Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave - vedecká inštitúcia


Vyhľadávanie


Cesta: Titulka

 

Prehľad dokumentov

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1891 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 76  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené zostupne Názov a anotáciaZodpovedá
11.1.2018Žuffa Vladimír Ján (+1974), sektor IV./69 [PDF, 787 kB]
Súčasná podoba náhrobku vytvorená kombináciou dvoch druhov kameňa.
Vladimír Ján Žuffa - rodák z Liptovského Mikuláša, vyštudoval farmáciu a medicínu. Ako vojak počas 1. svetovej vojny bol ranený. V roku 1920 sa presťahoval do Bratislavy, kde si kúpil dom s lekárňou na Štefánikovej ulici. Žuffovci boli odjakživa stúpencami myšlienky slovensko-českej vzájomnosti. Nadšene sa vrhli do budovania spoločného štátu- starší brat Milan na politickom poli, on v oblasti odbornej, kultúrnej, sociálnej a charitatívnej. Jeho hlavné aktivity však smerovali k vybudovaniu stavovskej organizácie, k vytvoreniu farmaceutického školstva na Slovensku a k založeniu slovenského odborného časopisu.
Zložka dokumentov: B - Cintorín Kozia brána
Mgr. Silvia Nováčiková
12.4.2017Žofia Šemorová, sektor 1, hrob č. 249 [PDF, 524 kB]
Náhrobník z 20. rokov 20. storočia so znakmi neskorej secesie z neznámej dielne.
Podnož stély vzhľadom evokujúca skalu nesie nadstavec s predstupujúcou strednou
(osovou) časťou, v ktorej je osadená nápisová tabuľa z bieleho mramoru. Nad týmto blokom je položený samostatný vrchný segment zakončený oblúkom. Na jeho čelnej strane je v nízkom reliéfe spodobené kľačiace dieťa, v oblúku nad ním sa klenie pás kvetov (anemoniek). Celok završuje kríž s hladkými stenami.
Stav je vyhovujúci, povrch kameňa je zanesený nečistotami.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková
20.4.2021Živnostenský dom [PDF, 371 kB]
Dňa 13. 5 1927 vzniklo v Bratislave Družstvo pre stavbu živnostenského domu a prevádzok, ktoré neskôr prijalo meno Živnostenský dom. Cieľom družstva bolo postaviť reprezentačnú budovu s kanceláriami, obchodmi, prevádzkami pre živnostníkov, kaviarňou, sálou, reštauráciou a bytmi. Budova mala byť sídlom živnostenských inštitúcií a Obchodnej a priemyselnej komory. Nie menej dôležitým cieľom výstavby tak veľkej budovy bolo zaobstarať obytné a iné miestnosti pre živnostníkov, „prichodiacich do Bratislavy, kde nedostatok a drahota bytov, dielní a obchodov ich hatila v existenčnom zápase oproti starousadlým remeselníkom.“
Mgr. Silvia Nováčiková
16.12.2010Židovský zhromažďovací tábor [PDF, 145 kB]
K teritóriu Bratislavy patril aj provizórny koncentračný tábor v Petržalke. Fašisti ho zriadili až v polovici decembra 1944 na území, ktoré vtedy ešte bolo nemecké. Väznili tu najmä maďarských židov, ale i Poliakov, Ukrajincov, Talianov a Juhoslovanov. Transport 1600 väzňov prišiel z Budapešti na železničnú stanicu v Petržalke 12. decembra 1944 a prebrali ich tu jednotky SA. Väzňov v skupinách po 100-150 napchali do hospodárskych budov, na povaly a do garáží. V týchto priestoroch sa vôbec nekúrilo, väzni spávali na zemi a dostávali veľmi slabú stravu. Pracovali veľmi ťažko na zákopových prácach na maďarsko-rakúskom pohraničí, boli nedostatočne oblečení...
Zložka dokumentov: Petržalka
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
6.12.2010Židovský dom a modlitebňa [PDF, 347 kB]
