Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave - vedecká inštitúcia


Vyhľadávanie


Cesta: Titulka

 

Prehľad dokumentov

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1807 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 55 56 57 58 -59- 60 61 62 63 ... 73  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotáciaZodpovedá
3.12.2010Výstrižková služba [PDF, 20 kB]
Súbor článkov venovaných dianiu a histórií Devína v slovenskej tlači od rokov 1992 do roku 2000. Tieto články zhromažďuje a uchováva Spolok priateľov staroslávneho Devína.
Zložka dokumentov: Devín
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
3.12.2010Fotografické tablo dobrovoľného hasičského zboru [PDF, 473 kB]
Drevené tablo s fotografiami zakladajúcich členov hasičského zboru v Devíne hore s nápisom: Zur Erinnerung an unser 50 jähriges Jubileum F.F. Děvin. Pod každou fotkou je meno a funkcia príp. hodnosť jej členov. Dole vľavo je zborová fotka s dátumom 1880 – 1930. Dole vpravo nemo autor fotografií: E. Procházka , Bratislava. Fotografia dole vpravo chýba. Tablo je žiaľ v havarijnom stave kvôli zlému umiestneniu vo vlhkej požiarnej zbrojnici. Je významným fotodokumentačným dobovým dokladom dejín Dobrovoľného hasičského zboru v Devíne.
Zložka dokumentov: Devín
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
3.12.2010Rezbárske dielo Márie a Martina Žilavých [PDF, 103 kB]
Mária Žilavá ( 1909 - 1989) žila v Devíne od roku 1945. Venovala sa drevorezbe, kde výrazne vynikol jej cit pre materiál. Drevorezbe sa začala venovať od svojho 56 roku života. Stvárňovala výjavy z každodennej práce ľudí, ich zvykov, postavy tanečníkov, hudobníkov, život žien a detí. Svoje sochárske dielo reprezentovala na mnohých výstavách. Prvú samostatnú výstavu mala v roku 1973 v Martine a Banskej Bystrici. Súbornú výstavu mala v roku 1984 v Bratislave. Jej manžel Martin ( 1912 – 1981 ) sa rovnako na podnet manželky venoval drevorezbárstvu.
Zložka dokumentov: Devín
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
3.12.2010Filmy a autorské literárne práce filmára a publicistu Ivana Rumanovského s tématikou Devína [PDF, 25 kB]
V roku 1958 založil slovenský Filmový archív, podstatnú časť svojho života však venoval televízii v Bratislave, kde v roku 1963 začínal ako asistent kamery. Neskôr pôsobil ako režisér a scenárista. Zaoberal sa dejinami vedy a techniky, dejinami dagerotypickej, fotografickej a filmovej techniky a najmä dejinami filmu na Slovensku a v ostatných častiach Uhorska. Mimoriadny ohlas malo dvadsať kapitol z dejín kinematografie na Slovensku - Dejiny malej mechanizovanej múzy (1978-79). Ďalej nakrútil filmy: Film Riport, Proletársky prezident a Dve dekády slobody. Napísal desiatky statí a štúdií z dejín filmu, ktoré publikoval v dennej tlači i odborných časopisoch. Bol predsedom Spolku priateľov staroslávneho Devína.
Zložka dokumentov: Devín
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
3.12.2010Kronika obce Hedwigi Schottovej [PDF, 485 kB]
Xerokópia kroniky autorky Hedwigy Schottovej z roku 1968, ktorá žije v Salzburgu. Má tri diely 1. diel popisuje dejiny obce do roku 896, druhý diel popisuje obdobie rokov 896 – 1896, tretí diel popisuje mladšiu históriu obce.
Zložka dokumentov: Devín
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
3.12.2010Kronika obce OTRSBILD VON THEBEN AN DER DONAU [PDF, 1,1 MB]
Xerokópia kroniky autorky Kathariny Selischkar z roku 2000. Obsahuje nákres Devína so starými názvami ulíc.
