Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave - vedecká inštitúcia


Vyhľadávanie


Cesta: Titulka

 

Prehľad dokumentov

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1891 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 76  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotáciaZodpovedá
6.3.2020Organizačný poriadok [PDF, 162 kB]
Zložka dokumentov: Transparentný MUOP
Mgr. Silvia Nováčiková
6.3.2020Zriaďovacia listina [PDF, 2,3 MB]
Zložka dokumentov: Transparentný MUOP
Mgr. Silvia Nováčiková
13.2.2020Uvedenie zborníka Fortifikačné systémy na území Bratislavy [PDF, 193 kB]
Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave organizoval v decembri 2018 sympózium Fortifikačné systémy na území Bratislavy, na ktorom odznelo 17 prednášok na uvedenú tému. V zborníku je publikovaných 13 z nich vo forme odborných štúdií.
Zložka dokumentov: Aktuality
Mgr. Silvia Nováčiková
1.2.2020Odberateľské faktúry - január 2020 [PDF, 129 kB]
Zložka dokumentov: Faktúry 2020
Mgr. Silvia Nováčiková
1.2.2020Dodávateľské faktúry - január 2020 [PDF, 131 kB]
Zložka dokumentov: Faktúry 2020
Mgr. Silvia Nováčiková
31.1.2020Pozvánka na uvedenie zborníka Fortifikačné systémy na území Bratislavy [PNG, 136 kB]
Srdečne pozývame na uvedenie zborníka k sympóziu Fortifikačné systémy na území Bratislavy.
Zložka dokumentov: Aktuality
Mgr. Silvia Nováčiková
16.1.2020Odberateľské faktúry - december 2019 [PDF, 123 kB]
Zložka dokumentov: Faktúry 2019
Mgr. Silvia Nováčiková
7.1.2020Zmluva o dielo 8/2019 [PDF, 707 kB]
Zložka dokumentov: Zmluvy 2019
Mgr. Silvia Nováčiková
7.1.2020Zmluva o dielo 7/2019 [PDF, 679 kB]
Zložka dokumentov: Zmluvy 2019
Mgr. Silvia Nováčiková
7.1.2020Zmluva o dielo 6/2019 [PDF, 688 kB]
Zložka dokumentov: Zmluvy 2019
Mgr. Silvia Nováčiková
7.1.2020Zmluva o dielo 5/2019 [PDF, 685 kB]
Zložka dokumentov: Zmluvy 2019
Mgr. Silvia Nováčiková
20.12.2019Dodávateľské faktúry - december 2019 [PDF, 117 kB]
Zložka dokumentov: Faktúry 2019
Mgr. Silvia Nováčiková
20.12.2019Odberateľské faktúry - november 2019 [PDF, 92 kB]
Zložka dokumentov: Faktúry 2019
Mgr. Silvia Nováčiková
19.12.2019Výročná správa za rok 2018 [PDF, 641 kB]
Zložka dokumentov: Výročná správa
Mgr. Silvia Nováčiková
19.12.2019Výročná správa za rok 2017 [PDF, 535 kB]
Zložka dokumentov: Výročná správa
Mgr. Silvia Nováčiková
19.12.2019Výročná správa za rok 2016 [PDF, 449 kB]
Zložka dokumentov: Výročná správa
Mgr. Silvia Nováčiková
18.11.2019Obchodný dom PRIOR 1. (dnes Tesco) [PDF, 620 kB]
Výstavba obchodného domu Prior (spolu s hotelom Kyjev) bola v 60.-tych rokoch 20. storočia výsledkom veľkorysého architektonického konceptu premeny centrálneho priestoru hlavného mesta. Po období historizujúceho socialistického realizmu 50.-tych rokov, vznikol v centre mesta súbor objektov, ktoré znamenajú nástup moderny v architektúre na Slovensku. Odvážna a inovatívna konštrukcia objektu obchodného domu je zásadným tvorivým počinom, ktorého autorom bol vtedy len 30 ročný mladý architekt Ivan Matušík (*1930). Pre objekt obchodného domu architekt navrhol nezvyklý tvar - robustný trojhran, ako znak stability a istoty.
Mgr. Silvia Nováčiková
