Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave - vedecká inštitúcia


Vyhľadávanie


Cesta: Titulka

 

Prehľad dokumentov

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1891 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 76  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotáciaZodpovedá
18.11.2019Polyfunkčný dom (dnes Akadémia vzdelávania) [PDF, 544 kB]
Takmer celú juhovýchodnú stranu Gorkého ulice zaberá rozmerný polyfunkčný dom postavený v r.1934 -5 vo funkcionalistickom štýle. Autorom projektu je architekt Alexander Skutecký (1883-1944). Projekt bol spracovaný pôvodne pre dve poisťovne . V objekte mali poisťovne prevádzky, na vyšších poschodiach boli byty zamestnancov. Skutecký navrhol až puristicky čistú podobu architektúry. Aby potlačil možno nevhodnú veľkú hmotu objektu v relatívne úzkej ulici, rozhodol sa o striedanie hmoty domu s otvoreným priestorom s terasou. Vznikla tak špičková architektúra, ktorá je súčasťou bratislavského súboru funkcionalistických stavieb. Stavba má železobetónovú skeletovú konštrukciu, vyplnenú tehlami, kovové okenné výplne, hladké fasády obložené travertínom, v interiéri bol použitý mramor. Budova je zachovaná prakticky bez zmeny.
Mgr. Silvia Nováčiková
15.11.2019dom Dunajskej banky, neskôr „Mliečny bar“ [PDF, 557 kB]
Nárožný objekt, postavený pôvodne ako obchodný a obytný dom pre Dunajskú banku. Autorom projektu je významný bratislavský staviteľ, predstaviteľ bratislavského funkcionalizmu Fridrich Weinwurm (1885 -1942), v spolupráci s Ignácom Vécseim. Budovu postavili v r.1936 -1937. Objekt vhodne svojou hmotou vypĺňa nárožie exponovanej časti mesta. Vytvára zaujímavý kontrast k historizujúcej architektúre svojho okolia. Architekti veľmi vhodne spojili obchodné priestory v parteri, s kancelárskymi priestormi na poschodí a s bytmi na ďalších podlažiach. Výraz fasády určujú rozmerné francúzske okná s drôteným zábradlím. Bratislavčania tento objekt vnímajú aj ako spomienku na ikonický bufet Mliečny bar, ktorý bol roky v prízemí budovy (dnes prevádzka McDonald´s).
Zložka dokumentov: A) Bytové domy
Mgr. Silvia Nováčiková
14.11.2019CELOMESTSKÝ ZOZNAM PAMäTIHODNOSTÍ MESTA BRATISLAVY [PDF, 540 kB]Mgr. Silvia Nováčiková
14.11.2019Obchodný dom TETA [PDF, 441 kB]
Obchodný dom TETA bol postavený ako prvý obchodný dom v meste roku 1929. Projektantom bol architekt Alexander Skutezky, staviteľom bol Armin Hecht, ktorý zároveň postavil aj objekt na Grösslingovej ulici č. 9. Oba domy boli prepojené nezakrytou pasážou.
Nájomníkom časti do Dunajskej ulice bola firma TETA, ktorá v ňom zriadila jednotkový obchod. Objekt sa vyznačuje čistými funkcionalistickými tvarmi. Po 2. svetovej vojne v ňom bola zriadená obľúbená predajňa potravín.
Mgr. Silvia Nováčiková
14.11.2019Šafárikovo nám. – park pri Kačacej fontáne [PDF, 612 kB]
Bratislavský okrášľovací spolok z členských príspevkov, z podpôr mesta a z iniciatívy a nadšenia občanov obnovoval staršie a zalesňoval neupravené a pôvodný účel strácajúce priestranstvá. Takým priestorom bola aj plocha bývalého trhu na hovädzí dobytok medzi Starým mostom a budovou UK na Šafárikovom námestí. Vznikol tu významný, hoci rozsahom malý parkový priestor, ktorý bol od svojho založenia výborne udržiavaný. Plocha bola pravidelne delená štyrmi prístupovými cestičkami v rohoch nepravidelného obdĺžnika, ktoré lemovali oválnu centrálnu plochu, v ktorej bola umiestnená neskôr fontána zvaná „Kačica“ od bratislavského sochára R. Kuhmayera dokončená r. 1914 ( národná kultúrna pamiatka). Na navŕšených prírodných kameňoch uprostred bazéna sochár naturalisticky stvárnil postavičky chlapcov, ako sa hrajú a zápasia s kačkami. Voľne sa pritom inšpiroval miestnou povesťou o chlapcoch – pastierikoch, ktorí sa posmievali vodníkovi a ten ich zaklial. Parčík mal všetky plôšky lemované tepanou kov
