Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave - vedecká inštitúcia


Vyhľadávanie


Cesta: Titulka

 

Prehľad dokumentov

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1839 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 59 60 61 62 -63- 64 65 66 67 ... 74  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotáciaZodpovedá
6.12.2010Vlajka mestskej časti [PDF, 63 kB]
Vlajka mestskej časti Ružinov pozostáva zo siedmych pozdĺžnych pruhov vo farbách červenej (1/9), bielej (1/9) , žltej (2/9), červenej (1/9), žltej (2/9), bielej (1/9) a červenej (1/9). Zástava má pomer strán 2:3 a ukončená je troma cípmi t.j. dvoma zástrihmi.
Zložka dokumentov: Ružinov
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
10.1.2018Vlasta, sektor IV, hrob č. 255 [PDF, 798 kB]
Ojedinelo riešený náhrobník na spôsob božej muky a zaujímavý zároveň uplatnením keramického materiálu.
Má podobu smerom hore sa rozširujúceho stĺpa. Dole v spodnej časti je nádoba na kvety. Stĺp v hornej časti člení rímsa nad ktorou je nika v ktorej je osadený keramický reliéf Madony s dieťaťom. Stĺp ukončuje malá strieška.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
20.12.2009Vodáreň na Skale [PDF, 1,1 MB]
Prízemná hranolová budova s rovnou strechou sčasti osadená vo svahu. Vodojem bol postavený v roku 1956. Má dve komory: každá má objem 250 m 3. Pôvodne sa do vodojemu čerpala voda z prameňa z Jášovce pri Devínskom jazere, neskôr z ďalších vodných zdrojov v Devíne.
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
16.12.2010Vodárenská veža pri tehelni Antona Durvaya [PDF, 396 kB]
Bohatý bratislavský mešťanosta Anton Durvay založil tehelňu v Petržalke v blízkosti Kopčianskej ulice v druhej polovici 19. storočia, roku 1883. Nevybral si periférnu staropetržalskú lokalitu náhodou. Geologický prieskum, ktorý si nechal vykonať, potvrdil veľmi kvalitnú surovinu – zeminu na výrobu tehál, ktoré boli označené iniciálkami majiteľa A.D. Tieto tehly boli vyhľadávané stavebníkmi zo širokého okolia. V tehelni, ktorá je zachytená aj na vedute, pracovalo 130 robotníkov. V oplotenom priestore sa nachádzali prízemné administratívne ale aj obytné budovy, ako aj výrobné objekty – tehelne, ale aj kotolňa, strojovňa, vodáreň a tiež skladové priestory.
Zložka dokumentov: Petržalka
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
6.12.2010Vodné mlyny [PDF, 420 kB]
Zaniknuté vodné pravdepodobne kolové mlyny.
Zložka dokumentov: Rusovce
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
26.6.2017vodojem bývalej továrne Dynamit Nobel [PDF, 328 kB]
V rámci areálu bývalej továrne Dynamitky, od roku 1951 Chemických závodov Juraja Dimitrova, v jeho východnej časti zo strany Nobelovej ulice postavili v roku 1907 železobetónový vodojem. Druhý identický objekt sa do dnešného dňa nachádza mimo výrobného areálu bývalej továrne Dynamitky, v parku neďaleko Nobelovej ulice. Obidve vodné veže sú zachytené na fotografii zo začiatku 20. storočia nachádzajúcej sa v Štátnom oblastnom archíve na Križkovej ulici v Bratislave. V čase prevádzky fabriky slúžili tieto vodné veže ako zásobáreň priemyselnej vody na jej chod. V noci do nich načerpali vodu, ktorú cez deň využívali. Medzi stenou nádrže a exteriérovou stenou je priestor, ktorý zabezpečoval, aby voda v zime nezmrzla.
Zložka dokumentov: B) Továrne
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
27.10.2015vojenský cintorín [PDF, 591 kB]
Vojenský cintorín z 1. svetovej vojny vznikol na okraji starého chotára Petržalky na Kopčianskej ceste. Cintorín bol pôvodne riešený ako park s 331 hrobmi vojakov 9 národností, ktorí padli v 1. svetovej vojne.
Zložka dokumentov: C) 1. a 2. svetová vojna
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
1.2.2016Vojnový hrob A. Kopala [PDF, 9,4 MB]
Na voľne prístupnej parcele č.19047/7 ,na Peknej ceste v Krasňanoch, sa nachádzal hrob civilnej
obete druhej svetovej vojny. Hrobové miesto bolo vymedzené betónovou ohradou, náhrobník bol
jednoduchý, z umelého kameňa so zošikmenou čelnou stranou.
Zložka dokumentov: Rača - nehnuteľné
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
12.3.2015Vrakuňa [PDF, 84 kB]web editor
12.6.2012Všeobecné obchodné podmienky [PDF, 430 kB]PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
8.12.2017Výherkyne súťaže Objav keltskú Bratislavu
Výherkyniam srdečne blahoželáme!
Zložka dokumentov: Aktuality
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
12.7.2012Vyhlásenie o zverejnení zmluvy o poskytovaní elektronických služieb [PDF, 409 kB]PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
11.4.2016Vyhlásenie súťaze o prenájme priestorov na Uršulínskej ul. č. 9 v Bratislave [PDF, 206 kB]
