 kB]
Náhrobník vznikol v 1. pol. 19. storočia v neznámej dielni, v 20. – 30. rokoch 20. storočia bol druhotne použitý starší náhrobník postavený s podporou Maďarského literárneho a umeleckého združenia v Československu. Nesie znaky klasicizmu.
Na stupňovitom a profilovanom sokli spočíva jednoduchý hranolový blok s hladkými stenami nesúci nápisovú tabuľu z bieleho mramoru. Vlysový pás nad ním vypĺňa reliéf girlánd zviazaných stuhami. Rohy rímsy ukončujúcej náhrobník zvýrazňujú akrotérie. Kompozíciu završuje skulptúra sediacej, smútiacej postavy zahalenej v dlhom plášti, držiacej obrátenú fakľu.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. 02/54433851, kl. 46

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1528 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 62  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Kontext

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »Informácie v päte

web & design , redakčný systém