Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave - vedecká inštitúcia


Vyhľadávanie


Cesta: Titulka

 

A) Cirkevné stavby a areály

 
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotáciaZodpovedá
22.10.2015Lurdská jaskyňa na Kalvárii [PDF, 649 kB]
Na Hlbokej ceste pod kostolom Panny Márie Snežnej v bývalom kameňolome, odkiaľ sa na výstavbu kostola doloval kameň, na podnet grófky Gabriely Szapáry vznikla v roku 1892 aj v Bratislave na spôsob jaskyne v Lurdoch Lurdská jaskyňa.
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
22.10.2015r.-kat. kostol na Kalvárii [PDF, 513 kB]
Na mieste dnešného kostola stála od roku 1824 kaplnka Panny Márie Snežnej, ktorú postavili podľa projektu staviteľa Ignáca Feiglera st. Jej vzhľad dokumentujú viaceré grafické pramene- rytiny, fotografie.
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
22.10.2015evanjelický a.v. kostol v Rusovciach [PDF, 309 kB]
Stavba evanjelického a. v. kostola má obdĺžnikový pôdorys a pochádza z 20. rokov 19. storočia. V roku 1904 pristavali kostolu vežu a objekt prefasádovali v novogotickom štýle s použitím bosáže a oblúčkového vlysu. Veža kostola je ukončená ihlancovou strechou.
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
22.10.2015evanjelický a.v. kostol v Prievoze [PDF, 409 kB]
Prievoz do roku 1925 nemal kostol, evanjelickí cirkevníci tvorili filiálku bratislavskej evanjelickej náboženskej obce. V roku 1929 postavili evanjelický veriaci na Radničnom námestí, z veľkej časti svojpomocne ,vlastný kostol.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
22.10.2015dom saleziánov sv. Dona Bosca [PDF, 421 kB]
V poradí tretím saleziánskym domom na Slovensku bol dom v Bratislave na Miletičovej ulici. V r.1932 sa na uvoľnenej parcele po starom cintoríne pristúpilo k stavbe projektovaného kostola a saleziánskeho ústavu.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
22.10.2015saleziánsky kostol sv. Dona Bosca v Trnávke [PDF, 671 kB]
Základný kameň kostola na Trnávke bol položený v r. 1937. Plány oratória a kostola spracoval Ing. Gabriel Schreiber. Kostol bol vysvätený v r. 1939. Kostol je spracovaný ako bloková stavba na obdĺžnikovom pôdoryse.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
22.10.2015starý kostol sv. Juraja v Petržalke [PDF, 339 kB]
Súčasťou starej Petržalky bol aj kostol zo 17. storočia( 1672), ktorý asanovali v roku 1932 a miesto neho postavili väčší kostol na Gercenovej ulici. Starý kostol stál pri Pečnianskom resp. Kapitulskom ramene pri bývalej Školskej ulici a Viedenskej ceste.
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
22.10.2015synagóga na Zámockej ul. [PDF, 797 kB]
Po vyhnaní Židov v meste v roku 1526 a vzniku novej obci v podhradí, sa o existencii synagógy dozvedáme až z análov z 18. storočia(1714). Táto synagóga na Zámockej ulici vznikla adaptáciou niekdajšieho obytného domu a bola niekoľkokrát prestavaná.
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
22.10.2015synagóga na Rybnom nám. [PDF, 714 kB]
Neologickú synagógu na Rybnom námestí vybudovali v roku 1893 podľa plánov architekta Dionýza Milcha v tzv. maurskom štýle. Jej unikátna poloha v tesnej blízkosti dómu sv. Martina odrážala tolerantnú atmosféru Bratislavy na prelome 19. a 20. storočia.
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
22.10.2015predmestský stredoveký kostol sv. Michala [PDF, 602 kB]
Ako dokazujú archívne pramene ale aj nálezy v teréne zo 40. rokov 20. storočia v priestore, kde dnes stojí kostol trinitárov a jeho východná prístavba, stál na predmestí mesta pred bránou sv. Michala asi do roku 1531 kostol sv. Michala.
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
22.10.2015predmestský stredoveký kostol sv. Vavrinca [PDF, 407 kB]
Ako dokazujú archívne pramene ale aj nálezy v teréne z 30. rokov 20. storočia v priestore pred dnešnou Starou tržnicou (výskum V. Mencl), stál na predmestí mesta pred bránou sv. Vavrinca asi do roku 1531 kostol sv. Vavrinca, ktorý sa spomína v listine z roku 1311.
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
22.10.2015druhý blumentálsky kostol [PDF, 636 kB]
Budova z konca 18. storočia bola pôvodne druhým kostolom v predmestí Blumentál, dnes je to fara blumentálskej farnosti. Dvojpodlažný objekt s tromi okennými osami do Vazovovej ulice, pričom stredné okno na druhom podlaží je slepé a pôvodný vstup na prízemí je v súčasnosti zamurovaný.
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
22.10.2015kostnica - karner v Jarovciach [PDF, 603 kB]
Popis:
Podzemná stredoveká kamenná architektúra na cintoríne, kruhového tvaru, vybudovaná z lomových
kameňov. Slúžila na pietne uloženie ľudských kostí, ktoré boli prekryté zeminou. Tento spôsob
uloženia ľudských kostí nie je na Slovensku bežný.
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa, tel. +421 254 433 851 kl. 46
22.10.2015Zoznam pamätihodností - Cirkevné stavby a areály [PDF, 57 kB]PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.