Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave - vedecká inštitúcia


Vyhľadávanie


Cesta: Titulka

 

Prehľad dokumentov

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1807 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 4 5 6 7 -8- 9 10 11 12 ... 73  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotáciaZodpovedá
26.6.2017cintorínska kaplnka v Slávičom údolí [PDF, 322 kB]
Z umelecko-historického hľadiska si pozornosť zaslúži kaplnka (dom smútku) na Cintoríne Slávičie údolie, mimoriadne pekne zachovaná vysoko účelová stavba z čias založenia cintorína (r.1912). Je príkladom funerálnej architektúry, postavenej v neorenesančnom slohu.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
20.12.2009Cintorínsky kríž [PDF, 314 kB]
Drevený kríž je osadený pred kostolom sv. Víta na Balkánskej ulici. Bol postavený na mieste, kde bol v roku 1779 zrušený cintorín pri kostole sv. Víta a bol v obci založený nový cintorín , ktorý slúži dodnes.
Drevený latinský kríž má ďatelinové ukončenie ramien, korpus Krista je maľovaný a je z plechu. Pod Kristom sú vyryté písmena PP.
Zložka dokumentov: Rusovce - nehnuteľné
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
14.2.2019Csermák Daniel [PDF, 546 kB]
Zaujímavo riešený náhrobok Daniela Csermaka (1888-1954) je tvorený jednoduchým mramorovým pomníkom obdĺžnikového tvaru posadeného na širšiu základňu. Na pomníku je rytý text. Na pravej strane sa o pomník opiera postava ženy v antickom odeve s ružou v ruke. Výraz tváre i voľný odev symbolizujú hlboký žiaľ. Socha je z mramoru. Je to kvalitne umelecky i výtvarne vyhotovená socha. Ide o umeleckú prácu bratislavského sochára Alojza Rigeleho.
Zložka dokumentov: D - Martinský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Czikann Moritz von Wahlborn, sektor IV, hrob č. 266 [PDF, 414 kB]
Vrchný finančný radca, politik a diplomat. Od roku 1896 bol vyslancom Rakúska – Uhorska v Číne a v Srbsku.
Náhrobok tvorí mohutná kovová platňa s menom a dátumami zosnulého.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
28.10.2015časť drevozemného valu z opevnenia keltského oppida [PDF, 446 kB]
Úsek drevozemného valu obopínajúceho hradisko na Hradnom vrchu s keltským osídlením z 1. storočia pred Kr. Val bol postavený na hrane terénneho zlomu, ktorého nižšia časť bola upravená ako priekopa. Čelná stena valu bola vyložená lomovými kameňmi kladenými nasucho.
PhDr. Ivo Štassel
7.12.2010Čeľadník [PDF, 333 kB]
Stavba čeľadníka bola postavená asi okolo roku 1750. Mala obdlžníkový pôdorys s vnútorným dvorom. Po roku 1906 bola prestavaná v duchu tudorovskej architektúry. Objekt slúžil na ubytovanie čeľade ktorá slúžila na panstve a v kaštieli. Počas 1. sv. vojny slúžila ako lazaret. Po vojne býval v objekte miestny lekár a správcovia panstva s rodinami.
Zložka dokumentov: Rusovce
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
23.10.2015Červený kríž [PDF, 483 kB]
Červený kríž sa nachádza v rovnomennej lokalite, na rohu Mudroňovej ulice a Slávičieho údolia. Je
postavený v miernom svahu v blízkosti chodníka. Základ tvorí obdĺžniková doska, do ktorej je
vytesaný znak kríža.
PhDr. Ivo Štassel, historik umenia,tel. +421 254 433 851
20.12.2009Červený kríž [PDF, 423 kB]
Na ulici Pri kríži, v zelenom páse pri ZŠ Pri kríži je umiestnený „Červený kríž“ s ukrižovaným Ježišom. Kríž bol postavený ako poďakovanie za to, že na tomto suchom mieste sa objavila spodná voda a zem vydala dobrú úrodu. Blízko neho sa nachádzali veľké pestované vinohrady a čerešňové sady. Kríž je z dreva, natretý červenou farbou, najbližšie okolie je chránené kovovou ohrádkou, okolie je upravené. Kríž bol obnovený Miestnym úradom v roku 1993 z iniciatívy Ing. Víta Granca. Pamiatka si vyžiadala opakovanú úpravu roku 2008, ktorú opäť zabezpečil Miestny úrad.