Zložka dokumentov: Devín
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
3.12.2010Kniha Sto rokov od založenia hasičského zboru v Devíne [PDF, 1,4 MB]
Kniha dr. Antona Bagina Sto rokov od založenia hasičského spolku v Devíne. Obsahuje podrobný popis dejín DHZ v Devíne, mená zakladajúcich členov, nemá veliteľov , technické vybavenie zboru i jeho zásluhy pri hasení požiarov. Prílohou sú fotografie zachytávajúce dejiny hasičského zboru.
Zložka dokumentov: Devín
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
3.12.2010Kronika Základnej školy v Devíne z rokov 1991 - 1997 [PDF, 484 kB]
Kronika Základnej školy zachytáva najdôležitejšie spoločenské udalosti v živote školy v období rokov 1991 – 1997. Jej súčasťou je i fotodokumentácia podujatí.
Zložka dokumentov: Devín
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
3.12.2010Prvá zmienka o Devíne [PDF, 20 kB]
Prvá zmienka o Devíne je vo Fuldských análoch z roku 846 kde je Devín nazvaný DOWINA. „ V správe k roku 864 sa vraví: kráľ Ľudovít v mesiaci auguste vytiahol s mohutnou brannou mocou za Dunaj, obkľúčil Rastica v akomsi meste, ktoré sa v jazyku onoho ľudu nazýva Dowina, t.j. dievča. „
Zložka dokumentov: Devín
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
3.12.2010Historické katastrálne názvy [PDF, 461 kB]
Historické katastrálne názvy Devína, tak ako sú uvedené na katastrálnej mape z roku 1901, napr. Devény, Kroner felso, Kroner also, Galgenbuch, Lange Theil, Goldeck, Bruck a pod.
Zložka dokumentov: Devín
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
3.12.2010Používané názvy Devína [PDF, 20 kB]
Historické názvy Devína: 864 – DOWINA, t.j. Puella, 1288 castrum de Dywen, 1326 – Thebyn, tebyn, 1332n – Dévén, 1434 – Dewen, Theben, 1455 – Teben, 1491 – Tebm, 1529 – Thewen, 1531 – Thebmern, 1550 – Theenfeld, Dewen, 1577 – Thoben, 1578 – Thaben, 1605 – Taber, 1651 – Deeben, 1659 - Doben, 1722 – devenium, 1773 – Divinum, Teeben, 1786 – Diwin, 1803 – Palfischen Thebner Herrschaft, 1825 – Divenium, 1875 – Theben – Calrdofer Gemeinde, 1917 – Dévény – Károlyfalva, 1921 – Devín, 1937 – Devín – Karlova Ves.
Zložka dokumentov: Devín
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
3.12.2010Udelenie privilégií Devínčanom [PDF, 22 kB]
Privilégium Ľudovíta I. Veľkého zo dňa 21.5.1362, ktoré upravovalo pre obyvateľov Devína poplatky pri vlastníctve a kúpe vinice. Za Andreja Báthoryho dostal Devín dňa 15.12.1565 od Maximilána II právo vydržiavať si jarmoky a trhy. „ Jarmoky boli v Devíne, povolené dva razy do roka a to na sviatok Narodenia P. Márie (8.9.) a na Juraja (24. apríla ), týždenný trh býval každú nedeľu po bohoslužbách. „
V roku 1688 Leopold I. potvrdil Devínčanom všetky staré privilégia a slobody a udelil im privilégium čapovať vlastné víno.
Zložka dokumentov: Devín
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
3.12.2010Pobyt slávnych osobností a udalosti [PDF, 28 kB]
„ V auguste roku 864 uskutočnil kráľ Ľudovít Nemec starostlivo pripravenú vojenskú prípravu proti Moravanom a obkľúčil Rastislava v „ akomsi meste, ktoré sa v jazyku onoho ľudu nazýva Dowina, t.j. dievča „.
