Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave - vedecká inštitúcia


Vyhľadávanie


Cesta: Titulka

 

B - Cintorín Kozia brána

Na evanjelickom cintoríne Kozia brána sa nachádzajú mimoriadne cenné, v bratislavskom priestore originálne, umelecko-historické náhrobníky. Ide najmä o súbor klasicistických sochárskych náhrobníkov, architektonických náhrobníkov v novogotickom štýle a súbor náhrobníkov, ktorých autorom je významný bratislavský sochár Alojz Rigele. Na cintoríne je v súčasnosti až 68 náhrobníkov, ktoré sú národnými kultúrnymi pamiatkami. Z dôvodu absentujúcej základnej údržby niektoré NKP zanikli, prípadne sú v dezolátnom stave.

 
 

Zobrazených je 16 z celkového počtu 91 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4-  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotáciaZodpovedá
14.4.2017Gross Johannes (†1840) sektor III./5 [PDF, 388 kB]
Klasicistický sochársky náhrobník - tvorený vyšším podstavcom, ktorý na čelnej strane nesie nápisovú dosku lemovanú dekoratívnym rámom. Na vrchu podstavca je osadená postava kľačiaceho anjela, vedľa neho urna s vencom. Plastika je značne poškodená, obe ruky chýbajú, poškodené sú aj krídla anjela.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Heischmann Caroline (*1800 -†1862) sektor III./12 [PDF, 355 kB]
Novorománsky architektonický náhrobník , tvorený nízkym soklom, v ktorom je osadená stéla. Jej čelná strana je riešená ako plytká edikula lemovaná štíhlymi tordovanými stĺpikmi s hlavicami, plocha stély je dekorovaná vpadnutou polkruhovo ukončenou doskou, pod ňou motív poloblúčkového vlysu a neznámeho erbu. Stélu ukončuje stupňovitý štít s rastlinnými motívmi. Štít završuje malý kríž.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Raahe Carl August (†1873), Jarins Josef Wilhelm (†1843) sektor III./2-4 [PDF, 363 kB]
Dva rovnaké náhrobníky v tvare novogotickej stély, osadenej do hranolového podstavca. Stéla má nápisovú dosku ukončenú zahroteným oblúkom, doska je rámovaná gotickou listovou kružbou. Náhrobníky ukončuje zalomená štítová profilovaná rímsa, pod ktorou je dekorácia z profilovaných prútov v štýle gotickej kružby.
Ide o súbor mimoriadne cenných náhrobníkov.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Albrecht Christof (1832 -†1880) sektor II./64 [PDF, 389 kB]
Romantický náhrobník má podstavec vo forme vysokej kamennej mohyly, so zapustenými nápisovými doskami, v ktorej je osadený kamenný kríž. Ramená kríža sú dekorované palmovým listom a kvetinovou girlandou. Kríž má pri svojej pätke umiestnený foliant, slúžiaci ako nápisová doska.
Hrobové miesto – krypta je ohradené kovanou secesnou dekoratívnou mrežou s rastlinnými motívmi.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Fink Fridrich († 1918) sektor II./85 [PDF, 374 kB]
Novoklasicistický náhrobník sa skladá z podstavca v tvare nízkeho sarkofágu s nárožnými akrotériami. Na ňom je postavené samotné telo náhrobníka v tvare širšieho hranolu s nápisovými doskami na čelnej strane. Náhrobník ukončuje plytký štít a kamenná urna s rúškou.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Weinberger Sofie (1817-†1882) sektor II./71 [PDF, 414 kB]
Klasicistický sochársky náhrobník je tvorený vyšším podstavcom s mramorovou nápisovou doskou, ktorý je ukončený trojuholníkovým frontónom. Na podstavci je osadená plastika putti – malého chlapca , ktorý má v ruke fakľu otočenú smerom nadol. Fakľu opiera o antickú vázu.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Razga Paul (†1848) sektor II./38 [PDF, 450 kB]
Náhrobník z pol. 19. stor. tvorí hranolový podstavec so stupňovitým ukončením, ktorý nesie rozmerný kamenný kríž, ktorý má ,na čelnej strane, po celej svojej dĺžke vložený prút, na styku ramien kruhový terč s vavrínovým vencom uprostred. Na podstavci je nápisová doska „Paul Rázga Prediger 1848“ Zadná stana má na styku ramien kruhovú nápisovú dosku s textom: „ Rázga Pál –Vértanú., Pavol Rázga Mučeník“
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
13.4.2017Heim Eduard (1814 -†1883), Heim Elizabeth (1822 - 1899) sektor I./53-54, [PDF, 413 kB]
