Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave - vedecká inštitúcia


Vyhľadávanie


Cesta: Titulka

 

Prehľad dokumentov

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1820 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 7 8 9 10 -11- 12 13 14 15 ... 73  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotáciaZodpovedá
10.1.2018Czikann Moritz von Wahlborn, sektor IV, hrob č. 266 [PDF, 414 kB]
Vrchný finančný radca, politik a diplomat. Od roku 1896 bol vyslancom Rakúska – Uhorska v Číne a v Srbsku.
Náhrobok tvorí mohutná kovová platňa s menom a dátumami zosnulého.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Vácz Jánosné, sektor IV, hrob č. 264 [PDF, 707 kB]
Náhrobník s krížom a sochárskym dotvorením.
Na kubusovom podstavci kľačí anjel so sklonenou hlavou. V rukách drží nápisovú dosku s menom zosnulej, ktorú lemujú jeho mohutné krídla. Z krídiel anjela vyrastá kríž bohato dekorovaný ružami.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Vlasta, sektor IV, hrob č. 255 [PDF, 798 kB]
Ojedinelo riešený náhrobník na spôsob božej muky a zaujímavý zároveň uplatnením keramického materiálu.
Má podobu smerom hore sa rozširujúceho stĺpa. Dole v spodnej časti je nádoba na kvety. Stĺp v hornej časti člení rímsa nad ktorou je nika v ktorej je osadený keramický reliéf Madony s dieťaťom. Stĺp ukončuje malá strieška.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Engyeli Eugen, sektor IV, hrob č. 252 [PDF, 553 kB]
Náhrobník v podobe jednoduchej kamennej dosky s nápisovou tabuľou.
Eugen Engyeli bol významný publicista a novinár, šéfredaktor denníka Grenzbote. Grenzbote bol denník v nemeckom jazyku, ktorý vychádzal na Slovensku do roku 1945. Od r. 1939 bol Grenzbote nemecký politický denník, ktorý vychádzal v Bratislave. Bol úradným orgánom nemeckej národnostnej skupiny a nemeckých organizácií na Slovensku.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Jozef Minárik, sektor IV, hrob č. 250 [PDF, 548 kB]
Hrob župného lekára a kultúrneho pracovníka. Jozef Minárik bol popredným členom spolku Detvan v Prahe , spolupracovník V. Šrobára a dr. Pavla Blaha.
Hrob je tvorený jednoduchým pylónovým náhrobníkom s menami zosnulých. Náhrobný kameň je z dielne kamenára Mahr.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Mária Muller, sektor IV, hrob č. 248 [PDF, 940 kB]
Hrobové miesto tvorí náhrobná doska, náhrobník a kovová ohrada.
Náhrobnej doske dominuje kamenná váza na kvety, je oválneho tvaru zdobená akantovými listami. Náhrobník má podobu jednoduchého pylóna s nápismi. Hrobové miesto vymedzuje kovová ohrada v strede s bránkou, tvorená poliami vyplnenými esíčkami.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Pausewang Karl, sektor IV, hrob č. 245 [PDF, 749 kB]
Zaujímavo a ojedinele riešený hrob s imitáciou jaskyne.
Náhrobok tvorí kamenná platňa s dvoma kovovými úchytmi. V jej záhlaví je náhrobník imitujúci kamennú jaskyňu. V spodnej časti je nápisová doska s fotografiami zosnulých. Nad ňou je jaskynná nika v ktorej je osadená socha Panny Márie Lurdskej.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Pálfi Ferenc, sektor IV, hrob č. 225 [PDF, 447 kB]
Sochársky dotvorený náhrobník so sochou plačky.
Náhrobník má v spodnej časti hranolový kubus, na ktorom je vľavo nápisová doska, napravo na podstavci stojí plačka , ktorá zvrchu objíma náhrobný kameň. V rukách drží smútočný veniec, z ktorého dole padajú stuhy. Medzi nápisovou časťou náhrobníka a nohami plačky sú vyrastajúce kvety. Náhrobník zakončuje kríž bez korpusu Krista.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Igor Keller, sektor IV, hrob č. 184 [PDF, 622 kB]