Mgr. Silvia Nováčiková
14.11.2019budova továrne Apollo, dnes Design factory [PDF, 630 kB]
Budova na Bottovej ulici č. 2 bola postavená v roku 1941 podľa projektu firmy Pittel a Brausewetter v čase najväčšieho rozmachu továrne Apollo, rafinérie minerálnych olejov. Tá začala svoju výrobu v Bratislave v roku 1896 a postupne sa stala jednou z najmodernejších rafinérií v strednej Európe.
Rozmach továrne v 40. rokoch, kedy bola budova postavená, súvisel so začatím činnosti krakovacieho amerického zariadenia DUBBS, ktoré patrilo k vtedajšej svetovej špičke.
Objekt patrí k typickým predstaviteľom továrenskej architektúry 40. rokoch minulého storočia, jeho suterén slúžil v priebehu vojny ako protiletecký kryt pre 380 osôb. Počas bombardovania továrne bol zasiahnutý juhozápadný koniec budovy.
Zložka dokumentov: A) Technické stavby
Mgr. Silvia Nováčiková
14.11.2019Stará sladovňa [PDF, 644 kB]
Stará sladovňa bola postavená okolo roku 1872 ako sladovňa pre bratislavský pivovar Stein, ktorý patril k najväčším pivovarom na území Slovenska. Bola počas prevádzky niekoľkokrát modernizovaná, hlavne v 40. rokoch 20. storočia.
Medzi rokmi 1975 – 1980 prešiel objekt kompletnou rekonštrukciou a bol prestavaný na ikonickú piváreň nazývanú Mamut. Po roku 1989 tu boli rôzne prevádzky, dnes je prázdna.
Objekt starej sladovne historicky súvisí s pivovarom Stein, ktorého kvasiareň bola vyhlásená na národnú kultúrnu pamiatku.
Budova je pripomienkou dejín pivovarníctva v Bratislave. Po zastavení výroby bola v 70. – 80. rokoch ako jedna z 1. priemyselných stavieb rekonštruovaná pre spoločenské účely, čo svedčí o uvedomení si jej hodnoty pre históriu a súčasný život mesta.
Zložka dokumentov: A) Technické stavby
Mgr. Silvia Nováčiková
14.11.2019Administratívna a obytná budova Život poisťujúcej účastinnej spoločnosť Phönix/Fénix [PDF, 479 kB]
Objekt administratívno - obytnej budovy bývalej poisťovne bol postavený podľa projektu významných slovenských architektov Fridricha Weinwurma a Ignáca Vécseia medzi rokmi 1928 – 1929. Staviteľom bol Jozef Erdély.
Zo spodnej dvojpodlažnej kompaktnej hmoty vyrastá trojkrídlová trojpodlažná nadstavba. Pôvodne boli spodné podlažia vyhradené kancelárskym priestorom, na ďalších sú byty prístupné dvojicou schodísk v zadnej časti objektu. Prvé dve podlažia s veľkorysými horizontálnymi okennými otvormi sú obložené travertínom. Budova patrí medzi prvé puristické stavby na Slovensku. Vyznačuje sa bezozdobnosťou a prevádzkovou jednoduchosťou.
Mgr. Silvia Nováčiková
14.11.2019Obchodný a obytný dom Luxor [PDF, 355 kB]
Polyfunkčný objekt Luxor spolu s budovou Slovenskej sporiteľne tvorí južné nárožie Námestia SNP, na ktorom sa v 30. rokoch 20. storočia stavali v Bratislave najmodernejšie funkcionalistické stavby.
Objekt bol postavený podľa projektu významného brnianskeho architekta Jána Víšeka v rokoch 1937 – 38. Trojuholníkový pôdorys budovy bol daný tvarom pozemku určeným reguláciou Štúrovej ulice. Na prízemí boli obchodné prevádzky, na 1. poschodí obľúbená reštaurácia Luxor, na vyšších podlažiach byty a kancelárie. Uličná fasáda s pozdĺžnymi oknami sa vyznačuje úspornými výrazovými prostriedkami funkcionalizmu.
Zložka dokumentov: A) Bytové domy
Mgr. Silvia Nováčiková
14.11.2019nájomný dom Magnezitového priemyslu [PDF, 509 kB]
Nájomný dom bol postavený medzi rokmi 1937 – 38 podľa projektu Jozefa Konráda. Stavebníkom bol Magnezitový priemysel a staviteľom Jozef Erdély.
