Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave - vedecká inštitúcia


Vyhľadávanie


Cesta: Titulka

 

B - Cintorín Kozia brána

Na evanjelickom cintoríne Kozia brána sa nachádzajú mimoriadne cenné, v bratislavskom priestore originálne, umelecko-historické náhrobníky. Ide najmä o súbor klasicistických sochárskych náhrobníkov, architektonických náhrobníkov v novogotickom štýle a súbor náhrobníkov, ktorých autorom je významný bratislavský sochár Alojz Rigele. Na cintoríne je v súčasnosti až 68 náhrobníkov, ktoré sú národnými kultúrnymi pamiatkami. Z dôvodu absentujúcej základnej údržby niektoré NKP zanikli, prípadne sú v dezolátnom stave.

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 91 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotáciaZodpovedá
14.4.2017Hacken Else (†1930) sektor XII./63 [PDF, 500 kB]
Novodobý náhrobník v tvare kamennej mohyly ,ktorá má na čelnej strane mramorovú dosku (32x52cm) s reliéfom, na ktorom je letiaca Panna Mária s dieťaťom. Autorom je bratislavský sochár Alojz Rigele (1930).
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Bahýľ Ján (1856 - †1916) sektor XII./48 [PDF, 477 kB]
Novodobý náhrobník slovenského vynálezcu vrtuľníka Jána Bahýľa, ako o tom informuje mramorová nápisová doska, osadená na plochú stélu. Nad doskou v kruhovom terči znaky inžinierstva – kružidlo a pravítko. Stélu ukončuje kamenná urna.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Legrer Katharina (†1855), Brandtner Katharina (†1882) sektor XII./1-3 [PDF, 1 MB]
Dva novogotické architektonické náhrobníky sú súčasťou zoskupenia náhrobníkov rodiny Brandtner.
Prvý náhrobník má tvar gotického výklenku lemovaného polostĺpikmi s rastlinnými hlavicami, ktoré nesú vimperk s fiálami (jedna chýba) a krabmi. V nike motív kružbového gotického okna so stredovou konzolou. V lomenom oblúku je motív kríža s ramenami s ďatelinkovým ukončením. Text plastický, ťažko čitateľný. Je rovnaký ako susedný náhrobník - XII/2 Brandtner Johann Christian (†1850), ktorý je evidovanou kultúrnou pamiatkou pod č.NKP 355/40.
Druhý náhrobník má tvar stély, osadenej do hranolového podstavca. Stéla má podobu gotického vimperku s fiálami . Fiály majú konzolky v spodnej časti, v hornej sú ukončené krížovou kyticou, ozdobené krabmi. Jedna fiála je zlomená. Doska je zdobená gotickou listovou kružbou .
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Spenlinger Theresia (†1906) sektor XI./17 [PDF, 462 kB]
Romantický náhrobník zo zač. 20. stor. Tvoria ho dva združené polkruhovo ukončené výklenky, s jednoduchými polostĺpikmi po stranách, nad ktorými je v strede kruhový terč s reliéfom Kristovej tváre. Náhrobník ukončuje kamenná urna s drapériou. Náhrobník je značne naklonený, hrozí spadnutie
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Barisch Katharina (†1905) sektor XI./16 [PDF, 454 kB]
Cenný náhrobník má tvar nízkeho širšieho cippusu s tvarovanými akrotériami so solárnymi motívmi po stranách. Pod nimi plastické vence kvetín previazané stuhou. Nápisová doska v tvare obdĺžnika je zavŕšená trojuholníkovým tympanonom. Cippus nesie kríž so sepulchrálnou symbolikou ,na krížení ramien- uroboros preťatý šípom.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Reindler Elizabeth (†1860) sektor X./38 [PDF, 480 kB]
Klasicistický náhrobník, typický pre cintorín na Kozej bráne, má tvar stély, ktorá je ukončená strieškovou rímsou. Nárožné plochy na stéle sú dekorované pásovou rustikou, ktorá v hornej časti prechádza do lúčového motívu. Na čelnej strane sú na pásoch rustiky umiestnené motívy uhasínajúcej fakle, na ktorej je priviazaný veniec so stuhou. V hornej časti, pod strieškou, sepulchrálny symbol - had (uroboros) preťatý šípom. V spodnej časti , v malom výklenku okrídlené presýpacie hodiny symbolizujúce beh času.
Obidva náhrobníky tvoria krásny súbor mimoriadne hodnotných náhrobníkov na cintoríne.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Oláh Jozsef (1856 -†1923) sektor X./13 [PDF, 461 kB]
