Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave - vedecká inštitúcia


Vyhľadávanie


Cesta: Titulka

 

E) Drobné sakrálne objekty - sochy svätcov

 
 
ZmenenéNázov a anotáciaZodpovedá
26.10.2015Zoznam pamätihodností - Drobné sakrálne objekty - sochy svätcov [PDF, 58 kB]PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
26.10.2015socha sv. Jána Nepomuckého - Devínska Nová Ves [PDF, 349 kB]
Socha sv. Jána Nepomuckého na hranolovom podstavci je situovaná vo vstupnej časti areálu r. k. Kostola Sv. Ducha. Svätec stojí v miernom predklone, oblečený je do cirkevného rúcha, na hlave má biret. V ľavej ruke drží zatvorenú knihu, atribút, ktorý držal v pravej ruke už chýba.
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
26.10.2015socha sv. Jána Nepomuckého - Devín [PDF, 404 kB]
Kamenná socha svätca je na volútovom podstavci. Stojaci svätec je zobrazený v tradičnom ikonografickom poňatí , v šatách mnícha, na rukách s krížom s Ukrižovaným Kristom.
Socha je novodobou kópiou, originál je uložený v Múzeu mesta Bratislavy.
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
26.10.2015socha sv. Jána Nepomuckého - Čunovo [PDF, 386 kB]
Kamenná socha sv. Jána Nepomuckého je postavená na vyvýšenom podstavci tvorenom dvoma schodíkmi. Podstavec sochy je hranolový v prednej časti s nápisom RENOVATA 1843, čelo podstavca je zdobené rytou kazetou.
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
26.10.2015socha sv. Jána Nepomuckého - Rača [PDF, 485 kB]
Socha sv.Jána Nepomuckého je typická socha tohto svätca, ktorého kult sa naplno rozvinul v 18.storočí, kedy bol kanonizovaný vyše 300 rokov po svojej smrti. Svätec je nositeľom veľkej úcty najmä v Čechách ,ale aj na Slovensku, Nemecku a v celej Európe. Jeho sochy sa stavali na mostoch, pri riekach a potokoch.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
26.10.2015socha sv. Floriána - Rača [PDF, 690 kB]
V strede trávnatého pásu medzi chodníkom a ulicou je situovaná na vysokom podstavci socha sv. Floriána. Samotný podstavec sa skladá z profilovaného sokla obdĺžnikového pôdorysu, na ktorom stojí hruškovitý driek s plastickou paspartou okolo stredu. Výška postamentu je 130 cm, výška sochy cca 170 cm.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
26.10.2015socha sv. Floriána - Čunovo [PDF, 367 kB]
Socha stojaceho sv. Floriána je zobrazená v tradičnom ikonografickom riešení, má podobu rímskeho vojaka a patróna hasičov. Sv. Florián stojí na štvorcovom podstavc. Pri nohách má horiaci dom. V pravej ruke drží vedro, z ktorého leje vodu, v ľavej drží zástavu. Samotná socha svätca je pravdepodobne z 19. storočia.
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
26.10.2015socha sv. Floriána - Dúbravka [PDF, 570 kB]
Kamenná socha sv .Floriána je osadená na hranolovitom kamennom podstavci. Sv. Florián je stvárnený ako rímsky vojak, v typickom rímskom odeve, s charakteristickými prvkami odevu – sandále, šaty, prilba, pláštenka a zástava.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
26.10.2015socha sv. Floriána - Záhorská Bystrica [PDF, 352 kB]
Socha je postavená na novom betónovom podstavci. Svätý Florián stojí na hranolovom podstavci , ktorý má na prednej strane iniciály SP a datovanie 1815. Zobrazený je ako patrón hasičov, pri nohách s horiacim domom a v ruke s vedrom s vodou.
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
26.10.2015socha sv. Floriána - Jarovce [PDF, 619 kB]
Murovaný stĺp zo začiatku 20. storočia je hranolového tvaru. V hornej časti má zasklenú niku, v ktorej je socha sv. Floriána ako patróna hasičov. Stĺp ukončuje betónová strieška s krížom.
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
26.10.2015socha sv. Vendelína [PDF, 1 MB]
Blízko Základnej školy na Dolinského ulici je inštalovaná socha sv. Vendelína. Socha bola pôvodne umiestnená na inom mieste, v roku 1970 prišlo k jej premiestneniu do areálu fary, v roku 1993 bola reštaurovaná a umiestnená na verejné priestranstvo na Vendelínsku ulicu.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
26.10.2015socha sv. Antona [PDF, 415 kB]
Stĺp so sochou sv. Antona. Stĺp je postavený na vysokom hranolovom podstavci s nápisom. Má rímsovú pätku, hladký driek je ukončený platňou, na ktorej stojí sv. Anton odetý do mníšskeho rúcha. V ľavej ruke drží sediaceho anjelika, pri nohách mu leží baránok.
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
26.10.2015súsošie sv. Sebastiána a Rocha [PDF, 565 kB]
Kamenné barokové súsošie dvoch svätcov – sv. Rochus je priviazaný o strom, sv. Šebastián ukazuje rany na nohe, obaja stoja na hranolovom stĺpe, ktorého čelnú stenu zdobí mašľa a festón kvetín a plodov.
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
26.10.2015socha sv. Ondreja [PDF, 709 kB]
V parku na Miletičovej ulicij ulici je inštalovaná socha svätca sv. Ondreja. Sv. Ondrej bol apoštol, jeho mladším bratom bol Šimon Peter. Východní cirkevní spisovatelia nazývajú Ondreja „prvým povolaným“, lebo Ježiš práve jeho povolal ako prvého k apoštolskej práci.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
26.10.2015socha Panny Márie - Dúbravka [PDF, 592 kB]
V strmom teréne, na konci Švantnerovej ulice je umiestnená socha Panny Márie na stĺpe. Je súčasťou oblasti známej ako „Tavarikova kolónia“. Táto rekreačná oblasť vznikla zač. 20 storočia , konkrétne v rokoch 1911-12 z podnetu bratislavského stolára a podnikateľa Františka Tavarika.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
26.10.2015socha Panny Márie - Čunovo [PDF, 701 kB]
Kamenný hranolový pilier, na ktorom je zboku erb pravdepodobne domáceho šľachtica (rodina Horvátovcov?) s nápisom G.D.M. K.V.C.C.M. T.R.A. Z druhej strany je nápis RENOVATUM. Socha Panny Márie je kamenná(?), oblečená do dlhých šiat a modrého plášťa, ruky má na hrudi prekrížené. Pilier so sochou je ohradený jednoduchým kovovým plotom.
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
26.10.2015socha „Cholerskej“ Panny Márie [PDF, 556 kB]
Na vysokom hranatom pilieri ukončenom rímsovou hlavicou stojí socha Panny Márie s malým Ježiškom v náručí. Postavená bola v roku 1839, fundátorom bol Peter Naď (Nagy).
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
26.10.2015súsošie Najsvätejšej Trojice [PDF, 811 kB]
Súsošie Najsvätejšej Trojice so sochami sv. Márie Magdalény, sv. Floriána, sv. Rochusa a sv. Jána Nepomuckého. Súsošie z roku 1748 bolo obnovené v rokoch 1998 – 2004, keď boli vyhotovené a nanovo osadené kópie sôch svätcov.
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > Celomestský zoznam pamätihodností mesta Bratislavy > II. kapitola - CIRKEVNÉ PAMäTIHODNOSTI > E) Drobné sakrálne objekty - sochy svätcov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.