Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave - vedecká inštitúcia


Vyhľadávanie


Cesta: Titulka > Evidencia pamätníkov, pomníkov, výtvarných diel a pamätných tabúľ

 

Ružinov - nehnuteľné

oplotenie a brána Martinského cintorína
 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 27 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotáciaZodpovedá
20.12.2009Zoznam pamätihodností - Ružinov
Prehľad pamätihodností Bratislavy - Ružinov
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
20.12.2009Budova bývalej radnice [PDF, 653 kB]
Bývalý „obecný dom „v Prievoze bol postavený v roku 1931 podľa projektu dvoch známych architektov Christiana Ludwiga (1901-1967) a Augustína Danielisa (1897-1973). Ide o mimoriadne cenný príklad spojenia kvalitnej funkcionalistickej architektúry s výtvarnými prvkami - autorom reliéfnej výzdoby na fasádach objektu je slávny bratislavský sochár Alojz Rigele(1879-1940 ). Objekt je postavený na jednoduchom štvorcovom pôdoryse, vnútorná dispozícia je fungujúca a prehľadná, vonkajšie pôsobenie stavby sa snaží o o maximálne čisté (puristické) pôsobenie architektúry.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
20.12.2009Obytný súbor [PDF, 884 kB]
Jedinečný urbanisticko-architektonický komplex námestia z konca 50.-60. rokov 20. storočia. V strede Dulovho námestia je situovaná fontána, tvorená okrúhlou nádržou, v ktorej strede je plastika MILENCI od Alexandra Trizuljaka, z rokov 1959-1960. Kompozícia patrí medzi autorove lyrické práce, charakteristické zjednodušením formy a krehkosťou línií a oblých plôch. V rohu námestia je situovaná budova posádkovej hudby, patriaca vojenskej správe. Pôvodne išlo o objekt súvisiaci s areálom Cvernovej továrne na Páričkovej ulici. Dom vznikol na prelome 19. a 20.storočia, preto má v sebe prvky „kaštieľovej“ architektúry – vežičku, arkier a arkády.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
20.12.2009Bytová kolónia s malými bytmi [PDF, 434 kB]
Kolónia združuje 11 voľne stojacich štvorpodlažných domov so 400 bytmi. Autorom projektu je Emil Belluš (1930 – projekt), 1930/31 realizácia. Domy boli postavené z mestských prostriedkov v rámci riešenia bytovej krízy. Domy tvoria dve krídla spojené schodiskom. Pôdorys domov má tvar písmena H (9 domov) a dva majú pôdorys v tvare L. Na typickom podlaží bolo v bočných krídlach umiestnených osem jednoizbových bytov.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
20.12.2009Busta Štefana Marka Daxnera [PDF, 367 kB]
V parčíku na Daxnerovom námestí je osadená busta národovca, štúrovca, spisovateľa Štefana Marka Daxnera (1822-1892). Busta je odliata zo zliatiny kovov, umiestnená je na mramorovom stĺpe. Pamätník odhalili 21.12. 1973. Autormi sú akad. sochár Karol Lacko a Ing.arch. Virgil Droppa.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
20.12.2009Reliéf Matka s dieťaťom [PDF, 428 kB]
Na fasáde domu Dohnányho ulica č. 1 je na nároží osadený kamenný reliéf, ktorého námetom je materská láska. Na reliéfe je v polosede umiestnená postava ženy hrajúca sa so svojim dieťatkom. Ide o hodnotnú umeleckú prácu akademického sochára Jozefa Kostku z konca 50.tych rokov 20. storočia.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
20.12.2009Súbor domov - tzv. Masarykova Kolónia [PDF, 406 kB]
Súbor domov (tzv. Masarykova kolónia) na Trnávke bola postavená v 20-tych rokoch 20. storočia na vejárovitom pôdoryse. Tvorí ju 30 rovnakých dvojdomov so zalomenými štítmi a s charakteristickým zastrešením domov tzv. „oslými chrbtami“. Tieto strešné konštrukcie sú vytvorené experimentálnou konštrukciou pomocou drevených väzníkov z lepených segmentov.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
