Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave - vedecká inštitúcia


Vyhľadávanie


Cesta: Titulka

 

B - Cintorín Kozia brána

Na evanjelickom cintoríne Kozia brána sa nachádzajú mimoriadne cenné, v bratislavskom priestore originálne, umelecko-historické náhrobníky. Ide najmä o súbor klasicistických sochárskych náhrobníkov, architektonických náhrobníkov v novogotickom štýle a súbor náhrobníkov, ktorých autorom je významný bratislavský sochár Alojz Rigele. Na cintoríne je v súčasnosti až 68 náhrobníkov, ktoré sú národnými kultúrnymi pamiatkami. Z dôvodu absentujúcej základnej údržby niektoré NKP zanikli, prípadne sú v dezolátnom stave.

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 91 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotáciaZodpovedá
11.1.2018Greilich Elsa (+1969), sektor IV./9 [PDF, 544 kB]
Kamenný balvan je sochársky opracovaný len veľmi málo. Do balvana boli vsadené dva prvky – jedným je nápisová tabuľka s menom zomrelej. Druhým bol portrét zosnulej (?) – dnes chýba.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018Habermayer Rudolf (+1887), sektor III./33.,33/1.,33/2.,33/3 [PDF, 892 kB]
Jednoduchý plot, ktorý tvorí 6 murovaných stĺpikov ozdobených píniovými šiškami, spojených jednoduchým zábradlím z pásoviny , vymedzuje priestor krýpt rodiny Habermayer. Jednotlivé krypty sú zakryté kovovými doskami s menami zosnulých, textami, sú tu aj rodinné erby.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018Greilich Fridrich Josef (+1891), sektor III./19 [PDF, 575 kB]
Romantický architektonický náhrobník , tvorený nízkym soklom, v ktorom je osadená stéla. Jej čelná strana má pravouhlo rámovanú nápisovú dosku, pod ňou motív venca so stuhou. Stéla je po stranách ozdobená páskovým ornamentom ukončeným do štylizovanej volúty. Stélu ukončuje náznak štítu vytvorený z dvoch protichodných volút v strede spojených palmetou.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018Heischmann Caroline (+1862), sektor III./12 [PDF, 447 kB]
Novorománsky architektonický náhrobník , tvorený nízkym soklom, v ktorom je osadená stéla. Jej čelná strana je riešená ako plytká edikula lemovaná štíhlymi tordovanými stĺpikmi s hlavicami, plocha stély je dekorovaná vpadnutou polkruhovo ukončenou doskou, pod ňou motív poloblúčkového vlysu a neznámeho erbu. Stélu ukončuje stupňovitý štít s rastlinnými motívmi. Štít završuje malý kríž.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018Varsik Branislav (+1994), sektor II./76 [PDF, 681 kB]
Náhrobník v tvare vysokej stély je z čiernej žuly. Stéla je v hornej časti dekoratívne zbrúsená.
Varsik Branislav prof.- bol slovensky historik, archivár, vedec a pedagóg.
Študoval vo Viedni, Paríži, Prahe a Bratislave. Pracoval v Krajinskom archíve v Bratislave. Patril medzi prvých slovenských profesorov histórie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.Vo vedeckej práci sa zameral najmä na ohlas husitského hnutia na Slovensku a stredoveké osídlenie Slovenska.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018Hofer Karoly (+1909), sektor II./44 [PDF, 556 kB]
Klasicistický náhrobník je vytvorený z podstavca, na ktorom je osadený kamenný obelisk s dvoma nápisovými doskami zapustenými v profilovanom dekoratívnom ráme. Čelná strana má pod nápisovou doskou rastlinný ornament, nad doskou je plastická rozeta. Hrobové miesto – krypta je ohradené kovanou mrežou.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018Szantner Matilda (+1909), sektor II./42 [PDF, 562 kB]
Vysoký klasicistický náhrobník z pol. 19. stor. – rozmerná stéla z pieskovca osadená v nízkom podstavci, ukončená tvarovanou rímsou so štítom, po stranách štítu kamenné valčeky. Zapustená nápisová doska je z mramoru, dekorovaná po stranách motívom otočených zhasínajúcich fakieľ – dnes už ťažko čitateľnými. Hrobové miesto – krypta, krytá kamennou platňou, hrobové miesto oddelené dekoratívnou kovovou mrežou.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018bez mena, sektor II./41 [PDF, 452 kB]
