Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave - vedecká inštitúcia


Vyhľadávanie


Cesta: Titulka

 

IX. kapitola - ZÁHRADY, PARKY A HORÁRNE

 
 
ZmenenéNázov a anotáciaZodpovedá
14.11.2019Šafárikovo nám. – park pri Kačacej fontáne [PDF, 612 kB]
Bratislavský okrášľovací spolok z členských príspevkov, z podpôr mesta a z iniciatívy a nadšenia občanov obnovoval staršie a zalesňoval neupravené a pôvodný účel strácajúce priestranstvá. Takým priestorom bola aj plocha bývalého trhu na hovädzí dobytok medzi Starým mostom a budovou UK na Šafárikovom námestí. Vznikol tu významný, hoci rozsahom malý parkový priestor, ktorý bol od svojho založenia výborne udržiavaný. Plocha bola pravidelne delená štyrmi prístupovými cestičkami v rohoch nepravidelného obdĺžnika, ktoré lemovali oválnu centrálnu plochu, v ktorej bola umiestnená neskôr fontána zvaná „Kačica“ od bratislavského sochára R. Kuhmayera dokončená r. 1914 ( národná kultúrna pamiatka). Na navŕšených prírodných kameňoch uprostred bazéna sochár naturalisticky stvárnil postavičky chlapcov, ako sa hrajú a zápasia s kačkami. Voľne sa pritom inšpiroval miestnou povesťou o chlapcoch – pastierikoch, ktorí sa posmievali vodníkovi a ten ich zaklial. Parčík mal všetky plôšky lemované tepanou kov
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
30.10.2015Zoznam pamätihodností v kategórii - Záhrady, parky a horárne [PDF, 48 kB]PhDr. Viera Obuchová, CSc., historička, tel. 02/54433851, kl. 46
30.10.2015Botanická záhrada [PDF, 679 kB]
Botanická záhrada Prírodovedeckej fakulty bola založená začiatkom 50.-tych rokov 20.storočia. Bola založená na pozemkoch za študentským kolégiom Lafranconi. Dekrét o založení záhrady bol vydaný v r.1942.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
30.10.2015Horský park [PDF, 573 kB]
Horský park vznikol z iniciatívy Bratislavského prírodovedného a lekárskeho spolku, ako aj Bratislavského okrášľovacieho spolku na ploche tzv. študentského lesa. Veľkou mierou sa o jeho vznik pričinil vtedajší mešťanosta Henrich Justi (1867- 73), ktorému v roku 1909 zriadili v centre parku pomník. Vznik parku umožnilo vybudovanie rozšírenej Hlbokej cesty (1870), ktorá sa stala hlavnou prístupovou cestou do parku.
PhDr. Ivo Štassel
30.10.2015bývalá Pálffyho záhrada [PDF, 1,7 MB]
Pálffyho záhrada sa, ako dokazuje napr. Marquartov plán Bratislavy z roku 1765, rozprestierala medzi dnešnými ulicami Zámockou, Zochovou, Palisádmi. Prudký svah bol členený terasami a na jednej z nich sa nachádzal kaštieľ, ktorého časť – dnes Zámocká ulica 47, sa dodnes nachádza v priestore Pálffyho komplexu.
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
30.10.2015bývalá Slubekova záhrada [PDF, 440 kB]
Ako dokladá plán E. Fricsa z roku 1768 okolia pri Kozej bráne a Kozej ulice , na rohu dnešných ulíc Kozej a Palisád sa v tomto období nachádzala budova a záhrada patriaca grófovi Jánovi Jeszenákovi, ktoré si v 19. storočí odkúpila rodina Slubek.
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
30.10.2015budova bývalej horárne pri dostihovej dráhe [PDF, 783 kB]
Prízemný objekt sa nachádza oproti kaplnke severne od dostihovej dráhy na spojovacej cestičke zo Starého hája do Ovsišťa. Bola to bývalá Kokešova horáreň, neskôr hostinec U Hubera, spomínaná už v roku 1776 (J. Gustafík), na jej priečelí sa v zasklenej nike nachádzala soška Panny Márie.
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
30.10.2015budova bývalej horárne pri Draždiaku [PDF, 290 kB]
Jednu z dodnes zachovaných hájovní môžeme nájsť ukrytú v tieni stromov na Starhradskej ulici v Zrkadlovom háji, ktorá prezradí svoju významnú historickú hodnotu len datovaním na fasáde CISP 1779. Hájovňa bola pôsobiskom Gejzu Dražďáka, príslušníka starej hájnickej rodiny, ktorého brat Ernest pôsobil tiež ako hájnik v Petržalke.
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
28.6.2017Zoologická záhrada [PDF, 880 kB]
Zoologická záhrada v Bratislave je začlenená do celosvetovej siete zoologických záhrad. História bratislavskej ZOO nie je veľmi dlhá. Prvé nápady na založenie ZOO sú okolo r.1958. V r.1959 bola zriadená samostatná organizácia ZOO Bratislava a začal sa stavať samotný areál ZOO na ploche cca 7 hektárov. Bratislavská ZOO bola otvorená 09.05.1960, v tom čase mala 238 kusov zvierat, 74 druhov.
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > Celomestský zoznam pamätihodností mesta Bratislavy > IX. kapitola - ZÁHRADY, PARKY A HORÁRNE

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.