Hrob slovenského archeológa, ktorý sa dlhé roky venoval skúmaniu slovanského osídlenia v Devíne ako i skúmaniu devínskeho farského kostola sv. Kríža a priľahlého cintorína. Bol dlhoročným zamestnancom Múzea mesta Bratislava.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Emanuel Burian, sektor IV, hrob č. 180 [PDF, 624 kB]
Hrob tvorený náhrobníkom, náhrobkom a ohradou. Náhrobok tvorí jednoduchá kamenná platňa na konci ktorej je náhrobník v podobe jednoduchého pylóna v strede s nápisom. Hrobové miesto vymedzuje 6 kamenných pilierov spojených dvojicou prekrížených reťazí. Autorom hrobovej architektúry je bratislavský kamenár Schramm.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Kohout Ottokár, sektor IV, hrob č. 149 [PDF, 1 MB]
Náhrobník v podobe stély dole so soklom imitujúcim bralo. Sokel má v hornej časti nádobu na kvety. Nad soklom je nápisová doska, v hornej časti s reliéfom mladej modliacej sa ženy, Panny Márie. Svätica je zobrazená z profilu, okolo hlavy má svätožiaru, ruky zdvihnuté a zopnuté k modlitbe.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Josef Weinstabl, sektor IV, hrob č. 144 [PDF, 546 kB]
Náhrobník jednoduchého pylónového tvaru.
Významná bratislavská zlatnícka rodina, ktorá pozlátila korunu na veži Dómu sv. Martina. Móritz Weinstabl urobil strieborný model pomníka J. Hummela z roku 1887 a miniatúru pomníka Márie Terézie v roku 1897. Oba sú v zbierkach Mestkého múzea.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Melkovič Ján, sektor IV, hrob č. 94 [PDF, 555 kB]
Ján Melkovič bol významný hudobník, hudobný skladateľ, herec a dramaturg ČSTV. V roku 1970 stvárnil jednu z hlavných úloh v „trezorovom“ filme režiséra Juraja Jakubiska Dovidenia v pekle, priatelia! Od roku bol členom Radošinského naivného divadla ako výhradný skladateľ hudby vo všetkých hrách a aj ako herec. Účinkoval v mnohých hrách ako Nebo, peklo, raj, Ženské oddelenie, Kino Pokrok, Súpis dravcov, Ako som vstúpil do seba, Kronika komika.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Alexander Krizsan, sektor IV, hrob č. 93 [PDF, 871 kB]
Náhrobník riešený v novogotickom štýle. Tvorí ho jednoduchá hranolová stéla v strede s nápisovou doskou, ktorú lemuje profilovaný rám. Nad doskou je rám prevýšený a vymedzuje plochu v ktorej je osadená okrídlená anjelská hlavička. Náhrobník ukončuje pravouhlo odstupňovaný štít dole na bokoch nesený konzolkami , na spodných plochách štítu sú listové voluty.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Karl Klicha, sektor IV, hrob č. 81 [PDF, 804 kB]
Náhrobník má podobu hranolovej stély pred ktorou je polygonálna nádoba na kvetiny lemovaná hore kvetinovým reliéfom. Čelnú plochu stély vypĺňa dole nápisová doska s fotografiou zosnulého nad ktorou je reliéf poprsia Krista. Kristus je zobrazený z poloprofilu, okolo hlavy má svätožiaru, na hlave tŕňovú korunu, v rukách nesie kríž.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018J .Schneider, sektor IV, hrob č. 77 [PDF, 626 kB]
Náhrobník v tvare jednoduchého pylóna s pyramidálnym zakončením s vyrytýni menami zosnulých, hore s krížom.
V hrobe odpočíva Johann Schneider mestský výberčí daní a mestský radca Ferdinand Schier, ktorý bol zároveň členom Bratislavského okrášľavacieho spolku.
Autorom náhrobku je významný bratislavský kamenár Rumpelmayer.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Josefine Iraschko, sektor IV, hrob č. 75 [PDF, 840 kB]
Náhrobník z konca 19. storočia v klasickom prevedení: v spodnej časti odstupňovaná nápisová časť, ktorá nesie kamenný kríž s korpusom Krista. Dole po stranách kríža kvetinové voluty. Podstavec kríža zdobený radiálne vedenými šípmi.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Ruženka Černá, sektor IV, hrob č. 72 [PDF, 595 kB]
