Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave - vedecká inštitúcia


Vyhľadávanie


Cesta: Titulka

 

B) Pamätné udalosti

 
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotáciaZodpovedá
30.10.2015Zoznam pamätihodností - Pamätné udalosti [PDF, 55 kB]PhDr. Ivo Štassel
30.10.2015dátum najstaršej zmienky o Bratislave [PDF, 52 kB]
Za najstaršiu známu zmienku o Bratislave sa považuje záznam v Soľnohradských letopisoch, kde sa píše, že 4.júla 907 sa pri lokalite Prezalauspurc uskutočnila „nešťastná bitka“ medzi bavorským vojskom a staromaďarskými bojovými družinami.
PhDr. Ivo Štassel
30.10.2015dátum potvrdenia najstaršieho privilégia Bratislavy [PDF, 51 kB]
Dňa 2.decembra 1291 (podľa juliánskeho kalendára) potvrdil uhorský kráľ Ondrej III. svojou listinou privilégiá Bratislavy ako slobodného kráľovského mesta. Predpokladá sa, že mesto malo tieto privilégiá už niekoľko desaťročí predtým; listina z roku 1291 je však najstarším písomným dokladom o tejto skutočnosti.
PhDr. Ivo Štassel
30.10.2015dátum vyhlásenia Bratislavy za hl. mesto Uhorska v roku 1536 [PDF, 53 kB]
Po porážke pri Moháči v roku 1526, kde sa otvorila cesta pre tureckú armádu na ďalší postup do vnútrozemia Uhorska, už nemohol Budín naďalej plniť svoju funkciu hlavného mesta. Bratislava bola vtedy druhým najväčším mestom Uhorska a už od roku 1531 sa do nej sťahovali uhorské centrálne úrady a vyššia šľachta.
PhDr. Ivo Štassel
30.10.2015dátum vyhlásenia Bratislavy za hl. mesto SSR a SR [PDF, 53 kB]
Zákonom z 1.januára 1969 sa dovtedajšia Československá socialistická republika rozdelila na dva federatívne štátne útvary. Bratislava sa vtedy stala hlavným mestom Slovenskej socialistickej republiky.
PhDr. Ivo Štassel
30.10.2015dátumy konania bratislavských korunovácií [PDF, 309 kB]
Po vyhlásení Prešporku (Bratislavy) za hlavné mesto Uhorského kráľovstva v roku 1536 získalo mesto právo na usporadúvanie korunovačných ceremónií. V rokoch 1563 až 1830 sa tu uskutočnili korunovácie 11 panovníkov a 8 manželiek.
PhDr. Ivo Štassel
30.10.2015dátumy pripojenia obcí k Veľkej Bratislave [PDF, 58 kB]
Proces pripájania dovtedy samostatných sídelných útvarov do organizmu Bratislavy sa začal už v 19.storočí. V roku 1850 boli rozhodnutím Mestskej rady z roku 1849 pripojené k mestu osady Zuckermandl a Podhradie.
PhDr. Ivo Štassel
30.10.2015pamätná tabuľa Petra Legnera [PDF, 387 kB]
Tabuľa bola osadená na počesť tragickej smrti Petra Legnera počas okupácie Československa
vojskami Varšavskej zmluvy.
PhDr. Ivo Štassel, historik umenia,tel. +421 254 433 851
30.10.2015pomník sviečkovej demonštrácie [PDF, 449 kB]
Pomník bol postavený na pamiatku sviečkovej manifestácie, ktorá bola aktom tichého odporu
proti komunistickému režimu.
PhDr. Ivo Štassel, historik umenia,tel. +421 254 433 851
30.10.2015pamätná tabuľa „nežnej“ revolúcie [PDF, 358 kB]
Tabuľa venovaná novembrovým demonštráciam na námestí SNP sa nachádza na priečelí
nemocnice Milosrdných bratov, v medziokennej osi.
PhDr. Ivo Štassel, historik umenia,tel. +421 254 433 851
30.10.2015pamätná tabuľa študentských nepokojov [PDF, 437 kB]
Tabuľa je situovaná v parteri Univerzity Komenského, vľavo od hlavného vstupu (smerom
k Vajanského nábrežiu), medzi dvoma okennými osami. Osadená je na výšku.
PhDr. Ivo Štassel, historik umenia,tel. +421 254 433 851
30.10.2015pamätná tabuľa rozhlasového vysielania [PDF, 335 kB]
Pamätná tabuľa bola osadená na námestie na pamäť augustového vysielania rozhlasu zo
susednej budovy. Tabuľa je osadená na bočnej fasáde Novej radnice.
PhDr. Ivo Štassel, historik umenia,tel. +421 254 433 851
30.10.2015pamätná tabuľa obetiam vpádu vojsk Varšavskej zmluvy [PDF, 433 kB]
Tabuľa je situovaná v parteri Univerzity Komenského, vpravo od hlavného vstupu (smerom
k Tobruckej ul.). Osadená je na šírku.
PhDr. Ivo Štassel, historik umenia,tel. +421 254 433 851

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.