20.12.2009Fontána lásky [PDF, 451 kB]
V priestore medzi domami je situovaná fontána – v roku 2008 sfunkčnená. Ide o betónovú nádrž okrúhleho tvaru, v strede ktorej je betónový stĺp s dvoma malými nádržkami, z ktorých tryská voda. Fontána bola vybudovaná v r. 1985 ako filmová kulisa ku kultovému filmu „Fontána pre Zuzanu“, podľa návrhu arch. M. Kalinu.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
20.12.2009Pamätná tabuľa Svetozára Miletiča [PDF, 334 kB]
Na Miletičovej ulici, v zelenom páse pred domami je osadená pamätná tabuľa venovaná Svetozárovi Miletičovi (1826 – 1901), poslancovi Uhorského snemu, bojovníkovi za rovnoprávnosť národov v Uhorsku. Tabuľa je z mramoru a je upevnená na betónový podstavec.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
20.12.2009Súbor obytných domov [PDF, 476 kB]
Jeden z prvých obytných súborov projektovaných spolu s občianskou vybavenosťou. Vyznačuje sa príjemnou mierkou a voľnosťou zástavby. Prízemie je tvorené predajňami a drobnými prevádzkami ukrytými pod podlubím. Architektúra obsahuje znaky obdobia v ktorom bola postavená – figurálne plastiky, dekoratívne vlysy, nástupné terasy a stĺpové portiky. Súbor domov bol postavený v rokoch 1951-54 podľa projektov K. Paluša a M. Tenglera.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
20.12.2009Budovy bývalého bitúnku s priľahlým parčíkom [PDF, 314 kB]
Budovy bývalého bratislavského bitúnku a kafilérie. Po viacerých úpravách ešte dnes dominuje priestoru trhoviska veža a komín. Súčasťou areálu je aj priľahlý park s hodnotnou zeleňou. V parku bola osadená socha sv. Ondreja, v súčasnosti sa reštauruje.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
20.12.2009Dom saleziánov sv. Dona Bosca s kostolom Panny Márie Pomocnice kresťanov [PDF, 339 kB]
Na Miletičovej ulici v Bratislave bol v 30.- tych rokoch 20. storočia postavený komplex stavieb – „Saleziánsky ústav a kostol na záchranu chudobnej a opustenej mládeže“. Z tohto komplexu dnes stojí pôvodná budova ústavu – pôvodne trojpodlažná (s jednopodlažnou nadstavbou), s polkruhovým nárožím. Budova je pekným príkladom funkcionalizmu, celý komplex bol príkladom stavieb pre spoločenstvo saleziánov, ktorí sa venovali najmä chudobným chlapcom – v areáli nesmelo chýbať veľké ihrisko ako aj internát a školské stavby. V roku 1989 celý komplex doplnil nový kostol od autorov manželov Weberovcov.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
20.12.2009Kostol sv. Dona Bosca a Saleziánsky ústav na Dornkapli [PDF, 453 kB]
Základný kameň kostola na Trnávke bol položený v r. 1937. Plány oratória a kostola spracoval Ing. Gabriel Schreiber. Kostol bol vysvätený v r. 1939. Kostol je spracovaný ako bloková stavba na obdĺžnikovom pôdoryse . V interiéri je tvorený rozmernou trojloďovou pseudohalou s plochými stropmi a s rovným uzáverom. Kostra kostola je železobetónová s tehlovými výplňami. Hlavná fasáda bola v 60 –tych rokoch doplnená o sgrafitovú výzdobu. Kostol je pekným príkladom vysoko účelovej stavby v duchu doznievajúceho funkcionalizmu.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
20.12.2009Park Andreja Hlinku s pomníkom a fontánami [PDF, 583 kB]
V roku 1979 odovzdali do užívania obyvateľom Ružinova novozaložený park vybudovaný podľa projektu architekta Ferdinanda Milučkého. V rámci celkového priestorového riešenia jeho súčasťou sa stali aj dve fontány od rovnakého autora. Fontány sa volajú: Závojová fontána a Vejárová fontána. Vejárová fontána je v západnej časti areálu – je situovaná v polkruhovom bazéne, v ktorom je umiestnená kovová plastika skladajúca sa zo štyroch polprstencov, z ktorých strieka voda a vytvára vodný vejár. Závojová fontána je situovaná v rozmernom bazéne kruhového tvaru. Z jeho okraja vyrastá vysoká plastika z ocele, ktorá sa rozvetvuje ponad celý bazén, padajúca voda vytvára vodný závoj.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
