Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave - vedecká inštitúcia


Vyhľadávanie


Cesta: Titulka

 

Prehľad dokumentov

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1827 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 57 58 59 60 -61- 62 63 64 65 ... 74  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotáciaZodpovedá
19.8.2013Tlač publikácie Hranice Rímskej ríše [PDF, 254 kB]
Zložka dokumentov: Verejné obstarávanie
PhDr. Margaréta Musilová
14.4.2017Toperczer Karoly (1814 – 1898) VII./16 [PDF, 389 kB]
Romantický náhrobník v tvare kríža obrasteného brečtanom je osadený do kamennej mohyly. Nápisová doska v tvare foliantu je súčasťou podstavca.
Zložka dokumentov: B - Cintorín Kozia brána
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
26.10.2015torzo býv. Mittelmanovej lanovky [PDF, 676 kB]
Mittelmanova vápenka bola založená v roku 1897 Bratislavčanmi Móricom Mittelmannom, Albertom Schenkom a Františkom Lazarom s názvom Prvá Bratislavská vápenka. Jej hlavnou činnosťou bola ťažba kameňa a pálenie vápna.
Zložka dokumentov: B) Iné dopravné stavby
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
26.10.2015torzo električkovej trate do Viedne [PDF, 1,3 MB]
Trasa 1. električky medzi Bratislavou a Viedňou bola daná do prevádzky 5.februára 1914. Premávka bola kvôli politickým nepokojom prerušená medzi 15.augustom 1919 až 21.májom 1920. Preprava do Viedne bola zastavená 7. októbra 1938 a potom už nebola nikdy v plnom rozsahu obnovená.
Zložka dokumentov: B) Iné dopravné stavby
PhDr. Ivo Štassel
26.10.2015torzo murovaného mosta z 18. stor. [PDF, 309 kB]
Zvyšky kamenného barokového mosta z 18. storočia, ktorý viedol z Bratislavy do Schlosshofu. Dnes sa z neho zachoval len nájazd na východnom brehu Moravy a torzá kamenných oblúkov (pri bunkri).
Zložka dokumentov: B) Iné dopravné stavby
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
16.12.2010Továrne [PDF, 976 kB]
História podniku WESTEN- SPHINX – SFINX - Kovosmalt– smaltovaný riad siaha do roku 1896, kedy rakúsky podnikateľ Peter Westen založil závod na výrobu smaltovaného riadu v Petržalke, ktorý zabezpečoval aj potreby armády.V prvých rokoch existencie továrne v nej pracovalo okolo 200 robotníkov, v roku 1930 až 647. Práve na pláne z roku 1930 je vyznačená v priestore dnešnej Kopčianskej ulice oproti nádražiu- železničnej stanice v Petržalke Emailová továreň, ktorej výrobné haly sú zachytené aj na pohľadniciach zo začiatku 20. storočia – prízemné dlhé objekty s presklenými šikmými strieškami, komíny, ale aj niekoľko podlažná budova mlyna.
Zložka dokumentov: Petržalka
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
20.12.2009Tri dievčatá [PDF, 562 kB]
V zelenom páse pri Ulici kapitána Rašu je umiestnené súsošie “Tri dievčatá“. Súsošie je z prírodného kameňa a stvárňuje tri dievčatá či ženy pri vzájomnom rozhovore. Umelecké dielo vhodne dopĺňa prostredie sídliska. Autora a dátum inštalácie nepoznáme.
Zložka dokumentov: Dúbravka - nehnuteľné
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
20.12.2009Tri kamenné kríže [PDF, 1,2 MB]
Na cintoríne vo Vajnoroch, pri stene školskej budovy sú umiestnené kríže – náhrobky z už zaniknutých hrobov na cintoríne. Náhrobky sú z kameňa, tvorené sú hranolovitým podstavcom s doskou s textom. Podstavec je ukončený nárožnými akrotériami. Na ňom je osadený kamenný kríž s kovovým korpusom. Ramená krížov sú buď jednoducho pravouhlo ukončené, alebo do tvaru ďatelinky. Kríže sú pravdepodobne z konca 19. storočia. Na prvom je dobre čitateľný text – „Martin Fašung – zomrel v r.1890“ Texty na ďalších krížoch sú už ťažko čitateľné. Táto forma ochrany starých náhrobných kameňov sa dá považovať za vhodnú a dôstojnú.