V priestore, kde dnes stojí nákupné stredisko potravín postavené v roku 1970, bola do roku 1936 židovská modlitebňa. Pôvodne dom patril kresťanským majiteľom, na strane od ulice bola vo výklenku socha Madony. Neskorší majiteľ bo Ferdinand Weissfaller – žid, ktorý na prízemí domu prevádzkoval kóšer mäsiarstvo, na poschodí bola modlitebňa, kde sa stretávali židia z Rače a okolia.
Zložka dokumentov: Rača
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník
6.12.2010Židovský cintorín [PDF, 118 kB]
Židia mali v Rusovciach svoj cintorín, ktorá bol situovaný v mieste dnešnej materskej škôlky a bytových domov. Pred ich výstavbou bola časť náhrobných kameňov prenesená do parku ku kostolu sv. Víta, neskôr deponovaná do Múzea mesta Bratislava.
Zložka dokumentov: Rusovce
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
3.12.2010Židovský cintorín [PDF, 150 kB]
Židia tvoria súčasť histórie Devínskej Novej Vsi. Napr. v roku 1848 bolo v obci 13 Židov, v roku 1851 spolu s Devínom ich bolo v obci 21, v roku 1910 76 Židov. V 19. a zač. 20. storočia bola v dedine židovská modlitebňa.
Židovský cintorín bol situovaný v blízkosti terajšieho cintorína, pri uliciach Na Grbe a Hradištná. Zrušený bol pri výstavbe sídliska na Hradištnej ulici. V roku 2008 bol odhalený na mieste bývalého židovského cintorína pamätník.
Zložka dokumentov: Devínska Nová Ves
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
6.12.2010Židovská synagóga [PDF, 110 kB]
Židia mali v Rusovciach svoj cintorín, synagógu, ktorá stála blízko kaštieľa, školu, ktorá zanikla v rokoch 1878 – 79 kvôli malému poštu žiakov a neschopnosti dodržať požadovanú úroveň vzdelania. V polovici 19. storočia žilo v Rusovciach okolo 400 židov.
Zložka dokumentov: Rusovce
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
20.12.2009Železničný most, zvaný Mlynárov most [PDF, 268 kB]
Kamenný železničný most neďaleko železničnej stanice obce. Most je pôvodnou súčasťou železničnej trate Bratislava – Viedeň budovanej v 2. pol. 19. storočia.
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
20.12.2009Železničný most, tzv. Veľký [PDF, 236 kB]
Kamenný železničný most nad cestou do sídliska Podhorské, Kostolné a v smere na Eisnerovu ul. Kamenné murivo je kladené kyklopským spôsobom. Polkruhový oblúk je spevnený betónom.
Most je pôvodnou súčasťou železničnej trate Bratislava – Viedeň budovanej v 2. pol. 19. storočia.
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
20.12.2009Železničný most [PDF, 225 kB]
Kamenný železničný most nad potokom Mláka. Kamenné murivo je kladené kyklopským spôsobom. Polkruhový oblúk je spevnený betónom.
Most je pôvodnou súčasťou železničnej trate Bratislava – Viedeň budovanej v 2. pol. 19. storočia.
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
20.12.2009Železničný most [PDF, 250 kB]
Kamenný železničný most nad Vápencovou ulicou. Kamenné murivo je kladené kyklopským spôsobom. Polkruhový oblúk je vymurovaný z tehál.
Most je pôvodnou súčasťou železničnej trate Bratislava – Viedeň budovanej v 2. pol. 19. storočia.
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
26.10.2015železničné mosty na viedenskej trati [PDF, 1,5 MB]
Sústava mostov v Devínskej Novej Vsi začína mostom pri bývalej Stockerauskej vápenke a končí mostom cez rieku Morava.
Zložka dokumentov: A) Železničné stavby
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
26.10.2015železničné mosty na peštianskej trati [PDF, 426 kB]
Trať Bratislava – Gänserdorf pre parnú železničnú dopravu bola spojazdená 20. augusta 1848, pričom hlavná stanica bola aj dnes stojaca budova na Šancovej ulici 1. Napojenie Bratislavy na železničnú sieť od Budapešti cez Nové Zámky bolo dokončené 16. decembra 1850, čo umožnilo priamo spojiť Viedeň s dnešnou Budapešťou.
