Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave - vedecká inštitúcia


Vyhľadávanie


Cesta: Titulka > OZNAMY

 

OZNAMY

 
 
ZmenenéNázov a anotáciaZodpovedá
30.11.2011Zverejnenie zámeru na nájom pozemkov a nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa [PDF, 56 kB]
Hlavné mesto SR Bratislava v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer prenajať z dôvodu hodného
osobitného zreteľa nebytové priestory vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, a to: nebytové priestory: nebytový priestor o výmere 94,5 m2 v objekte na Uršulínskej 9, k. ú. Staré Mesto.
PhDr. Branislav Lesák, vedúci archeologického oddelenie, tel. 02/54433851, kl. 42
28.6.2011zmluva o nájme - zverejnenie [PDF, 5,6 MB]PhDr. Ivo Štassel
28.6.2011zmluva o nájme nebytového priestoru - zverejneniePhDr. Ivo Štassel
28.6.2011-- Zadejte název --PhDr. Ivo Štassel
28.6.2011-- Zadejte název --PhDr. Ivo Štassel
13.5.2011Pozvánka na otvorenie výstavy Svedectvo času na Bratislavskom hrade [PDF, 630 kB]
poklad keltských mincí z Rímskej stavby I - Zimná jazdiareň
14.5.2011 o 10.00 h. bude na Bratislavskom hrade - v Klenotnici otvorená výstava Svedectvo času z najnovších a starších nálezov objavených počas archeologických výskumov na Bratislavskom hrade. Pozornosť upútajú hlavne po prvýkrát pre verejnosť prezentované nálezy z posledného výskumu Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave v rokoch 2008 - 2010. Medzi inými eneolitická plastika chodidla, poklad zlatých a strieborných mincí, rímsky zvonec, omietky a dlažby z kelto-rímskych architektúr, byzantská pečať a mnohé iné.
PhDr. Margaréta Musilová
5.3.2010ARCHEOLOGICKÝ VÝSKUM BRATISLAVSKÉHO HRADU
ARCHEOLOGICKÝ VÝSKUM BRATISLAVSKÉHO HRADU
Archeologický výskum Bratislavského hradu bol vyvolaný komplexnou pamiatkovou obnovou hradného areálu. Výskum sa začal v roku 2008 v niektorých dôležitých bodoch hradného paláca, kde sa v zmysle projektu určili väčšie zásahy a zmeny. Boli to: renesančný prejazd, vstup do severného suterénu, celý východný suterén a loptovňa pri severnej fasáde paláca.
PhDr. Ivo Štassel
22.12.2010Oznam o prenájme [PDF, 25 kB]
logo
Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave v súlade s ust. § 9a ods. 1 a ods. 5, Zákona č. 258/2009, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obci uverejňuje svoj zámer prenajať nebytové priestory.
PhDr. Ivo Štassel
2.9.2010Udelenie výročnej ceny
múop bratislava
Mestskému ústavu ochrany pamiatok v Bratislave bola udelená výročná cena časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2009 v kategórii“Objav, nález“.
PhDr. Ivo Štassel

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > OZNAMY

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »Informácie v päte

web & design , redakčný systém