Náhrobník čerpajúci zo secesného tvaroslovia, dole so soklom, ktorý má v spodnej časti priestor pre fotografiu zosnulej. Nápisová doska je umiestnená na imitovanom kmeni stromu, z boku ktorého vyrastá konár. Jeho zlomená haluz s uvädnutými listami prekrýva vrch náhrobníka.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Gisela Bandlhofer, sektor IV, hrob č. 70 [PDF, 978 kB]
Zaujímavo riešený náhrobník s ornamentálnym dotvorením. Náhrobník tvorí v spodnej časti sokel imitujúci bralo. Na ňom je v dolnej časti zužujúca sa hmota náhrobníka ukončená trojuholníkovým štítom s presahujúcou rímsou. Vpredu je jednoduchá nápisová doska nad ktorou je váza s kyticou ruží ktoré prevísajú cez vázu.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018prof. Elena Kukurová, sektor IV, hrob č. 67 [PDF, 564 kB]
Náhrobník tvorený dvoma nápisovými doskami na podstavci, medzi doskami je kríž.
Prof. MUDr. Elena Kukurová, CSc. pôsobila na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na Ústave lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny, kde v rokoch 2003 – 2013 pôsobila vo funkcii prednostky. Publikovala vyše 500 vedeckých a odborných publikácií z lekárskej fyziky a biofyziky, teórie vyučovania, elektronizácie zdravotníctva a fototerapie, je prvou autorkou a spoluautorkou mnohých učebných textov pre študentov lekárskej fakulty.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018František Žarnovický, sektor IV, hrob č. 62 [PDF, 679 kB]
Náhrobník so sochárskym dotvorením.
Spodnú časť tvorí sokel a hranolová nápisová doska. Na nej je reliéf sediaceho anjela zobrazeného z profilu. V pozadí, hore nad anjelom, je reliéf kríža ktorého vodorovné rameno zakrýva šatka. Hlava anjela smeruje mierne dohora ku kovovému reliéfu Krista.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Familie Tuma, sektor IV, hrob č. 45 [PDF, 878 kB]
Náhrobník so sochárskym dotvorením a bohato riešenou kovovou ohradou. Samotný náhrobník tvorí jednoduchá stéla dole s menami zosnulých. Na náhrobku tvoreného kamennou platňou je socha detského anjela. Anjel v polosede s rukami zopätými pred hruďou a s hlavou mierne zdvihnutou dohora. Hrobové miesto vymedzuje kovová ohrada , ktorej jednotlivé diely sú vyplnené motívom závitnice a esíčok. Vpredu sú jednokrídlové dvierka.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Joseph Laforest Thiard, sektor IV, hrob č. 35 [PDF, 621 kB]
Náhrobník má podobu jednoduchej stély postavenej na hranolovom sokli v strede s nápisom s menom zosnulého a uvedením jeho povolania „Domkapellmeister“. Laforest Thiard bol významným dirigentom Dómu sv. Martina kde pôsobil v 90. rokoch 19. storočia. V roku 1883 dirigoval v Bratislave premiéru Lisztovho oratória Svätá Alžbeta. Bol vynikajúcim interpretom Beethovenových skladieb.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Fabián Pál, sektor IV, hrob č. 31/1 [PDF, 665 kB]
Zaujímavo riešený náhrobník architektonického typu.
Na podstavci imitujúcom skalné bralo je nika lemovaná na bokoch stĺpmi, ktoré nesú vysoký štít. Zadná plocha niky slúži ako nápisová doska. Svojou architektúrou je ojedinelým náhrobníkom na ploche cintorína.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Anton Strehlen, sektor IV, hrob č. 25 [PDF, 608 kB]
Náhrobník má podobu jednoduchej stély v strede s nápisovou doskou zužujúcou sa smerom hore. Náhrobník vymedzuje profilovaný rám, v hornej časti nad nápisovou doskou je rám konkávno – konvexne tvarovaný. Anton Strehlen bol od roku 1873 v Dóme svätého Martina spevákom a organistom, medzi rokmi 1879 – 1906 viedol Bratislavský spevácky spolok a v rokoch 1901 – 1905 dirigoval Cirkevný hudobný spolok.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1820 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 7 8 9 10 -11- 12 13 14 15 ... 73  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Kontext

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.