Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave - vedecká inštitúcia


Vyhľadávanie


Cesta: Titulka

 

Prehľad dokumentov

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1769 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 5 -6- 7 8 9 10 ... 71  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotáciaZodpovedá
20.12.2009Budova železničnej stanice s budovou obilného skladu [PDF, 1,6 MB]
Neďaleko centra obce, je pri trati budova železničnej stanice so skladom. Budova stanice je pekným príkladom stavieb tohto druhu, v ktorých sa spája vysoko účelná funkcia s estetickou. Bola postavená pravdepodobne v 20.-tych rokoch 20. storočia, neskôr bola viackrát rozšírená a prestavaná. Budova stanice slúžila nielen ako pracovisko prednostu , ale aj ako jeho priestor na bývanie ( v hornom poschodí bol železničiarsky byt). Súčasťou areálu železničnej stanice bola aj skladová budova nachádzajúca sa v jej areáli. Ide o typickú skladovú budovu postavenú z neomietaného tehlového muriva kombinovaného s drevom. Bola používaná ako sklad obilia. Jej celkové vyznenie znehodnocuje plechová prístavba.
Zložka dokumentov: P. Biskupice - nehnuteľné
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
20.12.2009Budovy bývalého bitúnku s priľahlým parčíkom [PDF, 314 kB]
Budovy bývalého bratislavského bitúnku a kafilérie. Po viacerých úpravách ešte dnes dominuje priestoru trhoviska veža a komín. Súčasťou areálu je aj priľahlý park s hodnotnou zeleňou. V parku bola osadená socha sv. Ondreja, v súčasnosti sa reštauruje.
Zložka dokumentov: Ružinov - nehnuteľné
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
13.12.2010Bunkre a opevnenia z 30.- rokov 20. storočia [PDF, 74 kB]
V 30. rokoch 20. storočia stavali železobetónové pevnosti vo väčšine európskych štátov. Najznámejšia je francúzska Maginotova línia. Keďže prvá Československá republika bola takmer zo všetkých strán obklopená nepriateľskými štátmi, rozhodla sa ČSR opevniť svoju hranicu podľa francúzskeho vzoru. Hoci mierová zmluva s Rakúskom z roku 1919 zakazovala opevňovanie Petržalky, armádny generál Josef Šnejdárek (2.4.1875 – 13.5.1945) tam hneď po vymenovaní nariadil vybudovať líniu bunkrov. Vzniklo 9 malých pevnôstok s guľometmi na všetky strany. Boli to úplne prvé bunkre v Československu. Túto riedku líniu doplnili na prelome rokov 1936 – 1937 siedmimi ťažkými objektmi a staré bunkre inovovali. Z obrannej línie nachádzajúcej sa na území Petržalky zanikli nasledujúce súčasti (pozri aj nákres) : –bunker B-S-5a, 5b “Vídeň I. a II.”, bunker B-S-11 “Janík”, bunker B-S-12 “Oroszvár”, B-S-I., III. a V. - objekty ľahkého opevnenia vz..37, bunker B-S-IV. “Milada” a bunker B-SV-3
Zložka dokumentov: Petržalka
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
14.4.2017Buska (Bliska) Lajos (1897 - †1918) sektor XIV./67 [PDF, 485 kB]
Klasicistický sochársky náhrobník – dnes veľmi poškodený. Na architektonickom podstavci , ktorého jednotlivé strany sú dekorované doskami zapustenými do plochy, je bohatá rímsa. Na nej soška dieťaťa v riasenom šate. Soška nemá hlavu a celkove je náhrobník poškodený.
Zložka dokumentov: B - Cintorín Kozia brána
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
20.12.2009Busta dr. Róberta Kocha [PDF, 876 kB]
V priestore pred nemocnicou je, na jednoduchom podstavci v tvare kamennej platne, umiestnená portrétna busta dr. Róberta Kocha (1843-1910) - nemeckého lekára a bakteriológa. Dr. Koch skúmal príčiny infekčných chorôb, objavil ich pôvodcov, ktorými sú baktérie. Svetovú slávu získal objavením bacilu tuberkulózy v r. 1882. Za tento objav dostal Koch Nobelovu cenu za medicínu. Busta je odliata zo zliatiny a je signovaná, jej autorom je L.L. Zukov.
Zložka dokumentov: P. Biskupice - nehnuteľné
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
