Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave - vedecká inštitúcia


Vyhľadávanie


Cesta: Titulka

 

Prehľad dokumentov

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1512 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 61  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotáciaZodpovedá
26.6.2017Pomník leteckej havárie na vrchu Sakrakopec [PDF, 412 kB]
Niekoľko mesiacov po leteckej nehode bolo na mieste nešťastia vysadených 82 briez, za každú obeť jedna. Väčšina z nich bola však počas veternej smršte, ktorá postihla Malé Karpaty v máji 2010, vyvrátená. Na mieste nešťastia stál okrem briez len dvojkríž pozbíjaný z dosák a kamenná mohyha. Dnes je na blízkom strome umiestnená pamätná tabuľa s podrobným textom o katastrofe aj s menami obetí. K pamätníku nás privedie od Bieleho kríža smerovka.
Zložka dokumentov: A) Pomníky
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. 02/54433851, kl. 46
26.6.2017vodojem bývalej továrne Dynamit Nobel [PDF, 328 kB]
V rámci areálu bývalej továrne Dynamitky, od roku 1951 Chemických závodov Juraja Dimitrova, v jeho východnej časti zo strany Nobelovej ulice postavili v roku 1907 železobetónový vodojem. Druhý identický objekt sa do dnešného dňa nachádza mimo výrobného areálu bývalej továrne Dynamitky, v parku neďaleko Nobelovej ulice. Obidve vodné veže sú zachytené na fotografii zo začiatku 20. storočia nachádzajúcej sa v Štátnom oblastnom archíve na Križkovej ulici v Bratislave. V čase prevádzky fabriky slúžili tieto vodné veže ako zásobáreň priemyselnej vody na jej chod. V noci do nich načerpali vodu, ktorú cez deň využívali. Medzi stenou nádrže a exteriérovou stenou je priestor, ktorý zabezpečoval, aby voda v zime nezmrzla.
Zložka dokumentov: B) Továrne
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. 02/54433851, kl. 46
26.6.2017Pamätník obetiam vojny –nemeckým vojakom [PDF, 343 kB]
Pamätník obetiam vojny – nemeckým vojakom, ktorí padli počas druhej svetovej vojny je v areáli cintorína Vrakuňa. Voľne prístupný areál je vytvorený z centrálnej vydláždenej časti s dominantným dreveným krížom. Priestor okolo kríža lemujú bronzové tabule s menným zoznamom padlých nemeckých vojakov.
Zložka dokumentov: C) 1. a 2. svetová vojna
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. 02/54433851, kl. 46
26.6.2017Pomník padlým v 1.svet.vojne [PDF, 219 kB]
Pomník obetiam 1.svet. vojny je na cintoríne Slávičie údolie situovaný v priestore 8.sektora, na mieste, kde boli uložené pozostatky zo zaniknutých vojenských cintorínov na území mesta, kde boli pochovaní vojaci a obete bojov z rokov 1914-1918.
Zložka dokumentov: C) 1. a 2. svetová vojna
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. 02/54433851, kl. 46
26.6.2017pomník padlých Petržalčanov a hasičov [PDF, 328 kB]
Pomník padlých Petržalčanov v 1. svetovej vojne a zomrelých príslušníkov Dobrovoľného
Požiarnického zboru bol na náklady bývalého podniku Matador prenesený v roku 1965 zo
starého petržalského cintorína a postavený na súčasné miesto v tomto petržalskom cintoríne.
Zložka dokumentov: C) 1. a 2. svetová vojna
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. 02/54433851, kl. 46
26.6.2017obytné domy na Rendezi [PDF, 284 kB]
V prvej etape výstavby veľkej zriaďovacej stanice pri Bratislave boli na prelome 19.– 20. storočia okrem objektov súvisiacich so železničnou premávkou postavené aj dva domy personálnych kasární. Sú vystavané v špecifickom „železničnom štýle“ Rakúsko-Uhorskej monarchie. Slúžili na prespávanie zamestnancov.
V druhej etape boli medzi rokmi 1920–25 vybudované dva obytné bytové domy pre zamestnancov stanice.