„ Archeológiovia a historici sa dnes zhodujú v tom, že správa Fuldských análov z roku 864 o Rastislavom meste Dowina sa skutočne vzťahuje na Devínsky hrad nad sútokom Dunaja a Moravy. „
Zložka dokumentov: Devín
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
3.12.2010Funkcia manufaktúry [PDF, 73 kB]
V období vlády Jozefa II vznikla v Devíne jedna z prvých manufaktúr na výrobu tureckej červenej priadze. Zamestnávala 70 pradiarov a česáčov bavlny, mala 28 strojov na spracovanie bavlny. Činnosť skočila v roku 1791. Ide o objekt na Kozičovej ulici č. 2.
Zložka dokumentov: Devín
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
3.12.2010Pamätné dni v Devíne [PDF, 25 kB]
24.4. pripomienka výletu Štúrovcov na devínsky hrad.
Zložka dokumentov: Devín
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
3.12.2010Erb mestskej časti, zástava, reťaz starostu [PDF, 196 kB]
Erb Vrakune: V dolnej tretine modrého štítu je strieborné brvno, prekryté stredným listom zlatej koruny, hore strieborné, čierno kvádrované opevnenie s dvoma striebornými červenostrechými vežami s okrúhlymi strieľňami, medzi nimi spoza hradieb vyčnieva strieborná strecha ukončená veľkým zlatým krížom.
Zástava : Zástava je odvodená od farieb štítu a figúr erbu. Pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej (2/6), bielej (1/6), červenej (1/6) a žltej (2/6). Vlajka má pomer strán 2:3, ukončená je troma cípmi.
Reťaz starostu: Celokovová reťaz starostu Vrakune je zložená z dvoch častí: pozostáva z medaily, na ktorej je erb mestskej časti a samotnej reťaze , ktorá je zložená ohniviek v tvare štylizovaných kvetov spojených krúžkami.
Zložka dokumentov: Vrakuňa
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
3.12.2010Výtvarné práce [PDF, 173 kB]
V priestoroch Miestnej knižnice vo Vrakuni je vo vitrínach umiestnená zbierka modelov, miniatúr a hračiek zhotovená z prírodných materiálov Ing. Františkom Šteinom, CSc. Autor modelov sa voľne nechal inšpirovať svojim detstvom v dedinskom prostredí- sem patrí model poľnohospodárskeho majera s budovami a strojmi . Autora zaujímali rôzne technické zariadenia, ktorých zmenšené modely sú tiež súčasťou zbierky(mlyny, studne a pod.). O jednotlivé predmety sa živo zaujímajú deti navštevujúce knižnicu a je dobrou pomôckou pri besedách a záujmových činnostiach detí.
Zložka dokumentov: Vrakuňa
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
3.12.2010Poklad mincí [PDF, 21 kB]
V marci 1978 odovzdal Štefan Polaczek z Bratislavy Vrakune numizmatickému oddeleniu SNM hromadný nález arpádovských medených mincí v počte 157 kusov. Mince boli nájdené na poli pred druhou svetovou vojnou. Rodina na ne zabudla a našli sa až v roku 1978. Ide o mince razby Bellu III (1172-1196) tzv. byzantského typu. Celý komplex mincí vážil 370,08 g.
Mince sú uložené v Slovenskom národnom múzeu.
Zložka dokumentov: Vrakuňa
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
3.12.2010Prvá písomná zmienka o Vrakuni [PDF, 22 kB]
Vrakuňa leží na východ od Bratislavy, na ceste vedúcej cez Malý Dunaj na Žitný ostrov. Pôvodne patrila Bratislavskému hradnému panstvu. Osídlenie tohto územia siaha až do ranného stredoveku.
