Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave - vedecká inštitúcia


Vyhľadávanie


Cesta: Titulka

 

B - Cintorín Kozia brána

Na evanjelickom cintoríne Kozia brána sa nachádzajú mimoriadne cenné, v bratislavskom priestore originálne, umelecko-historické náhrobníky. Ide najmä o súbor klasicistických sochárskych náhrobníkov, architektonických náhrobníkov v novogotickom štýle a súbor náhrobníkov, ktorých autorom je významný bratislavský sochár Alojz Rigele. Na cintoríne je v súčasnosti až 68 náhrobníkov, ktoré sú národnými kultúrnymi pamiatkami. Z dôvodu absentujúcej základnej údržby niektoré NKP zanikli, prípadne sú v dezolátnom stave.

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 91 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotáciaZodpovedá
14.4.2017Mayer Elizabeth (†1888) sektor XIII./19 [PDF, 578 kB]
Monumentálny architektonický náhrobník je tvorený širokou základňou s mramorovými nápisovými doskami. Samotný náhrobník je vytvorený ako stĺpová architektúra – tri polostĺpiky s pätkami, hlavicami, nesú dva segmentové oblúky. V priestore medzi stĺpikmi sú osadené mramorové nápisové dosky. Táto dvojarkáda je zjednotená plastickým rámom, ktorý je ukončený trojlaločným oblúkom. Náhrobník ukončuje urna s prehodenou drapériou.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018Merganc Jindrich (1889-1974), sektor X./15
Merganc Jindrich bol významný architekt českého pôvodu, žijúci a tvoriaci na Slovensku.
Bol predstaviteľom nových tendencií v modernej architektúre hlavne na Slovensku.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018Michaelis Béla (+1886), sektor VI./41 [PDF, 592 kB]
Hodnotný sochársky náhrobník má tvar kríža osadeného v podstavci. Po stranách kríža z čiernej žuly sú osadené dve figúry, mramorové plastiky dvoch smútiacich žien. Plastiky sú dielom bratislavského sochára Alojza Rigeleho, náhrobok je z dielne kamenárstva Mahr.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018Michnay Endrené (+1869), sektor VII./132 [PDF, 564 kB]
Náhrobník vyhotovený v duchu klasicizmu. Náhrobník má podobu masívneho piliera ukotveného do podstavca z kyklopského muriva. Pilier je ukončený nadstavcom s akrotériami a štítom. V štíte sepulkrálny symbol – motýľ. Nadstavec je zakončený urnou, na ktorej je prehodená drapéria.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018Moser Georg(+1910), sektor II./16 [PDF, 629 kB]
Klasicistický náhrobník je vytvorený z vyššieho podstavca, na ktorom je osadená kamenná stéla s nápisovou doskou v dekoratívnom ráme. Stéla je ukončená zalomenou rímsou, na ktorej je nízky frontón s volútami po stranách. Na ňom bol osadený kamenný kríž s rúškom(dnes už chýba). Čelná strana má pod nápisovou doskou ťažko identifikovaný erb, rozvilinu (?), po jej stranách sú plastické dohasínajúce fakle otočené smerom nadol.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018Muller Mathias (+1866), sektor VI./8 [PDF, 577 kB]
Značne poškodený náhrobník, s ťažko čitateľným textom. Náhrobník s prvkami neorománskeho slohu, je v tvare stély, osadenej do hranolového podstavca. Stéla má nápisovú dosku ukončenú segmentovým oblúkom, doska je rámovaná trojlistovou kružbou .Náhrobník ukončuje zalomená rímsa, náhrobník bol zakončený krížom – chýba.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018Mullner Andreas (+1881), sektor II./50 [PDF, 577 kB]
Klasicistický náhrobník v tvare stély uchytenej v nízkom podstavci. Stéla je na ploche zdobená pásovou rustikou, úzka rímsa oddeľuje nápisovú časť od nadstavca tvoreného štítom s akrotériami s palmetou. V strede štítu sepulchrálny symbol – had požierajúci si svoj chvost – uroborus, preťatý šípom. Súčasťou nadstavca bola aj urna – dnes chýba.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018Munker Helene (+1871), sektor IX./5 [PDF, 452 kB]
Klasicistický náhrobník v tvare zlomeného antického stĺpa s plintom a pätkou, posadeného na hranolový podstavec, ktorého čelná strana slúži ako nápisová doska. Stĺp je po celej ploche opatrený tesanými kanelúrami.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018Nitthausz Sussana (+1863), sektor VII./12 [PDF, 462 kB]