20.12.2009Päť vežových domov a kúpalisko Delfín [PDF, 434 kB]
Skupina piatich rovnakých dvanásť podlažných vežových domov má dispozíciu založenú na centrálnej stredovej symetrii so štyrmi mierne vysunutými krídlami. Domy majú jasnú figúru a kultivovaný výraz. Domy boli postavené v r.1955-57 podľa projektu K.Paluša, ľudovo sa volajú „palušáky“. Do radu domov je začlenené kúpalisko Delfín. Priestor bazéna s okolitou zeleňou i drobnými umeleckými dielami je dôležitým prvkom prostredia.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
20.12.2009Busta Ľudovíta Kukorelliho [PDF, 505 kB]
V parku na Záhradníckej ulici je umiestnená busta Ľudovíta Kukorelliho (1914-1944) – hrdinu Slovenského národného povstania. Busta je zo zliatiny kovov – bronz, jej autorom je sochár L. Poliak a vyhotovená bola v r. 1969. Busta je osadená na mramorový podstavec, hranolového tvaru. Súčasťou parku sú aj hodnotné dreviny a jednoduchá fontána s nádržou v tvare päťuholníka.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
20.12.2009Oplotenie a brána Martinského cintorína [PDF, 570 kB]
Cintorín je oplotený plotom z betótových stĺpov s podmurovkou, ktorý vyhotovila známa bratislavská stavebná firma Pittel – Brausewetter. Kovovú časť plota dodala firma Ľudovít Márton – umelecké zámočníctvo. : Nad citorínskou bránou, ktorá dnes tvorí hlavný vchod do cintorína, je nadpis, podľa vzoru rímskych katakomb: Resurrectio mortuorum – fiducia christianorum (Vzkriesenie mŕtvych – nádej kresťanov).
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
20.12.2009Bytový dom s pavlačou [PDF, 508 kB]
V radovej zástavbe Záhradníckej ulice je postavený zaujímavý bytový dom, ktorý bol postavený pravdepodobne v 30.-tych rokoch 20. storočia. Dom má dve nadzemné a jedno podzemné podlažie. Napriek mnohonásobným stavebným úpravám, najmä na čelnej fasáde objektu (obchodné prevádzky), zostáva jeho originalita zachovaná. Hlavná fasáda – do Záhradníckej ulice má zaujímavé tvaroslovie – jednotlivé okenné osi sú oddelené štukovými lizénami, okenné a dverné otvory, ako aj pod korunnou rímsou, je dekorácia z keramických obkladačiek tyrkysovo zelenej farby. Dvorová fasáda má na druhom nadzemnom podlaží drevenú pavlač, cez ktorú sú prístupné jednotlivé byty. Interiéru dominuje kamenné schodisko s kovovým zábradlím.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
20.12.2009Evanjelický kostol a.v. [PDF, 276 kB]
Prievoz do roku 1925 nemal kostol, evanjelickí cirkevníci tvorili filiálku bratislavskej evanjelickej náboženskej obce. V roku 1925 postavili evanjelický veriaci na Radničnom námestí, z veľkej časti svojpomocne ,vlastný kostol. Kostol má obdĺžnikový pôdorys, vnútorná sieň je zaklenutá zvláštnou valenou klenbou. Po bokoch je galéria presvetlená väčšími oknami. Kostol je prestrešený sedlovou strechou. Kostolu dominuje hranolová veža s ihlancovou strechou. Veža má v podstrešnom priestore rad obdĺžnikových okenných otvorov, ktoré presvetľujú priestor zvonice.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
20.12.2009Hlavný kamenný kríž [PDF, 526 kB]
V strede cintorína je umiestnený hlavný kríž , postavený na pamiatku padlým v prvej sv. vojne.. Má podstavec v tvare hranola, v ktorom je osadený umelo kamenný kríž. Kríž má štylizované ďatelinkové ukončenie ramien. Na kamennom kríži je upevnená postava Krista. Korpus je vystrihnutý z plechu a namaľovaný. Maľba je staršieho dáta (zo zač.20.st.),značne už poškodená. Po stranách podstavca boli upevnené fotografie a mená padlých prievozčanov v prvej sv. vojne. Texty vyryté v kameni sú už slabo čitateľné, portréty zosnulých sú poodpadávané.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