Dom je vyvrcholením tvorby Jozefa Konráda v oblasti bytovej architektúry. Jozef Konrád je autorom niekoľkých významných bratislavských stavieb, napr. Nemeckého veslárskeho klubu, či Obchodného a bytového domu na Obchodnej ulici č. 10.
Zložka dokumentov: A) Bytové domy
Mgr. Silvia Nováčiková
14.11.2019Stredoškolský internát dnes Sociálna poisťovňa [PDF, 567 kB]
Objekt tvorí nárožie Ul. 29. augusta a Cukrovej ulice. Postavený bol podľa projektu F. Krupku ako stredoškolský internát v roku 1925. Uličná fasáda nesie výrazné znaky kubistickej architektúry, ktorá je ojedinelá plastickým stvárnením celej hmoty.
Zložka dokumentov: A) Bytové domy
Mgr. Silvia Nováčiková
14.11.2019Administratívna budova fondu národnej obnovy dnes Ministerstvo pôdohospodárstva [PDF, 585 kB]
Rozsiahly komplex ktorý spolu s obytnými domami ( Dostojevského rad č. 3 a 5 ) tvorí samostatný urbanistický blok. Všetky budovy v bloku boli postavané podľa projektu Eugena Kramára a Štefana Lukačoviča v rokoch 1947 - 1952. Základom dispozície je hala s galériou ktorá sa opakuje na každom podlaží. Dispozíciu tvorí trojtrakt v strede s chodbou. V budove je stále funkčný pater noster.
Mgr. Silvia Nováčiková
14.11.2019Štefánikove štátne ľudové a meštianske školy dnes MŠ a ZŠ M. R. Štefánika [PDF, 560 kB]
Štefánikove školy, dnes Materská a základná škola na Grösslingovej ulici, boli postavené podľa projektu Petra Kopáčka v rokoch 1930 – 1931. Tvoria ju dve samostatné budovy spojené prízemnou chodbou s dvoma telocvičňami. V prednej budove na prízemí bol byt riaditeľa a školníka, vzadu školská jedáleň. Školy patrili v čase vzniku k prestížnym realizáciám ministerstva školstva a národnej osvety. Vyznačovali sa na tú dobu kvalitným technickým vybavením ( ústredné kúrenie, hygienické zariadenia).
Zložka dokumentov: D) Školstvo
Mgr. Silvia Nováčiková
1.11.2019Dodávateľské faktúry - október 2019 [PDF, 109 kB]
Zložka dokumentov: Faktúry 2019
Mgr. Silvia Nováčiková
1.11.2019Odberateľské faktúry - október 2019 [PDF, 94 kB]
Zložka dokumentov: Faktúry 2019
Mgr. Silvia Nováčiková
2.10.2019Odberateľské faktúry - september 2019 [PDF, 94 kB]
Zložka dokumentov: Faktúry 2019
Mgr. Silvia Nováčiková
2.10.2019Dodávateľské faktúry - september 2019 [PDF, 99 kB]
Zložka dokumentov: Faktúry 2019
Mgr. Silvia Nováčiková
4.9.2019Dodávateľské faktúry - august 2019 [PDF, 93 kB]
Zložka dokumentov: Faktúry 2019
Mgr. Silvia Nováčiková
4.9.2019Odberateľské faktúry - august 2019 [PDF, 88 kB]
Zložka dokumentov: Faktúry 2019
Mgr. Silvia Nováčiková
4.9.2019Odberateľské faktúry - august 2019 [PDF, 40 kB]
Zložka dokumentov: Objednávky 2019
Mgr. Silvia Nováčiková
16.8.2019Römerspiele und Limes Day 2019, das Programm [JPG, 3,1 MB]
Zložka dokumentov: Aktuality
Mgr. Silvia Nováčiková
16.8.2019Rímske hry - Limes Day 2019, program SK [JPG, 2,9 MB]
Zložka dokumentov: Aktuality
Mgr. Silvia Nováčiková
10.8.2019Rímske hry - limes day 2019, tlačová správa [PDF, 746 kB]
V sobotu 7. septembra sa v opäť uskutoční obľúbené podujatie Rímske hry - limes day.
Tlačová správa v prílohe.
Zložka dokumentov: Aktuality
Mgr. Silvia Nováčiková
7.8.2019Odberateľské faktúry - júl 2019 [PDF, 82 kB]
Zložka dokumentov: Faktúry 2019
Mgr. Silvia Nováčiková
7.8.2019Dodávateľské faktúry - júl 2019 [PDF, 97 kB]
Zložka dokumentov: Faktúry 2019
Mgr. Silvia Nováčiková

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1891 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 76  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Kontext

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.