Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave - vedecká inštitúcia


Vyhľadávanie


Cesta: Titulka

 

Prehľad dokumentov

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1654 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 67  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotáciaZodpovedá
10.1.2018Josefine Iraschko, sektor IV, hrob č. 75 [PDF, 840 kB]
Náhrobník z konca 19. storočia v klasickom prevedení: v spodnej časti odstupňovaná nápisová časť, ktorá nesie kamenný kríž s korpusom Krista. Dole po stranách kríža kvetinové voluty. Podstavec kríža zdobený radiálne vedenými šípmi.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. 02/54433851, kl. 46
10.1.2018Ruženka Černá, sektor IV, hrob č. 72 [PDF, 595 kB]
Náhrobník čerpajúci zo secesného tvaroslovia, dole so soklom, ktorý má v spodnej časti priestor pre fotografiu zosnulej. Nápisová doska je umiestnená na imitovanom kmeni stromu, z boku ktorého vyrastá konár. Jeho zlomená haluz s uvädnutými listami prekrýva vrch náhrobníka.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. 02/54433851, kl. 46
10.1.2018Gisela Bandlhofer, sektor IV, hrob č. 70 [PDF, 978 kB]
Zaujímavo riešený náhrobník s ornamentálnym dotvorením. Náhrobník tvorí v spodnej časti sokel imitujúci bralo. Na ňom je v dolnej časti zužujúca sa hmota náhrobníka ukončená trojuholníkovým štítom s presahujúcou rímsou. Vpredu je jednoduchá nápisová doska nad ktorou je váza s kyticou ruží ktoré prevísajú cez vázu.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. 02/54433851, kl. 46
10.1.2018prof. Elena Kukurová, sektor IV, hrob č. 67 [PDF, 564 kB]
Náhrobník tvorený dvoma nápisovými doskami na podstavci, medzi doskami je kríž.
Prof. MUDr. Elena Kukurová, CSc. pôsobila na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na Ústave lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny, kde v rokoch 2003 – 2013 pôsobila vo funkcii prednostky. Publikovala vyše 500 vedeckých a odborných publikácií z lekárskej fyziky a biofyziky, teórie vyučovania, elektronizácie zdravotníctva a fototerapie, je prvou autorkou a spoluautorkou mnohých učebných textov pre študentov lekárskej fakulty.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. 02/54433851, kl. 46
10.1.2018František Žarnovický, sektor IV, hrob č. 62 [PDF, 679 kB]
Náhrobník so sochárskym dotvorením.
Spodnú časť tvorí sokel a hranolová nápisová doska. Na nej je reliéf sediaceho anjela zobrazeného z profilu. V pozadí, hore nad anjelom, je reliéf kríža ktorého vodorovné rameno zakrýva šatka. Hlava anjela smeruje mierne dohora ku kovovému reliéfu Krista.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. 02/54433851, kl. 46
10.1.2018Familie Tuma, sektor IV, hrob č. 45 [PDF, 878 kB]
Náhrobník so sochárskym dotvorením a bohato riešenou kovovou ohradou. Samotný náhrobník tvorí jednoduchá stéla dole s menami zosnulých. Na náhrobku tvoreného kamennou platňou je socha detského anjela. Anjel v polosede s rukami zopätými pred hruďou a s hlavou mierne zdvihnutou dohora. Hrobové miesto vymedzuje kovová ohrada , ktorej jednotlivé diely sú vyplnené motívom závitnice a esíčok. Vpredu sú jednokrídlové dvierka.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. 02/54433851, kl. 46
10.1.2018Joseph Laforest Thiard, sektor IV, hrob č. 35 [PDF, 621 kB]