Novogotický náhrobník v tvare stély ukončenej štítovou rímsou, pod ktorou je kružbová panelácia s 2 šesťcípymi hviezdami. Náhrobník bol ukončený krížom – dnes zvalený.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Oláh Jozsef (1856 -†1923) sektor X./13 [PDF, 461 kB]
Novodobý náhrobník má základňu v tvare mohyly, v ktorej je ukotvený mramorový kríž s ramenami ukončenými rímsičkou. Na čelnej strane motív kytice z maku (kvety aj makovice) – symbol spánku. Náhrobník je dielom sochára Alojza Rigeleho.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018Penzel Július (+1922), sektor XV./6 [PDF, 582 kB]
Novoklasicistický náhrobník má tvar výklenku , ukončený je strieškovou rímsou, nápisová doska je z čiernej žuly, je zapustená v profilovanom ráme so segmentovým ukončením. V hornej časti plastický medailón s hlavou Krista (dnes chýba).
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Prikril Vilma (1901 - †1917) sektor XIII./26 [PDF, 481 kB]
Novoklasicistický sochársky náhrobník je tvorený vyšším postamentom s nápisovou dosku. Podstavec je ukončený rímsou, na nej lebka s rúškou. Na podstavci je umiestnená socha anjela opierajúceho sa o zhasínajúcu fakľu. Anjel drží v ruke vavrínový veniec.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Raahe Carl August (†1873), Jarins Josef Wilhelm (†1843) sektor III./2-4 [PDF, 363 kB]
Dva rovnaké náhrobníky v tvare novogotickej stély, osadenej do hranolového podstavca. Stéla má nápisovú dosku ukončenú zahroteným oblúkom, doska je rámovaná gotickou listovou kružbou. Náhrobníky ukončuje zalomená štítová profilovaná rímsa, pod ktorou je dekorácia z profilovaných prútov v štýle gotickej kružby.
Ide o súbor mimoriadne cenných náhrobníkov.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Razga Paul (†1848) sektor II./38 [PDF, 450 kB]
Náhrobník z pol. 19. stor. tvorí hranolový podstavec so stupňovitým ukončením, ktorý nesie rozmerný kamenný kríž, ktorý má ,na čelnej strane, po celej svojej dĺžke vložený prút, na styku ramien kruhový terč s vavrínovým vencom uprostred. Na podstavci je nápisová doska „Paul Rázga Prediger 1848“ Zadná stana má na styku ramien kruhovú nápisovú dosku s textom: „ Rázga Pál –Vértanú., Pavol Rázga Mučeník“
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Reegn Fridericke geb. Bendl (†1908) sektor XIV./2 [PDF, 440 kB]
Klasicistický náhrobník, typický pre cintorín na Kozej bráne, má tvar stély, ktorá je ukončená strieškovou rímsou. Nárožné plochy na stéle sú dekorované pásovou rustikou, ktorá v hornej časti prechádza do lúčového motívu. Na čelnej strane sú na pásoch rustiky umiestnené motívy uhasínajúcej fakle, na ktorej je priviazaný veniec so stuhou. V hornej časti, pod strieškou, sepulchrálny symbol - had (uroboros) preťatý šípom. V spodnej časti , v malom výklenku okrídlené presýpacie hodiny symbolizujúce beh času.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Reidner Karl (†1855) sektor IX./24 [PDF, 456 kB]
Dva rovnaké náhrobníky sa nachádzajú vo svojej tesnej blízkosti. Jeden z nich Szandtner Pauline (+1886) je evidovanou kultúrnou pamiatkou pod č.355/46.
Náhrobník tvorí stéla osadená v podstavci. Čelná strana má mierne zapustenú nápisovú dosku, nad ktorou je plytký reliéf s motívom kríža, okolo ktorého sa popínajú brečtanové ratolesti. Stéla je zakončená strieškovou rímsou s vlysom, na jej vrchole je rozvilinový akroterion. Zadná strana náhrobníka je rovnaká ako predná, chýba nápisová doska.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Reindler Elizabeth (†1860) sektor X./38 [PDF, 480 kB]
Klasicistický náhrobník, typický pre cintorín na Kozej bráne, má tvar stély, ktorá je ukončená strieškovou rímsou. Nárožné plochy na stéle sú dekorované pásovou rustikou, ktorá v hornej časti prechádza do lúčového motívu. Na čelnej strane sú na pásoch rustiky umiestnené motívy uhasínajúcej fakle, na ktorej je priviazaný veniec so stuhou. V hornej časti, pod strieškou, sepulchrálny symbol - had (uroboros) preťatý šípom. V spodnej časti , v malom výklenku okrídlené presýpacie hodiny symbolizujúce beh času.