Novodobý náhrobník má základňu v tvare mohyly, v ktorej je ukotvený mramorový kríž s ramenami ukončenými rímsičkou. Na čelnej strane motív kytice z maku (kvety aj makovice) – symbol spánku. Náhrobník je dielom sochára Alojza Rigeleho.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Jurenák Adam (†1837)sektor X./12 [PDF, 874 kB]
Klasicistický náhrobník má tvar vysokého cippu osadeného v podstavci. Cippus je ukončený masívnym kladím s rímsou zdobenou volútovým motívom. Nadstavec ukončuje rozmerná urna s ušami.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Knechtsberger Rosine (†1906) sektor IX./31 [PDF, 398 kB]
Novoklasicistický náhrobník tvorí tumbový podstavec s nárožnými akrotériami, po celej ploche zdobený pásovou rustikou. Na čelnej strane, pod nápisovou doskou, motív skrížených zhasínajúcich fakieľ previazaných stužkou. Na podstavci hranolový nadstavec s výklenkom, zakončený urnou, cez ktorú je prehodená drapéria.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Reidner Karl (†1855) sektor IX./24 [PDF, 456 kB]
Dva rovnaké náhrobníky sa nachádzajú vo svojej tesnej blízkosti. Jeden z nich Szandtner Pauline (+1886) je evidovanou kultúrnou pamiatkou pod č.355/46.
Náhrobník tvorí stéla osadená v podstavci. Čelná strana má mierne zapustenú nápisovú dosku, nad ktorou je plytký reliéf s motívom kríža, okolo ktorého sa popínajú brečtanové ratolesti. Stéla je zakončená strieškovou rímsou s vlysom, na jej vrchole je rozvilinový akroterion. Zadná strana náhrobníka je rovnaká ako predná, chýba nápisová doska.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017rodina Stodola sektor VII./230 [PDF, 553 kB]
Hrobové kryptové miesto pri múre cintorína má náhrobník v tvare edikuly z čiernej žuly, so segmentovým štítom položeným na štylizované stĺpiky. V hrobe je pochovaný aj národný umelec dr. Ivan Stodola (1888 -1977).
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Králik Lajos (†1920) sektor VII./192 [PDF, 634 kB]
Náhrobník z mramoru je z r.1921. Vyššia stéla je osadená v nízkom podstavci, ktorý je dekorovaný listovým vlysom. Plocha stély je pokrytá majuskulným písmom, textom v maďarskom jazyku. Stélu završuje okrúhla reliéfna plaketa s motívom Kristovej tváre. Autorom reliéfu je Alojz Rigele.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Ulrich Wilhelm (†1872) sektor VII./169 [PDF, 402 kB]
Romantický náhrobník z tretej tret.19. stor. Tvoria ho dva združené polkruhovo ukončené výklenky, nad ktorými je v strede kruhový terč s reliéfom Kristovej tváre.(chýba) Rímsa je profilovaná, poloblúková, dekorovaná bohatým rastlinným dekórom. Podstavec náhrobníka je dekorovaný reliéfom podávajúcich sa rúk.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Mayer Carolina von (†1870) sektor VII./164 [PDF, 404 kB]
Novorománsky architektonický náhrobník je tvorený rozmernou vyššou základňou, ktorá má na čelnej strane nápisovú dosku. Podstavec nesie dva združené poloblúkovo ukončené výklenky, lemované po stranách dvoma hladkými polostĺpikmi s hlavicami. Náhrobník ukončuje stupňovitý štít dekorovaný motívom slepých arkád , v strede štítu motív kríža a akantového listu. Akantové rozviliny dekorujú aj bočné strany štítu. Náhrobník je zarastený brečtanom.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Schleiffer Susanna (1816-.1866) sektor VII./114 [PDF, 371 kB]
Novoklasicistický dvojnáhrobník vytvorený spojením dvoch pylónov do spoločného sokla. Sokel má po povrchu vytvorený náznak kvádrovania. Samotné náhrobníky majú zapustené nápisové dosky, v hornej časti náznakové akrotérie s motívom kvetu. Krížové nadstavce chýbajú.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Tima Luisa (1859-1920) sektor VII./57 [PDF, 423 kB]
Novodobý náhrobník v tvare prírodného ,nahrubo opracovaného kusa žuly, s portrétnym reliéfom Kristovej tváre v hornej časti. Autorom náhrobníka je Alojz Rigele (1923).
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Lederer Lajos (1865-1920) sektor VII./50 [PDF, 402 kB]
