Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave - vedecká inštitúcia


Vyhľadávanie


Cesta: Titulka

 

B) Drobné sakrálne objekty - kríže

 
 
ZmenenéNázov a anotáciaZodpovedá
23.10.2015Zoznam pamätihosností - Drobné sakrálne objekty - kríže [PDF, 58 kB]PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
23.10.2015kamenný kríž v Rači [PDF, 540 kB]
Kamenný kríž je situovaný v areáli rímsko-katolíckeho kostola sv. Filipa a Jakuba v Rači. Podstavec kríža je stupňovitý a zužuje sa smerom nahor . Masívne teleso kríža nesie korpus pod ktorým je nápis : Ján Andrašovič a Klára Andrašovič 1800.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
23.10.2015kamenný kríž v Rusovciach [PDF, 869 kB]
Kamenný kríž s korpusom Krista je z roku 1745. Kríž je osadený na stĺpe na tumbovitom podstavci, na ktorom sú na prednej strane vyryté písmena FZ, na zadnej strane je vytesaný rok 1880 a písmena CI. V tomto roku stĺp opravovali a premiestnili na druhú stranu cesty. Stĺp bol opravený aj v roku 2005.
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
23.10.2015kamenný kríž v Devínskej N. Vsi [PDF, 601 kB]
Na hranatom sokli je nápisová tabuľa s datovaním, sokel je ukončený rímsou. Samotný kríž, na ktorom je socha ukrižovaného Krista má ďatelinové ukončenie ramien a nápisovú tabuľku INRI. Socha Krista je kovová.
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
23.10.2015kamenný kríž vo Vajnoroch [PDF, 510 kB]
Na konci obce, už v jej extraviláne, je pri ceste osadený kamenný kríž. Kríž je tvorený hranolovým podstavcom s nízkym soklom. Na čelnej strane je nápisová doska s ťažko čitateľným textom, kríž bol obnovený v roku 2000.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
23.10.2015kamenný kríž vo Vrakuni [PDF, 552 kB]
V blízkosti kostola vo Vrakuni je postavený kamenný kríž. Kríž je tvorený hranolovým podstavcom s nízkym soklom. Podstavec je ukončený profilovanou rímsou, v osi kríža prelomenou do tvaru trojuholníka. Rímsa je zdobená plastickým ornamentom.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
23.10.2015kamenný kríž v Záhorskej Bystrici [PDF, 615 kB]
Kríž je osadený na hranolovom podstavci, nad ktorým je nika so soškou Panny Márie. Kríž má ďatelinové ukončenie ramien v hornej časti s tabuľkou INRI. Okolo kríža je kovová ohrada s bránkou. Kríž dala postaviť rodina Urdovičová v roku 1909.
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
23.10.2015kamenný kríž v Podunajských Biskupiciach [PDF, 716 kB]
V areáli kostola sv. Jozefa na Kazanskej ulici v Podunajských Biskupiciach, v časti obce Komárov je napravo od hlavného vstupu osadený kamenný kríž. Rozmerný kríž má tvarovaný podstavec v tvare hranolu so skosenými hranami a s ušami.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
23.10.2015kamenný kríž s mestským znakom [PDF, 506 kB]
Na Ivánskej ceste, po pravej strane, smerom na Letisko M. R. Štefánika, stojí kamenný kríž. Kríž je cca 3,5 m vysoký, je vyhotovený z kvalitného kameňa. Kríž je zložený z viacerých častí : kamenná základňa je zapustená do zeme, v nej je uchytený stĺp tvorený hranolovým podstavcom, kuželkovitým driekom stĺpa a hlavicou.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
23.10.2015kríž s plechovým korpusom Krista - Lamač [PDF, 877 kB]
Pri Hodonínskej ceste, je osadený kovový kríž s plechovým korpusom Krista. Korpus je vymaľovaný. Ide o typický prícestný kríž s jednoduchým výtvarným výrazom, ale silným pôsobením.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
23.10.2015kríž s plechovým korpusom Krista - Nové Mesto [PDF, 347 kB]
Pri ceste, v areáli Železnej studienky, je osadený drevený kríž s plechovým korpusom Krista. Korpus je vymaľovaný. Ide o typický prícestný kríž s jednoduchým výtvarným výrazom, ale silným pôsobením.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
23.10.2015kríž s plechovým korpusom Krista - Rusovce [PDF, 439 kB]
Drevený kríž je osadený pred Kostolom sv. Víta na Balkánskej ulici. Bol postavený na mieste, kde bol v roku 1779 zrušený cintorín pri Kostole sv. Víta a v obci bol založený nový cintorín, ktorý slúži dodnes.
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
23.10.2015kríž s plechovým korpusom Krista - Rača [PDF, 376 kB]
Na križovatke ulíc Stupavská a Pri kolíske, je osadený drevený kríž s plechovým korpusom Krista. Korpus je vymaľovaný. Ide o typický prícestný kríž s jednoduchým výtvarným výrazom, ale silným pôsobením. Kríž sa tiež nazýval aj „ružencový kríž“, lebo sa oň starali členovia Spolku svätého ruženca. Kedy bol vyhotovený presne nevieme, ale na svojom mieste stál už v r.1862.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
23.10.2015drevený kríž s korpusom Krista - Staré Mesto [PDF, 508 kB]
V areáli kostola Nanebovzatia Panny Márie, ktorý poznáme pod menom Blumentál, je osadený drevený kríž s Ukrižovaným. Kríž je uchytený v jednoduchom podstavci v tvare hranola. Kríž je z r. 1892.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
23.10.2015kovový tepaný kríž [PDF, 675 kB]
V priestore napravo od vstupu do kostola Zvestovania Panny Márie, ktorý je známy ako františkánsky kostol, je umiestnený kovový tepaný kríž v kamennom podstavci. Podstavec má nízky širší sokel, nápisová doska je lemovaná dvoma štylizovanými kanelovanými pilastrami, ktoré nesú zalomenú rímsu.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
23.10.2015Biely kríž [PDF, 394 kB]
Nový kríž s ukrižovaným Kristom bol postavený na novom mieste v parku na námestí Biely Kríž
v roku 1995, namiesto kamenného kríža (pravdepodobne z 19. Storočia), ktorý stál na
rázcestí hlavnej cesty smerom na Raču a vedľajšej cestičky do vinohradov.
PhDr. Viera Obuchová, CSc., historička, tel. 02/54433851, kl. 46
23.10.2015Červený kríž [PDF, 483 kB]
Červený kríž sa nachádza v rovnomennej lokalite, na rohu Mudroňovej ulice a Slávičieho údolia. Je
postavený v miernom svahu v blízkosti chodníka. Základ tvorí obdĺžniková doska, do ktorej je
vytesaný znak kríža.
PhDr. Ivo Štassel, historik umenia,tel. +421 254 433 851

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.