Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave - vedecká inštitúcia


Vyhľadávanie


Cesta: Titulka

 

Prehľad dokumentov

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1807 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 59 60 61 62 -63- 64 65 66 67 ... 73  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotáciaZodpovedá
3.12.2010Vžitý chotárny názov - Kolónia [PDF, 249 kB]
Kolónia: časť obce východne od železničnej stanice založená po vzniku ČSR, v ktorej bývali obyvatelia českej národnosti - úradníci, železničiari, žandári a i.
Zložka dokumentov: Devínska Nová Ves
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
3.12.2010Vžitý chotárny názov - Pieskovec ( Sandberg ) [PDF, 390 kB]
Pieskovec ( Sandberg ): kopec na severnom svahu Devínskej Kobyly, súčasť prírodnej rezervácie. Na vrchole Pieskovca bolo slovanské hradisko. V roku 1964 bol vyhlásený za prírodnú rezerváciu. Pomenovanie Sanberg je nepôvodné, umelé, ide o ponemčené pôvodné slovenské slovo Pieskovec.
Zložka dokumentov: Devínska Nová Ves
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
14.4.2017Weinberger Sofie (1817-†1882) sektor II./71 [PDF, 414 kB]
Klasicistický sochársky náhrobník je tvorený vyšším podstavcom s mramorovou nápisovou doskou, ktorý je ukončený trojuholníkovým frontónom. Na podstavci je osadená plastika putti – malého chlapca , ktorý má v ruke fakľu otočenú smerom nadol. Fakľu opiera o antickú vázu.
Zložka dokumentov: B - Cintorín Kozia brána
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Wendler Ludwig (1863 -†1922) VII./5 [PDF, 395 kB]
Novodobý náhrobník v tvare veľkej kamennej mohyly. Na čelnej strane v hornej časti portrétny reliéf hlavy Krista. Autorom náhrobníka je Alojz Rigele (1923).Pod ním zapustená nápisová doska. Súčasťou náhrobníka je aj nádoba na kvety.
Zložka dokumentov: B - Cintorín Kozia brána
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018Wilimszky Stephan (+1877), sektor I./10 [PDF, 537 kB]
Romantický náhrobník je tvorený jednoduchou stélou osadenou v nízkom podstavci. Rohy stély sú zrezané. Čelná nápisová mramorová doska je polkruhovo ukončená. Stéla je stupňovito ukončená, jednotlivé stupne sú dekorované štylizovanými akrotériami.
Zložka dokumentov: B - Cintorín Kozia brána
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018Wolfbeis Katharina (+1853), sektor IV./53 [PDF, 575 kB]
Klasicistický náhrobník je tvorený základňou z kyklopského muriva, ktorá nesie samotné telo náhrobníka v tvare stély. Stéla má vyšší sokel, ukončená je rímsou so stupňovitým nadstavcom, ktorý je zavŕšený antickou urnou prikrytou drapériou.
Zložka dokumentov: B - Cintorín Kozia brána
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
22.8.2017XX. Rímske hry/ Limes Day 2017 program
SK: V prílohách si môžete pozrieť program XX. ročníka Rímskych hier/Limes Day 2017
DE: In dem Anhang können Sie sich das Program für die Römische Spiele/Limes Day 2017 ansehen.
Zložka dokumentov: Aktuality
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
12.3.2015Záhorská Bystrica [PDF, 138 kB]web editor
7.12.2010Záhradníctvo Stephaneum [PDF, 146 kB]
Záhradníctvo založila grófka Štefánia Lónayová. Pestovali sa v ňom okrasné kvety na komerčné účely. Štyrikrát ročne vydávali ponukový katalóg, fungovala aj zásielková služba. Záhradníctvo malo 36 skleníkov.
Zložka dokumentov: Rusovce
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
4.12.2010Záhradníctvo Valentová [PDF, 370 kB]