Zložka dokumentov: A) Bytové domy
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. 02/54433851, kl. 46
26.6.2017železničná stanica Devínska Nová Ves [PDF, 268 kB]
Budova železničnej stanice v Devínskej Novej Vsi leží na trati Bratislava hl. st. - Kúty - Břeclav a odbočuje z nej trať do Marcheggu. Ide o najstaršiu železnicu na Záhorí, ktorá viedla z Bratislavy do Devínskej Novej Vsi a odtiaľ do Marcheggu a Gänsendorfu v Rakúsku, kde sa spájala s traťou Viedeň - Břeclav. Postavili ju v roku 1848. Železničná stanica v Devínskej Novej Vsi spolu s lamačskou železničnou budovou bola najstaršia na Záhorí. Vybudovali ju pri stavbe trate a slúžila až do roku 1980-81, keď ju zbúrali a vybudovali novú.
Zložka dokumentov: A) Železničné stavby
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. 02/54433851, kl. 46
26.6.2017škola a škôlka v býv. Schulpeho kolónii [PDF, 369 kB]
V priestore dnešných ulíc Karpatská, Beskydská a Šancova dal Juraj Schulpe (1867 – 1936) z vlastných finančných prostriedkov, vtedajších 10 000 zlatých, postaviť päť jednoposchodových obytných objektov s 35 bytmi, budovu „ovody“ – teda škôlky, budovu, kde sa nachádzala knižnica a aj akési zdravotné stredisko a tiež kultúrne centrum –múzeum.
Zložka dokumentov: D) Školstvo
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. 02/54433851, kl. 46
26.6.2017dostihové závodisko [PDF, 405 kB]
Dnešné petržalské závodisko nadväzuje na históriu tohto športu v našom meste, ktorá sa začala písať v máji 1826, kedy sa v Bratislave odbehli prvé konské dostihy vďaka mecenášstvu grófa Széchenyiho. Staré závodisko, ktoré sa na konci 19. storočia nachádzalo neďaleko Sadu Janka Kráľa a zachovala sa nám na pohľadniciach jeho podoba, je zapísané do zaniknutých pamätihodností MČ Petržalky.
Zložka dokumentov: C) Šport
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. 02/54433851, kl. 46
26.6.2017kúpalisko Matador [PDF, 288 kB]
Do areálu kúpaliska, ktoré sa nachádza v tesnej blízkosti areálu továrne Matador a v roku 1963 jeho zriaďovateľom bola Telovýchovná jednota Iskra Matador, sa vchádza cez vstup nachádzajúci sa v strede prízemnej dlhej budovy, vo vnútri ktorej sú šatne, WC a ďalšia vybavenosť a ktorá z vnútornej strany areálu funguje ako čiastočne zastrešená tribúna pri veľkom bazéne (50 x 25 m). Okrem tohto bazéna sa tu nachádza aj bazén pre neplavcov (25 x 12 m) a 2 malé detské bazény. Kúpalisko malo kapacitu 4000 ľudí. 7. augusta 1965 sa tu konali Medzinárodné majstrovstvá v plávaní.
Zložka dokumentov: C) Šport
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. 02/54433851, kl. 46
21.6.2017Objednávky - Máj 2017 [PDF, 143 kB]
Zložka dokumentov: Objednávky 2017
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. 02/54433851, kl. 46
21.6.2017Odberateľské faktúry - Máj 2017 [PDF, 149 kB]
Zložka dokumentov: Faktúry 2017
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. 02/54433851, kl. 46
21.6.2017Dodávateľské faktúry - Máj 2017 [PDF, 166 kB]
Zložka dokumentov: Faktúry 2017
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. 02/54433851, kl. 46
14.6.2017Hermann Dedeo, sektor 3, hrob č. 63 [PDF, 321 kB]
Náhrobník tvorený jednoduchou umelo kamennou doskou v strede s nápisovou tabuľou. Ukončený je jednoduchým krížom. Hrobové miesto je vymedzené umelokamennou obrubou.
Herman Dedeo bol spolumajiteľom najprednejšieho krajčírskeho salónu Dedeo a Löwy v Kutscherfeldovom paláci, bol vychýreným krajčírskym strihačom.
Zložka dokumentov: C - Podhradský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. 02/54433851, kl. 46
14.6.2017prof. Ján Pragant, sektor 1, hrob č. 113 [PDF, 315 kB]