Náhrobník má podobu jednoduchej stély postavenej na hranolovom sokli v strede s nápisom s menom zosnulého a uvedením jeho povolania „Domkapellmeister“. Laforest Thiard bol významným dirigentom Dómu sv. Martina kde pôsobil v 90. rokoch 19. storočia. V roku 1883 dirigoval v Bratislave premiéru Lisztovho oratória Svätá Alžbeta. Bol vynikajúcim interpretom Beethovenových skladieb.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. 02/54433851, kl. 46
10.1.2018Fabián Pál, sektor IV, hrob č. 31/1 [PDF, 665 kB]
Zaujímavo riešený náhrobník architektonického typu.
Na podstavci imitujúcom skalné bralo je nika lemovaná na bokoch stĺpmi, ktoré nesú vysoký štít. Zadná plocha niky slúži ako nápisová doska. Svojou architektúrou je ojedinelým náhrobníkom na ploche cintorína.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. 02/54433851, kl. 46
10.1.2018Anton Strehlen, sektor IV, hrob č. 25 [PDF, 608 kB]
Náhrobník má podobu jednoduchej stély v strede s nápisovou doskou zužujúcou sa smerom hore. Náhrobník vymedzuje profilovaný rám, v hornej časti nad nápisovou doskou je rám konkávno – konvexne tvarovaný. Anton Strehlen bol od roku 1873 v Dóme svätého Martina spevákom a organistom, medzi rokmi 1879 – 1906 viedol Bratislavský spevácky spolok a v rokoch 1901 – 1905 dirigoval Cirkevný hudobný spolok.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. 02/54433851, kl. 46
10.1.2018János Magyar, sektor IV, hrob č. 2 [PDF, 807 kB]
Oba náhrobníky nesú výrazné znaky expresívnosti. Sú riešené v podobe štylizovaného rozoklaného brala v strede s nápisovou doskou nad ktorou je busta Kristovej hlavy. Spodnú časť brala zdobia akantové listy. Na boku brala je plocha pre podstavec svietnika.
Oba náhrobky sú svojím expresívnym poňatím ojedinelými umelecky riešenými náhrobníkmi na ploche cintorína.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. 02/54433851, kl. 46
10.1.2018Vincenzia Kunz, sektor IV, hrob č. 1 [PDF, 807 kB]
Oba náhrobníky nesú výrazné znaky expresívnosti. Sú riešené v podobe štylizovaného rozoklaného brala v strede s nápisovou doskou nad ktorou je busta Kristovej hlavy. Spodnú časť brala zdobia akantové listy. Na boku brala je plocha pre podstavec svietnika.
Oba náhrobky sú svojím expresívnym poňatím ojedinelými umelecky riešenými náhrobníkmi na ploche cintorína.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. 02/54433851, kl. 46
10.1.2018Michal Kováč, sektor II, hrob č. 108-109 [PDF, 523 kB]
Hrob 1. prezidenta samostatnej Slovenskej republiky Michala Kováča, slovenského bankára a politika tvorí jednoduchá kamenná platňa.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. 02/54433851, kl. 46
10.1.2018Karol Nečesálek, sektor II, hrob č. 104 [PDF, 455 kB]
Náhrobník jednoduchého obeliskového tvaru.
Karol Nečesálek bol kňazom, publicistom a botanikom. Písal pod pseudonymom Michal Šaštínsky. Pôsobil v Uníne a v Borskom Sv. Mikuláši. Od roku 1926 bol apoštolským protonotárom, kanonikom trnavskej kapituly, vikárom, monsignorom a diecéznym škôldozorcom so sídlom v Bratislave.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. 02/54433851, kl. 46
10.1.2018Okányi – Szlávy Mária, sektor II, hrob č. 101 [PDF, 705 kB]
Klasicistický zaujímavo riešený náhrobník. Na opakovane ustúpenom sokli je hranolová doska vpredu s nápismi ( dnes nečitateľnými ). Je ukončená rímsou. Nadstavec má v strede niku, v ktorej je urna prekrytá šatkou. Nadstavec ukončuje štít, ktorého strana je zatočená na bokoch do volút. V tympanóne je veniec, kríž v nadstavci chýba.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. 02/54433851, kl. 46