Záhradníctvo Valentová sa rozprestieralo sa na ploche takmer 5 ha, od Líščieho údolia po hornú časť Karlovej Vsi, nazývanú Grefty, alebo Dúbravské. Vľavo od objektu s komínom (kotolňa) stojí dnes kostol sv.Františka. B. Valentová založila záhradníctvo v r. 1925, kedy sa začalo aj s budovaním skleníkov, pričom ich celková plocha dosiahla nakoniec niekoľko tisíc m2. Pôvodné spektrum činnosti podniku bolo veľmi široké. Od pestovania okrasných drevín, trvaliek a skalničiek po skleníkové kultúry, vrátane orchideí a kaktusov (krásne chryzantémy).
Zložka dokumentov: Karlova Ves
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
12.3.2015ZÁHRADY A PARKY BA [PDF, 160 kB]
Zložka dokumentov: Veľká Bratislava
web editor
28.1.2015Zámer o prenájme nebytových priestorov [PDF, 185 kB]
Zložka dokumentov: Aktuality
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
20.12.2009Zaniknutý kameňolom [PDF, 440 kB]
Kameňolom sa nachádza južne od obce, medzi Stŕmym vŕškom a Na Holom vrchu.
Zložka dokumentov: Z. Bystrica - nehnuteľné
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
7.12.2010Zástava dobrovoľného hasičského zboru [PDF, 60 kB]
V roku 1878 vznikol v obci dobrovoľný hasičský zbor. Zástava zboru je uložená v požiarnej zbrojnici. Je riešená troma zvislými farebnými pruhmi: červeným, bielym a modrým. V strede je emblém sv. Floriána. Na druhej strane v strede je vyšitý znak hasičov.
Zložka dokumentov: Rusovce
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
3.12.2010Zástava dobrovoľného hasičského zboru [PDF, 771 kB]
Plátená hasičská maľovaná a vyšívaná zástava. Na jednej strane v strede je medailón s postavami vierozvescov Cyrila a Metoda, hore s nápisom Dobrovoľný hasičský zbor, dole s nápisom 1946 - Devín - 1948. V ľavom dolnom rohu je vyšívaný emblém hasičov. Na druhej strane je v strede postava sv. Floriána nad ktorým je nápis Bohu na slávu a dole pokračuje slovami: blížnemu na pomoc. V pravom dolnom rohu je znak Slovenska. Na drevenej žrdi je sú kovové štítky s menami rodín – darcov pre hasičský zbor v Devíne.
Zložka dokumentov: Devín
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
4.12.2010Zástava miestnej organizácie Sociálnodemokratickej strany [PDF, 203 kB]
Vyšívaná zástava miestnej organizácie Sociálno demokratickej strany z roku 1928. Na oboch stranách v strede je kruhový emblém so symbolmi robotníckej triedy: hrable, kladivo a postava robotníka s továrňou v pozadí. Na jednej strane je nápis: Proletári celého sveta spojte sa a Dar od amerických Slovákov Bystričanov. Na druhej strane je nápis Politická organ. Čsl. strany soc. dem. a Bystrica pri Bratislave 1928.
Zložka dokumentov: Záhorská Bystrica
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
6.12.2010Zástava Spolku vojenských vyslúžilcov a ich pamätná izba [PDF, 328 kB]
V miestnosti , v ktorej sa stretávajú členovia Spolku vyslúžilých vojakov generála M.R. Štefánika sú inštalované viaceré zástavy. Hlavná spolková zástava je z roku 1936, je z hrubozrnného plátna pošitého hodvábom v rozmere 115 x 108 cm. Lemovaná je trikolórou, jedna strana zástavy je dekorovaná maľovaným portrétom generála Štefánika v oválnom ráme, druhá strana zástavy má v ováli namaľovaných svätcov, patrónov Rače – sv. Filipa a Jakuba. Jednotlivé strany zástavy sú dekorované výšivkou striebornou a zlatou niťou. Súčasťou zástavy je aj žrď s donačnými plieškami, na ktorých sú mená donátorov a zakladajúcich členov spolku .
Zložka dokumentov: Rača
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
2.12.2010Zástava vojenských vyslúžilcov [PDF, 286 kB]
Zástava vojenských vyslúžilcov v Lamači má tvar štvorca s rozmermi strán cca 1 m. Je vyhotovená z pevnej hodvábnej látky, ktorá je zdvojená. Na čelnej strane je v kruhovom medailóne namaľovaný portrét generála Milana Rastislava Štefánika.
Zložka dokumentov: Lamač
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
6.12.2010Zástavy mestskej časti – znaková a krátka [PDF, 113 kB]
