Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave - vedecká inštitúcia


Vyhľadávanie


Cesta: Titulka

 

D) Školstvo

 
 
ZmenenéNázov a anotáciaZodpovedá
22.10.2015Zoznam pamätihodností v kategórii - Školstvo [PDF, 55 kB]PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa, tel. +421 254 433 851 kl. 46
22.10.2015budova základnej školy [PDF, 274 kB]
Pôvodne štátna ľudová škola je situovaná na začiatku dediny. Objekt je trojkrídlový, jednotlivé krídla majú rôznu výškovú úroveň. Škola bola postavená v rokoch 1935 – 1936 podľa projektu architekta Josefa Nowotného, investorom bola Slovenská liga a jej pôvodný názov bol Škola dr. Aloisa Kolíska.
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
22.10.2015budova vysokoškolského internátu Mladá garda [PDF, 694 kB]
Študentský internát Mladá garda bol postavený v roku 1954 podľa projektu architekta Emila Belluša v štýle socialistického realizmu. Je to komplex ubytovacích pavilónov prepojených krytými chodbami. Celý komplex je symetrickou kompozíciou podľa dvoch osí okolo centrálnej budovy, v ktorej sa nachádzajú priestory administratívy, hospodárska a spoločenská časť s vrátnicou.
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
22.10.2015budova škôlky [PDF, 459 kB]
Dvojpodlažný podpivničený objekt so sedlovou strechou má sedemosovú fasádu do Radlinského ulice, pričom v prvej osi sprava na prízemí je hlavný vstup do objektu. Budova bola postavená na začiatku 20. storočia, pred rokom 1918 ako ovoda – škôlka.
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
22.10.2015budova býv. Ústavu hluchonemých [PDF, 471 kB]
3-podlažná budova v strednej časti , 2-podlažná v postranných krídlach, s podkrovím, so zvýšeným suterénom obdĺžnikového pôdorysu bola postavená okolo roku 1906 v eklektickom štýle podľa projektu H. Szantoa pôvodne pre Ústav hluchonemých.
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
22.10.2015budova býv. Učiteľského ústavu [PDF, 732 kB]
Objekt školskej stavby na Lazaretskej ulici č. 3 vytvára nárožie dvoch ulíc, do ktorých sa zapája 14 osovou fasádou do Lazaretskej a 30 osovou fasádou do Cukrovej ulice. Objekt je dvojpodlažný, v časti dvorového krídla trojpodlažný, podpivničený, pôdorysného tvaru nepravidelného písmena U, s nerovnako dlhými stranami.
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
22.10.2015býv. Masarykove školy [PDF, 304 kB]
V tejto lokalite – v oblasti Vajnorskej ulice, kde po vzniku ČSR sa výrazne rozmohla výstavba niekoľkopodlažných obytných objektov a pribúdalo obyvateľov, bolo potrebné zabezpečiť aj občiansku vybavenosť, medziiným aj školy.
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
22.10.2015názov Academia Istropolitana [PDF, 54 kB]
Universitas Istropolitana ( 1465/67 – 1491) tak znie správny názov najstaršej univerzity založenej na území Slovenska, ktorá je od 16. storočia nesprávne nazývaná a dodnes známejšia ako Academia Istropolitana.
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
22.10.2015pam. tabuľa otvorenia školy [PDF, 691 kB]
Popis:
Dvojpodlažná budova situovaná na rohu Charkovskej a ul. Na Grbe zastrešená sedlovou strechou
s valbou. Na fasáde orientovane do ulice Na Grbe je kamenná tabuľa s nápisom: TÚTO
MASARYKOVU OBECNÚ ĹUDOVÚ ŚKOLU VYBUDOVALA OBEC DEV. NOVÁ VES V.R.
1926 NA PAMIATKU NÁRODNÉHO OSLOBODENIA.
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa, tel. +421 254 433 851 kl. 46
22.10.2015Pam. tabuľa akademika Jura Hronca [PDF, 216 kB]
Vo vestibule Gymnázia Juraja Hronca je inštalovaná pamätná tabula tohto významného slovenského
vedca, matematika, pedagóga. Akademik Hronec má významnú zásluhu na vzniku a rozvoji
technických a prírodovedných vysokých škôl na Slovensku. Akademik J. Hronec má veľké zásluhy
na rozvoji a vysokej úrovni matematiky u nás. Odchoval takmer dve generácie slovenských
matematikov
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
26.6.2017škola a škôlka v býv. Schulpeho kolónii [PDF, 369 kB]
V priestore dnešných ulíc Karpatská, Beskydská a Šancova dal Juraj Schulpe (1867 – 1936) z vlastných finančných prostriedkov, vtedajších 10 000 zlatých, postaviť päť jednoposchodových obytných objektov s 35 bytmi, budovu „ovody“ – teda škôlky, budovu, kde sa nachádzala knižnica a aj akési zdravotné stredisko a tiež kultúrne centrum –múzeum.
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.11.2019Štefánikove štátne ľudové a meštianske školy dnes MŠ a ZŠ M. R. Štefánika [PDF, 560 kB]
Štefánikove školy, dnes Materská a základná škola na Grösslingovej ulici, boli postavené podľa projektu Petra Kopáčka v rokoch 1930 – 1931. Tvoria ju dve samostatné budovy spojené prízemnou chodbou s dvoma telocvičňami. V prednej budove na prízemí bol byt riaditeľa a školníka, vzadu školská jedáleň. Školy patrili v čase vzniku k prestížnym realizáciám ministerstva školstva a národnej osvety. Vyznačovali sa na tú dobu kvalitným technickým vybavením ( ústredné kúrenie, hygienické zariadenia).
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
18.11.2019budova Slovenskej technickej univerzity [PDF, 631 kB]
Dominantnou stavbou Vazovovej ulice je objekt Slovenskej technickej univerzity, ktorá zapĺňa jej celú severnú časť. Budova bola postavená pre potreby Školy umeleckých remesiel, v r. 1928 (až 1937), podľa projektu dvojice architektov Jiřího Grossmanna (1892-1957) a Aloisa Balána v duchu Bauhausu. Táto dvojica autorov navrhla v medzivojnovom období v Bratislave viacero funkcionalistických stavieb. Budova školy na Vazovovej je mimoriadne cenný príklad vysoko účelovej školskej budovy, pri stavbe ktorej boli použité mnohé moderné technológie. Nosnou konštrukciou je liaty rámový železobetónový skelet.. V duchu funkcionalizmu je spracovaná celá hlavná fasáda, členená veľkoplošnými rastrovanými oknami. Charakterizuje ju prísna symetria, s ustúpeným centrálnym stavebným blokom, v ktorom je situovaný hlavný vstup do budovy. Budova je zachovaná v svojej celistvosti a stále slúži ako škola.
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.