Zložka dokumentov: Vajnory - nehnuteľné
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
16.12.2010Triangel – hraničný medzník troch štátov (1918-1938) [PDF, 22 kB]
Triangel – trojrozmerný ihlan asi 1,5 m vysoký označený štátnymi znakmi 3 susediacich štátov, hraničný medzník troch štátov – ČSR, Rakúska a Maďarska, sa nachádzal pri Janíkovom dvore na súbehu poľných cestičiek. Bol postavený v roku 1918. Odstránili ho po okupácii Petržalky 10. 10. 1938 hitlerovským Nemeckom
Zložka dokumentov: Petržalka
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
20.12.2009Trojičný stĺp [PDF, 444 kB]
Súsošie Najsvätejšej Trojice stojí pred kostolom sv. Petra a Pavla. V spodnej časti je nápis s datovaním postavenia súsošia, rokom 1893. Na sokli s nápisom je smerom hore sa zužujúci stĺp, v strede s kruhovým medailónom, ukončený kompozitnou hlavicou. Na stĺpe sedí Boh Otec a Ježiš s krížom, nad hlavami strede majú holubicu ako symbol Ducha svätého.
Zložka dokumentov: Z. Bystrica - nehnuteľné
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
20.12.2009Trojičný stĺp [PDF, 455 kB]
Súsošie Najsvätejšej Trojice je situované na rohu Istrijskej ulice a ulice Na Vyhliadke. Súsošie je umiestnené na vysokom kamennom stĺpe.Stĺp je v spodnej časti kanelovaný, v hornej časti ukončený korintskou hlavicou. Súsošie je tvorené sediacimi sochami Krista , naľavo, a Boha otca vpravo. Boh Otec zdvihnutou rukou pridŕža kríž. Okolie stĺpa je ohradené nízkym betónovým obrubníkom s kovovou mrežou.
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
26.10.2015typ ľudového ornamentu vinohradníckej obce Vajnory [PDF, 791 kB]
Vajnory patria medzi tie malokarpatské obce, v ktorých bola rozšírená ľudová maliarska výzdoba ohnísk, domov ale aj nábytku. Výzdoba ohnísk bola obľúbená predovšetkým v druhej polovici 19. storočia, kedy došlo k prebudovaniu siení s otvoreným ohniskom na kuchyňu so šporákom.
Zložka dokumentov: B) Reálie ľudovej kultúry
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
3.12.2010Udelenie privilégií Devínčanom [PDF, 22 kB]
Privilégium Ľudovíta I. Veľkého zo dňa 21.5.1362, ktoré upravovalo pre obyvateľov Devína poplatky pri vlastníctve a kúpe vinice. Za Andreja Báthoryho dostal Devín dňa 15.12.1565 od Maximilána II právo vydržiavať si jarmoky a trhy. „ Jarmoky boli v Devíne, povolené dva razy do roka a to na sviatok Narodenia P. Márie (8.9.) a na Juraja (24. apríla ), týždenný trh býval každú nedeľu po bohoslužbách. „
V roku 1688 Leopold I. potvrdil Devínčanom všetky staré privilégia a slobody a udelil im privilégium čapovať vlastné víno.
Zložka dokumentov: Devín
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
2.9.2010Udelenie výročnej ceny
Mestskému ústavu ochrany pamiatok v Bratislave bola udelená výročná cena časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2009 v kategórii“Objav, nález“.
Zložka dokumentov: OZNAMY
PhDr. Ivo Štassel
12.3.2015Uhrovské Podhradie [PDF, 81 kB]
Zložka dokumentov: Slovensko
web editor
14.4.2017Ulrich Wilhelm (†1872) sektor VII./169 [PDF, 402 kB]
Romantický náhrobník z tretej tret.19. stor. Tvoria ho dva združené polkruhovo ukončené výklenky, nad ktorými je v strede kruhový terč s reliéfom Kristovej tváre.(chýba) Rímsa je profilovaná, poloblúková, dekorovaná bohatým rastlinným dekórom. Podstavec náhrobníka je dekorovaný reliéfom podávajúcich sa rúk.
Zložka dokumentov: B - Cintorín Kozia brána
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.2.2019Utešil Rudolf [PDF, 544 kB]
