Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave - vedecká inštitúcia


Vyhľadávanie


Cesta: Titulka > Pamätihodnosti mesta Bratislavy

 

A) Bytové domy

 
 
ZmenenéNázov a anotáciaZodpovedá
27.10.2015Zoznam pamätihodností - Bytové domy [PDF, 48 kB]PhDr. Viera Obuchová, CSc.
27.10.2015Mestské obytné domy z r. 1913 [PDF, 608 kB]
Dva trojpodlažné pavlačové objekty s vnútorným dvorom obdĺžnikového pôdorysu postavilo mesto v roku 1913 pre chudobné rodiny. Domy s malými bytmi postavili aj z peňazí amerických Slovákov, ktorí prispeli na urýchlenú výstavbu domov pre rodiny, ktoré prišli o strechu nad hlavou po požiari Podhradia v roku 1913.
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
27.10.2015Mestské obytné domy z r. 1919 - 1920 [PDF, 577 kB]
Dve štvorpodlažné blokové stavby s vnútornými dvormi boli postavené v rokoch 1919, 1920 mestom, čo dokladajú aj štylizované znaky mesta Bratislavy a roky výstavby nad vstupmi do jednotlivých domov.
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
27.10.2015Masarykova kolónia [PDF, 614 kB]
Časťou Ružinova je mestská štvrť Trnávka, ktorej osídľovanie začalo na bývalých mestských pasienkoch v 20.-tych rokoch 20. storočia. Prvý urbanistický koncept v tejto lokalite predstavovala tzv. Žandárska kolónia, postavená so štátnou podporou a iniciovaná prezidentom T. G. Masarykom.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
27.10.2015Legiodomy z r. 1923 - 1924 [PDF, 702 kB]
Štyri bloky (9 domov) päť- až šesťpodlažných podpivničených objektov postavených podľa projektu architektov D. Jurkoviča a J. Pacla v rokoch 1923 – 1924 držia uličnú líniu a zároveň vytvárajú vnútorné dvory.
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
27.10.2015obytné domy z r. 1924 [PDF, 613 kB]
Päťpodlažné podpivničené bloky domov na nároží Vajnorskej ulice, Trnavského mýta a Trnavskej ulice s výrazne horizontálne aj vertikálne členenou fasádou boli postavené podľa projektu architekta V. Šebora. Rozsiahly blok má mohutný sokel, plasticky členený geometrickou bosážou.
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
27.10.2015súbor obytných domov od arch. Belluša [PDF, 661 kB]
Kolónia združuje 11 voľne stojacich štvorpodlažných domov so 400 bytmi. Autorom projektu je Emil Belluš (1930 – projekt), 1930/31 realizácia. Domy boli postavené z mestských prostriedkov v rámci riešenia bytovej krízy.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
7.1.2012Súbor obytných domov s vnútroblokovou vybavenosťou [PDF, 882 kB]
Jeden z prvých obytných súborov projektovaných spolu s občianskou vybavenosťou. Vyznačuje sa príjemnou mierkou a voľnosťou zástavby. Prízemie je tvorené predajňami a drobnými prevádzkami ukrytými pod podlubím.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
13.4.2017obytné domy na Rendezi [PDF, 284 kB]
V prvej etape výstavby veľkej zriaďovacej stanice pri Bratislave boli na prelome 19.– 20. storočia okrem objektov súvisiacich so železničnou premávkou postavené aj dva domy personálnych kasární. Sú vystavané v špecifickom „železničnom štýle“ Rakúsko-Uhorskej monarchie. Slúžili na prespávanie zamestnancov.
V druhej etape boli medzi rokmi 1920–25 vybudované dva obytné bytové domy pre zamestnancov stanice.
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.11.2019Stredoškolský internát dnes Sociálna poisťovňa [PDF, 567 kB]
Objekt tvorí nárožie Ul. 29. augusta a Cukrovej ulice. Postavený bol podľa projektu F. Krupku ako stredoškolský internát v roku 1925. Uličná fasáda nesie výrazné znaky kubistickej architektúry, ktorá je ojedinelá plastickým stvárnením celej hmoty.
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.11.2019nájomný dom Magnezitového priemyslu [PDF, 509 kB]
Nájomný dom bol postavený medzi rokmi 1937 – 38 podľa projektu Jozefa Konráda. Stavebníkom bol Magnezitový priemysel a staviteľom Jozef Erdély.
Dom je vyvrcholením tvorby Jozefa Konráda v oblasti bytovej architektúry. Jozef Konrád je autorom niekoľkých významných bratislavských stavieb, napr. Nemeckého veslárskeho klubu, či Obchodného a bytového domu na Obchodnej ulici č. 10.
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.11.2019Obchodný a obytný dom Luxor [PDF, 355 kB]
Polyfunkčný objekt Luxor spolu s budovou Slovenskej sporiteľne tvorí južné nárožie Námestia SNP, na ktorom sa v 30. rokoch 20. storočia stavali v Bratislave najmodernejšie funkcionalistické stavby.
