Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave - vedecká inštitúcia


Vyhľadávanie


Cesta: Titulka

 

B - Cintorín Kozia brána

Na evanjelickom cintoríne Kozia brána sa nachádzajú mimoriadne cenné, v bratislavskom priestore originálne, umelecko-historické náhrobníky. Ide najmä o súbor klasicistických sochárskych náhrobníkov, architektonických náhrobníkov v novogotickom štýle a súbor náhrobníkov, ktorých autorom je významný bratislavský sochár Alojz Rigele. Na cintoríne je v súčasnosti až 68 náhrobníkov, ktoré sú národnými kultúrnymi pamiatkami. Z dôvodu absentujúcej základnej údržby niektoré NKP zanikli, prípadne sú v dezolátnom stave.

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 91 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotáciaZodpovedá
11.1.2018Viest Rudolf (†1945), sektor XV./2 [PDF, 608 kB]
Symbolický hrob – pamätná tabuľa položená na hrobe rodiny Viest.
Rudolf Michal Viest (1890 – 1945) bol slovenský divízny generál, veliteľ povstaleckej armády na Slovensku počas Slovenského národného povstania a jediný slovenský generál počas predvojnovej ČSR.
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018Penzel Július (+1922), sektor XV./6 [PDF, 582 kB]
Novoklasicistický náhrobník má tvar výklenku , ukončený je strieškovou rímsou, nápisová doska je z čiernej žuly, je zapustená v profilovanom ráme so segmentovým ukončením. V hornej časti plastický medailón s hlavou Krista (dnes chýba).
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018Kuzmány Karol Andrej (†1924), sektor XII./85 [PDF, 553 kB]
Novodobý architektonický náhrobník z čiernej žuly, v tvare edikuly – masívne, smerom nahor sa zužujúce dórske stĺpy nesú kladie a tvarovaný, krepovaný štít. Po stranách malé stĺpiky na lampáše. Náhrobník je signovaný „Mahr“. Hrobové miesto je opatrené krásnou kovovou mrežou.
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018Dax Elise (+1885), sektor XII./25 [PDF, 528 kB]
Klasicistický náhrobník tvorený kombináciou podstavca a obelisku. Podstavec je tvare cippusu s akrotériami po stranách, s náznakom trojuholníkového štítu, pod ním rímsa s pásom oblúčkového vlysu. Na podstavci masívny obelisk.
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018Brandtner Gustav (+1863).,Brandtner Sandor (+1865), sektor XII./5.,6 [PDF, 472 kB]
Dva rovnaké náhrobníky patria rodine Brandtner. Náhrobníky sú tvorené masívnym kubickým podstavcom s plastickou podnožou. Na podstavci zapustená nápisová doska v ráme. Na hranole podstavca je osadený novogotický panelovaný kríž s rozvilinami na styku ramien. Kríž má stupňovitú pätku.
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018Dobay Jánosné (+1856), sektor XI./56 [PDF, 504 kB]
Rozmerný masívny zrezaný pylón s podstavcom je osadený do vyššej stupňovitej podnože. Pylón má liatinové nápisové dosky, medzi nimi rastlinná rozvilina, nad hornou doskou profilovaná rímsa, nad ňou hviezda v malom okrúhlom terči.
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018Dobay Jánosné (+1856), : sektor XI./56Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018Vaníčková Štefánia (+1934), sektor XI./47 [PDF, 530 kB]
Klasicistický náhrobník je tvorený vysokým postamentom, so širšou podnožou. Samotné telo náhrobníka má zapustenú nápisovú dosku, plocha náhrobníka je dekorovaná pásovou rustikou. Náhrobník ukončuje nadstavec s akrotériami po stranách,(na nich sepulchrálny symbol – motýľ). Súčasťou nadstavca je aj antická váza – urna , prikrytá drapériou.
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018Royko A. Samuel (+1840), sektor XI./26 [PDF, 449 kB]
Monolitický klasicistický náhrobník z pieskovca ,má tvar nízkeho, mierne sa zužujúceho piliera so širšou základňou. Nápisová doska je z mramoru, nad ňou profilovaná rímsa.
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018Merganc Jindrich (1889-1974), sektor X./15
Merganc Jindrich bol významný architekt českého pôvodu, žijúci a tvoriaci na Slovensku.
Bol predstaviteľom nových tendencií v modernej architektúre hlavne na Slovensku.
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018Stelzer Klara (1807-1857), sektor X./27 [PDF, 481 kB]
Novoklasicistický náhrobník v tvare nízkeho cippusu položeného na širokú základňu. Cippus od základne oddeľuje úzka rímsa. Čelná strana náhrobníka má hladko zapustené nápisové dosky, pokračuje do zjednodušeného štítu s akrotériami s palmetami, po stranách. V strede štítu had (uroboros) preťatý šípom. Krížový nadstavec chýba.
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018Drkonyi Adolf (+1877), sektor X./24 [PDF, 648 kB]
Novogotický architektonický náhrobník , tvorený vyšším podstavcom, v ktorom je osadená stéla. Na čelnej strane je nápisová doska vložená do plytkej niky v tvare gotického okna. Stélu ukončuje stupňovitý štít s polkruhovými konzolkami na stranách.
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018Hornyak Sofie (+1904), sektor X./4
