Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave - vedecká inštitúcia


Vyhľadávanie


Cesta: Titulka

 

Rusovce

insígnie obce
 
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotáciaZodpovedá
7.12.20101. zmienka o obci [PDF, 21 kB]
Najstaršie písomná zmienka o obci je z roku 1208 v listine kráľa Ondreja II, ktorou potvrdil založenie benediktínskeho opátstva v Lebényi ( Maďarsko ), ktoré začali stavať v roku 1202. Rusovce sa spomínajú ako terra Uruzwar. V listine sa názov obce nedá presne identifikovať a interpretuje sa troma spôsobmi: URUSWAR, WUISWAR, WRUSWAR.
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
7.12.2010Čeľadník [PDF, 333 kB]
Stavba čeľadníka bola postavená asi okolo roku 1750. Mala obdlžníkový pôdorys s vnútorným dvorom. Po roku 1906 bola prestavaná v duchu tudorovskej architektúry. Objekt slúžil na ubytovanie čeľade ktorá slúžila na panstve a v kaštieli. Počas 1. sv. vojny slúžila ako lazaret. Po vojne býval v objekte miestny lekár a správcovia panstva s rodinami.
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
7.12.2010Hasičská striekačka [PDF, 171 kB]
V roku 1878 vznikol v obci dobrovoľný hasičský zbor, ktorý založil a podporoval gróf Henckel, ktorý pre zbor zakúpil ručnú koňmi ťahanú striekačku vyrobenú v roku 1905.
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
7.12.2010Historické katastrálne názvy [PDF, 1,1 MB]
Historické katastrálne názvy na mapách z 2. pol. 19. storočia - z roku 1841, 1844, 1881 – ( Karlburg, Oroszvár a pod. ).
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
7.12.2010Insígnie obce [PDF, 78 kB]
Insígnie obce tvorí reťaz starostu, erb a zástava. Opis erbu: Na modrom štíte je na zelenom vŕšku zlatý dvojchvostý lev so striebornou zbrojou držiaci v pravej prednej končatine striebornú šabľu so zlatou rukoväťou. Vlajka je trojfarebná, na bokoch modrej a zelenej farby v strede s užším žltým pruhom. V spodnej časti má dva zástrihy.
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
7.12.2010Kamenný kríž [PDF, 56 kB]
Kamenný kríž sa našiel na fasáde kaštieľa. Primárne umiestnenie kríža nie je známe. Mohol byť v r. k. kostole sv. Víta, ale i donesený chorvátskymi kolonistami. Je zo sivobieleho mramoru na čelnej strane s výzdobou vinnej révy a medailónov v ktorých je uplatnený motív žehnajúcej ruky, kosák mesiaca a kotúč slnka. Kríž je datovaný odborníkmi do 5 . -7. storočia.
Dnes je uložený v SNG v Bratislave.
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
7.12.2010Kláštor v areáli maďarskej školy [PDF, 103 kB]
Vo dvore maďarskej školy na Irkutskej ulici, stála poschodová budova kláštora. Školu založila grófka Laura Henckelová.
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
7.12.2010Kronika dobrovoľného hasičského zboru [PDF, 111 kB]
V roku 1876 zničil tretinu obce rozsiahly požiar. V roku 1878 vznikol v obci dobrovoľný hasičský zbor, ktorý založil a podporoval gróf Henckel. Najstaršia kronika zboru je z rokov 1878 – 1922.
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
6.12.2010Krytá jazdiareň [PDF, 1,2 MB]
Rodina Lónayovcov kúpila Rusovce v roku 1906. Na južnom konci obce oproti parku zriadil gróf Lónay žrebčín a krytú jazdiareň oválneho tvaru.
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
7.12.2010Laurin majer [PDF, 321 kB]
Majer Laura dal postaviť gróf Hugo Henckel, ktorý kúpil Rusovce v roku 1872 manželke Laure. Po nej pomenoval majer, ktorý ležal JV od cesty medzi Rusovcami a Čunovom. V obvode majera stála kaplnka sv. Vavrinca. Majer bol zlikvidovaný po 2. svetovej vojne.
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
7.12.2010Listina z farskej sýpky [PDF, 78 kB]
Listiny ktoré sa našli vo farskej sýpke J. Mallinerits a S. Zaklai sú z 18. storočia . Sú písomným svedectvom o národnostnom boji a ovplyvňovaní vyučovania. Listina z roku 1728 hovorí o odvolaní chorvátskeho učiteľa, z roku1758 o odstránení chorvátskych katechéz, z roku 1764 o novom nariadení zachovať chorvátske katechézy a z roku 1769 požadujúca chorvátskeho učiteľa. Listiny reštaurovali Alexandra Šamková a Eva Gáliková.
