Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave - vedecká inštitúcia


Vyhľadávanie


Cesta: Titulka

 

X. kapitola - INÉ PAMäTIHODNOSTI

 
 
ZmenenéNázov a anotáciaZodpovedá
14.2.2019požiarny hlásič [PDF, 748 kB]
V roku 1935 boli v rámci protipožiarnych opatrení uvedené do činnosti požiarno-policajné hlásiče, ktoré umožňovali hlásenie požiaru paralelne hasičom aj žandárom. V tom čase už bolo rozmiestnených po meste 82 bežných hlásičov, z toho bolo 12 požiarno-policajných. Hlásič sa rozmiestňovali na viditeľných miestach, na križovatkách ulíc. Za červenými dvierkami bol zabudovaný telefónny aparát, z ktorého sa dala zavolať pomoc.
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
30.10.2015Zoznam pamätihodností v kategórii - Iné pamätihodnosti [PDF, 52 kB]PhDr. Ivo Štassel, historik umenia,tel. +421 254 433 851
30.10.2015hraničný kameň mesta - tzv. Písaný kameň [PDF, 844 kB]
Veľký balvan bol pôvodne hraničným kameňom medzi slobodným kráľovským mestom Bratislavou a stupavsko-pajštúnskym panstvom, píše sa o ňom aj v listine panovníka Rudolfa II. z 1. septembra 1600. Na kameni je vytesaný rok 1600, štylizovaný znak mesta Bratislavy a znak Pálfiovcov (Pálffy) s iniciálami NP.
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
30.10.2015Svetelný stĺp [PDF, 482 kB]
Stĺp má podobu štíhlej vežičky s gotizujúcim tvaroslovím. Dolná časť je hladká, s drobnými opornými piliermi na každom rohu. Stredná časť je prelomená štyrmi nikami s hrotitým ukončením, ktoré sú lemované zjednodušenými vimperkmi.
PhDr. Ivo Štassel
30.10.2015fontána „Dievča so srnkou“ [PDF, 802 kB]
Fontána s dvojitou nádržou z bieleho materiálu je v hornej časti zdobená sochárskym dielom,
spodobujúcim sediace dievča so srnkou. Socha je zhotovená z kameňa červenkastej farebnosti.
PhDr. Ivo Štassel
30.10.2015socha pápeža Jána Pavla II. [PDF, 306 kB]
Kostol sv. Rodiny, farská budova a pastoračné centrum sa začali stavať v júli 2001 podľa projektu Ing. arch. I. Koleniča a boli dokončené v r. 2003. V kostole je cca 450 miest na sedenie . Pred kostolom na pravej strane vstupu do kostola sa nachádza socha pápeža Jána Pavla II. od akad. sochára Jána Gazdíka, ktorá stojí na podstavci.
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
30.10.2015fontána s levom držiacim mestský znak [PDF, 617 kB]
Socha leva predstavuje stojaceho leva v podživotnej veľkosti, ako sa opiera prednými labami o oválny štít so znakom mesta.
Socha leva s mestským znakom bola pôvodne súčasťou mestskej fontány z roku 1592, postavenej na Františkánskom námestí. Fontánu dalo zriadiť mesto kvôli zlepšeniu pomerov so zásobovaním pitnou vodou.
PhDr. Ivo Štassel, historik umenia,tel. +421 254 433 851
30.10.2015kópia rímskeho milnika [PDF, 715 kB]
Podunajské Biskupice ležia v najvýchodnejšej časti Bratislavy, na začiatku Žitného ostrova. Územie obce bolo osídlené už v čase rímskej expanzie. Cez Žitný ostrov prechádzala rímska cesta, čoho dôkazom je rímsky míľnik z 3. storočia n. l., ktorý sa našiel v bývalej arcibiskupskej záhrade.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
30.10.2015Korunovačný pahorok [PDF, 630 kB]
Korunovačný pahorok v jeho poslednej podobe postavili na býv. Korunovačnom námestí (nám. Ľ.Štúra) na príkaz Márie Terézie v roku 1775. Autorom projektu bol cisársky architekt Fr.A. Hillebrandt. Pahorok stál na námestí do roku 1870, keď ho zbúrali kvôli regulácii nábrežia Dunaja.
PhDr. Ivo Štassel, historik umenia,tel. +421 254 433 851
30.10.2015socha Martina Luthera [PDF, 554 kB]
V upravenom priestore /vydláždený, zeleň, svietidlá.../ areálu evanjelickej cirkvi stojí na
betónovom podstavci vysokom vyše 60 cm o priemere 70 cm.
PhDr. Viera Obuchová, CSc., historička, tel. 02/54433851, kl. 46
2.11.2015socha don Bosca [PDF, 351 kB]
V areáli Saleziánov don Bosca na Miletičovej ul. je inštalovaná socha zakladateľa rehole
Jána Bosca (1815 - 1888), talianskeho kňaza, ktorý žil v Turíne a staral sa najmä o biednych
chlapcov a siroty.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
2.11.2015fontána sv. Juraja [PDF, 403 kB]
Fontána vznikla ako súčasť záhrady letného arcibiskupského paláca na základe priania
arcibiskupa Juraja Lippaya.
PhDr. Ivo Štassel, historik umenia,tel. +421 254 433 851
2.11.2015fontána ženy s krčahom [PDF, 546 kB]
Fontána vznikla v období klasicizmu na mieste staršej fontány s levom. Dominantným
prvkom fontány je rozmerná polygonálna nádrž s kamennou obrubou, ku ktorej sa vystupuje
dvomi stupienkami.
PhDr. Ivo Štassel, historik umenia,tel. +421 254 433 851
2.11.2015sektorový kameň zo zrušeného blumentálskeho cintorína [PDF, 752 kB]
Jedná sa o nízky kameň hranolového tvaru s číslicou VIII a písmenami Abth. Kameň
pochádza z evanjelického blumentálskeho cintorína, ktorý bol založený v 18. storočí.
PhDr. Viera Obuchová, CSc., historička, tel. 02/54433851, kl. 46
26.6.2017Kamenné zábradlie dunajskej promenády [PDF, 285 kB]
Kamenné zábradlie vzniklo na základe architektonickej súťaže z roku 1953, ktorú vyhrali mladí architekti Ivan Matušík a Ivan Salay. Stvárnenie zábradlia, ako aj výber materiálu bol ovplyvnený dvomi výraznými stavbami, ktoré sa dokončovali v tých rokoch – Parkom kultúry a oddychu a hotelom Devín.
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > Celomestský zoznam pamätihodností mesta Bratislavy > X. kapitola - INÉ PAMäTIHODNOSTI

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.