Prvá písomná zmienka o Vrakuni je v listine kráľa Ondreja III. Z roku 1290, ktorou obnovil donáciu udelenú už Ladislavom IV. vrakunským zemanom Martinovi, Matejovi a Svoradovi, synom Hercelovým, na dediny Focha a Vavrinca, ako aj na dedinu Myr spolu s prechodom toku rieky Čalova (stredoveký názov Malého Dunaja)
Zložka dokumentov: Vrakuňa
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
3.12.2010Deň vysviacky kostola Mena Panny Márie [PDF, 126 kB]
Farnosť Bratislava Vrakuňa bola zriadená 1. novembra 1991 dekrétom arcibiskupa Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy Mons. Jána Sokolom . Zároveň bol ustanovovacím dekrétom menovaný Vdp. Augustína Drška za farára novozriadenej farnosti.
Základný kameň nového kostola a stavenisko boli posvätené 28. februára 1993. Nový kostol Mena Panny Márie, ako prístavba k pôvodnému kostolu, ktorý dnes plní funkciu kaplnky, bol daný do užívania 1. januára 1994. Slávnostnú vysviacku vykonal arcibiskup Mons. Ján Sokol 9. septembra 1995. Pôvodný kostol bol z roku 1879.
Zložka dokumentov: Vrakuňa
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
3.12.2010Historické názvy obce [PDF, 22 kB]
Vrakuňa pôvodne tvorila súčasť bratislavského hradného panstva. Jej osídlenie siaha pravdepodobne až do včasného stredoveku.
Dôkazom toho je starý slovenský názov osady - Vrač (lekár alebo čarodejník).
S prvým názvom v latinčine Verekne (Vrakuňa) sa stretávame v roku 1290, kedy osada - založená roku 1279 - dostáva názov od svojho majiteľa Lörinca Verekenyiho, ktorý v tom čase získal kráľovský majetok. Od konca 14. storočia obec postupne prechádzala do majetku mesta.
Zložka dokumentov: Vrakuňa
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
3.12.2010Horný a dolný prechod cez rieku Čalova [PDF, 103 kB]
leží na východ od Bratislavy, na ceste vedúcej cez Malý Dunaj na Žitný ostrov.
Prvá písomná zmienka o Vrakuni je v listine kráľa Ondreja III. Z roku 1290, ktorou obnovil donáciu udelenú už Ladislavom IV. vrakunským zemanom Martinovi, Matejovi a Svoradovi, synom Hercelovým, na dediny Focha a Vavrinca, ako aj na dedinu Myr spolu s prechodom toku rieky Čalova (stredoveký názov Malého Dunaja)...
Zložka dokumentov: Vrakuňa
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
3.12.2010Veľký kríž v poli za Majerhofom [PDF, 21 kB]
Časť Vrakune sa v súčasnosti volá Majerské je to záhon či pole, do roku 1976 sa volal Majerhof. Bol v správe vrakunského družstva, pôvodne tu bola j majer.
Zložka dokumentov: Vrakuňa
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
2.12.2010Požiarna striekačka [PDF, 154 kB]
V roku 1926 bola zakúpená štvorkolesová ručná požiarna striekačka, ktorá sa zachovala v dobrom technickom stave až dodnes.
Zložka dokumentov: Čunovo
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
2.12.2010Pamätník prusko-rakúskej bitky [PDF, 210 kB]
Pomník má tvar jednoduchého štvorhranného pylónu osadeného vo vyššom podstavci. Po stranách pomníka je nápis v nemčine , maďarčine a poľštine. Text v nemčine je nasledovný: “Dem ehrenden Andenken an die am 22.juli 1866 Gefallen des k.k.Infanterie Regiments Ulstrugmeister Alois Mazzuchell No 10 Brigade Mondel.” Okolo pomníka je dekoratívna ohrada vytvorená z kovových pásov spájaných nitmi.
Zložka dokumentov: Lamač
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1807 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 55 56 57 58 -59- 60 61 62 63 ... 73  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Kontext

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.