Klasicistický náhrobník tvorený vyšším sarkofágom s nízkym trojuholníkovým frontónom, po stranách nárožné akrotérie s rastlinným dekorom. Na sarkofágu je osadený jednoduchý obelisk, bez nápisovej dosky. Pred náhrobníkom je kamenná platňa krypty.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018Mullner Andreas (+1881), sektor II./50 [PDF, 577 kB]
Klasicistický náhrobník v tvare stély uchytenej v nízkom podstavci. Stéla je na ploche zdobená pásovou rustikou, úzka rímsa oddeľuje nápisovú časť od nadstavca tvoreného štítom s akrotériami s palmetou. V strede štítu sepulchrálny symbol – had požierajúci si svoj chvost – uroborus, preťatý šípom. Súčasťou nadstavca bola aj urna – dnes chýba.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018Moser Georg(+1910), sektor II./16 [PDF, 629 kB]
Klasicistický náhrobník je vytvorený z vyššieho podstavca, na ktorom je osadená kamenná stéla s nápisovou doskou v dekoratívnom ráme. Stéla je ukončená zalomenou rímsou, na ktorej je nízky frontón s volútami po stranách. Na ňom bol osadený kamenný kríž s rúškom(dnes už chýba). Čelná strana má pod nápisovou doskou ťažko identifikovaný erb, rozvilinu (?), po jej stranách sú plastické dohasínajúce fakle otočené smerom nadol.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018Bobel Albert (+1922), sektor II./11 [PDF, 519 kB]
Secesný náhrobník zo zač. 20. stor. je vytvorený z hladkého nízkeho sokla, ktorý prechádza do pätky s vykrojenými okrajmi ,ozdobenej festónom. Na pätke je osadený vyšší cippus , v spodnej časti s polkruhovo vystupujúcou vázou .Nápisová doska, ťažko čitateľná, zapustená do plochy náhrobníka, je segmentovo ukončená. Cippus ukončuje tvarovaný nadstavec s motívom vavrínového venca.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018Ludwig Christian (+1967), sektor I./106 [PDF, 738 kB]
Náhrobník z čiernej žuly má tvar kamenného kríža osadeného v hranolovitom podstavci. Náhrobník je súčasťou radu krýpt pri cintorínskom múre. Hrobové miesto je vymedzené krásnou kovanou mrežou. Súčasťou hrobového miesta sú aj mramorové tabuľky s menami ďalších zosnulých, rodiny Andrássy a Ludwig.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018Wilimszky Stephan (+1877), sektor I./10 [PDF, 537 kB]
Romantický náhrobník je tvorený jednoduchou stélou osadenou v nízkom podstavci. Rohy stély sú zrezané. Čelná nápisová mramorová doska je polkruhovo ukončená. Stéla je stupňovito ukončená, jednotlivé stupne sú dekorované štylizovanými akrotériami.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018Fuszek Johann, sektor I./17/3 [PDF, 448 kB]
Náhrobník s eklektickým tvaroslovím tvorí stéla osadená vo vyššom sokli. Samotné telo náhrobníka má na čelnej strane pravouhlo rámovanú nápisovú dosku ozdobenú pásom diamantovej bosáže. Stéla je ukončená mohutným nadstavcom ozdobeným polkruhovým štítom s bočnými akrotériami. Náhrobník bol zavŕšený kamenným krížom, z ktorého zostalo len torzo.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Maier Mathias Johann von (1799 - †1836) sektor XV./30 [PDF, 537 kB]
Klasicistický architektonický náhrobník má tvar klasickej stĺpovej architektúry. Na masívnom podstavci sú osadené dva stĺpy s pätkami a s kanelovaným povrchom. Stĺpy majú dórske hlavice, nesú geometricky zjednodušený tympanónový nadstavec, s trojuholníkovým štítom a zjednodušenými akrotériami po stranách. V strede plastický kríž. Nápisová doska je rozmerná, liatinová. Náhrobník je poškodený, nadstavec je zhodený.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Leidenfrost Christian (†1806) sektor XV./27 [PDF, 388 kB]
Zaujímavý klasicistický náhrobník v tvare vysokej štíhlej pyramídy zdobenej pásovou rustikou, osadenej do podstavca. Podstavec má nárožia v tvare „tehlového muriva“, tri vpadnuté nápisové dosky. Náhrobník je poškodený.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Buska (Bliska) Lajos (1897 - †1918) sektor XIV./67 [PDF, 485 kB]
Klasicistický sochársky náhrobník – dnes veľmi poškodený. Na architektonickom podstavci , ktorého jednotlivé strany sú dekorované doskami zapustenými do plochy, je bohatá rímsa. Na nej soška dieťaťa v riasenom šate. Soška nemá hlavu a celkove je náhrobník poškodený.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Szamák Jeno (1895 - †1918) sektor XIV./63 [PDF, 895 kB]
