Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave - vedecká inštitúcia


Vyhľadávanie


Cesta: Titulka

 

Prehľad dokumentov

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1847 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 8 9 10 11 -12- 13 14 15 16 ... 74  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotáciaZodpovedá
10.1.2018Richter Márie, sektor IV, hrob č. 305 [PDF, 590 kB]
Zaujímavo riešený secesný náhrobník.
Tvorí ho pomerne úzka kamenná platňa, ktorá má dole vľavo nápisovú dosku, vedľa ktorej je kríž. Vrch náhrobníka imituje prevísavé konáre smútočnej vŕby – symbolu smútku.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Schmidt Ida, sektor IV, hrob č. 303 [PDF, 977 kB]
Náhrobník zaujímavý koncentráciou symbolov.
Na čelnej strane podstavca imitujúceho bralo je nápisová doska. Na nej je kríž ovinutý plastickými vetvami viniča – symbolom Krista a ako i symbolom kresťanskej viery. Naľavo od zvislého ramena kríža je o kríž priviazaná kotva – symbol nádeje.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Czikann Moritz von Wahlborn, sektor IV, hrob č. 266 [PDF, 414 kB]
Vrchný finančný radca, politik a diplomat. Od roku 1896 bol vyslancom Rakúska – Uhorska v Číne a v Srbsku.
Náhrobok tvorí mohutná kovová platňa s menom a dátumami zosnulého.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Vácz Jánosné, sektor IV, hrob č. 264 [PDF, 707 kB]
Náhrobník s krížom a sochárskym dotvorením.
Na kubusovom podstavci kľačí anjel so sklonenou hlavou. V rukách drží nápisovú dosku s menom zosnulej, ktorú lemujú jeho mohutné krídla. Z krídiel anjela vyrastá kríž bohato dekorovaný ružami.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Vlasta, sektor IV, hrob č. 255 [PDF, 798 kB]
Ojedinelo riešený náhrobník na spôsob božej muky a zaujímavý zároveň uplatnením keramického materiálu.
Má podobu smerom hore sa rozširujúceho stĺpa. Dole v spodnej časti je nádoba na kvety. Stĺp v hornej časti člení rímsa nad ktorou je nika v ktorej je osadený keramický reliéf Madony s dieťaťom. Stĺp ukončuje malá strieška.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Engyeli Eugen, sektor IV, hrob č. 252 [PDF, 553 kB]
Náhrobník v podobe jednoduchej kamennej dosky s nápisovou tabuľou.
Eugen Engyeli bol významný publicista a novinár, šéfredaktor denníka Grenzbote. Grenzbote bol denník v nemeckom jazyku, ktorý vychádzal na Slovensku do roku 1945. Od r. 1939 bol Grenzbote nemecký politický denník, ktorý vychádzal v Bratislave. Bol úradným orgánom nemeckej národnostnej skupiny a nemeckých organizácií na Slovensku.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Jozef Minárik, sektor IV, hrob č. 250 [PDF, 548 kB]
Hrob župného lekára a kultúrneho pracovníka. Jozef Minárik bol popredným členom spolku Detvan v Prahe , spolupracovník V. Šrobára a dr. Pavla Blaha.
Hrob je tvorený jednoduchým pylónovým náhrobníkom s menami zosnulých. Náhrobný kameň je z dielne kamenára Mahr.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Mária Muller, sektor IV, hrob č. 248 [PDF, 940 kB]
Hrobové miesto tvorí náhrobná doska, náhrobník a kovová ohrada.
Náhrobnej doske dominuje kamenná váza na kvety, je oválneho tvaru zdobená akantovými listami. Náhrobník má podobu jednoduchého pylóna s nápismi. Hrobové miesto vymedzuje kovová ohrada v strede s bránkou, tvorená poliami vyplnenými esíčkami.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Pausewang Karl, sektor IV, hrob č. 245 [PDF, 749 kB]
Zaujímavo a ojedinele riešený hrob s imitáciou jaskyne.
Náhrobok tvorí kamenná platňa s dvoma kovovými úchytmi. V jej záhlaví je náhrobník imitujúci kamennú jaskyňu. V spodnej časti je nápisová doska s fotografiami zosnulých. Nad ňou je jaskynná nika v ktorej je osadená socha Panny Márie Lurdskej.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Pálfi Ferenc, sektor IV, hrob č. 225 [PDF, 447 kB]