Huslista a pedagóg, absolvoval štúdium hry na husliach na Hudobnej a dramatickej akadémií v Bratislave. V roku 1932 študoval na Majstrovskej škole v Prahe. V roku 1931 – 1963 člen rozhlasového orchestra v Bratislave, od 1960 pedagóg na Konzervatóriu, kde viedol aj komorný orchester. Bol členom bratislavského komorného združenia.
Hrob s náhrobníkom v tvare obelisku ktorý je pyramidálne ukončený, na čelnej strane s nápismi. Obruba hrobového miesta je pomerne vysoká, polkruhovo ukončená.
Zložka dokumentov: C - Podhradský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. 02/54433851, kl. 46
14.6.2017Josef Kukovecz, sektor 3, hrob č. 72 [PDF, 379 kB]
Hrob s náhrobníkom v tvare jednoduchej dosky obdĺžnikového prierezu, v strede s nápisovou doskou. V hornej časti nika s reliéfom Kristovej hlavy. Nadstavec ukončuje jednoduchý kríž s nápisom IHS. Hrobové miesto vymedzené jednoduchou obrubou.
Josef Kukovecz patril medzi prvých vodičov električiek.
Zložka dokumentov: C - Podhradský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. 02/54433851, kl. 46
14.6.2017Meiner Mutter, sektor 2, hrob č. 74 [PDF, 419 kB]
Náhrobník v tvare vázy z umelého kameňa s reliéfom zosnulej bez mena a dátumu dal vyhotoviť svojej matke sochár Jozef Arpád Murmann (5.3.1889 – 1944 ), ktorý v rokoch 1908 – 1912 študoval sochárstvo na Akadémií výtvarných umení vo Viedni, ako maliar bol samouk. V rokoch 1912 – 1914 pôsobil v Paríži, neskôr v Berlíne, Viedni a USA. Vytvoril viacero secesizujúcich krajinomalieb, kvetinových zátiší, sochárskych portrétov. Viaceré jeho práce sa nachádzajú v Galérií mesta Bratislavy.
Náhrobník štvorcového prierezu v strede zo všetkých strán zdobený reliéfom vavrínového venca, v čele s nápisom Meiner Mutter. Nadstavec tvorený vázou , v čele s reliéfom ženskej hlavy zobrazenej z profilu.
Pani Murmannová zomrela 6.3. 1919 a náhrobok jej vytvoril syn až po úraze pri ktorom prišiel o ruku.
Zložka dokumentov: C - Podhradský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. 02/54433851, kl. 46
14.6.2017Johann Speneder, sektor 1, hrob č. 53 [PDF, 379 kB]
Známy hostinský, ktorého syn postavil známy hotel National, neskorší Savoy a tu uvedený Johann Speneder mal na Podhradí obľúbený a navštevovaný hostinec u Zlatého pelikána. Do hostinca chodieval aj Sándor Petőfi a jeho bratislavský priateľ Jozef Kolmár.
Na podstavci imitujúcom skalu je položený náhrobník obdĺžnikového prierezu, v spodnej časti s nápisovou doskou polkruhovo ukončenou, lemovanou stuhou s listami. Náhrobník je ukončený profilovanou vystupujúcou rímsou po obvode s rastlinným ornamentom. V strede pod rímsou kruhový medailón, ktorého výplň dnes chýba. Náhrobok je príkladom historizujúcich tendencií.
Zložka dokumentov: C - Podhradský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. 02/54433851, kl. 46
14.6.2017Johann Schmidthans, sektor 1, hrob č. 38 [PDF, 368 kB]
Schmidthansovci boli krčmári, jeden z nich mal vináreň na Hurbanovom námestí, známu pod názvom U Palatína, kde sa stretávali intelektuáli Slováci.
Náhrobník tvorený krížom s korpusom Krista. Podstavec v tvare hranola s nápisovou doskou. Kríž latinský s ďatelinovým ukončením ramien, v dolnej časti rozšírený vo forme kartuše po stranách s volutami. Vo vrchole kríža hlavička anjelika. Plastika Krista s hlavou sklonenou k pravému ramenu, rúška previazaná na pravom boku, nohy prekrížené.
Náhrobník je dnes pravdepodobne kópiou najstaršieho hrobu na Mikulášskom cintoríne.
Zložka dokumentov: C - Podhradský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. 02/54433851, kl. 46
14.6.2017Andreas Wachtler, sektor 1, hrob č. 3 [PDF, 417 kB]