Náhrobník zo zač.20.stor. Novogotický architektonický náhrobník má tvar stély ukončenej v tvare lomeného oblúka. Plocha pod oblúkom –štít, je vyplnený štylizovanými gotickými prvkami pripomínajúcim gotické okno. Štít má svoje hrany ozdobené krabmi, ukončuje ho kamenný kríž s ramenami s ďatelinkovým ukončením. V spodnej časti náhrobníka ,pod nápisovou doskou je starý sepulchrálny motív – had (uroboros) preťatý šípom.
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018Munker Helene (+1871), sektor IX./5 [PDF, 452 kB]
Klasicistický náhrobník v tvare zlomeného antického stĺpa s plintom a pätkou, posadeného na hranolový podstavec, ktorého čelná strana slúži ako nápisová doska. Stĺp je po celej ploche opatrený tesanými kanelúrami.
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018Michnay Endrené (+1869), sektor VII./132 [PDF, 564 kB]
Náhrobník vyhotovený v duchu klasicizmu. Náhrobník má podobu masívneho piliera ukotveného do podstavca z kyklopského muriva. Pilier je ukončený nadstavcom s akrotériami a štítom. V štíte sepulkrálny symbol – motýľ. Nadstavec je zakončený urnou, na ktorej je prehodená drapéria.
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018Grassely Elise (+1867), sektor VII./90 [PDF, 579 kB]
Novoklasicistický náhrobník tvorený cippusom na štvorcovom pôdoryse, ktorý je ukončený rozmerným rímsovým nadstavcom. Na ňom je umiestnený masívny pilier, s tesaným krížom v hornej časti.
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018Arkauer Anna (+1925) sektor VII./53 [PDF, 453 kB]
Náhrobník , opticky zložený z troch častí – podstavec, zdobený motívom kyklopského muriva, nesie nízky sarkofág so šikmými hranami a s nohami v tvare gúľ. Na sarkofágu je položený obelisk ukončený pyramídkou.
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018Nitthausz Sussana (+1863), sektor VII./12 [PDF, 462 kB]
Novogotický náhrobník v tvare stély ukončenej štítovou rímsou, pod ktorou je kružbová panelácia s 2 šesťcípymi hviezdami. Náhrobník bol ukončený krížom – dnes zvalený.
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018Michaelis Béla (+1886), sektor VI./41 [PDF, 592 kB]
Hodnotný sochársky náhrobník má tvar kríža osadeného v podstavci. Po stranách kríža z čiernej žuly sú osadené dve figúry, mramorové plastiky dvoch smútiacich žien. Plastiky sú dielom bratislavského sochára Alojza Rigeleho, náhrobok je z dielne kamenárstva Mahr.
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018Muller Mathias (+1866), sektor VI./8 [PDF, 577 kB]
Značne poškodený náhrobník, s ťažko čitateľným textom. Náhrobník s prvkami neorománskeho slohu, je v tvare stély, osadenej do hranolového podstavca. Stéla má nápisovú dosku ukončenú segmentovým oblúkom, doska je rámovaná trojlistovou kružbou .Náhrobník ukončuje zalomená rímsa, náhrobník bol zakončený krížom – chýba.
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018Taylor Rachel (+1925), sektor V./67 [PDF, 615 kB]
Originálny náhrobník mladej manželky britského diplomata, má tvar plochej stély s výrazným reliéfnym krížom na čelnej strane. Kríž má na styku ramien kruhový terč vyplnený motívom staroírskej pletencovej ornamentiky.
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018Matuska Kálman (+1898), sektor V./58 [PDF, 548 kB]
Klasicistický náhrobník v tvare antického stĺpa s plintom a pätkou, posadeného na hranolový podstavec, ktorého čelná strana slúži ako nápisová doska. Stĺp je po celej ploche opatrený tesanými kanelúrami.
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018Zechmeister Fridrich (+1887), sektor V./19 [PDF, 598 kB]
Novoklasicistický náhrobník je vytvorený z hranolového podstavca , na ktorom bol osadený samotný náhrobník tvorený stĺpovou architektúrou, ktorá je ukončená polkruhovou profilovanou archivoltou. Táto je na celej svojej ploche pokrytá bohatým kvetinovým ornamentom, zavŕšená je dekoratívnou rozvilinou na vrchole.
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018Žuffa Vladimír Ján (+1974), sektor IV./69 [PDF, 787 kB]
Súčasná podoba náhrobku vytvorená kombináciou dvoch druhov kameňa.
Vladimír Ján Žuffa - rodák z Liptovského Mikuláša, vyštudoval farmáciu a medicínu. Ako vojak počas 1. svetovej vojny bol ranený. V roku 1920 sa presťahoval do Bratislavy, kde si kúpil dom s lekárňou na Štefánikovej ulici. Žuffovci boli odjakživa stúpencami myšlienky slovensko-českej vzájomnosti. Nadšene sa vrhli do budovania spoločného štátu- starší brat Milan na politickom poli, on v oblasti odbornej, kultúrnej, sociálnej a charitatívnej. Jeho hlavné aktivity však smerovali k vybudovaniu stavovskej organizácie, k vytvoreniu farmaceutického školstva na Slovensku a k založeniu slovenského odborného časopisu.
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018Wolfbeis Katharina (+1853), sektor IV./53 [PDF, 575 kB]
Klasicistický náhrobník je tvorený základňou z kyklopského muriva, ktorá nesie samotné telo náhrobníka v tvare stély. Stéla má vyšší sokel, ukončená je rímsou so stupňovitým nadstavcom, ktorý je zavŕšený antickou urnou prikrytou drapériou.
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46

Zobrazených je 25 z celkového počtu 91 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.