Sochársky dotvorený náhrobník so sochou plačky.
Náhrobník má v spodnej časti hranolový kubus, na ktorom je vľavo nápisová doska, napravo na podstavci stojí plačka , ktorá zvrchu objíma náhrobný kameň. V rukách drží smútočný veniec, z ktorého dole padajú stuhy. Medzi nápisovou časťou náhrobníka a nohami plačky sú vyrastajúce kvety. Náhrobník zakončuje kríž bez korpusu Krista.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Igor Keller, sektor IV, hrob č. 184 [PDF, 622 kB]
Hrob slovenského archeológa, ktorý sa dlhé roky venoval skúmaniu slovanského osídlenia v Devíne ako i skúmaniu devínskeho farského kostola sv. Kríža a priľahlého cintorína. Bol dlhoročným zamestnancom Múzea mesta Bratislava.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Emanuel Burian, sektor IV, hrob č. 180 [PDF, 624 kB]
Hrob tvorený náhrobníkom, náhrobkom a ohradou. Náhrobok tvorí jednoduchá kamenná platňa na konci ktorej je náhrobník v podobe jednoduchého pylóna v strede s nápisom. Hrobové miesto vymedzuje 6 kamenných pilierov spojených dvojicou prekrížených reťazí. Autorom hrobovej architektúry je bratislavský kamenár Schramm.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Kohout Ottokár, sektor IV, hrob č. 149 [PDF, 1 MB]
Náhrobník v podobe stély dole so soklom imitujúcim bralo. Sokel má v hornej časti nádobu na kvety. Nad soklom je nápisová doska, v hornej časti s reliéfom mladej modliacej sa ženy, Panny Márie. Svätica je zobrazená z profilu, okolo hlavy má svätožiaru, ruky zdvihnuté a zopnuté k modlitbe.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Josef Weinstabl, sektor IV, hrob č. 144 [PDF, 546 kB]
Náhrobník jednoduchého pylónového tvaru.
Významná bratislavská zlatnícka rodina, ktorá pozlátila korunu na veži Dómu sv. Martina. Móritz Weinstabl urobil strieborný model pomníka J. Hummela z roku 1887 a miniatúru pomníka Márie Terézie v roku 1897. Oba sú v zbierkach Mestkého múzea.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Melkovič Ján, sektor IV, hrob č. 94 [PDF, 555 kB]
Ján Melkovič bol významný hudobník, hudobný skladateľ, herec a dramaturg ČSTV. V roku 1970 stvárnil jednu z hlavných úloh v „trezorovom“ filme režiséra Juraja Jakubiska Dovidenia v pekle, priatelia! Od roku bol členom Radošinského naivného divadla ako výhradný skladateľ hudby vo všetkých hrách a aj ako herec. Účinkoval v mnohých hrách ako Nebo, peklo, raj, Ženské oddelenie, Kino Pokrok, Súpis dravcov, Ako som vstúpil do seba, Kronika komika.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Alexander Krizsan, sektor IV, hrob č. 93 [PDF, 871 kB]
Náhrobník riešený v novogotickom štýle. Tvorí ho jednoduchá hranolová stéla v strede s nápisovou doskou, ktorú lemuje profilovaný rám. Nad doskou je rám prevýšený a vymedzuje plochu v ktorej je osadená okrídlená anjelská hlavička. Náhrobník ukončuje pravouhlo odstupňovaný štít dole na bokoch nesený konzolkami , na spodných plochách štítu sú listové voluty.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Karl Klicha, sektor IV, hrob č. 81 [PDF, 804 kB]
Náhrobník má podobu hranolovej stély pred ktorou je polygonálna nádoba na kvetiny lemovaná hore kvetinovým reliéfom. Čelnú plochu stély vypĺňa dole nápisová doska s fotografiou zosnulého nad ktorou je reliéf poprsia Krista. Kristus je zobrazený z poloprofilu, okolo hlavy má svätožiaru, na hlave tŕňovú korunu, v rukách nesie kríž.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018J .Schneider, sektor IV, hrob č. 77 [PDF, 626 kB]
Náhrobník v tvare jednoduchého pylóna s pyramidálnym zakončením s vyrytýni menami zosnulých, hore s krížom.