18.11.2019Justičný palác [PDF, 708 kB]
Ikonickou stavbou Záhradníckej ulice je budova Justičného paláca. Ide o rozsiahly stavebný komplex na symetrickom pôdoryse, ktorý vytvára celý obytný blok lemovaný ulicami Šoltésovej, Chorvátskou, Justičnou a Záhradníckou. Autorom projektu je Alexander Skutecký, v spolupráci s V. Holeschom. Projekt je z r.1937, realizácia o rok neskôr.
Mgr. Silvia Nováčiková
18.11.2019Bytový dom s prejazdom a pamätnými tabuľami [PDF, 675 kB]
Rozmerný bytový dom uzatvára svojou hmotou stavebný blok vymedzený ulicami Povraznícka, Bjornsonova a Belopotockého. Dom je zaujímavý svojim prejazdom, ktorým prepája Benediktiho a Anenskú ulicu s Bjornsonovou. Nad prejazdom je umiestnená pamätná tabuľa Björnsone Björnstjerna s portrétnou plaketou, po stranách prejazdu sú ploché mramorové kruhové terče s textom. Tieto PT sú NKP, objekt nie je chránený.
Mohutný bytový dom navrhol nestor slovenskej architektúry prof. Emil Belluš (1899-1979) v r.1935. Okrem menších, ale aj veľkorozmerných bytov navrhol Belluš do objektu aj viacero ateliérov, ktoré využívali viacerí renomovaní slovenskí umelci (Galanda, Fulla, Ondreička).
Zložka dokumentov: A) Bytové domy
Mgr. Silvia Nováčiková
18.11.2019Objekt elektrární [PDF, 785 kB]
V radovej zástavbe Pražskej ulice upúta pozornosť rozmerný objekt Západoslovenských elektrární. Ide o polyfunkčný objekt, v ktorom sa spájajú viaceré funkcie. Pôvodnú stavbu na tomto mieste postavili podľa projektu Fridricha Weinvurma a Ignáca Vécseiho v r.1928. O deväť rokov neskôr objekt prestaval, nadstaval a fasádu zjednotil architekt Dušan S. Jurkovič (1868 -1947). Jurkovič sa v 30.-tych rokoch venoval vo svojej tvorbe vo veľkom meradle aj technickým stavbám, špeciálne pracoval pre energetiku. Tieto stavby majú veľa spoločných znakov, jedným z veľmi špecifických, je keramický obklad fasády. (Jurkovičov brat mal v Trnave tehelňu).
Mgr. Silvia Nováčiková
18.11.2019bytový dom s nadstavbou [PDF, 516 kB]
Typický objekt pôvodnej zástavby Obchodnej ulice, postavený na úzkej parcele. Je to pôvodne vinohradnícko- remeselnícky dom, upravený začiatkom 20. stor. Úpravy boli realizované podľa projektu Ing. arch. Jindřicha Merganca (1889 – 1974) , ktorý v r.1924 navrhol zaujímavú nadstavbu objektu, ako dynamickú kompozíciu v duchu kubistického expresionizmu.
Zložka dokumentov: A) Bytové domy
Mgr. Silvia Nováčiková
18.11.2019Polyfunkčný dom s pasážou (Royko pasáž) [PDF, 603 kB]
V Bratislave od r. 1840 fungovala tzv. Roykova základina, charitatívna organizácia založená jedným z najbohatších bratislavských mešťanov, A. S. Roykom. Táto organizácia sa rozhodla vybudovať na uvoľnenom priestore na Obchodnej ul. bytový dom s obchodnými prevádzkami. So súhlasom Konventu Milosrdných bratov vybudovala v r. 1931 známu „Royko pasáž“ spájajúcu Obchodnú ulicu s Jedlíkovou ulicou. Royko pasáž spája Obchodnú ulicu s Jedlíkovou ulicou a následne cez Orient pasáž aj s Nám. SNP. Projekt spracoval architekt Ernst Steiner v r.1924 v duchu čistého funkcionalizmu. Budova má 5 nadzemných podlaží a jedno ustúpené podlažie. V parteri sú obchodné priestory a vstup do pasáže. Pasáž má úžasný tvarovaný strop, presvetlená je cez sklobetónové tvárnice.