Obidva náhrobníky tvoria krásny súbor mimoriadne hodnotných náhrobníkov na cintoríne.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Richter Samuel (???) sektor III./29 [PDF, 406 kB]
Klasicistický architektonický náhrobník z prvej pol. 19. stor. je opticky členený na tri rovnocenné časti – základňu tvorí doska a nízky sokel, na ktorom je podstavec so segmentovým výklenkom so sepulchrálnymi motívmi (lebka, hodiny, rúška). Na podstavci je položené samotné telo náhrobníka, ktoré má tvar antického sarkofágu, so skosenými bočnými stenami, ktoré sú zdobené úchytmi a zvieracími labkami. Sarkofág má stupňovité ukončenie, najvyššie je položená antická váza (urna) s poklopom, cez ktorý je prehodená drapéria.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017rodina Stodola sektor VII./230 [PDF, 553 kB]
Hrobové kryptové miesto pri múre cintorína má náhrobník v tvare edikuly z čiernej žuly, so segmentovým štítom položeným na štylizované stĺpiky. V hrobe je pochovaný aj národný umelec dr. Ivan Stodola (1888 -1977).
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Rosselet Julie (†1891) sektor IV./30 [PDF, 396 kB]
Klasicistický architektonický náhrobník – typický pre cintorín Kozia brána, je z konca 19. stor. Náhrobník je tvorený nižším soklom ,na ktorom je samotné telo náhrobníka, zdobené po stranách pásovou rustikou, z čelnej strany má stéla klasické členenie v duchu antického chrámu – pilastre po stranách sú zdobené prevrátenými fakľami omotanými stuhou. Na pilastroch je položená jednoduchá rímsa s tvarovaným štítom. Štít má na čelnej strane sepulchrálny symbol – hada stočeného do kruhu (uroboros) preťatého šípom. Po stranách štítu sú akrotérie s palmetou. Plastické symboly boli pôvodne zlátené.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018Royko A. Samuel (+1840), sektor XI./26 [PDF, 449 kB]
Monolitický klasicistický náhrobník z pieskovca ,má tvar nízkeho, mierne sa zužujúceho piliera so širšou základňou. Nápisová doska je z mramoru, nad ňou profilovaná rímsa.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Schleiffer Susanna (1816-.1866) sektor VII./114 [PDF, 371 kB]
Novoklasicistický dvojnáhrobník vytvorený spojením dvoch pylónov do spoločného sokla. Sokel má po povrchu vytvorený náznak kvádrovania. Samotné náhrobníky majú zapustené nápisové dosky, v hornej časti náznakové akrotérie s motívom kvetu. Krížové nadstavce chýbajú.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Spenlinger Theresia (†1906) sektor XI./17 [PDF, 462 kB]
Romantický náhrobník zo zač. 20. stor. Tvoria ho dva združené polkruhovo ukončené výklenky, s jednoduchými polostĺpikmi po stranách, nad ktorými je v strede kruhový terč s reliéfom Kristovej tváre. Náhrobník ukončuje kamenná urna s drapériou. Náhrobník je značne naklonený, hrozí spadnutie
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
13.4.2017Sperl Caroline (†1879) sektor I./77 [PDF, 386 kB]
Novorománsky architektonický náhrobník je tvorený rozmernou vyššou základňou, ktorá má na čelnej strane ,v kružbovom ráme, motív spojených rúk. Podstavec nesie edikulu – malú stavbu v tvare chrámika so štítom. Edikula má po stranách dva hladké polostĺpiky s hlavicami, ktoré plynule prechádzajú do stupňovitého štítu dekorovaného motívom slepých arkád , v strede štítu motív kríža a akantového listu. Akantové rozviliny dekorujú aj bočné strany štítu. Nápisová doska je umiestnená v štylizovanom románskom združenom okne.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018Stelzer Klara (1807-1857), sektor X./27 [PDF, 481 kB]
Novoklasicistický náhrobník v tvare nízkeho cippusu položeného na širokú základňu. Cippus od základne oddeľuje úzka rímsa. Čelná strana náhrobníka má hladko zapustené nápisové dosky, pokračuje do zjednodušeného štítu s akrotériami s palmetami, po stranách. V strede štítu had (uroboros) preťatý šípom. Krížový nadstavec chýba.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46

Zobrazených je 25 z celkového počtu 91 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »Informácie v päte