Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave - vedecká inštitúcia


Vyhľadávanie


Cesta: Titulka

 

C) Drobné sakrálne objekty - kaplnky

 
 
ZmenenéNázov a anotáciaZodpovedá
23.10.2015Zoznam pamätihodností - Drobné sakrálne objekty - kaplnky [PDF, 57 kB]PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
23.10.2015kaplnka pri dostihovej dráhe [PDF, 356 kB]
V roku 1809, počas veľkej povodne bol vraj na tomto mieste vyplavený drevený kríž, ktorý postavili pri hájovni. Keď po čase spráchnivel, na jeho mieste vybudovali v roku 1869 kamenný kríž, ktorého podoba je zachytená na pohľadnici okolo roku 1908. Pri ňom sa nachádzala jednoduchá drevená zvonica.
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
23.10.2015kaplnka sv. Jána Nepomuckého - Vajnory [PDF, 746 kB]
Kaplnka je situovaná pri hlavnej ceste, na križovatke ulíc Roľníckej a Rybničnej. Bola postavená v r.1894 v barokovom slohu. Tvorí ju kubická stavba zaklenutá jedným poľom krížovej klenby .
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
23.10.2015kaplnka sv. Anny [PDF, 288 kB]
Kaplnka je situovaná na križovatke ulíc Pri vinohradoch a Lisovňa. Kaplnka má obdĺžnikový pôdorys, jeden priestor je zaklenutý valenou klenbou . Čelnej strane kaplnky dominuje polozapustený vstup uzavretý poloblúkovo ukončenou kovovou dvojkrídlovou bránou, s peknou kovanou mrežou. Vstup je lemovaný štukovým dekorom v tvare obdĺžnikov spojených pásom.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
23.10.2015kaplnka padlých hrdinov 1.sv. vojny [PDF, 452 kB]
Na strete dvoch ulíc – Kvetinárskej a Krajinskej, v časti Komárov je umiestnená kaplnka.
Kaplnka má obdĺžnikový pôdorys, polygonálny uzáver a sedlovú strechu pokrytú eternitovým šindľom. Originálne dekoratívne je stvárnená čelná fasáda kaplnky.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
23.10.2015kaplnka sv. Petra a Pavla [PDF, 763 kB]
Na Hradskej ulici , v úzkom páse pri ceste ,je situovaná kaplnka. Je zasvätená sv. Petrovi a sv. Pavlovi. Ide o murovanú stavbu, s rovným uzáverom a so sedlovou strechou. Prízemiu dominuje vstup do kaplnky, úzka rímsa oddeľuje tvarovaný štít , ktorý má v strede niku na sošku svätého. Interiér kaplnky má jeden plochostropý priestor, po stranách sú dve prázdne niky.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
23.10.2015kaplnka sv. Vendelína - Vajnory [PDF, 620 kB]
Jednoduchá stavba kaplnky má obdĺžnikový pôdorys, rovný uzáver, murovaný trojuholníkový štít dekorovaný uskakujúcim radom tehly. Strecha je sedlová, pokrytá pálenou krytinou. Kaplnka má na čelnej stene nápis „Svätý Vendelín oroduj za nás!“
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
23.10.2015kaplnka sv. Vendelína - Záhorská Bystrica [PDF, 240 kB]
Prícestná tehlová kaplnka bola postavená v romantickom duchu v 18. – 19. storočí. Prednú fasádu lemujú dve šesťboké vežičky. Veľkú časť prednej fasády zaberá široký portál s lomeným oblúkom. Vstup je zabezpečený ozdobnou mrežou. Kaplnka je zaklenutá pruskou klenbou. V nike sa nachádza novodobá soška Panny Márie.
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
23.10.2015kaplnka sv. Jána Nepomuckého - Devínska N. Ves [PDF, 413 kB]
Murovaná Kaplnka sv. Jána Nepomuckého je z roku 1911, fundátorom bola Edita Hrúzová. Vo vnútri je socha sv. Jána Nepomuckého s ukrižovaným Kristom na kríži. Je postavená pravdepodobne na mieste, kde stála v roku 1731 socha sv. Šebastiána.
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
23.10.2015kaplnka sv. Rity [PDF, 333 kB]
Kaplnka sv. Rity je súčasťou murovaného plotu, ktorý ohraničuje areál Vojenskej nemocnice. Je to jednoduchá stavba , má obdĺžnikový pôdorys, malý vnútorný priestor je zaklenutý valenou klenbou, kaplnka má rovný uzáver. Strecha je sedlová.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
23.10.2015kaplnka sv. Jozefa na Kalvárii [PDF, 574 kB]
Juhozápadne od kostola Panny Márie Snežnej sa i dnes nachádza kaplnka sv. Jozefa, ktorá bola postavená v roku 1814 a je zachytená na viacerých grafických zobrazeniach – obrazoch, rytinách, fotografiách. Táto jednoloďová sakrálna stavba s vežou bola v prvej polovici 20. storočia upravovaná.
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
23.10.2015rozlúčková kaplnka [PDF, 429 kB]
Rozlúčková kaplnka (Urlaubkappelle) sa nachádzala na konci dnešnej Krížnej ulice, tam kde vyúsťuje Szaboóva ulica, tak je zakreslená na pláne Bratislavy z roku 1766 i 1780 a uvádza ju vo svojej publikácii Beschreibung … Pressburg aj J.M.Korabinský v roku 1780.
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
23.10.2015kaplnka sv. Jána Nepomuckého - Petržalka [PDF, 384 kB]
V areáli kostola Povýšenia sv. kríža od hlavného vstupu na pravo sa nachádza
neogotická kaplnka s drevenou sochou J. Nepomuckého, ktorý stojí na oblaku, v pravej
pozdvihnutej ruke drží kríž a v ľavej biret.
PhDr. Viera Obuchová, CSc., historička, tel. 02/54433851, kl. 46

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.