Zložka dokumentov: A) Bytové domy
Mgr. Silvia Nováčiková
18.11.2019obytný dom + fara Cirkevného zboru reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku [PDF, 308 kB]
Kostol reformovanej cirkvi je súčasťou kompaktnej zástavby zadnej časti Námestia SNP. V dvorovej časti pokračuje obytným domom reformovanej cirkvi, tzv Kalvínov dvor, ktorého priečelie tvorí líniu Obchodnej ulice. Obytný dom, ktorý je s kostolom spojený malou záhradkou má podobnú kompozíciu priečelia s motívom štítu ako kostol. Jeho ráz je však skôr secesný než novorománsky. K zadaniu na kostol a nájomný dom predchádzala súťaž, v ktorej pravdepodobne zvíťazil mladý (ešte iba študent architektúry) Bratislavčan Franz Wimmer. Tento rozsiahly komplex je v rokoch 1911 – 1913, jeho prvou realizáciou. Oba objekty kostol aj fara (obytný dom) boli prevádzkovo prepojené. Bol to prvý vysoký dom na tejto ulici, postavený zo železobetónu.
Zložka dokumentov: A) Bytové domy
Mgr. Silvia Nováčiková
18.11.2019Obchodný dom (pôvodne SCHON) [PDF, 482 kB]
Rozmerný obchodný a obytný dom postavený v duchu čistého funkcionalizmu v rokoch 1933-1934 podľa projektu Fridricha Weinwurma (1885 -1942) a Ignáca Vécseia. Objekt má 6 nadzemných podlaží a jedno ustúpené podlažie. Okenné otvory majú podobu širokých francúzskych okien s drôteným zábradlím. Obchodné priestory spĺňali najvyššie požiadavky na obchodnú prevádzku, v objekte prechádzali cez dve podlažia, ktoré spájal otvor v tvare elipsy s oceľovým zábradlím. Prakticky celý parter je riešený ako veľkorozmerný výklad, s veľkými presklenenými plochami v kovových tvarovaných rámoch . Obchodné priestory predstavujú spolu so strohou fasádou jeden celok. Objekt je príkladom dokonalej symbiózy obchodnej a obytnej funkcie. Bratislavčania ho majú v pamäti ako OD Pionier, neskôr Junior.
Mgr. Silvia Nováčiková
18.11.2019budova Slovenskej technickej univerzity [PDF, 631 kB]
Dominantnou stavbou Vazovovej ulice je objekt Slovenskej technickej univerzity, ktorá zapĺňa jej celú severnú časť. Budova bola postavená pre potreby Školy umeleckých remesiel, v r. 1928 (až 1937), podľa projektu dvojice architektov Jiřího Grossmanna (1892-1957) a Aloisa Balána v duchu Bauhausu. Táto dvojica autorov navrhla v medzivojnovom období v Bratislave viacero funkcionalistických stavieb. Budova školy na Vazovovej je mimoriadne cenný príklad vysoko účelovej školskej budovy, pri stavbe ktorej boli použité mnohé moderné technológie. Nosnou konštrukciou je liaty rámový železobetónový skelet.. V duchu funkcionalizmu je spracovaná celá hlavná fasáda, členená veľkoplošnými rastrovanými oknami. Charakterizuje ju prísna symetria, s ustúpeným centrálnym stavebným blokom, v ktorom je situovaný hlavný vstup do budovy. Budova je zachovaná v svojej celistvosti a stále slúži ako škola.
Zložka dokumentov: D) Školstvo
Mgr. Silvia Nováčiková

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1891 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 76  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Kontext

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.