Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave - vedecká inštitúcia


Vyhľadávanie


Cesta: Titulka

 

Prehľad dokumentov

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1827 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 59 60 61 62 -63- 64 65 66 67 ... 74  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotáciaZodpovedá
11.4.2016Vyhlásenie súťaze o prenájme priestorov na Uršulínskej ul. č. 9 v Bratislave [PDF, 206 kB]
Zložka dokumentov: Aktuality
web editor
28.10.2015výrobná hala bývalej továrne Stollwerck [PDF, 685 kB]
Továreň bola založená v roku 1896 ako filiálka firmy Nemca Franza Stollwercka z Kolína nad Rýnom. Vybudovaná bola na Račianskej ceste, kde stojí a funguje dodnes. Bola najväčšou továrňou svojho druhu v Uhorsku – vyrábala čokoládové výrobky, kakao a cukrovinky.
Zložka dokumentov: B) Továrne
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
14.7.2017Výročná cena revue Pamiatky a múzeá za rok 2016 [PDF, 14,9 MB]
Mestský ústav ochrany pamiatok sa za výstavu Kelti z Bratislavy stal na základe rozhodnutia členov redakčnej rady revue Pamiatky a múzeá laureátom jej Výročnej ceny za rok 2016 v kategórií Výstava.
Výročnú cenu udeľuje časopis Pamiatky a múzeá každoročne od roku 1992.
Zložka dokumentov: OZNAMY
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
19.12.2019Výročná správa za rok 2016 [PDF, 449 kB]
Zložka dokumentov: Výročná správa
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
19.12.2019Výročná správa za rok 2017 [PDF, 535 kB]
Zložka dokumentov: Výročná správa
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
19.12.2019Výročná správa za rok 2018 [PDF, 641 kB]
Zložka dokumentov: Výročná správa
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
13.5.2016Výsledky záchranného archeologického výskumu v lokalite MPR Trnava – Trojičné námestie č.9. [PDF, 72 kB]
Zložka dokumentov: Archeologický výskum
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
20.12.2009Vysokoškolský internát Mladá Garda [PDF, 494 kB]
Študentský internát Mladá garda bol postavený v roku 1954 podľa projektu architekta Emila Belluša v štýle socialistického realizmu. Je to komplex ubytovacích pavilónov prepojených krytými chodbami. Celý komplex je symetrickou kompozíciou podľa dvoch osí okolo centrálnej budove, v ktorej sa nachádzajú priestory administratívy, hospodárska a spoločenská časť s vrátnicou. Táto časť je jednoposchodová, bloky internátu, ktoré sú 4 podlažné podpivničené, sa od vstupu roztvárajú, čím sa vytvára vstupné nádvorie a na opačnej strane smerom k vinohradom sú priestory pre športoviská.
Zložka dokumentov: Nové Mesto - nehnuteľné
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
9.12.2016Výstava Čo sa rozbilo v prešporských domácnostiach
Zložka dokumentov: Aktuality
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
3.12.2010Výstrižková služba [PDF, 20 kB]
Súbor článkov venovaných dianiu a histórií Devína v slovenskej tlači od rokov 1992 do roku 2000. Tieto články zhromažďuje a uchováva Spolok priateľov staroslávneho Devína.
Zložka dokumentov: Devín
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
3.12.2010Výtvarné diela viažuce sa k Devínu [PDF, 189 kB]
Najstarším nateraz známym zobrazením Devína ja medirytina od neznámeho autora z roku 1670, ktorá zachytáva povodeň pri Devíne a Bratislave. V 30. rokoch 18. storočia vznikla kresba hradu od F. B. Wernera. Veľmi známy je obraz Devínskeho hradu z roku 1759 – 60 od Bernarda Belotta zv. Canaletto, ktorý vykresľuje detaily hradu. Z 18. storočia sú ešte známe olejomaľba okolo roku 1760 od J. CH. Brabda, z roku 1780 lept od pražského rytca C. Kohla a perokresba od M. Marqarta , ktorý pôsobil v 2. pol. 18. stor. v Bratislave ako kartograf a kresliar. V 19. storočí vznikol celý rad pohľadov na Devín, ktorý zachytáva Devín , prevládajú litografie, ktoré sa dostali do albumov a kníh.
Zložka dokumentov: Devín
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
3.12.2010Výtvarné práce [PDF, 173 kB]
V priestoroch Miestnej knižnice vo Vrakuni je vo vitrínach umiestnená zbierka modelov, miniatúr a hračiek zhotovená z prírodných materiálov Ing. Františkom Šteinom, CSc. Autor modelov sa voľne nechal inšpirovať svojim detstvom v dedinskom prostredí- sem patrí model poľnohospodárskeho majera s budovami a strojmi . Autora zaujímali rôzne technické zariadenia, ktorých zmenšené modely sú tiež súčasťou zbierky(mlyny, studne a pod.). O jednotlivé predmety sa živo zaujímajú deti navštevujúce knižnicu a je dobrou pomôckou pri besedách a záujmových činnostiach detí.