Zložka dokumentov: A) Železničné stavby
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
20.12.2009Železničná stanica Dynamitka [PDF, 256 kB]
Trojpodlažná stavba s typickými znakmi pre železničné stanice z konca 19. a začiatku 20. storočia. Podľa údajov v článku v Pressburger Zeitung z roku 1896 bola práve v tomto roku sprístupnená novopostavená budova železničnej stanice pri Dynamitke.
Zložka dokumentov: Nové Mesto - nehnuteľné
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
26.6.2017železničná stanica Devínska Nová Ves [PDF, 268 kB]
Budova železničnej stanice v Devínskej Novej Vsi leží na trati Bratislava hl. st. - Kúty - Břeclav a odbočuje z nej trať do Marcheggu. Ide o najstaršiu železnicu na Záhorí, ktorá viedla z Bratislavy do Devínskej Novej Vsi a odtiaľ do Marcheggu a Gänsendorfu v Rakúsku, kde sa spájala s traťou Viedeň - Břeclav. Postavili ju v roku 1848. Železničná stanica v Devínskej Novej Vsi spolu s lamačskou železničnou budovou bola najstaršia na Záhorí. Vybudovali ju pri stavbe trate a slúžila až do roku 1980-81, keď ju zbúrali a vybudovali novú.
Zložka dokumentov: A) Železničné stavby
Mgr. Silvia Nováčiková
4.12.2010Zvony vo veži kostola sv. Michala [PDF, 108 kB]
Menší z dvoch zvonov je z roku 1796. Odlial ho Ioann Christelli príslušník významnej bratislavskej zvonolejárskej rodiny v 18.storočí.
Väčší zvon je z roku 1860. Kostolu ho darovali Karlovešťania Mathias Lučanič a Františkek Müller.. Odlial ho bratislavský zvonolejár Karl Föhr.
Zložka dokumentov: Karlova Ves
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník
30.11.2011Zverejnenie zámeru na nájom pozemkov a nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa [PDF, 56 kB]
Hlavné mesto SR Bratislava v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer prenajať z dôvodu hodného
osobitného zreteľa nebytové priestory vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, a to: nebytové priestory: nebytový priestor o výmere 94,5 m2 v objekte na Uršulínskej 9, k. ú. Staré Mesto.
Zložka dokumentov: OZNAMY
PhDr. Andrea Veselá
20.4.2020Zuckermandel 2014 [JPG, 461 kB]
Zložka dokumentov: Archeologický výskum
Mgr. Silvia Nováčiková
20.4.2020Zuckermandel 2013 - 2014 [JPG, 326 kB]
Zložka dokumentov: Archeologický výskum
Mgr. Silvia Nováčiková
6.3.2020Zriaďovacia listina [PDF, 2,3 MB]
Zložka dokumentov: Transparentný MUOP
Mgr. Silvia Nováčiková
6.12.2010Zriaďovacia listina [PDF, 64 kB]
Mestská časť Bratislavy – Ružinov bola zriadená 21.12.1990 ,podľa par.7 ods.5 Zákona SNR č.377/90 Z.z. o hlavnom meste SR Bratislave.
Zložka dokumentov: Ružinov
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník
16.12.2010Zoznam richtárov, starostov a predsedov NV Petržalky [PDF, 29 kB]
Zložka dokumentov: Petržalka
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
23.10.2015Zoznam pamätihosností - Drobné sakrálne objekty - kríže [PDF, 58 kB]PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník
21.10.2015Zoznam pamätihodností v kategórii - Zdravotníctvo [PDF, 55 kB]
Zložka dokumentov: A) Zdravotníctvo
PhDr. Viera Obuchová, CSc., historička, tel. 02/54433851, kl. 46

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1891 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 76  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Kontext

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.