10.1.2018bez mena, sektor II, hrob č. 85 [PDF, 643 kB]
Sochársky náhrobník dvoch postáv, ženy a mladého muža ktorých telá vyrastajú z kamennej hmoty na ktorej sú plasticky stvárnené vetvy a kvet orgovánu. Polopostava ženy sa skláňa k mladému mužovi k bozku.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. 02/54433851, kl. 46
10.1.2018MUDr. Juraj Payer, sektor II, hrob č. 82 [PDF, 526 kB]
Náhrobník z čierneho mramoru.
Dole podstavec, sokel, s nápismi mien zosnulých. Po stranách sokla sú podstavce pre lampáše. Náhrobná doska po stranách s piliermi je hore zdobená rastlinným motívom, nad menami mŕtvych je vyrytý rodový erb. Nadstavec na bokoch konvexne tvarovaný v strede s krížom. Autorom tohto elegantného náhrobku je kamenár Mahr.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. 02/54433851, kl. 46
10.1.2018Rámer József, sektor II, hrob č. 66 [PDF, 537 kB]
Zaujímavo riešený náhrobník s kubistickými znakmi. Šírkovo komponovaný náhrobník má v spodnej časti podstavec ktorého ľavá soklová časť presahuje náhrobníkovú dosku. Náhrobníková doska sa smerom hore rozširuje, vpredu jej plochu vypĺňajú nápisy. Doska je zhora prekrytá hranolovým nadstavcom, ktorý ju na okrajoch presahuje. Vpredu je na nadstavci vyrytý kríž. Náhrobník je z dielne kamenára Mahr a dokladá slohovú pestrosť jeho kamenárskych výrobkov.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. 02/54433851, kl. 46
10.1.2018Manderla rodina, sektor II, hrob č. 11 [PDF, 535 kB]
Rodina Manderla otvorila v roku 1915 na Námestí SNP továreň na mäsové výrobky. V roku 1935 dali postaviť na Námestí SNP obchodný výškový dom zvaný Manderlák podľa projektu architektov Christiana Ludwiga, Emericha Spitzera a Augustína Danielisa. Rudolf Manderla sa inšpiroval budovou jatiek v Chicagu. Bola prvou obývateľnou výškovou budovou na Slovensku, dosahuje výšku 45 metrov. Stavbu realizovala stavebná firma Alexandra Feiglera a miestna pobočka viedenskej stavebnej spoločnosti Pittel&Brausewetter. Postavili vežiak, ktorý mal na svoju dobu neuveriteľných jedenásť poschodí, vyzývavo stojaci na štyroch pevných stĺpoch.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. 02/54433851, kl. 46
10.1.2018Nagy Pál, sektor II, hrob č. 6 [PDF, 607 kB]
Hrobové miesto hodnotné predovšetkým dotvorením kováčskou prácou. Náhrobok je kamenná platňa v strede s okrúhlou kovovou nádobou na kvetiny zdobenou esíčkami a rozetami. Kovová ohrada hrobového miesta je bohato zdobená, čerpajúca z barokových ornamentálnych prvkov. Náhrobník tvorí pylón ktorého predná strana zároveň slúži ako nápisová doska. Autorom architektúry hrobu je bratislavská firma Mahr.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. 02/54433851, kl. 46
10.1.2018Schmidt Anna, sektor II, hrob č. 1 [PDF, 645 kB]
Zaujímavo riešený náhrobník v podobe kovovej platne, náhrobok chýba.
V ráme, ktorý vypĺňa rad esíčok, je kovová platňa s menami zosnulých. Ide o ojedinele riešený náhrobník, resp. jeho zachovanú časť.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. 02/54433851, kl. 46
10.1.2018Kempelenov hradný vodovod medzi Žižkovou ul. a Korunnou vežou hradu [PDF, 928 kB]
