Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave - vedecká inštitúcia


Vyhľadávanie


Cesta: Titulka

 

Prehľad dokumentov

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1839 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 60 61 62 63 -64- 65 66 67 68 ... 74  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotáciaZodpovedá
3.12.2010Vžitý chotárny názov - Glavica [PDF, 476 kB]
Glavica: časť obce, ktorá bola vďaka svojej polohe križovatkou pútnických ciest. Je spomenutá už v diele Cyrilometodiáda ako miesto kde oddychovali pútnici smerujúci na Devín. Chorvátsky názov pre pieskový kopec. Podľa povesti je hrobom hunského vodcu Atilu.
Zložka dokumentov: Devínska Nová Ves
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
3.12.2010Vžitý chotárny názov - Grba [PDF, 188 kB]
Grba: štvrť východne od železničnej stanici, v prenesenom význame hrb. Obývaná začala byť na prelome 19. – 20. storočia.
Zložka dokumentov: Devínska Nová Ves
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
3.12.2010Vžitý chotárny názov - Kaštieľ [PDF, 184 kB]
Kaštieľ: lokalita, ulica a námestie nad potokom Mláka. Ešte v 50. rokoch 20. storočia tu stáli zvyšky bývalého kaštieľa kastelána Michala Baja so záhradou.
Zložka dokumentov: Devínska Nová Ves
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
3.12.2010Vžitý chotárny názov - Kolónia [PDF, 249 kB]
Kolónia: časť obce východne od železničnej stanice založená po vzniku ČSR, v ktorej bývali obyvatelia českej národnosti - úradníci, železničiari, žandári a i.
Zložka dokumentov: Devínska Nová Ves
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
3.12.2010Vžitý chotárny názov - Pieskovec ( Sandberg ) [PDF, 390 kB]
Pieskovec ( Sandberg ): kopec na severnom svahu Devínskej Kobyly, súčasť prírodnej rezervácie. Na vrchole Pieskovca bolo slovanské hradisko. V roku 1964 bol vyhlásený za prírodnú rezerváciu. Pomenovanie Sanberg je nepôvodné, umelé, ide o ponemčené pôvodné slovenské slovo Pieskovec.
Zložka dokumentov: Devínska Nová Ves
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
14.4.2017Weinberger Sofie (1817-†1882) sektor II./71 [PDF, 414 kB]
Klasicistický sochársky náhrobník je tvorený vyšším podstavcom s mramorovou nápisovou doskou, ktorý je ukončený trojuholníkovým frontónom. Na podstavci je osadená plastika putti – malého chlapca , ktorý má v ruke fakľu otočenú smerom nadol. Fakľu opiera o antickú vázu.
Zložka dokumentov: B - Cintorín Kozia brána
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Wendler Ludwig (1863 -†1922) VII./5 [PDF, 395 kB]
Novodobý náhrobník v tvare veľkej kamennej mohyly. Na čelnej strane v hornej časti portrétny reliéf hlavy Krista. Autorom náhrobníka je Alojz Rigele (1923).Pod ním zapustená nápisová doska. Súčasťou náhrobníka je aj nádoba na kvety.
Zložka dokumentov: B - Cintorín Kozia brána
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018Wilimszky Stephan (+1877), sektor I./10 [PDF, 537 kB]
Romantický náhrobník je tvorený jednoduchou stélou osadenou v nízkom podstavci. Rohy stély sú zrezané. Čelná nápisová mramorová doska je polkruhovo ukončená. Stéla je stupňovito ukončená, jednotlivé stupne sú dekorované štylizovanými akrotériami.
Zložka dokumentov: B - Cintorín Kozia brána
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018Wolfbeis Katharina (+1853), sektor IV./53 [PDF, 575 kB]
Klasicistický náhrobník je tvorený základňou z kyklopského muriva, ktorá nesie samotné telo náhrobníka v tvare stély. Stéla má vyšší sokel, ukončená je rímsou so stupňovitým nadstavcom, ktorý je zavŕšený antickou urnou prikrytou drapériou.
Zložka dokumentov: B - Cintorín Kozia brána
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
22.8.2017XX. Rímske hry/ Limes Day 2017 program
SK: V prílohách si môžete pozrieť program XX. ročníka Rímskych hier/Limes Day 2017
DE: In dem Anhang können Sie sich das Program für die Römische Spiele/Limes Day 2017 ansehen.
Zložka dokumentov: Aktuality
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
12.3.2015Záhorská Bystrica [PDF, 138 kB]web editor
7.12.2010Záhradníctvo Stephaneum [PDF, 146 kB]
Záhradníctvo založila grófka Štefánia Lónayová. Pestovali sa v ňom okrasné kvety na komerčné účely. Štyrikrát ročne vydávali ponukový katalóg, fungovala aj zásielková služba. Záhradníctvo malo 36 skleníkov.
Zložka dokumentov: Rusovce
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
4.12.2010Záhradníctvo Valentová [PDF, 370 kB]
Záhradníctvo Valentová sa rozprestieralo sa na ploche takmer 5 ha, od Líščieho údolia po hornú časť Karlovej Vsi, nazývanú Grefty, alebo Dúbravské. Vľavo od objektu s komínom (kotolňa) stojí dnes kostol sv.Františka. B. Valentová založila záhradníctvo v r. 1925, kedy sa začalo aj s budovaním skleníkov, pričom ich celková plocha dosiahla nakoniec niekoľko tisíc m2. Pôvodné spektrum činnosti podniku bolo veľmi široké. Od pestovania okrasných drevín, trvaliek a skalničiek po skleníkové kultúry, vrátane orchideí a kaktusov (krásne chryzantémy).
Zložka dokumentov: Karlova Ves
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