20.12.2009Náhrobok rodiny Huber [PDF, 499 kB]
Náhrobok z vysoko leštenej čiernej žuly, bol prenesený, spolu s ostatkami zo zrušeného Blumentálskeho cintorína. Náhrobok je v tvare plytkého výklenku – edikuly. V strede je mramorová doska s nápisom, po stranách dva hranolové polostĺpiky so štylizovanými pätkami a hlavicami, na ktorých je posadený tympanón , konkávno – konvexne zbrúsený. V strede tympanónu je bronzový reliéf Kristovej tváre. Súčasťou náhrobku sú aj dva menšie hranoly na svietniky. Náhrobok spolu s hodnotne upraveným hrobovým miestom – kamenná doska, tvarovaný kamenný lem – obrubník hrobu,4 kamenné vázy – patrí k najhodnotnejším hrobom na prievozskom cintoríne.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
20.12.2009Náhrobok Karola Fursta [PDF, 329 kB]
Náhrobok z vysoko lešteného mramoru má tvar plytkého výklenku – edikuly. V strede je mramorová doska s nápisom, po stranách dva polostĺpiky pravouhlého prierezu, na ktorých je posadený štylizovaný trojuholníkový tympanón. V dolnej časti je náznak sokla, celý náhrobok je osadený v nízkom podstavci.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
20.12.2009Dom smútku [PDF, 437 kB]
Cintorín v Prievoze svojou rozlohou patrí k menším bratislavským cintorínom. Má šošovkovitý tvar ,preťatý centrálnou komunikáciou. Neskôr (od cca.60-tych rokov 20.st.) bol rozšírený o nový pás plochy . Vstup do cintorína je z Kaštielskej ulice. V prvej štvrtine plochy je umiestnený dom smútku – márnica – netradičná murovano - drevenná stavba, postavená pravdepodobne v prvej polovici 20. storočia. Dom smútku má obdĺžnikový pôdorys , murovaná časť stavby je presvetlená oknami so segmentovým ukončením, drevená časť stavby vytvára portikus – zastrešený priestor pred vstupom do miestnosti. Drevené časti stavby sú dekorované jednoduchými ornamentami.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
20.12.2009Kostol sv. Vincenta de Paul [PDF, 366 kB]
Reprezentatívna ukážka modernej slovenskej architektúry v Ružinove. Kostol bol postavený v roku 2000. Kostol sv. Vincenta de Paul konsekroval 16. septembra Jubilejného roku 2000 Mons. Ján Sokol arcibiskup - metropolita Bratislavsko-Trnavskej arcidiecézy.
Hlavným architektom kostola je akademický architekt Eduard Šutek. Oltár, krstiteľnicu a svätostánok vytvoril akademický sochár Viliam Loviška v rokoch 2001 a 2002. Oltárny obraz podľa návrhu akademického sochára Lovíšku namaľovali v roku 2002 akademickí maliari: Jozef Baus, Juraj Vittek, a ikonopisec Ladislav Németh z ikonopiseckej dielne Archanjela Gabriela.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
20.12.2009Socha sv. Ondreja [PDF, 896 kB]
V parku na Miletičovej ulicij ulici je inštalovaná socha svätca sv. Ondreja. Sv. Ondrej bol apoštol, jeho mladším bratom bol Šimon Peter. Východní cirkevní spisovatelia nazývajú Ondreja „prvým povolaným“, lebo Ježiš práve jeho povolal ako prvého k apoštolskej práci. Po zoslaní Ducha Svätého žil Ondrej zhruba dvanásť rokov v Jeruzaleme. Evanjelizácii pohanov sa venoval v Malej Azii, v Trákii a nakoniec v Grécku, kde v Patrase ho ukrižovali na kríži v podobe písmena X. Nepribili ho klincami, len ho priviazali. Na kríži umieral tri dni. Sv. Ondrej je dodnes na popredných miestach úcty k svätým.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43

Zobrazených je 25 z celkového počtu 27 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > Zoznam pamätihodností mestských častí Bratislavy > Ružinov - nehnuteľné

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.