V 60-tych rokoch 18.st. bol Johann Wolfgang von Kempelen v rámci tereziánskej prestavby Bratislavského hradu poverený vyriešiť problém s pitnou vodou v objekte paláca. Hradná studňa, situovaná na nádvorí paláca vyschla a bolo potrebné nájsť iné riešenie. Kempelen sa rozhodol nekopírovať staré postupy (vybudovanie novej studne na hrade), ale priniesol novú koncepciu, spočívajúcu vo vybudovaní studne v Podhradí, kde bolo vody dosť. Nad dolnou studňou vybudoval polygonálny objekt (Brunnmaschinhaus), do ktorého umiestnil výtlačné čerpadlo poháňané konskou silou. Vodovodné drevené potrubie dal umiestniť do murovanej podzemnej chodbičky, opatrenej tehlovou klenbou. Chodbička vyúsťovala do cisterny v blízkosti Korunnej veže.
Zložka dokumentov: A) Technické stavby
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. 02/54433851, kl. 46
10.1.2018pamätný dom Janka Matúšku, autora neskoršej slovenskej hymny [PDF, 797 kB]
Janko Matúška zložil svoju známu pieseň v dome, ktorý bol situovaný na Jozefskej ulici. Jozef Podhradský spomína, že Matúška býval v treťom dome od profesora Palkoviča. Dom bol v 2.polovici 20.storočia zbúraný a na jeho mieste bol v 90-tych rokoch postavený nový dom s č.9.
Zložka dokumentov: C) Iné obytné budovy
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. 02/54433851, kl. 46
10.1.2018pamätný dom Juraja Palkoviča a redakcie Tatranky [PDF, 828 kB]
Profesor Juraj Palkovič bol významným slovenským novinárom a pedagógom. Do domu č.892 na Jozefskej ulici sa nasťahoval v roku 1830. Býval v ňom 20 rokov až do svojej smrti v r. 1850. V tomto dome bola aj redakcia časopisu Tatranka, v ktorej určitú dobu pôsobil aj Ľudovít Štúr.
Zložka dokumentov: C) Iné obytné budovy
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. 02/54433851, kl. 46
10.1.2018pevnostná línia v Petržalke z obdobia 1.ČSR - všetky zachované objekty [PDF, 3,8 MB]
Zemské vojenské velenie rozhodlo na konci roku 1932 o vybudovaní opevneného predpolia Bratislavy na petržalskej strane Dunaja. Línia opevnených objektov sa mala tiahnuť od nábrežia Dunaja v Pečenskom lese cez Kapitulské pole k vojenskému cintorínu na Kopčianskej ceste a pokračovať pozdĺž dunajského ramena na Betliarskej ulici až k dunajskému ostrovu oproti Slovnaftu. Prvá etapa prác sa uskutočnila v rokoch 1933 až 35 a podľa vtedajšieho zemského vojenského veliteľa generála Šnejdárka sa tomuto opevneniu zvyklo hovoriť „šnejdárkova línia“. Patrili do nej objekty BS-5a, BS-5b, BS-6, BS-7, BS-9, BS-10, BS-11, BS-12 a BS-14 (podľa neskoršieho značenia).
Zložka dokumentov: C) 1. a 2. svetová vojna
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. 02/54433851, kl. 46
10.1.2018protitanková stena nemecká z roku 1944 [PDF, 1,1 MB]
V rokoch 1939- 45 patrilo územie Petržalky do Nemeckej ríše. Pred koncom vojny sa nemecká armáda pripravovala na ofenzívu Červenej armády a v rámci týchto príprav vzniklo v rokoch 1944- 45 niekoľko protitankových stien. Každá takáto stena slúžila ako ochranný štít pre posádku protitankového kanónu.
Zložka dokumentov: C) 1. a 2. svetová vojna
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. 02/54433851, kl. 46

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1654 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 67  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Kontext

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »Informácie v päte

web & design , redakčný systém