Novogotický architektonický náhrobník má tvar edikuly, tvorenej dvojicou kanelovaných pilastrov s hlavicami, ktoré nesú štít v tvare lomeného oblúka. Štít je vyplnený rastlinným ornamentom kombinovaným so štylizovanými gotickými prvkami pripomínajúcim gotické okno. Štít má svoje hrany ozdobené krabmi, ukončuje ho kamenný kríž s ramenami s ďatelinkovým ukončením. V spodnej časti náhrobníka ,pod nápisovou doskou je starý sepulchrálny motív – okrídlené presýpacie hodiny.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Toperczer Karoly (1814 – 1898) VII./16 [PDF, 389 kB]
Romantický náhrobník v tvare kríža obrasteného brečtanom je osadený do kamennej mohyly. Nápisová doska v tvare foliantu je súčasťou podstavca.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Wendler Ludwig (1863 -†1922) VII./5 [PDF, 395 kB]
Novodobý náhrobník v tvare veľkej kamennej mohyly. Na čelnej strane v hornej časti portrétny reliéf hlavy Krista. Autorom náhrobníka je Alojz Rigele (1923).Pod ním zapustená nápisová doska. Súčasťou náhrobníka je aj nádoba na kvety.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Bartos Jozsef (1844 -†1896) sektor VII./4 [PDF, 370 kB]
Romantický náhrobník v tvare kríža uchyteného do vyššieho sokla. Sokel s krížom majú spoločnú základňu v tvarovanej kamennej mohyle. Kríž má ramená v tvare brvien, na čelnej strane kríž je doplnený o rastlinu maku, horiace srdce a kotvu. Kotevné lano spája všetky tieto prvky dohromady, do ucelenej kompozície.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Habermann Ernest (†1883) sektor V./22 [PDF, 376 kB]
Novogotický náhrobník je tvorený dvoma združenými polkruhovo ukončenými výklenkami, ktoré spája v strede reliéfny kríž s tvarovanými ramenami. Na krížení ramien plastický motív venca (dnes chýba).
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Falb Carolina (1857- †1869) sektor V./54 [PDF, 394 kB]
Novogotický náhrobník v tvare stély. Nápisová doska je lemovaná „větvovím“ – rebrami v tvare konárikov, a gotickými krabmi. Strany stély sú ozdobené ozubom. Stélu ukončuje profilovaná prelomená rímsa s bohatým rozvilinovým dekorom.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Rosselet Julie (†1891) sektor IV./30 [PDF, 396 kB]
Klasicistický architektonický náhrobník – typický pre cintorín Kozia brána, je z konca 19. stor. Náhrobník je tvorený nižším soklom ,na ktorom je samotné telo náhrobníka, zdobené po stranách pásovou rustikou, z čelnej strany má stéla klasické členenie v duchu antického chrámu – pilastre po stranách sú zdobené prevrátenými fakľami omotanými stuhou. Na pilastroch je položená jednoduchá rímsa s tvarovaným štítom. Štít má na čelnej strane sepulchrálny symbol – hada stočeného do kruhu (uroboros) preťatého šípom. Po stranách štítu sú akrotérie s palmetou. Plastické symboly boli pôvodne zlátené.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Kotritsch Otto (1848-1907) sektor IV./29 [PDF, 420 kB]
Klasicistický sochársky náhrobník je vytvorený kompozíciou viacerých prvkov. Na nízkom podstavci je naľavo situovaná stéla ukončená plytkým štítom, s motívom kríža a dvoch skrížených vavrínových vetvičiek, uprostred. Na stéle je postavená antická váza (amfora) zahalená drapériou . O stélu sa opiera postava smútiacej ženy-„plačky“, oblečenej v antikizujúcom odeve, pričom rovnaká drapéria , ktorá zahaľuje urnu, prechádza aj cez jej hlavu. Žena má v ruke kvetinový veniec.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Richter Samuel (???) sektor III./29 [PDF, 406 kB]
Klasicistický architektonický náhrobník z prvej pol. 19. stor. je opticky členený na tri rovnocenné časti – základňu tvorí doska a nízky sokel, na ktorom je podstavec so segmentovým výklenkom so sepulchrálnymi motívmi (lebka, hodiny, rúška). Na podstavci je položené samotné telo náhrobníka, ktoré má tvar antického sarkofágu, so skosenými bočnými stenami, ktoré sú zdobené úchytmi a zvieracími labkami. Sarkofág má stupňovité ukončenie, najvyššie je položená antická váza (urna) s poklopom, cez ktorý je prehodená drapéria.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46

Zobrazených je 25 z celkového počtu 91 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.