Zložka dokumentov: Dúbravka - nehnuteľné
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
12.3.2015Čunovo [PDF, 88 kB]web editor
16.12.2010Dámsky tenisový klub [PDF, 44 kB]
Tenisové kurty podľa Gustafíka boli na ihriskách PTE SC (Artmedia) na Kraskovského ulici, Makkabea ŠK (poštári) na Starohájskej ceste, Slávia Kablo ŠK na ulici Pri Seči, pod Starým mostom, pri kaviarni Au café a na Viedenskej ceste – celkovo asi 20 kurtov.
Murovaný domček nazývaný dámsky tenisový klub zo začiatku minulého storočia stál na pozemkoch Incheby. Toto využitie budovy sa traduje ústne, zatiaľ však nepoznáme plán alebo nejaký písomný prameň, ktorý by jednoznačne potvrdil, že to bol dámsky tenisový klub.
Zložka dokumentov: Petržalka
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
30.10.2015dátum najstaršej zmienky o Bratislave [PDF, 52 kB]
Za najstaršiu známu zmienku o Bratislave sa považuje záznam v Soľnohradských letopisoch, kde sa píše, že 4.júla 907 sa pri lokalite Prezalauspurc uskutočnila „nešťastná bitka“ medzi bavorským vojskom a staromaďarskými bojovými družinami.
Zložka dokumentov: B) Pamätné udalosti
PhDr. Ivo Štassel
30.10.2015dátum potvrdenia najstaršieho privilégia Bratislavy [PDF, 51 kB]
Dňa 2.decembra 1291 (podľa juliánskeho kalendára) potvrdil uhorský kráľ Ondrej III. svojou listinou privilégiá Bratislavy ako slobodného kráľovského mesta. Predpokladá sa, že mesto malo tieto privilégiá už niekoľko desaťročí predtým; listina z roku 1291 je však najstarším písomným dokladom o tejto skutočnosti.
Zložka dokumentov: B) Pamätné udalosti
PhDr. Ivo Štassel
30.10.2015dátum vyhlásenia Bratislavy za hl. mesto SSR a SR [PDF, 53 kB]
Zákonom z 1.januára 1969 sa dovtedajšia Československá socialistická republika rozdelila na dva federatívne štátne útvary. Bratislava sa vtedy stala hlavným mestom Slovenskej socialistickej republiky.
Zložka dokumentov: B) Pamätné udalosti
PhDr. Ivo Štassel
30.10.2015dátum vyhlásenia Bratislavy za hl. mesto Uhorska v roku 1536 [PDF, 53 kB]
Po porážke pri Moháči v roku 1526, kde sa otvorila cesta pre tureckú armádu na ďalší postup do vnútrozemia Uhorska, už nemohol Budín naďalej plniť svoju funkciu hlavného mesta. Bratislava bola vtedy druhým najväčším mestom Uhorska a už od roku 1531 sa do nej sťahovali uhorské centrálne úrady a vyššia šľachta.
Zložka dokumentov: B) Pamätné udalosti
PhDr. Ivo Štassel
30.10.2015dátumy konania bratislavských korunovácií [PDF, 309 kB]
Po vyhlásení Prešporku (Bratislavy) za hlavné mesto Uhorského kráľovstva v roku 1536 získalo mesto právo na usporadúvanie korunovačných ceremónií. V rokoch 1563 až 1830 sa tu uskutočnili korunovácie 11 panovníkov a 8 manželiek.
Zložka dokumentov: B) Pamätné udalosti
PhDr. Ivo Štassel
30.10.2015dátumy pripojenia obcí k Veľkej Bratislave [PDF, 58 kB]
Proces pripájania dovtedy samostatných sídelných útvarov do organizmu Bratislavy sa začal už v 19.storočí. V roku 1850 boli rozhodnutím Mestskej rady z roku 1849 pripojené k mestu osady Zuckermandl a Podhradie.
Zložka dokumentov: B) Pamätné udalosti
PhDr. Ivo Štassel
11.1.2018Dax Elise (+1885), sektor XII./25 [PDF, 528 kB]
Klasicistický náhrobník tvorený kombináciou podstavca a obelisku. Podstavec je tvare cippusu s akrotériami po stranách, s náznakom trojuholníkového štítu, pod ním rímsa s pásom oblúčkového vlysu. Na podstavci masívny obelisk.
Zložka dokumentov: B - Cintorín Kozia brána
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
3.12.2010December 1989 - pád železnej opony [PDF, 524 kB]
V decembri roku 1989 boli z rozhodnutia vlády odstránené ženijné zátarasy na hranici s Rakúskom.
Zložka dokumentov: Devínska Nová Ves
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
