Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave - vedecká inštitúcia


Vyhľadávanie


Cesta: Titulka

 

B - Cintorín Kozia brána

Na evanjelickom cintoríne Kozia brána sa nachádzajú mimoriadne cenné, v bratislavskom priestore originálne, umelecko-historické náhrobníky. Ide najmä o súbor klasicistických sochárskych náhrobníkov, architektonických náhrobníkov v novogotickom štýle a súbor náhrobníkov, ktorých autorom je významný bratislavský sochár Alojz Rigele. Na cintoríne je v súčasnosti až 68 náhrobníkov, ktoré sú národnými kultúrnymi pamiatkami. Z dôvodu absentujúcej základnej údržby niektoré NKP zanikli, prípadne sú v dezolátnom stave.

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 91 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotáciaZodpovedá
14.4.2017Albrecht Christof (1832 -†1880) sektor II./64 [PDF, 389 kB]
Romantický náhrobník má podstavec vo forme vysokej kamennej mohyly, so zapustenými nápisovými doskami, v ktorej je osadený kamenný kríž. Ramená kríža sú dekorované palmovým listom a kvetinovou girlandou. Kríž má pri svojej pätke umiestnený foliant, slúžiaci ako nápisová doska.
Hrobové miesto – krypta je ohradené kovanou secesnou dekoratívnou mrežou s rastlinnými motívmi.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
13.4.2017Albrecht Samuel (1826-1877) sektor I./hrob č.17/2 [PDF, 399 kB]
Klasicistický architektonický náhrobník je tvorený rozmernou vyššou základňou, ktorá nesie edikulu – malú stavbu v tvare malého chrámika so štítom. Edikula má polozapustené nápisové dosky, ktoré sú lemované dvoma polostĺpmi s kanelúrami a dórskymi hlavicami. Stĺpiky nesú kladie, ktoré ukončuje profilovaná rímsa. Na nej trojuholníkový štít s akrotériami na rohoch. Štít zakončuje krížový nadstavec.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018Arkauer Anna (+1925) sektor VII./53 [PDF, 453 kB]
Náhrobník , opticky zložený z troch častí – podstavec, zdobený motívom kyklopského muriva, nesie nízky sarkofág so šikmými hranami a s nohami v tvare gúľ. Na sarkofágu je položený obelisk ukončený pyramídkou.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Bahýľ Ján (1856 - †1916) sektor XII./48 [PDF, 477 kB]
Novodobý náhrobník slovenského vynálezcu vrtuľníka Jána Bahýľa, ako o tom informuje mramorová nápisová doska, osadená na plochú stélu. Nad doskou v kruhovom terči znaky inžinierstva – kružidlo a pravítko. Stélu ukončuje kamenná urna.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Ballisch Rosine (1867 - †1924) sektor XIII./42 [PDF, 462 kB]
Novoklasicistický náhrobník má tvar cippusu osadeného v stupňovitom vyššom podstavci. Čelná strana slúži ako nápisová doska (doska je poškodená, odpadnutá, opretá o náhrobník). Cippus je ukončený rímsovým nadstavcom, s náznakom tympanónu a nárožných akrotérií. Nadstavec zakončuje kamenný kríž.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Barisch Katharina (†1905) sektor XI./16 [PDF, 454 kB]
Cenný náhrobník má tvar nízkeho širšieho cippusu s tvarovanými akrotériami so solárnymi motívmi po stranách. Pod nimi plastické vence kvetín previazané stuhou. Nápisová doska v tvare obdĺžnika je zavŕšená trojuholníkovým tympanonom. Cippus nesie kríž so sepulchrálnou symbolikou ,na krížení ramien- uroboros preťatý šípom.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Bartos Jozsef (1844 -†1896) sektor VII./4 [PDF, 370 kB]
Romantický náhrobník v tvare kríža uchyteného do vyššieho sokla. Sokel s krížom majú spoločnú základňu v tvarovanej kamennej mohyle. Kríž má ramená v tvare brvien, na čelnej strane kríž je doplnený o rastlinu maku, horiace srdce a kotvu. Kotevné lano spája všetky tieto prvky dohromady, do ucelenej kompozície.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018bez mena, sektor II./41 [PDF, 452 kB]
Klasicistický náhrobník tvorený vyšším sarkofágom s nízkym trojuholníkovým frontónom, po stranách nárožné akrotérie s rastlinným dekorom. Na sarkofágu je osadený jednoduchý obelisk, bez nápisovej dosky. Pred náhrobníkom je kamenná platňa krypty.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018Bobel Albert (+1922), sektor II./11 [PDF, 519 kB]
Secesný náhrobník zo zač. 20. stor. je vytvorený z hladkého nízkeho sokla, ktorý prechádza do pätky s vykrojenými okrajmi ,ozdobenej festónom. Na pätke je osadený vyšší cippus , v spodnej časti s polkruhovo vystupujúcou vázou .Nápisová doska, ťažko čitateľná, zapustená do plochy náhrobníka, je segmentovo ukončená. Cippus ukončuje tvarovaný nadstavec s motívom vavrínového venca.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018Brandtner Gustav (+1863).,Brandtner Sandor (+1865), sektor XII./5.,6 [PDF, 472 kB]
Dva rovnaké náhrobníky patria rodine Brandtner. Náhrobníky sú tvorené masívnym kubickým podstavcom s plastickou podnožou. Na podstavci zapustená nápisová doska v ráme. Na hranole podstavca je osadený novogotický panelovaný kríž s rozvilinami na styku ramien. Kríž má stupňovitú pätku.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Buska (Bliska) Lajos (1897 - †1918) sektor XIV./67 [PDF, 485 kB]
