Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave - vedecká inštitúcia


Vyhľadávanie


Cesta: Titulka

 

D) Školstvo

 
 
ZmenenéNázov a anotáciaZodpovedá
14.11.2019Štefánikove štátne ľudové a meštianske školy dnes MŠ a ZŠ M. R. Štefánika [PDF, 560 kB]
Štefánikove školy, dnes Materská a základná škola na Grösslingovej ulici, boli postavené podľa projektu Petra Kopáčka v rokoch 1930 – 1931. Tvoria ju dve samostatné budovy spojené prízemnou chodbou s dvoma telocvičňami. V prednej budove na prízemí bol byt riaditeľa a školníka, vzadu školská jedáleň. Školy patrili v čase vzniku k prestížnym realizáciám ministerstva školstva a národnej osvety. Vyznačovali sa na tú dobu kvalitným technickým vybavením ( ústredné kúrenie, hygienické zariadenia).
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
22.10.2015Zoznam pamätihodností v kategórii - Školstvo [PDF, 55 kB]PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa, tel. +421 254 433 851 kl. 46
22.10.2015budova základnej školy [PDF, 274 kB]
Pôvodne štátna ľudová škola je situovaná na začiatku dediny. Objekt je trojkrídlový, jednotlivé krídla majú rôznu výškovú úroveň. Škola bola postavená v rokoch 1935 – 1936 podľa projektu architekta Josefa Nowotného, investorom bola Slovenská liga a jej pôvodný názov bol Škola dr. Aloisa Kolíska.
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
22.10.2015budova vysokoškolského internátu Mladá garda [PDF, 694 kB]
Študentský internát Mladá garda bol postavený v roku 1954 podľa projektu architekta Emila Belluša v štýle socialistického realizmu. Je to komplex ubytovacích pavilónov prepojených krytými chodbami. Celý komplex je symetrickou kompozíciou podľa dvoch osí okolo centrálnej budovy, v ktorej sa nachádzajú priestory administratívy, hospodárska a spoločenská časť s vrátnicou.
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
22.10.2015budova škôlky [PDF, 459 kB]
Dvojpodlažný podpivničený objekt so sedlovou strechou má sedemosovú fasádu do Radlinského ulice, pričom v prvej osi sprava na prízemí je hlavný vstup do objektu. Budova bola postavená na začiatku 20. storočia, pred rokom 1918 ako ovoda – škôlka.
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
22.10.2015budova býv. Ústavu hluchonemých [PDF, 471 kB]
3-podlažná budova v strednej časti , 2-podlažná v postranných krídlach, s podkrovím, so zvýšeným suterénom obdĺžnikového pôdorysu bola postavená okolo roku 1906 v eklektickom štýle podľa projektu H. Szantoa pôvodne pre Ústav hluchonemých.
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
22.10.2015budova býv. Učiteľského ústavu [PDF, 732 kB]
Objekt školskej stavby na Lazaretskej ulici č. 3 vytvára nárožie dvoch ulíc, do ktorých sa zapája 14 osovou fasádou do Lazaretskej a 30 osovou fasádou do Cukrovej ulice. Objekt je dvojpodlažný, v časti dvorového krídla trojpodlažný, podpivničený, pôdorysného tvaru nepravidelného písmena U, s nerovnako dlhými stranami.
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
22.10.2015býv. Masarykove školy [PDF, 304 kB]
V tejto lokalite – v oblasti Vajnorskej ulice, kde po vzniku ČSR sa výrazne rozmohla výstavba niekoľkopodlažných obytných objektov a pribúdalo obyvateľov, bolo potrebné zabezpečiť aj občiansku vybavenosť, medziiným aj školy.
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
22.10.2015názov Academia Istropolitana [PDF, 54 kB]
Universitas Istropolitana ( 1465/67 – 1491) tak znie správny názov najstaršej univerzity založenej na území Slovenska, ktorá je od 16. storočia nesprávne nazývaná a dodnes známejšia ako Academia Istropolitana.
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
22.10.2015pam. tabuľa otvorenia školy [PDF, 691 kB]
Popis:
Dvojpodlažná budova situovaná na rohu Charkovskej a ul. Na Grbe zastrešená sedlovou strechou
s valbou. Na fasáde orientovane do ulice Na Grbe je kamenná tabuľa s nápisom: TÚTO
MASARYKOVU OBECNÚ ĹUDOVÚ ŚKOLU VYBUDOVALA OBEC DEV. NOVÁ VES V.R.
1926 NA PAMIATKU NÁRODNÉHO OSLOBODENIA.
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa, tel. +421 254 433 851 kl. 46
22.10.2015Pam. tabuľa akademika Jura Hronca [PDF, 216 kB]
Vo vestibule Gymnázia Juraja Hronca je inštalovaná pamätná tabula tohto významného slovenského
vedca, matematika, pedagóga. Akademik Hronec má významnú zásluhu na vzniku a rozvoji
technických a prírodovedných vysokých škôl na Slovensku. Akademik J. Hronec má veľké zásluhy
na rozvoji a vysokej úrovni matematiky u nás. Odchoval takmer dve generácie slovenských
matematikov
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
26.6.2017škola a škôlka v býv. Schulpeho kolónii [PDF, 369 kB]
V priestore dnešných ulíc Karpatská, Beskydská a Šancova dal Juraj Schulpe (1867 – 1936) z vlastných finančných prostriedkov, vtedajších 10 000 zlatých, postaviť päť jednoposchodových obytných objektov s 35 bytmi, budovu „ovody“ – teda škôlky, budovu, kde sa nachádzala knižnica a aj akési zdravotné stredisko a tiež kultúrne centrum –múzeum.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.