Klasicistický náhrobník tvorený v spodnej časti nahrubo otesanými kusmi skaly, ktorá pripomína prírodné bralo, je v hornej časti doplnený o architektonicky komponovaný stélový postament, členený do niekoľkých úrovní úzkymi rímsami. Nápisové dosky sú mierne zapustené do plochy kameňa. Stéla je zavŕšená kamennou urnou v tvare antickej vázy, ktorá je zahalená rúškom.
Náhrobník tvorí spoločnú dvojicu so susedným náhrobníkom I/54.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
13.4.2017Sperl Caroline (†1879) sektor I./77 [PDF, 386 kB]
Novorománsky architektonický náhrobník je tvorený rozmernou vyššou základňou, ktorá má na čelnej strane ,v kružbovom ráme, motív spojených rúk. Podstavec nesie edikulu – malú stavbu v tvare chrámika so štítom. Edikula má po stranách dva hladké polostĺpiky s hlavicami, ktoré plynule prechádzajú do stupňovitého štítu dekorovaného motívom slepých arkád , v strede štítu motív kríža a akantového listu. Akantové rozviliny dekorujú aj bočné strany štítu. Nápisová doska je umiestnená v štylizovanom románskom združenom okne.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
13.4.2017Hackenberger Christian (†1847) sektor I./71 [PDF, 364 kB]
Náhrobník v tvare novogotickej stély, osadenej do hranolového podstavca. Stéla má nápisovú dosku ukončenú zahroteným oblúkom, doska je rámovaná gotickou listovou kružbou. Náhrobník ukončuje zalomená štítová profilovaná rímsa, pod ktorou je dekorácia z profilovaných prútov v štýle gotickej kružby
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
13.4.2017Knauer Georg (1821 -†1878) sektor I./46 [PDF, 382 kB]
Náhrobník v tvare novogotickej stély, osadenej do hranolového podstavca. Stéla má nápisovú dosku ukončenú zahroteným oblúkom, doska je rámovaná gotickou listovou kružbou. Náhrobník ukončuje zalomená štítová profilovaná rímsa, pod ktorou je dekorácia z profilovaných prútov v štýle gotickej kružby. Nápisová doska je uvoľnená.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
13.4.2017Márton József ((†1916) sektor I./34 [PDF, 406 kB]
Klasicistický náhrobník je tvorený nízkym soklom , na ktorom je osadená masívna stéla ukončená plytkým trojuholníkovým štítom. Stéla je v spodnej časti, na užších stranách rozšírená , plocha kameňa je tu zdobená tesaným riadkovaním a ukončená 4 akrotériami s plastickou palmetou. Stéla nesie mohutný kamenný kríž ozdobený rúškom a kvetinovým vencom.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
13.4.2017Albrecht Samuel (1826-1877) sektor I./hrob č.17/2 [PDF, 399 kB]
Klasicistický architektonický náhrobník je tvorený rozmernou vyššou základňou, ktorá nesie edikulu – malú stavbu v tvare malého chrámika so štítom. Edikula má polozapustené nápisové dosky, ktoré sú lemované dvoma polostĺpmi s kanelúrami a dórskymi hlavicami. Stĺpiky nesú kladie, ktoré ukončuje profilovaná rímsa. Na nej trojuholníkový štít s akrotériami na rohoch. Štít zakončuje krížový nadstavec.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
13.4.2017Maier Johann von (†18??) [PDF, 372 kB]
Náhrobník v tvare novogotickej stély, osadenej do hranolového podstavca. Stéla má nápisovú dosku ukončenú zahroteným oblúkom, doska je rámovaná gotickou listovou kružbou. Náhrobník ukončuje zalomená štítová profilovaná rímsa, pod ktorou je dekorácia z profilovaných prútov v štýle gotickej kružby.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
13.4.2017Maier Susanna von (1770-1850) sektor I./hrob č.13 [PDF, 372 kB]
Architektonický náhrobník v tvare novogotickej stély, osadenej do hranolového podstavca. Stéla má nápisovú dosku ukončenú zahroteným oblúkom, doska je rámovaná gotickou listovou kružbou. Náhrobník ukončuje zalomená štítová profilovaná rímsa, pod ktorou je dekorácia z profilovaných prútov v štýle gotickej kružby.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018Zigmundík Zigmund (1883 - †1919), sektor XV./hrob č.8 [PDF, 727 kB]
Klasicistický náhrobník z pieskovca vo forme pilierovej stély. Sokel je zdobený motívom festónu (už zničený), nad ním poloblúková nika s urnou.. Samotné telo náhrobníka má na čelnej strane oválnu nápisovú dosku z ružového mramoru. Náhrobník je ukončený trojuholníkovým frontónom, ktorý je dekorovaný zuborezom.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46

Zobrazených je 16 z celkového počtu 91 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4-  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.