12.3.2015ZÁHRADY A PARKY BA [PDF, 160 kB]
Zložka dokumentov: Veľká Bratislava
web editor
28.1.2015Zámer o prenájme nebytových priestorov [PDF, 185 kB]
Zložka dokumentov: Aktuality
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
20.12.2009Zaniknutý kameňolom [PDF, 440 kB]
Kameňolom sa nachádza južne od obce, medzi Stŕmym vŕškom a Na Holom vrchu.
Zložka dokumentov: Z. Bystrica - nehnuteľné
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
7.12.2010Zástava dobrovoľného hasičského zboru [PDF, 60 kB]
V roku 1878 vznikol v obci dobrovoľný hasičský zbor. Zástava zboru je uložená v požiarnej zbrojnici. Je riešená troma zvislými farebnými pruhmi: červeným, bielym a modrým. V strede je emblém sv. Floriána. Na druhej strane v strede je vyšitý znak hasičov.
Zložka dokumentov: Rusovce
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
3.12.2010Zástava dobrovoľného hasičského zboru [PDF, 771 kB]
Plátená hasičská maľovaná a vyšívaná zástava. Na jednej strane v strede je medailón s postavami vierozvescov Cyrila a Metoda, hore s nápisom Dobrovoľný hasičský zbor, dole s nápisom 1946 - Devín - 1948. V ľavom dolnom rohu je vyšívaný emblém hasičov. Na druhej strane je v strede postava sv. Floriána nad ktorým je nápis Bohu na slávu a dole pokračuje slovami: blížnemu na pomoc. V pravom dolnom rohu je znak Slovenska. Na drevenej žrdi je sú kovové štítky s menami rodín – darcov pre hasičský zbor v Devíne.
Zložka dokumentov: Devín
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
4.12.2010Zástava miestnej organizácie Sociálnodemokratickej strany [PDF, 203 kB]
Vyšívaná zástava miestnej organizácie Sociálno demokratickej strany z roku 1928. Na oboch stranách v strede je kruhový emblém so symbolmi robotníckej triedy: hrable, kladivo a postava robotníka s továrňou v pozadí. Na jednej strane je nápis: Proletári celého sveta spojte sa a Dar od amerických Slovákov Bystričanov. Na druhej strane je nápis Politická organ. Čsl. strany soc. dem. a Bystrica pri Bratislave 1928.
Zložka dokumentov: Záhorská Bystrica
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
6.12.2010Zástava Spolku vojenských vyslúžilcov a ich pamätná izba [PDF, 328 kB]
V miestnosti , v ktorej sa stretávajú členovia Spolku vyslúžilých vojakov generála M.R. Štefánika sú inštalované viaceré zástavy. Hlavná spolková zástava je z roku 1936, je z hrubozrnného plátna pošitého hodvábom v rozmere 115 x 108 cm. Lemovaná je trikolórou, jedna strana zástavy je dekorovaná maľovaným portrétom generála Štefánika v oválnom ráme, druhá strana zástavy má v ováli namaľovaných svätcov, patrónov Rače – sv. Filipa a Jakuba. Jednotlivé strany zástavy sú dekorované výšivkou striebornou a zlatou niťou. Súčasťou zástavy je aj žrď s donačnými plieškami, na ktorých sú mená donátorov a zakladajúcich členov spolku .
Zložka dokumentov: Rača
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
2.12.2010Zástava vojenských vyslúžilcov [PDF, 286 kB]
Zástava vojenských vyslúžilcov v Lamači má tvar štvorca s rozmermi strán cca 1 m. Je vyhotovená z pevnej hodvábnej látky, ktorá je zdvojená. Na čelnej strane je v kruhovom medailóne namaľovaný portrét generála Milana Rastislava Štefánika.
Zložka dokumentov: Lamač
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
6.12.2010Zástavy mestskej časti – znaková a krátka [PDF, 113 kB]
Zástava mestskej časti má podobnú kompozíciu ako vlajka mestskej časti. Pozostáva zo siedmych pozdĺžnych pruhov vo farbách červenej (1/9), bielej(1/9) , žltej(2/9), červenej(1/9), žltej(2/9), bielej (1/9) a červenej (1/9). Zástava má pomer strán 2:3 a ukončená je troma cípmi. Na rozdiel od vlajky, kde je presne stanovený pomer jednotlivých strán, zástava môže byť aj dlhšia. Zástava je vždy pevne spojená so žrďou, stožiarom.
Zložka dokumentov: Ružinov
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
28.10.2015zástavy vojenských vyslúžilcov [PDF, 942 kB]
Zástava vojenských vyslúžilcov v Lamači má tvar štvorca s rozmermi strán cca 1 m. Je vyhotovená z pevnej hodvábnej látky, ktorá je zdvojená. Na čelnej strane je v kruhovom medailóne namaľovaný portrét generála Milana Rastislava Štefánika.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
3.12.2010Zbierka dobových pohľadníc [PDF, 20 kB]
Zbierka dobových pohľadníc pozostáva z počtu 90 ks, samostatnú časť tvoria pohľadnice z osláv sviatku sv. Cyrila a Metoda. Pohľadnica zbiera a uchováva Spolok priateľov staroslávneho Devína.
Zložka dokumentov: Devín
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
3.12.2010Zbierka starých pohľadníc Devína [PDF, 147 kB]
Zbierka dobových pohľadníc pozostáva z počtu 90 ks, samostatnú časť tvoria pohľadnice z osláv sviatku sv. Cyrila a Metoda. Pohľadnice zbiera a uchováva Spolok priateľov staroslávneho Devína.
Zložka dokumentov: Devín
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1839 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 60 61 62 63 -64- 65 66 67 68 ... 74  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Kontext

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.