Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave - vedecká inštitúcia


Vyhľadávanie


Cesta: Titulka

 

B) Továrne

 
 
ZmenenéNázov a anotáciaZodpovedá
28.10.2015Zoznam pamätihodností - Továrne [PDF, 65 kB]PhDr. Viera Obuchová, CSc.
28.10.2015výrobná hala bývalej továrne Stollwerck [PDF, 685 kB]
Továreň bola založená v roku 1896 ako filiálka firmy Nemca Franza Stollwercka z Kolína nad Rýnom. Vybudovaná bola na Račianskej ceste, kde stojí a funguje dodnes. Bola najväčšou továrňou svojho druhu v Uhorsku – vyrábala čokoládové výrobky, kakao a cukrovinky.
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
28.10.2015bývalá továreň Dynamit Nobel [PDF, 817 kB]
Továreň na výrobu dynamitu Dynamit-Nobel v Bratislave (ďalej Dynamitka) založil roku 1873 Alfréd Bernhard Nobel, švédsky strojný inžinier, ktorý sa rovnako ako jeho otec Alfréd Nobel venoval výskumu v oblasti chémie, a najmä účinkom rôznych druhov výbušnín.
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
28.10.2015bývalá továreň Matador [PDF, 591 kB]
V roku 1904 založila účastinná spoločnosť Gummi und Ballata Werke závod na výrobu gumového tovaru v Petržalke. V závode sa vyrábali gumové hadice a remene, tesniace dosky a technická guma, neskôr gumené plášte na autá.
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
28.10.2015bývalá tabaková továreň [PDF, 592 kB]
Areál bývalej tabakovej továrne sa nachádza na pomerne veľkej ploche bloku vymedzenom Mýtnou, Vazovovou, Radlinského ulicou a Račianskym mýtom. Pôvodne výrobnú časť tvoril dvojpodlažný podpivničený objekt lichobežníkového tvaru s dvoma dvormi. Továreň vznikla v roku 1853 a patrila k najstarším priemyselným podnikom Bratislavy.
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
28.10.2015bývalá továreň Apollo [PDF, 883 kB]
Predchodcom dnešného Slovnaftu bola rafinéria minerálnych olejov Apollo (Apolka), ktorá vznikla v roku 1895. Vyrábali sa tu oleje pre autá a motory, lietadlové oleje, benzín, petrolej, parafín a asfalt. Ročne spracúvala 5000 vagónov surovej nafty.
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
28.10.2015bývalá továreň na kefy bratov Grunebergovcov [PDF, 746 kB]
Tento areál továrne na výrobu kief bratov Grunebergovcov rozprestierajúci sa v priestore vymedzenom ulicami Radlinského, Fazuľová, bývalá Slovanská, Školská vznikol v roku 1875. V tej dobe to bol najväčší závod svojho druhu v Uhorsku a na prelome storočí jeden z najväčších priemyselných komplexov v Bratislave.
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
28.10.2015bývalá továreň Kablo [PDF, 613 kB]
Zakladateľom továrne bol Egon Bondy, ktorý v roku 1894 začal na mieste dnešnej Káblovky vyrábať struny do hodín. Továreň na káble vznikla ako účastinná spoločnosť so sídlom v Budapešti v roku 1895 a Bondy s 30 robotníkmi začal s jej výstavbou na Továrenskej ulici v Bratislave. S výrobou sa začalo v roku 1896 v malej prízemnej budove.
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
28.10.2015bývalá Stockerauská vápenka [PDF, 705 kB]
Založenie: Stockerauské akciové vápenky vznikli v 70. rokoch 19. storočia, ich hlavnou činnosťou bola ťažba kameňa. Vápenec, z ktorého pálili vápno, bol taký kvalitný, že vápno ktoré z neho vyrábali, vyvážali do Rakúska a Talianska.
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
28.10.2015bývalá Marschallova továreň na koče [PDF, 666 kB]
V Bratislave na prelome 19. a 20. storočia existovalo viac fabrík na výrobu kočov. Jedna sídlila v priestore Pribinovej ulice a na Ortvayovom pláne z roku 1905 je vyznačená ako Kocsi gyár. Ďalšou bola továreň Antona Marschalla.
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
28.10.2015bývalá továreň Gumon [PDF, 516 kB]
Zakladateľom továrne Kablo bol Egon Bondy. Továreň na káble vznikla ako účastinná
spoločnosť so sídlom v Budapešti v roku 1895 a Bondy s 30 robotníkmi začal s jej výstavbou
na Továrenskej ulici v Bratislave.
PhDr. Viera Obuchová, CSc., historička, tel. 02/54433851, kl. 46
28.10.2015bývalá továreň Siemens – Schuckert [PDF, 550 kB]
Siemenska, Račianska ul. – Továreň, ktorej výrobný program pozostával z výroby
elektrických strojov, zariadení a predmetov slúžiacich na osvetlenie a prenos energie, vznikla
podľa zápisu v Živnostenskom registri 3. júla 1902 ako Siemens-Schuckertove závody
PhDr. Viera Obuchová, CSc., historička, tel. 02/54433851, kl. 46
28.10.2015bývalá Rothova továreň na patróny [PDF, 483 kB]
Patrónku na Lamačskej ceste, Dúbravskej ceste, v Mlynskej doline – ako továreň na
výbušniny a náboje v roku 1870 založila viedenská firma Juraj Roth a spol. v priestoroch 6.
mlyna na potoku Vydrica, ktorého vodu spočiatku využívali pri výrobe.
PhDr. Viera Obuchová, CSc., historička, tel. 02/54433851, kl. 46
26.6.2017vodojem bývalej továrne Dynamit Nobel [PDF, 328 kB]
V rámci areálu bývalej továrne Dynamitky, od roku 1951 Chemických závodov Juraja Dimitrova, v jeho východnej časti zo strany Nobelovej ulice postavili v roku 1907 železobetónový vodojem. Druhý identický objekt sa do dnešného dňa nachádza mimo výrobného areálu bývalej továrne Dynamitky, v parku neďaleko Nobelovej ulice. Obidve vodné veže sú zachytené na fotografii zo začiatku 20. storočia nachádzajúcej sa v Štátnom oblastnom archíve na Križkovej ulici v Bratislave. V čase prevádzky fabriky slúžili tieto vodné veže ako zásobáreň priemyselnej vody na jej chod. V noci do nich načerpali vodu, ktorú cez deň využívali. Medzi stenou nádrže a exteriérovou stenou je priestor, ktorý zabezpečoval, aby voda v zime nezmrzla.
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.