Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave - vedecká inštitúcia


Vyhľadávanie


Cesta: Titulka

 

A) Technické stavby

 
 
ZmenenéNázov a anotáciaZodpovedá
28.10.2015Zoznam pamätihodností - Technické stavby [PDF, 65 kB]PhDr. Viera Obuchová, CSc.
28.10.2015budova býv. 8. vydrického mlyna nazývaného Klepáč [PDF, 526 kB]
Objekt VIII. mlyna zvaného aj Klepáč, ktorý stál až do 80. rokov 20. storočia v pomerne dobrom stave a po pamiatkovom výskume bola spracovaná dokumentácia na jeho rekonštrukciu ako mlyna, po vysťahovaní nájomníkov chátral a rýchlo podľahol skaze, takže zostali iba jeho základy.
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
28.10.2015budova z býv. komplexu 5. vydrického mlyna s kamenným segnerovským erbom [PDF, 355 kB]
V roku 1932 podľa projektov architekta Emila Belluša zachovaných v Archíve mesta Bratislavy, z komplexu bývalého V. mlyna na potoku Vydrica rekonštruovali obytný dom pre Vojtecha Šuhajdu. Obytný objekt bývalého V. mlyna existuje aj v súčasnosti.
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
28.10.2015bývalý Ludwigov mlyn s areálom [PDF, 735 kB]
Na konci Krížnej ulice stojí až do súčasnosti časť tzv. Ludwigovho mlyna. Ide o obilné silo – sklad obilia a okolo stojace továrenské budovy skladov. Gotfrid Ludwig bol obchodníkom so sviňami, ktorý sa v roku 1850 usadil v Prešporku natrvalo.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
28.10.2015budova vodojemu [PDF, 569 kB]
Objekt pochádza z 80-tych rokov 19.storočia, kedy firma Corte stavala najstaršiu časť mestského vodovodu. Vodojem bol vybudovaný na vyvýšenine nad Starým Mestom, ďaleko od vtedajšej zástavby.
PhDr. Ivo Štassel
28.10.2015budova televízneho vysielača na Kamzíku [PDF, 286 kB]
Televízna veža na Kamzíku je postavená v nadmorskej výške 433 m n. m. Je vysoká 194 m, vo výške 70 m sa nachádza reštaurácia a vyhliadková plošina s výhľadom na Bratislavu. Postavená bola v roku 1975 podľa projektu J. Tomašáka, S. Majku a J. Kozáka.
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
28.10.2015budova mestského pivovaru [PDF, 473 kB]
Mestský pivovar sa nachádzal na Rybnom námestí č.3 a bol postavený po roku 1780 bratislavským architektom Fr. Romischom, ktorý bol členom kráľovskej stavebnej komory v Bratislave. Jednoposchodová 11 osová budova nepravidelného obdĺžnikového pôdorysu s dvorom uprostred bola postavená v duchu neskorého barokového klasicizmu (luisézu) podľa typu účelových budov.
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
28.10.2015budova starej mestskej plynárne [PDF, 335 kB]
Stará plynáreň sa nachádzala od roku 1856 v priestore dnes už neexistujúcich ulíc Jánskej a Valónskej a dnešného námestia Slobody. Bola druhým priemyslovým podnikom v Bratislave a zabezpečovala výrobu svietiplynu na osvetľovanie ulíc, verejných priestranstiev a budov i domácností.
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
28.10.2015budova starej mestskej elektrárne [PDF, 354 kB]
Prvé elektrické žiarovky v Bratislave sa rozsvietili 2. februára 1884, prvá električka (elektrická mestská hromadná doprava) začala v uliciach Bratislavy premávať v auguste 1895.
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
28.10.2015bývalý pivovar Stein [PDF, 645 kB]
Komplex sladovne a pivovaru na Blumentálskej, Legionárskej, Bernolákovej ulici bol postavený bratmi Steinovcami v rokoch 1871-1876 na pôvodnej rozlohe 10 000 štvorcových metrov. Pôvodná podoba budov pivovaru je zachytená na pohľadniciach a reklamách z prelomu 19. a 20. storočia.
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
28.10.2015budova výtlačného čerpadla do hradnej cisterny [PDF, 476 kB]
V 60-tych rokoch 18.st. vybudovali v rámci tereziánskej rekonštrukcie Hradu aj vodovod pre hradný palác. Autorom technického riešenia bol bratislavský rodák Ján W. Kempelen, tajomník a radca dvorskej komory.
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
10.1.2018Kempelenov hradný vodovod medzi Žižkovou ul. a Korunnou vežou hradu [PDF, 928 kB]
V 60-tych rokoch 18.st. bol Johann Wolfgang von Kempelen v rámci tereziánskej prestavby Bratislavského hradu poverený vyriešiť problém s pitnou vodou v objekte paláca. Hradná studňa, situovaná na nádvorí paláca vyschla a bolo potrebné nájsť iné riešenie. Kempelen sa rozhodol nekopírovať staré postupy (vybudovanie novej studne na hrade), ale priniesol novú koncepciu, spočívajúcu vo vybudovaní studne v Podhradí, kde bolo vody dosť. Nad dolnou studňou vybudoval polygonálny objekt (Brunnmaschinhaus), do ktorého umiestnil výtlačné čerpadlo poháňané konskou silou. Vodovodné drevené potrubie dal umiestniť do murovanej podzemnej chodbičky, opatrenej tehlovou klenbou. Chodbička vyúsťovala do cisterny v blízkosti Korunnej veže.
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.11.2019Stará sladovňa [PDF, 644 kB]
Stará sladovňa bola postavená okolo roku 1872 ako sladovňa pre bratislavský pivovar Stein, ktorý patril k najväčším pivovarom na území Slovenska. Bola počas prevádzky niekoľkokrát modernizovaná, hlavne v 40. rokoch 20. storočia.
Medzi rokmi 1975 – 1980 prešiel objekt kompletnou rekonštrukciou a bol prestavaný na ikonickú piváreň nazývanú Mamut. Po roku 1989 tu boli rôzne prevádzky, dnes je prázdna.
Objekt starej sladovne historicky súvisí s pivovarom Stein, ktorého kvasiareň bola vyhlásená na národnú kultúrnu pamiatku.
Budova je pripomienkou dejín pivovarníctva v Bratislave. Po zastavení výroby bola v 70. – 80. rokoch ako jedna z 1. priemyselných stavieb rekonštruovaná pre spoločenské účely, čo svedčí o uvedomení si jej hodnoty pre históriu a súčasný život mesta.
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.11.2019budova továrne Apollo, dnes Design factory [PDF, 630 kB]
Budova na Bottovej ulici č. 2 bola postavená v roku 1941 podľa projektu firmy Pittel a Brausewetter v čase najväčšieho rozmachu továrne Apollo, rafinérie minerálnych olejov. Tá začala svoju výrobu v Bratislave v roku 1896 a postupne sa stala jednou z najmodernejších rafinérií v strednej Európe.
Rozmach továrne v 40. rokoch, kedy bola budova postavená, súvisel so začatím činnosti krakovacieho amerického zariadenia DUBBS, ktoré patrilo k vtedajšej svetovej špičke.
Objekt patrí k typickým predstaviteľom továrenskej architektúry 40. rokoch minulého storočia, jeho suterén slúžil v priebehu vojny ako protiletecký kryt pre 380 osôb. Počas bombardovania továrne bol zasiahnutý juhozápadný koniec budovy.
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.