Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave - vedecká inštitúcia


Vyhľadávanie


Cesta: Titulka > Pamätihodnosti mesta Bratislavy

 

X. kapitola - INÉ PAMäTIHODNOSTI

 
 
ZmenenéNázov a anotáciaZodpovedá
30.10.2015Zoznam pamätihodností v kategórii - Iné pamätihodnosti [PDF, 52 kB]PhDr. Ivo Štassel, riaditeľ, historik umenia, tel. 02/544338
30.10.2015hraničný kameň mesta - tzv. Písaný kameň [PDF, 844 kB]
Hraničný kameň mesta - tzv. Písaný kameň
Veľký balvan bol pôvodne hraničným kameňom medzi slobodným kráľovským mestom Bratislavou a stupavsko-pajštúnskym panstvom, píše sa o ňom aj v listine panovníka Rudolfa II. z 1. septembra 1600. Na kameni je vytesaný rok 1600, štylizovaný znak mesta Bratislavy a znak Pálfiovcov (Pálffy) s iniciálami NP.
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
30.10.2015Svetelný stĺp [PDF, 482 kB]
Tzv. svetelný stĺp
Stĺp má podobu štíhlej vežičky s gotizujúcim tvaroslovím. Dolná časť je hladká, s drobnými opornými piliermi na každom rohu. Stredná časť je prelomená štyrmi nikami s hrotitým ukončením, ktoré sú lemované zjednodušenými vimperkmi.
PhDr. Ivo Štassel
30.10.2015fontána „Dievča so srnkou“ [PDF, 802 kB]
fontána  „Dievča so srnkou“
Fontána s dvojitou nádržou z bieleho materiálu je v hornej časti zdobená sochárskym dielom,
spodobujúcim sediace dievča so srnkou. Socha je zhotovená z kameňa červenkastej farebnosti.
PhDr. Ivo Štassel
30.10.2015socha pápeža Jána Pavla II. [PDF, 306 kB]
socha pápeža Jána Pavla II.
Kostol sv. Rodiny, farská budova a pastoračné centrum sa začali stavať v júli 2001 podľa projektu Ing. arch. I. Koleniča a boli dokončené v r. 2003. V kostole je cca 450 miest na sedenie . Pred kostolom na pravej strane vstupu do kostola sa nachádza socha pápeža Jána Pavla II. od akad. sochára Jána Gazdíka, ktorá stojí na podstavci.
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
30.10.2015fontána s levom držiacim mestský znak [PDF, 617 kB]
fontána s levom držiacim mestský znak
Socha leva predstavuje stojaceho leva v podživotnej veľkosti, ako sa opiera prednými labami o oválny štít so znakom mesta.
Socha leva s mestským znakom bola pôvodne súčasťou mestskej fontány z roku 1592, postavenej na Františkánskom námestí. Fontánu dalo zriadiť mesto kvôli zlepšeniu pomerov so zásobovaním pitnou vodou.
PhDr. Ivo Štassel, riaditeľ, historik umenia, tel. 02/544338
30.10.2015kópia rímskeho milnika [PDF, 715 kB]
kópia rímskeho milnika
Podunajské Biskupice ležia v najvýchodnejšej časti Bratislavy, na začiatku Žitného ostrova. Územie obce bolo osídlené už v čase rímskej expanzie. Cez Žitný ostrov prechádzala rímska cesta, čoho dôkazom je rímsky míľnik z 3. storočia n. l., ktorý sa našiel v bývalej arcibiskupskej záhrade.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. 02/54433851, kl. 43
30.10.2015Korunovačný pahorok [PDF, 630 kB]
korunovačný pahorok
Korunovačný pahorok v jeho poslednej podobe postavili na býv. Korunovačnom námestí (nám. Ľ.Štúra) na príkaz Márie Terézie v roku 1775. Autorom projektu bol cisársky architekt Fr.A. Hillebrandt. Pahorok stál na námestí do roku 1870, keď ho zbúrali kvôli regulácii nábrežia Dunaja.
PhDr. Ivo Štassel, riaditeľ, historik umenia, tel. 02/544338
30.10.2015socha Matrina Luthera [PDF, 554 kB]
socha Matrina Luthera
V upravenom priestore /vydláždený, zeleň, svietidlá.../ areálu evanjelickej cirkvi stojí na
betónovom podstavci vysokom vyše 60 cm o priemere 70 cm.
PhDr. Viera Obuchová, CSc., historička, tel. 02/54433851, kl. 46
2.11.2015socha don Bosca [PDF, 351 kB]
socha don Bosca
V areáli Saleziánov don Bosca na Miletičovej ul. je inštalovaná socha zakladateľa rehole
Jána Bosca (1815 - 1888), talianskeho kňaza, ktorý žil v Turíne a staral sa najmä o biednych
chlapcov a siroty.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. 02/54433851, kl. 43
2.11.2015fontána sv. Juraja [PDF, 403 kB]
fontána sv. Juraja
Fontána vznikla ako súčasť záhrady letného arcibiskupského paláca na základe priania
arcibiskupa Juraja Lippaya.
PhDr. Ivo Štassel, riaditeľ, historik umenia, tel. 02/544338
2.11.2015fontána ženy s krčahom [PDF, 546 kB]
fontána ženy s krčahom
Fontána vznikla v období klasicizmu na mieste staršej fontány s levom. Dominantným
prvkom fontány je rozmerná polygonálna nádrž s kamennou obrubou, ku ktorej sa vystupuje
dvomi stupienkami.
PhDr. Ivo Štassel, riaditeľ, historik umenia, tel. 02/544338
2.11.2015sektorový kameň zo zrušeného blumentálskeho cintorína [PDF, 752 kB]
sektorový kameň zo zrušeného blumentálskeho cintorína
Jedná sa o nízky kameň hranolového tvaru s číslicou VIII a písmenami Abth. Kameň
pochádza z evanjelického blumentálskeho cintorína, ktorý bol založený v 18. storočí.
PhDr. Viera Obuchová, CSc., historička, tel. 02/54433851, kl. 46

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > Celomestský zoznam pamätihodností mesta Bratislavy > X. kapitola - INÉ PAMäTIHODNOSTI

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »Informácie v päte

web & design , redakčný systém