Zložka dokumentov: Vrakuňa
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
3.12.2010Vžitý chotárny názov - Devínske jazero [PDF, 67 kB]
Devínske Jazero: osada v severnej časti obce so záhradníckou osadou a železničnou stanicou.
Zložka dokumentov: Devínska Nová Ves
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
3.12.2010Vžitý chotárny názov - Glavica [PDF, 476 kB]
Glavica: časť obce, ktorá bola vďaka svojej polohe križovatkou pútnických ciest. Je spomenutá už v diele Cyrilometodiáda ako miesto kde oddychovali pútnici smerujúci na Devín. Chorvátsky názov pre pieskový kopec. Podľa povesti je hrobom hunského vodcu Atilu.
Zložka dokumentov: Devínska Nová Ves
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
3.12.2010Vžitý chotárny názov - Grba [PDF, 188 kB]
Grba: štvrť východne od železničnej stanici, v prenesenom význame hrb. Obývaná začala byť na prelome 19. – 20. storočia.
Zložka dokumentov: Devínska Nová Ves
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
3.12.2010Vžitý chotárny názov - Kaštieľ [PDF, 184 kB]
Kaštieľ: lokalita, ulica a námestie nad potokom Mláka. Ešte v 50. rokoch 20. storočia tu stáli zvyšky bývalého kaštieľa kastelána Michala Baja so záhradou.
Zložka dokumentov: Devínska Nová Ves
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
3.12.2010Vžitý chotárny názov - Kolónia [PDF, 249 kB]
Kolónia: časť obce východne od železničnej stanice založená po vzniku ČSR, v ktorej bývali obyvatelia českej národnosti - úradníci, železničiari, žandári a i.
Zložka dokumentov: Devínska Nová Ves
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
3.12.2010Vžitý chotárny názov - Pieskovec ( Sandberg ) [PDF, 390 kB]
Pieskovec ( Sandberg ): kopec na severnom svahu Devínskej Kobyly, súčasť prírodnej rezervácie. Na vrchole Pieskovca bolo slovanské hradisko. V roku 1964 bol vyhlásený za prírodnú rezerváciu. Pomenovanie Sanberg je nepôvodné, umelé, ide o ponemčené pôvodné slovenské slovo Pieskovec.
Zložka dokumentov: Devínska Nová Ves
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
14.4.2017Weinberger Sofie (1817-†1882) sektor II./71 [PDF, 414 kB]
Klasicistický sochársky náhrobník je tvorený vyšším podstavcom s mramorovou nápisovou doskou, ktorý je ukončený trojuholníkovým frontónom. Na podstavci je osadená plastika putti – malého chlapca , ktorý má v ruke fakľu otočenú smerom nadol. Fakľu opiera o antickú vázu.
Zložka dokumentov: B - Cintorín Kozia brána
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Wendler Ludwig (1863 -†1922) VII./5 [PDF, 395 kB]
Novodobý náhrobník v tvare veľkej kamennej mohyly. Na čelnej strane v hornej časti portrétny reliéf hlavy Krista. Autorom náhrobníka je Alojz Rigele (1923).Pod ním zapustená nápisová doska. Súčasťou náhrobníka je aj nádoba na kvety.
Zložka dokumentov: B - Cintorín Kozia brána
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018Wilimszky Stephan (+1877), sektor I./10 [PDF, 537 kB]
Romantický náhrobník je tvorený jednoduchou stélou osadenou v nízkom podstavci. Rohy stély sú zrezané. Čelná nápisová mramorová doska je polkruhovo ukončená. Stéla je stupňovito ukončená, jednotlivé stupne sú dekorované štylizovanými akrotériami.
Zložka dokumentov: B - Cintorín Kozia brána
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018Wolfbeis Katharina (+1853), sektor IV./53 [PDF, 575 kB]
Klasicistický náhrobník je tvorený základňou z kyklopského muriva, ktorá nesie samotné telo náhrobníka v tvare stély. Stéla má vyšší sokel, ukončená je rímsou so stupňovitým nadstavcom, ktorý je zavŕšený antickou urnou prikrytou drapériou.
Zložka dokumentov: B - Cintorín Kozia brána
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
22.8.2017XX. Rímske hry/ Limes Day 2017 program
SK: V prílohách si môžete pozrieť program XX. ročníka Rímskych hier/Limes Day 2017
DE: In dem Anhang können Sie sich das Program für die Römische Spiele/Limes Day 2017 ansehen.
Zložka dokumentov: Aktuality
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
12.3.2015Záhorská Bystrica [PDF, 138 kB]web editor
7.12.2010Záhradníctvo Stephaneum [PDF, 146 kB]
Záhradníctvo založila grófka Štefánia Lónayová. Pestovali sa v ňom okrasné kvety na komerčné účely. Štyrikrát ročne vydávali ponukový katalóg, fungovala aj zásielková služba. Záhradníctvo malo 36 skleníkov.
Zložka dokumentov: Rusovce
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1827 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 59 60 61 62 -63- 64 65 66 67 ... 74  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Kontext

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.