Zložka dokumentov: Aktuality
web editor
28.10.2015výrobná hala bývalej továrne Stollwerck [PDF, 685 kB]
Továreň bola založená v roku 1896 ako filiálka firmy Nemca Franza Stollwercka z Kolína nad Rýnom. Vybudovaná bola na Račianskej ceste, kde stojí a funguje dodnes. Bola najväčšou továrňou svojho druhu v Uhorsku – vyrábala čokoládové výrobky, kakao a cukrovinky.
Zložka dokumentov: B) Továrne
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
14.7.2017Výročná cena revue Pamiatky a múzeá za rok 2016 [PDF, 14,9 MB]
Mestský ústav ochrany pamiatok sa za výstavu Kelti z Bratislavy stal na základe rozhodnutia členov redakčnej rady revue Pamiatky a múzeá laureátom jej Výročnej ceny za rok 2016 v kategórií Výstava.
Výročnú cenu udeľuje časopis Pamiatky a múzeá každoročne od roku 1992.
Zložka dokumentov: OZNAMY
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
19.12.2019Výročná správa za rok 2016 [PDF, 449 kB]
Zložka dokumentov: Výročná správa
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
19.12.2019Výročná správa za rok 2017 [PDF, 535 kB]
Zložka dokumentov: Výročná správa
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
19.12.2019Výročná správa za rok 2018 [PDF, 641 kB]
Zložka dokumentov: Výročná správa
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
13.5.2016Výsledky záchranného archeologického výskumu v lokalite MPR Trnava – Trojičné námestie č.9. [PDF, 72 kB]
Zložka dokumentov: Archeologický výskum
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
20.12.2009Vysokoškolský internát Mladá Garda [PDF, 494 kB]
Študentský internát Mladá garda bol postavený v roku 1954 podľa projektu architekta Emila Belluša v štýle socialistického realizmu. Je to komplex ubytovacích pavilónov prepojených krytými chodbami. Celý komplex je symetrickou kompozíciou podľa dvoch osí okolo centrálnej budove, v ktorej sa nachádzajú priestory administratívy, hospodárska a spoločenská časť s vrátnicou. Táto časť je jednoposchodová, bloky internátu, ktoré sú 4 podlažné podpivničené, sa od vstupu roztvárajú, čím sa vytvára vstupné nádvorie a na opačnej strane smerom k vinohradom sú priestory pre športoviská.
Zložka dokumentov: Nové Mesto - nehnuteľné
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
9.12.2016Výstava Čo sa rozbilo v prešporských domácnostiach
Zložka dokumentov: Aktuality
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
3.12.2010Výstrižková služba [PDF, 20 kB]
Súbor článkov venovaných dianiu a histórií Devína v slovenskej tlači od rokov 1992 do roku 2000. Tieto články zhromažďuje a uchováva Spolok priateľov staroslávneho Devína.
Zložka dokumentov: Devín
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
3.12.2010Výtvarné diela viažuce sa k Devínu [PDF, 189 kB]
Najstarším nateraz známym zobrazením Devína ja medirytina od neznámeho autora z roku 1670, ktorá zachytáva povodeň pri Devíne a Bratislave. V 30. rokoch 18. storočia vznikla kresba hradu od F. B. Wernera. Veľmi známy je obraz Devínskeho hradu z roku 1759 – 60 od Bernarda Belotta zv. Canaletto, ktorý vykresľuje detaily hradu. Z 18. storočia sú ešte známe olejomaľba okolo roku 1760 od J. CH. Brabda, z roku 1780 lept od pražského rytca C. Kohla a perokresba od M. Marqarta , ktorý pôsobil v 2. pol. 18. stor. v Bratislave ako kartograf a kresliar. V 19. storočí vznikol celý rad pohľadov na Devín, ktorý zachytáva Devín , prevládajú litografie, ktoré sa dostali do albumov a kníh.
Zložka dokumentov: Devín
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
3.12.2010Výtvarné práce [PDF, 173 kB]
V priestoroch Miestnej knižnice vo Vrakuni je vo vitrínach umiestnená zbierka modelov, miniatúr a hračiek zhotovená z prírodných materiálov Ing. Františkom Šteinom, CSc. Autor modelov sa voľne nechal inšpirovať svojim detstvom v dedinskom prostredí- sem patrí model poľnohospodárskeho majera s budovami a strojmi . Autora zaujímali rôzne technické zariadenia, ktorých zmenšené modely sú tiež súčasťou zbierky(mlyny, studne a pod.). O jednotlivé predmety sa živo zaujímajú deti navštevujúce knižnicu a je dobrou pomôckou pri besedách a záujmových činnostiach detí.
Zložka dokumentov: Vrakuňa
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
3.12.2010Vžitý chotárny názov - Devínske jazero [PDF, 67 kB]
Devínske Jazero: osada v severnej časti obce so záhradníckou osadou a železničnou stanicou.
Zložka dokumentov: Devínska Nová Ves
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1839 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 59 60 61 62 -63- 64 65 66 67 ... 74  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Kontext

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.