Klasicistický sochársky náhrobník – dnes veľmi poškodený. Na architektonickom podstavci , ktorého jednotlivé strany sú dekorované doskami zapustenými do plochy, je bohatá rímsa. Na nej soška dieťaťa v riasenom šate. Soška nemá hlavu a celkove je náhrobník poškodený.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018Dax Elise (+1885), sektor XII./25 [PDF, 528 kB]
Klasicistický náhrobník tvorený kombináciou podstavca a obelisku. Podstavec je tvare cippusu s akrotériami po stranách, s náznakom trojuholníkového štítu, pod ním rímsa s pásom oblúčkového vlysu. Na podstavci masívny obelisk.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018Dobay Jánosné (+1856), : sektor XI./56Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018Dobay Jánosné (+1856), sektor XI./56 [PDF, 504 kB]
Rozmerný masívny zrezaný pylón s podstavcom je osadený do vyššej stupňovitej podnože. Pylón má liatinové nápisové dosky, medzi nimi rastlinná rozvilina, nad hornou doskou profilovaná rímsa, nad ňou hviezda v malom okrúhlom terči.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018Drkonyi Adolf (+1877), sektor X./24 [PDF, 648 kB]
Novogotický architektonický náhrobník , tvorený vyšším podstavcom, v ktorom je osadená stéla. Na čelnej strane je nápisová doska vložená do plytkej niky v tvare gotického okna. Stélu ukončuje stupňovitý štít s polkruhovými konzolkami na stranách.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Falb Carolina (1857- †1869) sektor V./54 [PDF, 394 kB]
Novogotický náhrobník v tvare stély. Nápisová doska je lemovaná „větvovím“ – rebrami v tvare konárikov, a gotickými krabmi. Strany stély sú ozdobené ozubom. Stélu ukončuje profilovaná prelomená rímsa s bohatým rozvilinovým dekorom.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Fink Fridrich († 1918) sektor II./85 [PDF, 374 kB]
Novoklasicistický náhrobník sa skladá z podstavca v tvare nízkeho sarkofágu s nárožnými akrotériami. Na ňom je postavené samotné telo náhrobníka v tvare širšieho hranolu s nápisovými doskami na čelnej strane. Náhrobník ukončuje plytký štít a kamenná urna s rúškou.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Foerster Charles (1860 - †1925) sektor XIII./18 [PDF, 410 kB]
Náhrobník na hrobe hudobného skladateľa Charlesa Foerstera má tvar plochého obelisku s vyššou pätkou. Obelisk je ukončený do tvaru plytkého trojuholníka. Pod ním, v oválnom ráme, portrétny reliéf umelca od Alojza Rigeleho.(1926)
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018Fuszek Johann, sektor I./17/3 [PDF, 448 kB]
Náhrobník s eklektickým tvaroslovím tvorí stéla osadená vo vyššom sokli. Samotné telo náhrobníka má na čelnej strane pravouhlo rámovanú nápisovú dosku ozdobenú pásom diamantovej bosáže. Stéla je ukončená mohutným nadstavcom ozdobeným polkruhovým štítom s bočnými akrotériami. Náhrobník bol zavŕšený kamenným krížom, z ktorého zostalo len torzo.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Glatz Jakob (1776 -1837) sektor XIV./4 [PDF, 519 kB]
Cenný náhrobník má tvar nízkeho širšieho cippusu osadeného v širokej základni. Cippus má nápisovú dosku v tvare obdĺžnika, zavŕšená je trojuholníkovým tympanonom s tvarovanými akrotériami so solárnymi motívmi. Po stranách cippusu sú plochy dekorované pásovou rustikou. Cippus nesie kríž , ktorý je previazaný drapériou. Cez ramená kríža je prevesený veniec z dubových listov.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018Grassely Elise (+1867), sektor VII./90 [PDF, 579 kB]
Novoklasicistický náhrobník tvorený cippusom na štvorcovom pôdoryse, ktorý je ukončený rozmerným rímsovým nadstavcom. Na ňom je umiestnený masívny pilier, s tesaným krížom v hornej časti.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018Greilich Elsa (+1969), sektor IV./9 [PDF, 544 kB]
Kamenný balvan je sochársky opracovaný len veľmi málo. Do balvana boli vsadené dva prvky – jedným je nápisová tabuľka s menom zomrelej. Druhým bol portrét zosnulej (?) – dnes chýba.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018Greilich Fridrich Josef (+1891), sektor III./19 [PDF, 575 kB]
Romantický architektonický náhrobník , tvorený nízkym soklom, v ktorom je osadená stéla. Jej čelná strana má pravouhlo rámovanú nápisovú dosku, pod ňou motív venca so stuhou. Stéla je po stranách ozdobená páskovým ornamentom ukončeným do štylizovanej volúty. Stélu ukončuje náznak štítu vytvorený z dvoch protichodných volút v strede spojených palmetou.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Gross Johannes (†1840) sektor III./5 [PDF, 388 kB]
Klasicistický sochársky náhrobník - tvorený vyšším podstavcom, ktorý na čelnej strane nesie nápisovú dosku lemovanú dekoratívnym rámom. Na vrchu podstavca je osadená postava kľačiaceho anjela, vedľa neho urna s vencom. Plastika je značne poškodená, obe ruky chýbajú, poškodené sú aj krídla anjela.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Habermann Ernest (†1883) sektor V./22 [PDF, 376 kB]
Novogotický náhrobník je tvorený dvoma združenými polkruhovo ukončenými výklenkami, ktoré spája v strede reliéfny kríž s tvarovanými ramenami. Na krížení ramien plastický motív venca (dnes chýba).
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46

Zobrazených je 25 z celkového počtu 91 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.