V hrobe odpočíva Johann Schneider mestský výberčí daní a mestský radca Ferdinand Schier, ktorý bol zároveň členom Bratislavského okrášľavacieho spolku.
Autorom náhrobku je významný bratislavský kamenár Rumpelmayer.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Josefine Iraschko, sektor IV, hrob č. 75 [PDF, 840 kB]
Náhrobník z konca 19. storočia v klasickom prevedení: v spodnej časti odstupňovaná nápisová časť, ktorá nesie kamenný kríž s korpusom Krista. Dole po stranách kríža kvetinové voluty. Podstavec kríža zdobený radiálne vedenými šípmi.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Ruženka Černá, sektor IV, hrob č. 72 [PDF, 595 kB]
Náhrobník čerpajúci zo secesného tvaroslovia, dole so soklom, ktorý má v spodnej časti priestor pre fotografiu zosnulej. Nápisová doska je umiestnená na imitovanom kmeni stromu, z boku ktorého vyrastá konár. Jeho zlomená haluz s uvädnutými listami prekrýva vrch náhrobníka.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Gisela Bandlhofer, sektor IV, hrob č. 70 [PDF, 978 kB]
Zaujímavo riešený náhrobník s ornamentálnym dotvorením. Náhrobník tvorí v spodnej časti sokel imitujúci bralo. Na ňom je v dolnej časti zužujúca sa hmota náhrobníka ukončená trojuholníkovým štítom s presahujúcou rímsou. Vpredu je jednoduchá nápisová doska nad ktorou je váza s kyticou ruží ktoré prevísajú cez vázu.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018prof. Elena Kukurová, sektor IV, hrob č. 67 [PDF, 564 kB]
Náhrobník tvorený dvoma nápisovými doskami na podstavci, medzi doskami je kríž.
Prof. MUDr. Elena Kukurová, CSc. pôsobila na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na Ústave lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny, kde v rokoch 2003 – 2013 pôsobila vo funkcii prednostky. Publikovala vyše 500 vedeckých a odborných publikácií z lekárskej fyziky a biofyziky, teórie vyučovania, elektronizácie zdravotníctva a fototerapie, je prvou autorkou a spoluautorkou mnohých učebných textov pre študentov lekárskej fakulty.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018František Žarnovický, sektor IV, hrob č. 62 [PDF, 679 kB]
Náhrobník so sochárskym dotvorením.
Spodnú časť tvorí sokel a hranolová nápisová doska. Na nej je reliéf sediaceho anjela zobrazeného z profilu. V pozadí, hore nad anjelom, je reliéf kríža ktorého vodorovné rameno zakrýva šatka. Hlava anjela smeruje mierne dohora ku kovovému reliéfu Krista.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Familie Tuma, sektor IV, hrob č. 45 [PDF, 878 kB]
Náhrobník so sochárskym dotvorením a bohato riešenou kovovou ohradou. Samotný náhrobník tvorí jednoduchá stéla dole s menami zosnulých. Na náhrobku tvoreného kamennou platňou je socha detského anjela. Anjel v polosede s rukami zopätými pred hruďou a s hlavou mierne zdvihnutou dohora. Hrobové miesto vymedzuje kovová ohrada , ktorej jednotlivé diely sú vyplnené motívom závitnice a esíčok. Vpredu sú jednokrídlové dvierka.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Joseph Laforest Thiard, sektor IV, hrob č. 35 [PDF, 621 kB]
Náhrobník má podobu jednoduchej stély postavenej na hranolovom sokli v strede s nápisom s menom zosnulého a uvedením jeho povolania „Domkapellmeister“. Laforest Thiard bol významným dirigentom Dómu sv. Martina kde pôsobil v 90. rokoch 19. storočia. V roku 1883 dirigoval v Bratislave premiéru Lisztovho oratória Svätá Alžbeta. Bol vynikajúcim interpretom Beethovenových skladieb.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1847 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 8 9 10 11 -12- 13 14 15 16 ... 74  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Kontext

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.