Mimoriadne zaujímavý náhrobník nezvyklého tvaru, vyhotovený z čiernej žuly. Náhrobník je tvorený širokou základňou, formálne rozdelenou zvisle na tri časti. Centrálna časť stúpa dohora do vysokého hranola, zakončeného nízkou uskakujúcou platňou. Na vrchu hranolu je osadená štylizovaná urna. Predná časť náhrobníku je venovaná textu, pod ním je zavesený symbolický veniec z vavrínových listov z kovu. Pred náhrobkom je krypta, zakrytá jednoduchou kamennou platňou.
Zložka dokumentov: D - Martinský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
13.2.2020Uvedenie zborníka Fortifikačné systémy na území Bratislavy [PDF, 193 kB]
Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave organizoval v decembri 2018 sympózium Fortifikačné systémy na území Bratislavy, na ktorom odznelo 17 prednášok na uvedenú tému. V zborníku je publikovaných 13 z nich vo forme odborných štúdií.
Zložka dokumentov: Aktuality
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.4.2016Úvodné slovo [PDF, 48 kB]
Pamätihodnosti hlavného mesta SR Bratislavy navrhuje na základe vlastnej iniciatívy
a podnetov občanov Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave, ktorý je poverený vedením
zoznamu na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 1171/2010. V zozname sa
nachádzajú položky nehnuteľného, hnuteľného, nehmotného a zaniknutého charakteru, ktoré
sú zadelené do 10 typologických skupín.
web editor
14.6.2016Uznesenie [JPG, 7,8 MB]
Zložka dokumentov: Aktuality
web editor
10.1.2018Vácz Jánosné, sektor IV, hrob č. 264 [PDF, 707 kB]
Náhrobník s krížom a sochárskym dotvorením.
Na kubusovom podstavci kľačí anjel so sklonenou hlavou. V rukách drží nápisovú dosku s menom zosnulej, ktorú lemujú jeho mohutné krídla. Z krídiel anjela vyrastá kríž bohato dekorovaný ružami.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
4.12.2010Vajnorský ornament [PDF, 399 kB]
Vajnory patria medzi tie malokarpatské obce, v ktorých bola rozšírená ľudová maliarska výzdoba ohnísk, domov ale aj nábytku. Výzdoba ohnísk bola obľúbená predovšetkým v druhej polovici 19. storočia, kedy došlo k prebudovaniu siení s otvoreným ohniskom na kuchyňu so šporákom. Keď došlo k prestavbe ohnísk a premene siene na kuchyňu so zakrytou povalou, priestor stratil svoju funkciu a stal sa vhodným objektom pre efektnú maliarsku výzdobu, ktorú si robili vajnorské ženy samy. Pôvodne sa maľovalo na žltú hlinku, cez ktorú sa prstami maľovali vápnom biele ornamenty.
Zložka dokumentov: Vajnory
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
12.3.2015Vajnory [PDF, 93 kB]web editor
11.1.2018Vaníčková Štefánia (+1934), sektor XI./47 [PDF, 530 kB]
Klasicistický náhrobník je tvorený vysokým postamentom, so širšou podnožou. Samotné telo náhrobníka má zapustenú nápisovú dosku, plocha náhrobníka je dekorovaná pásovou rustikou. Náhrobník ukončuje nadstavec s akrotériami po stranách,(na nich sepulchrálny symbol – motýľ). Súčasťou nadstavca je aj antická váza – urna , prikrytá drapériou.
Zložka dokumentov: B - Cintorín Kozia brána
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018Varsik Branislav (+1994), sektor II./76 [PDF, 681 kB]
Náhrobník v tvare vysokej stély je z čiernej žuly. Stéla je v hornej časti dekoratívne zbrúsená.
Varsik Branislav prof.- bol slovensky historik, archivár, vedec a pedagóg.
Študoval vo Viedni, Paríži, Prahe a Bratislave. Pracoval v Krajinskom archíve v Bratislave. Patril medzi prvých slovenských profesorov histórie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.Vo vedeckej práci sa zameral najmä na ohlas husitského hnutia na Slovensku a stredoveké osídlenie Slovenska.
Zložka dokumentov: B - Cintorín Kozia brána
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1827 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 57 58 59 60 -61- 62 63 64 65 ... 74  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Kontext

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.