Objekt bol postavený podľa projektu významného brnianskeho architekta Jána Víšeka v rokoch 1937 – 38. Trojuholníkový pôdorys budovy bol daný tvarom pozemku určeným reguláciou Štúrovej ulice. Na prízemí boli obchodné prevádzky, na 1. poschodí obľúbená reštaurácia Luxor, na vyšších podlažiach byty a kancelárie. Uličná fasáda s pozdĺžnymi oknami sa vyznačuje úspornými výrazovými prostriedkami funkcionalizmu.
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
15.11.2019dom Dunajskej banky, neskôr „Mliečny bar“ [PDF, 557 kB]
Nárožný objekt, postavený pôvodne ako obchodný a obytný dom pre Dunajskú banku. Autorom projektu je významný bratislavský staviteľ, predstaviteľ bratislavského funkcionalizmu Fridrich Weinwurm (1885 -1942), v spolupráci s Ignácom Vécseim. Budovu postavili v r.1936 -1937. Objekt vhodne svojou hmotou vypĺňa nárožie exponovanej časti mesta. Vytvára zaujímavý kontrast k historizujúcej architektúre svojho okolia. Architekti veľmi vhodne spojili obchodné priestory v parteri, s kancelárskymi priestormi na poschodí a s bytmi na ďalších podlažiach. Výraz fasády určujú rozmerné francúzske okná s drôteným zábradlím. Bratislavčania tento objekt vnímajú aj ako spomienku na ikonický bufet Mliečny bar, ktorý bol roky v prízemí budovy (dnes prevádzka McDonald´s).
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
18.11.2019obytný dom + fara Cirkevného zboru reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku [PDF, 308 kB]
Kostol reformovanej cirkvi je súčasťou kompaktnej zástavby zadnej časti Námestia SNP. V dvorovej časti pokračuje obytným domom reformovanej cirkvi, tzv Kalvínov dvor, ktorého priečelie tvorí líniu Obchodnej ulice. Obytný dom, ktorý je s kostolom spojený malou záhradkou má podobnú kompozíciu priečelia s motívom štítu ako kostol. Jeho ráz je však skôr secesný než novorománsky. K zadaniu na kostol a nájomný dom predchádzala súťaž, v ktorej pravdepodobne zvíťazil mladý (ešte iba študent architektúry) Bratislavčan Franz Wimmer. Tento rozsiahly komplex je v rokoch 1911 – 1913, jeho prvou realizáciou. Oba objekty kostol aj fara (obytný dom) boli prevádzkovo prepojené. Bol to prvý vysoký dom na tejto ulici, postavený zo železobetónu.
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
18.11.2019Polyfunkčný dom s pasážou (Royko pasáž) [PDF, 603 kB]
V Bratislave od r. 1840 fungovala tzv. Roykova základina, charitatívna organizácia založená jedným z najbohatších bratislavských mešťanov, A. S. Roykom. Táto organizácia sa rozhodla vybudovať na uvoľnenom priestore na Obchodnej ul. bytový dom s obchodnými prevádzkami. So súhlasom Konventu Milosrdných bratov vybudovala v r. 1931 známu „Royko pasáž“ spájajúcu Obchodnú ulicu s Jedlíkovou ulicou. Royko pasáž spája Obchodnú ulicu s Jedlíkovou ulicou a následne cez Orient pasáž aj s Nám. SNP. Projekt spracoval architekt Ernst Steiner v r.1924 v duchu čistého funkcionalizmu. Budova má 5 nadzemných podlaží a jedno ustúpené podlažie. V parteri sú obchodné priestory a vstup do pasáže. Pasáž má úžasný tvarovaný strop, presvetlená je cez sklobetónové tvárnice.
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
18.11.2019bytový dom s nadstavbou [PDF, 516 kB]
Typický objekt pôvodnej zástavby Obchodnej ulice, postavený na úzkej parcele. Je to pôvodne vinohradnícko- remeselnícky dom, upravený začiatkom 20. stor. Úpravy boli realizované podľa projektu Ing. arch. Jindřicha Merganca (1889 – 1974) , ktorý v r.1924 navrhol zaujímavú nadstavbu objektu, ako dynamickú kompozíciu v duchu kubistického expresionizmu.
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
18.11.2019Bytový dom s prejazdom a pamätnými tabuľami [PDF, 675 kB]
Rozmerný bytový dom uzatvára svojou hmotou stavebný blok vymedzený ulicami Povraznícka, Bjornsonova a Belopotockého. Dom je zaujímavý svojim prejazdom, ktorým prepája Benediktiho a Anenskú ulicu s Bjornsonovou. Nad prejazdom je umiestnená pamätná tabuľa Björnsone Björnstjerna s portrétnou plaketou, po stranách prejazdu sú ploché mramorové kruhové terče s textom. Tieto PT sú NKP, objekt nie je chránený.
Mohutný bytový dom navrhol nestor slovenskej architektúry prof. Emil Belluš (1899-1979) v r.1935. Okrem menších, ale aj veľkorozmerných bytov navrhol Belluš do objektu aj viacero ateliérov, ktoré využívali viacerí renomovaní slovenskí umelci (Galanda, Fulla, Ondreička).
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.