Hrob s obrubníkom a náhrobníkom. Náhrobník tvorený krížom a sochou plačky umiestnenou vľavo od kríža. Socha i kríž na hranolovom podstavci, kríž je jednoduchý, na krížení ramien s kovovým reliéfom Kristovej hlavy. Socha plačky stojaca, v splývavých, v spodnej časti riasených šatách opretá o nápisovú dosku na ktorej je váza.
Vymedzenie hrobového miesta jednoduchou obrubou s dvoma vázami pri nohách zosnulého. Napravo od kríža položená kovová kotva a kríž , symbol lodníkov.
Andreas Wachtler - jeho slané rožky a tyčinky boli vraj bez konkurencie, získal ocenenie aj na Parížskej svetovej výstave. Bol potomkom slávnej rodiny Wachtlerov z obdobia Márie Terézie a napoleonských vojen.
Zložka dokumentov: C - Podhradský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. 02/54433851, kl. 46
14.6.2017Balthasar Steinmasler, sektor 1, hrob č.108 [PDF, 341 kB]
Na hranolovom podstavci ukončenom vystupujúcou rímsou je na čelnej strane reliéf dvoch prekrížených fakieľ zviazaných stuhou. Na pravej strane je na podstavci postavený kubusový hranol v strede s oválnou nápisovou doskou z ružového kameňa, na ktorej je postavená váza. Na ľavej strane socha ženy, plačky, opierajúcej sa o hranol s nápisovou doskou. Soche dnes chýba hlava.
Zosnulý bol lodným majstrom. Tento relatívne starý hrob dokumentuje i spôsob titulovania: 2 x Hern Hern dokumentuje, že lodní majstri patrili nielen k lepšie situovaným ale i spoločensky vyššie postaveným obyvateľom Podhradia.
Zložka dokumentov: C - Podhradský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. 02/54433851, kl. 46
14.6.2017Adolf Slavik, sektor 3, hrob č. 17 [PDF, 394 kB]
Hrobové miesto vymedzené jednoduchou obrubou z umelého kameňa. Náhrobník obdĺžnikového tvaru v strede s kamennou čiernou nápisovou doskou, ukončený asymetrickým prekladom. Dole pod nápisovou doskou lucerna.
Nápis na náhrobku dokumentuje dobové zamestnanie – Adolf Slavik bol mestským kontrolórom.
Zložka dokumentov: C - Podhradský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. 02/54433851, kl. 46
14.6.2017Johann Leitzinger, sektor 1, hrob č. 94 [PDF, 328 kB]
Z pôvodného náhrobníka dnes zostala neporušená len nápisová doska obdĺžnikového tvaru. Ostatná časť náhrobníka je zničená. Hrobové miesto je vymedzené jednoduchou obrubou z umelého kameňa.
Johann Leitzinger bol kormidelník a kapitán Propeleru.
Zložka dokumentov: C - Podhradský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. 02/54433851, kl. 46
14.6.2017Katarina Loschdorfer, sektor 3, hrob č. 62 [PDF, 323 kB]
Katarína Loschdorfer (1815 – 1885 ) a jej dcéra Alžbeta (1858 – 1929 ) mali v Bratislave známu hudobnú školu, z ktorej vyšli mnohí dobrí hudobníci. Škola sa nachádzala v priestoroch 1. posch. Wachtlerovho – Pálffyho paláca na Ventúrskej ulici.
Jednoduchý hranolový náhrobník s trojuholníkovým ukončením v strede s rytými nápismi. Priestor hrobového miesta vysypaný kamienkami, ohraničený jednoduchou kamennou obrubou.
Zložka dokumentov: C - Podhradský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. 02/54433851, kl. 46
14.6.2017Amália Pochor, sektor 1, hrob č. 22 [PDF, 324 kB]
Náhrobník jednoduchého hranolového tvaru, na čelnej strane s edikulovým rámovaním v ktorom je nápisová doska. Náhrobník ukončený jednoduchým krížom s korpusom Krista.
Náhrobná doska z jednoduchej platne.
Zložka dokumentov: C - Podhradský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. 02/54433851, kl. 46

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1512 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 61  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Kontext

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »Informácie v päte

web & design , redakčný systém