Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave - vedecká inštitúcia


Vyhľadávanie


Cesta: Titulka > Pamätihodnosti mesta Bratislavy

 

A) Bytové domy

 
 
ZmenenéRadené zostupne Názov a anotáciaZodpovedá
27.10.2015Zoznam pamätihodností - Bytové domy [PDF, 48 kB]PhDr. Viera Obuchová, CSc.
27.10.2015súbor obytných domov od arch. Belluša [PDF, 661 kB]
Kolónia združuje 11 voľne stojacich štvorpodlažných domov so 400 bytmi. Autorom projektu je Emil Belluš (1930 – projekt), 1930/31 realizácia. Domy boli postavené z mestských prostriedkov v rámci riešenia bytovej krízy.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
7.1.2012Súbor obytných domov s vnútroblokovou vybavenosťou [PDF, 882 kB]
Jeden z prvých obytných súborov projektovaných spolu s občianskou vybavenosťou. Vyznačuje sa príjemnou mierkou a voľnosťou zástavby. Prízemie je tvorené predajňami a drobnými prevádzkami ukrytými pod podlubím.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
14.11.2019Stredoškolský internát dnes Sociálna poisťovňa [PDF, 567 kB]
Objekt tvorí nárožie Ul. 29. augusta a Cukrovej ulice. Postavený bol podľa projektu F. Krupku ako stredoškolský internát v roku 1925. Uličná fasáda nesie výrazné znaky kubistickej architektúry, ktorá je ojedinelá plastickým stvárnením celej hmoty.
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
18.11.2019Polyfunkčný dom s pasážou (Royko pasáž) [PDF, 603 kB]
V Bratislave od r. 1840 fungovala tzv. Roykova základina, charitatívna organizácia založená jedným z najbohatších bratislavských mešťanov, A. S. Roykom. Táto organizácia sa rozhodla vybudovať na uvoľnenom priestore na Obchodnej ul. bytový dom s obchodnými prevádzkami. So súhlasom Konventu Milosrdných bratov vybudovala v r. 1931 známu „Royko pasáž“ spájajúcu Obchodnú ulicu s Jedlíkovou ulicou. Royko pasáž spája Obchodnú ulicu s Jedlíkovou ulicou a následne cez Orient pasáž aj s Nám. SNP. Projekt spracoval architekt Ernst Steiner v r.1924 v duchu čistého funkcionalizmu. Budova má 5 nadzemných podlaží a jedno ustúpené podlažie. V parteri sú obchodné priestory a vstup do pasáže. Pasáž má úžasný tvarovaný strop, presvetlená je cez sklobetónové tvárnice.
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
18.11.2019obytný dom + fara Cirkevného zboru reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku [PDF, 308 kB]
Kostol reformovanej cirkvi je súčasťou kompaktnej zástavby zadnej časti Námestia SNP. V dvorovej časti pokračuje obytným domom reformovanej cirkvi, tzv Kalvínov dvor, ktorého priečelie tvorí líniu Obchodnej ulice. Obytný dom, ktorý je s kostolom spojený malou záhradkou má podobnú kompozíciu priečelia s motívom štítu ako kostol. Jeho ráz je však skôr secesný než novorománsky. K zadaniu na kostol a nájomný dom predchádzala súťaž, v ktorej pravdepodobne zvíťazil mladý (ešte iba študent architektúry) Bratislavčan Franz Wimmer. Tento rozsiahly komplex je v rokoch 1911 – 1913, jeho prvou realizáciou. Oba objekty kostol aj fara (obytný dom) boli prevádzkovo prepojené. Bol to prvý vysoký dom na tejto ulici, postavený zo železobetónu.
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
27.10.2015obytné domy z r. 1924 [PDF, 613 kB]
Päťpodlažné podpivničené bloky domov na nároží Vajnorskej ulice, Trnavského mýta a Trnavskej ulice s výrazne horizontálne aj vertikálne členenou fasádou boli postavené podľa projektu architekta V. Šebora. Rozsiahly blok má mohutný sokel, plasticky členený geometrickou bosážou.
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
13.4.2017obytné domy na Rendezi [PDF, 284 kB]
V prvej etape výstavby veľkej zriaďovacej stanice pri Bratislave boli na prelome 19.– 20. storočia okrem objektov súvisiacich so železničnou premávkou postavené aj dva domy personálnych kasární. Sú vystavané v špecifickom „železničnom štýle“ Rakúsko-Uhorskej monarchie. Slúžili na prespávanie zamestnancov.
V druhej etape boli medzi rokmi 1920–25 vybudované dva obytné bytové domy pre zamestnancov stanice.
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.11.2019Obchodný a obytný dom Luxor [PDF, 355 kB]
Polyfunkčný objekt Luxor spolu s budovou Slovenskej sporiteľne tvorí južné nárožie Námestia SNP, na ktorom sa v 30. rokoch 20. storočia stavali v Bratislave najmodernejšie funkcionalistické stavby.