Novoklasicistický náhrobník je zložený z dvoch častí. Podstavec má tvar kamennej stély s polkruhovými vázami po stranách. Na čelnej strane podstavca je nápisová doska v oválnom ráme. Rám vytvára telo hada - uroboros. Na podstavci je položená kamenná platňa s tesaným nápisom, na nej položená malá architektúra v tvare edikuly – ploché pilastre nesú kladie a štít dekorovaný palmetou. Na štíte kríž. V ploche edikuly reliéf víťazného Krista. Autorom náhrobníka je Alojz Rigele, ktorý ho vytvoril v r.1920.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Glatz Jakob (1776 -1837) sektor XIV./4 [PDF, 519 kB]
Cenný náhrobník má tvar nízkeho širšieho cippusu osadeného v širokej základni. Cippus má nápisovú dosku v tvare obdĺžnika, zavŕšená je trojuholníkovým tympanonom s tvarovanými akrotériami so solárnymi motívmi. Po stranách cippusu sú plochy dekorované pásovou rustikou. Cippus nesie kríž , ktorý je previazaný drapériou. Cez ramená kríža je prevesený veniec z dubových listov.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Reegn Fridericke geb. Bendl (†1908) sektor XIV./2 [PDF, 440 kB]
Klasicistický náhrobník, typický pre cintorín na Kozej bráne, má tvar stély, ktorá je ukončená strieškovou rímsou. Nárožné plochy na stéle sú dekorované pásovou rustikou, ktorá v hornej časti prechádza do lúčového motívu. Na čelnej strane sú na pásoch rustiky umiestnené motívy uhasínajúcej fakle, na ktorej je priviazaný veniec so stuhou. V hornej časti, pod strieškou, sepulchrálny symbol - had (uroboros) preťatý šípom. V spodnej časti , v malom výklenku okrídlené presýpacie hodiny symbolizujúce beh času.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Ballisch Rosine (1867 - †1924) sektor XIII./42 [PDF, 462 kB]
Novoklasicistický náhrobník má tvar cippusu osadeného v stupňovitom vyššom podstavci. Čelná strana slúži ako nápisová doska (doska je poškodená, odpadnutá, opretá o náhrobník). Cippus je ukončený rímsovým nadstavcom, s náznakom tympanónu a nárožných akrotérií. Nadstavec zakončuje kamenný kríž.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Prikril Vilma (1901 - †1917) sektor XIII./26 [PDF, 481 kB]
Novoklasicistický sochársky náhrobník je tvorený vyšším postamentom s nápisovou dosku. Podstavec je ukončený rímsou, na nej lebka s rúškou. Na podstavci je umiestnená socha anjela opierajúceho sa o zhasínajúcu fakľu. Anjel drží v ruke vavrínový veniec.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Haffinger Johann (†1889) sektor XIII./25 [PDF, 555 kB]
Novoklasicistický sochársky náhrobník z konc.19.stor. Náhrobník je v tvare tumby osadenej v stupňovitom podstavci. Čelná strana slúži ako nápisová doska, pod ňou polkruhová nika. Tumba je ukončená rímsou s náznakom jednoduchého štítu. Tento nadstavec je po stranách zdobený nárožnými akrotériami. Na podstavci je umiestnená socha anjela opierajúceho sa o urnu. Postava je omotaná drapériou, ktorá prikrýva časť urny. Povrch vázy je dekorovaný vlysom s motívom motýľa – sepulchrálny symbol zmŕtvychvstania.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Mayer Elizabeth (†1888) sektor XIII./19 [PDF, 578 kB]
Monumentálny architektonický náhrobník je tvorený širokou základňou s mramorovými nápisovými doskami. Samotný náhrobník je vytvorený ako stĺpová architektúra – tri polostĺpiky s pätkami, hlavicami, nesú dva segmentové oblúky. V priestore medzi stĺpikmi sú osadené mramorové nápisové dosky. Táto dvojarkáda je zjednotená plastickým rámom, ktorý je ukončený trojlaločným oblúkom. Náhrobník ukončuje urna s prehodenou drapériou.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Foerster Charles (1860 - †1925) sektor XIII./18 [PDF, 410 kB]
Náhrobník na hrobe hudobného skladateľa Charlesa Foerstera má tvar plochého obelisku s vyššou pätkou. Obelisk je ukončený do tvaru plytkého trojuholníka. Pod ním, v oválnom ráme, portrétny reliéf umelca od Alojza Rigeleho.(1926)
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46

Zobrazených je 25 z celkového počtu 91 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.