Zástava mestskej časti má podobnú kompozíciu ako vlajka mestskej časti. Pozostáva zo siedmych pozdĺžnych pruhov vo farbách červenej (1/9), bielej(1/9) , žltej(2/9), červenej(1/9), žltej(2/9), bielej (1/9) a červenej (1/9). Zástava má pomer strán 2:3 a ukončená je troma cípmi. Na rozdiel od vlajky, kde je presne stanovený pomer jednotlivých strán, zástava môže byť aj dlhšia. Zástava je vždy pevne spojená so žrďou, stožiarom.
Zložka dokumentov: Ružinov
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
28.10.2015zástavy vojenských vyslúžilcov [PDF, 942 kB]
Zástava vojenských vyslúžilcov v Lamači má tvar štvorca s rozmermi strán cca 1 m. Je vyhotovená z pevnej hodvábnej látky, ktorá je zdvojená. Na čelnej strane je v kruhovom medailóne namaľovaný portrét generála Milana Rastislava Štefánika.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
3.12.2010Zbierka dobových pohľadníc [PDF, 20 kB]
Zbierka dobových pohľadníc pozostáva z počtu 90 ks, samostatnú časť tvoria pohľadnice z osláv sviatku sv. Cyrila a Metoda. Pohľadnica zbiera a uchováva Spolok priateľov staroslávneho Devína.
Zložka dokumentov: Devín
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
3.12.2010Zbierka starých pohľadníc Devína [PDF, 147 kB]
Zbierka dobových pohľadníc pozostáva z počtu 90 ks, samostatnú časť tvoria pohľadnice z osláv sviatku sv. Cyrila a Metoda. Pohľadnice zbiera a uchováva Spolok priateľov staroslávneho Devína.
Zložka dokumentov: Devín
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
11.1.2018Zechmeister Fridrich (+1887), sektor V./19 [PDF, 598 kB]
Novoklasicistický náhrobník je vytvorený z hranolového podstavca , na ktorom bol osadený samotný náhrobník tvorený stĺpovou architektúrou, ktorá je ukončená polkruhovou profilovanou archivoltou. Táto je na celej svojej ploche pokrytá bohatým kvetinovým ornamentom, zavŕšená je dekoratívnou rozvilinou na vrchole.
Zložka dokumentov: B - Cintorín Kozia brána
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018Zigmundík Zigmund (1883 - †1919), sektor XV./hrob č.8 [PDF, 727 kB]
Klasicistický náhrobník z pieskovca vo forme pilierovej stély. Sokel je zdobený motívom festónu (už zničený), nad ním poloblúková nika s urnou.. Samotné telo náhrobníka má na čelnej strane oválnu nápisovú dosku z ružového mramoru. Náhrobník je ukončený trojuholníkovým frontónom, ktorý je dekorovaný zuborezom.
Zložka dokumentov: B - Cintorín Kozia brána
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
16.12.2010Zimný prechod cez zamrznutý Dunaj - Eisweg [PDF, 23 kB]
V čase tuhých zím sa dalo dostať z Petržalky cez zamrznutý Dunaj. Aby po ňom mohli prejsť aj povozy, aby sa volom a koňom nešmýkalo, robila sa pre nich cesta , volali ju Eisweg. Prvý upravený prechod sa spomína v roku 1595. Cesta sa uspôsobila tak, že z oboch brehov vybudovali neveľmi strmú rampu z brvien a dosák, na ľad nakládli slamené rohože, ktoré mierne poliali ľadom, aby k ľadu primrzli a nešmýkali sa po ňom. Keď staviteľ usúdil, že ľad je pevný , starosta vybral najlepšieho furmana, bola to čestná úloha, a poveril ho slávnostným prechodom cez rieku. Povozník vrchovato naložil voz a prešiel na petržalskú stranu, kde ho už čakalo množstvo Petržalčanov. Tí ho pohostili, oddýchol si on i koník a vybrali sa späť. Na bratislavskom brehu ho vítali davy ľudí a na radnici ho čakala odmena s hostinou. Posledná cesta (Eisweg machen) sa konala 26. januára 1626, lebo pod vozom preboril ľad a pod ním zmizli koníky i prievozník.
Zložka dokumentov: Petržalka
PhDr. Viera Obuchová, CSc.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1807 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 59 60 61 62 -63- 64 65 66 67 ... 73  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Kontext

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.