Objekt bol postavený podľa projektu významného brnianskeho architekta Jána Víšeka v rokoch 1937 – 38. Trojuholníkový pôdorys budovy bol daný tvarom pozemku určeným reguláciou Štúrovej ulice. Na prízemí boli obchodné prevádzky, na 1. poschodí obľúbená reštaurácia Luxor, na vyšších podlažiach byty a kancelárie. Uličná fasáda s pozdĺžnymi oknami sa vyznačuje úspornými výrazovými prostriedkami funkcionalizmu.
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.11.2019nájomný dom Magnezitového priemyslu [PDF, 509 kB]
Nájomný dom bol postavený medzi rokmi 1937 – 38 podľa projektu Jozefa Konráda. Stavebníkom bol Magnezitový priemysel a staviteľom Jozef Erdély.
Dom je vyvrcholením tvorby Jozefa Konráda v oblasti bytovej architektúry. Jozef Konrád je autorom niekoľkých významných bratislavských stavieb, napr. Nemeckého veslárskeho klubu, či Obchodného a bytového domu na Obchodnej ulici č. 10.
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
27.10.2015Mestské obytné domy z r. 1919 - 1920 [PDF, 577 kB]
Dve štvorpodlažné blokové stavby s vnútornými dvormi boli postavené v rokoch 1919, 1920 mestom, čo dokladajú aj štylizované znaky mesta Bratislavy a roky výstavby nad vstupmi do jednotlivých domov.
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
27.10.2015Mestské obytné domy z r. 1913 [PDF, 608 kB]
Dva trojpodlažné pavlačové objekty s vnútorným dvorom obdĺžnikového pôdorysu postavilo mesto v roku 1913 pre chudobné rodiny. Domy s malými bytmi postavili aj z peňazí amerických Slovákov, ktorí prispeli na urýchlenú výstavbu domov pre rodiny, ktoré prišli o strechu nad hlavou po požiari Podhradia v roku 1913.
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
27.10.2015Masarykova kolónia [PDF, 614 kB]
Časťou Ružinova je mestská štvrť Trnávka, ktorej osídľovanie začalo na bývalých mestských pasienkoch v 20.-tych rokoch 20. storočia. Prvý urbanistický koncept v tejto lokalite predstavovala tzv. Žandárska kolónia, postavená so štátnou podporou a iniciovaná prezidentom T. G. Masarykom.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
27.10.2015Legiodomy z r. 1923 - 1924 [PDF, 702 kB]
Štyri bloky (9 domov) päť- až šesťpodlažných podpivničených objektov postavených podľa projektu architektov D. Jurkoviča a J. Pacla v rokoch 1923 – 1924 držia uličnú líniu a zároveň vytvárajú vnútorné dvory.
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
15.11.2019dom Dunajskej banky, neskôr „Mliečny bar“ [PDF, 557 kB]
Nárožný objekt, postavený pôvodne ako obchodný a obytný dom pre Dunajskú banku. Autorom projektu je významný bratislavský staviteľ, predstaviteľ bratislavského funkcionalizmu Fridrich Weinwurm (1885 -1942), v spolupráci s Ignácom Vécseim. Budovu postavili v r.1936 -1937. Objekt vhodne svojou hmotou vypĺňa nárožie exponovanej časti mesta. Vytvára zaujímavý kontrast k historizujúcej architektúre svojho okolia. Architekti veľmi vhodne spojili obchodné priestory v parteri, s kancelárskymi priestormi na poschodí a s bytmi na ďalších podlažiach. Výraz fasády určujú rozmerné francúzske okná s drôteným zábradlím. Bratislavčania tento objekt vnímajú aj ako spomienku na ikonický bufet Mliečny bar, ktorý bol roky v prízemí budovy (dnes prevádzka McDonald´s).
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
18.11.2019Bytový dom s prejazdom a pamätnými tabuľami [PDF, 675 kB]
Rozmerný bytový dom uzatvára svojou hmotou stavebný blok vymedzený ulicami Povraznícka, Bjornsonova a Belopotockého. Dom je zaujímavý svojim prejazdom, ktorým prepája Benediktiho a Anenskú ulicu s Bjornsonovou. Nad prejazdom je umiestnená pamätná tabuľa Björnsone Björnstjerna s portrétnou plaketou, po stranách prejazdu sú ploché mramorové kruhové terče s textom. Tieto PT sú NKP, objekt nie je chránený.
Mohutný bytový dom navrhol nestor slovenskej architektúry prof. Emil Belluš (1899-1979) v r.1935. Okrem menších, ale aj veľkorozmerných bytov navrhol Belluš do objektu aj viacero ateliérov, ktoré využívali viacerí renomovaní slovenskí umelci (Galanda, Fulla, Ondreička).
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
18.11.2019bytový dom s nadstavbou [PDF, 516 kB]
Typický objekt pôvodnej zástavby Obchodnej ulice, postavený na úzkej parcele. Je to pôvodne vinohradnícko- remeselnícky dom, upravený začiatkom 20. stor. Úpravy boli realizované podľa projektu Ing. arch. Jindřicha Merganca (1889 – 1974) , ktorý v r.1924 navrhol zaujímavú nadstavbu objektu, ako dynamickú kompozíciu v duchu kubistického expresionizmu.
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.