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
7.12.2010Oltárny obraz z kostola sv. Víta [PDF, 20 kB]
V 50. rokoch 20. storočia došlo k odstráneniu mobiliáru r. k. kostola sv. Víta, kostol bol vyprázdnený a slúžil ako sklad literatúry. Oltárny obraz – triptych s výjavom Umučenia sv. Víta sa našiel v roku 1971. Plátno bolo po čase zreštaurované dnes je uložené u Jozefa Mallineritsa, ktorému obraz daroval vtedajší farár Tibor Navrátil.
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
7.12.2010Plány mauzólea rodiny Henckel [PDF, 195 kB]
Mauzóleum resp. pohrebná kaplnka bola postavená v roku 1884. Dala ho postaviť grófka Laura Henckel von Donnersmarck. Jednoloďová stavba so sedlovou strechou je postavená v neogotickom štýle. V štíte sa nachádza erb Henckelovcov a medailón s anjelom a panorámou Bratislavy (?) , s nápisom ZUR EWIGEN HEIMAT ( k večnej domovine ). Plány stavby mauzólea sa nachádzajú v p. Jozefa Mallineritsa.
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
7.12.2010Pripojenie obce k Československu [PDF, 21 kB]
Dňa 15.10.1947 boli Rusovce podľa Parížskej dohody pričlenené k Československu. Parížska konferencia sa konala 29. 7. – 13. 10. 1946. Rusovce mali po pripojení k Československu 907 obyvateľov, rozloha obce bola 2 603 ha.
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
7.12.2010Pripojenie obce k hl. mestu SR Bratislava [PDF, 19 kB]
1. januára 1972 boli Rusovce pripojené k hlavnému mestu SR Bratislava.
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
6.12.2010Reicherova krčma [PDF, 318 kB]
Na námestí, severne od stĺpu Najsvätejšej Trojice stála krčma Bader, ktorá patrila Ladislavovi Reicherovi. Konali sa v nej spoločenské podujatia zábavy, bola v nej kolkáreň, kasíno a miestna knižnica.
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
7.12.2010Sušiareň a baliareň semien [PDF, 301 kB]
Budova baliarne a sušiarne semien bola súčasťou záhradníctva Stefaneum. Bola to dvojpodlažná stavba s vystupujúcim rizalitom, 2. nazd. podlažie malo hrádzenú konštrukciu. S manzardovou strechou. Bola asanovaná v roku 2005 – 6.
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
6.12.2010Tehelňa grófa Henckela [PDF, 96 kB]
Tehelňa grófa Henckela sa nachádzala v oblasti dnešnej Colníckej ulice.
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
6.12.2010Vodné mlyny [PDF, 420 kB]
Zaniknuté vodné pravdepodobne kolové mlyny.
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
7.12.2010Záhradníctvo Stephaneum [PDF, 146 kB]
Záhradníctvo založila grófka Štefánia Lónayová. Pestovali sa v ňom okrasné kvety na komerčné účely. Štyrikrát ročne vydávali ponukový katalóg, fungovala aj zásielková služba. Záhradníctvo malo 36 skleníkov.
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
7.12.2010Zástava dobrovoľného hasičského zboru [PDF, 60 kB]
V roku 1878 vznikol v obci dobrovoľný hasičský zbor. Zástava zboru je uložená v požiarnej zbrojnici. Je riešená troma zvislými farebnými pruhmi: červeným, bielym a modrým. V strede je emblém sv. Floriána. Na druhej strane v strede je vyšitý znak hasičov.
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
6.12.2010Židovská synagóga [PDF, 110 kB]
Židia mali v Rusovciach svoj cintorín, synagógu, ktorá stála blízko kaštieľa, školu, ktorá zanikla v rokoch 1878 – 79 kvôli malému poštu žiakov a neschopnosti dodržať požadovanú úroveň vzdelania. V polovici 19. storočia žilo v Rusovciach okolo 400 židov.
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
6.12.2010Židovský cintorín [PDF, 118 kB]
Židia mali v Rusovciach svoj cintorín, ktorá bol situovaný v mieste dnešnej materskej škôlky a bytových domov. Pred ich výstavbou bola časť náhrobných kameňov prenesená do parku ku kostolu sv. Víta, neskôr deponovaná do Múzea mesta Bratislava.
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.