9.1.2018Delostrelecké zemné opevnenie z obdobia napoleonských vojen [PDF, 1,1 MB]
Predmetný typ zemného valu predstavuje predsunutú pozíciu delostreleckého opevnenia z čias napoleonského útoku na Pressburg v roku 1809. Rakúska cisárska armáda pod velením generála Bianchiho vtedy opevňovala pravobrežné predpolie mesta v snahe zabrániť francúzskej armáde priamozaútočiť na mesto. Jadro opevneného predpolia tvoril val okolo Auparku (sad J.Kráľa), ktorý bol chránený ďalšou líniou valu medzi pečenským a rusoveckým ramenom Dunaja a niekoľkými predsunutými delostreleckými postaveniami. Predmetný val je pozostatkom takéhoto predsunutého opevnenia a jedná sa pravdepodobne o posledný zvyšok tohto typu opevnenia z roku 1809.
Zložka dokumentov: A) Napoleonské vojny
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
2.12.2010Deň bitky pri Lamači – „prusko-rakúska vojna 22.7.1866“ [PDF, 147 kB]
Pruské prieskumné hliadky sa už 19.júla 1866 objavili v Malackách a o dva dni neskorej pruská armáda obsadila Stupavu. Vtedy bolo jasné, že čoskoro nastane prímerie. Preto pruský generál Eduard von Franseczky dostal rozkaz ihneď tiahnuť na Bratislavu a obsadiť ju. To nebola ľahká úloha. Cesta zo Stupavy do Bratislavy pri Lamači prechádza prielomom Malých Karpát. Po oboch stranách cesty sú pomerne vysoké hory , teda sa tu nachádza strategicky obranný bod. Rakúske vojsko, ktorému v Bratislave velil arciknieža Albrecht, gróf Thun, už 18.júla umiestnil jednu brigádu ktorej velil plukovník Mondela...
Zložka dokumentov: Lamač
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
4.12.2010Deň návštevy Svätého otca vo Vajnoroch [PDF, 75 kB]
Pred 20 rokmi - 21.-22 apríla 1990 - zažilo bývalé Československo historickú udalosť. Na dvojdňovú návštevu Čiech, Moravy a Slovenska pricestoval pápež Ján Pavol II. Prezident Václav Havel označil skutočnosť, že pápež prišiel do bývalého Československa iba pol roka po zamatovej revolúcii v novembri 1989, za malý zázrak. Návšteva Svätého otca v Prahe vyvrcholila omšou na Letenskej pláni, na ktorú prišlo približne pol milióna veriacich. Z Prahy odcestoval Ján Pavol II. na Moravu a odslúžil omšu na Velehrade, na ktorom podľa legendy sídlili vierozvestovia Cyril a Metod. Posledné hodiny strávil vo Vajnoroch.
Zložka dokumentov: Vajnory
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
4.12.2010Deň vysvätenia r. k. kostola sv. Petra a Pavla [PDF, 654 kB]
31. augusta 1834 bol titulárnym biskupom Alexiom Jordánskym vysvätený kostol sv. Petra a Pavla, ktorý začali stavať v roku 1803. Originál konsekračnej listiny je uložený vo farskom archíve.
Zložka dokumentov: Záhorská Bystrica
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
3.12.2010Deň vysviacky kostola Mena Panny Márie [PDF, 126 kB]
Farnosť Bratislava Vrakuňa bola zriadená 1. novembra 1991 dekrétom arcibiskupa Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy Mons. Jána Sokolom . Zároveň bol ustanovovacím dekrétom menovaný Vdp. Augustína Drška za farára novozriadenej farnosti.
Základný kameň nového kostola a stavenisko boli posvätené 28. februára 1993. Nový kostol Mena Panny Márie, ako prístavba k pôvodnému kostolu, ktorý dnes plní funkciu kaplnky, bol daný do užívania 1. januára 1994. Slávnostnú vysviacku vykonal arcibiskup Mons. Ján Sokol 9. septembra 1995. Pôvodný kostol bol z roku 1879.
Zložka dokumentov: Vrakuňa
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
12.3.2015Devín [PDF, 172 kB]web editor
12.3.2015Devínska Nová Ves [PDF, 133 kB]web editor

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1807 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 4 5 6 7 -8- 9 10 11 12 ... 73  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Kontext

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.