20.12.2009Busta Ľudovíta Kukorelliho [PDF, 505 kB]
V parku na Záhradníckej ulici je umiestnená busta Ľudovíta Kukorelliho (1914-1944) – hrdinu Slovenského národného povstania. Busta je zo zliatiny kovov – bronz, jej autorom je sochár L. Poliak a vyhotovená bola v r. 1969. Busta je osadená na mramorový podstavec, hranolového tvaru. Súčasťou parku sú aj hodnotné dreviny a jednoduchá fontána s nádržou v tvare päťuholníka.
Zložka dokumentov: Ružinov - nehnuteľné
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
20.12.2009Busta Ľudovíta Štúra [PDF, 606 kB]
V blízkosti areálu základnej školy na Pekníkovej ulici je situované umelecké dielo venované významnému slovenskému národovcovi Ľudovítovi Štúrovi (1815-1856). Dielo je zložené z hranolového podstavca z lešteného kameňa, na ktorom je upevnená bronzová busta Ľ. Štúra. Portrétna busta je spracovaná v umeleckej skratke ,pričom charakteristické rysy stvárňovanej osobnosti zostali zachované.
Zložka dokumentov: Dúbravka - nehnuteľné
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
20.12.2009Busta Štefana Marka Daxnera [PDF, 367 kB]
V parčíku na Daxnerovom námestí je osadená busta národovca, štúrovca, spisovateľa Štefana Marka Daxnera (1822-1892). Busta je odliata zo zliatiny kovov, umiestnená je na mramorovom stĺpe. Pamätník odhalili 21.12. 1973. Autormi sú akad. sochár Karol Lacko a Ing.arch. Virgil Droppa.
Zložka dokumentov: Ružinov - nehnuteľné
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
20.12.2009Bytová kolónia s malými bytmi [PDF, 434 kB]
Kolónia združuje 11 voľne stojacich štvorpodlažných domov so 400 bytmi. Autorom projektu je Emil Belluš (1930 – projekt), 1930/31 realizácia. Domy boli postavené z mestských prostriedkov v rámci riešenia bytovej krízy. Domy tvoria dve krídla spojené schodiskom. Pôdorys domov má tvar písmena H (9 domov) a dva majú pôdorys v tvare L. Na typickom podlaží bolo v bočných krídlach umiestnených osem jednoizbových bytov.
Zložka dokumentov: Ružinov - nehnuteľné
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
20.12.2009Bytový dom s pavlačou [PDF, 508 kB]
V radovej zástavbe Záhradníckej ulice je postavený zaujímavý bytový dom, ktorý bol postavený pravdepodobne v 30.-tych rokoch 20. storočia. Dom má dve nadzemné a jedno podzemné podlažie. Napriek mnohonásobným stavebným úpravám, najmä na čelnej fasáde objektu (obchodné prevádzky), zostáva jeho originalita zachovaná. Hlavná fasáda – do Záhradníckej ulice má zaujímavé tvaroslovie – jednotlivé okenné osi sú oddelené štukovými lizénami, okenné a dverné otvory, ako aj pod korunnou rímsou, je dekorácia z keramických obkladačiek tyrkysovo zelenej farby. Dvorová fasáda má na druhom nadzemnom podlaží drevenú pavlač, cez ktorú sú prístupné jednotlivé byty. Interiéru dominuje kamenné schodisko s kovovým zábradlím.
Zložka dokumentov: Ružinov - nehnuteľné
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
20.12.2009Býv. ľudový dom – t. č. sídlo firmy IPEC [PDF, 716 kB]
Pôvodný ľudový dom z konca 19. storočia, s pôdorysom v tvare „L“ bol precízne obnovený, pričom do ulice zostal zachovaný bezo zmien. Vo dvore prišlo k zásadnej zmene. Pôvodný dom bol rekonštruovaný, vrátane klenbových stropov pivnice a izieb, tiež bola dôsledne obnovená originálna maľba v sieni z roku 1924. K pôvodnému domu bola na šírku dvora pristavaná prístavba pozdĺž celej dĺžky pozemku. Kompozícia vrcholí v zadnej časti modernou sklenenou prístavbou. Autorom projektu je Ing. arch. M. Škorupa (realizácia 2004).
Zložka dokumentov: Vajnory - nehnuteľné
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
22.10.2015býv. Masarykove školy [PDF, 304 kB]
V tejto lokalite – v oblasti Vajnorskej ulice, kde po vzniku ČSR sa výrazne rozmohla výstavba niekoľkopodlažných obytných objektov a pribúdalo obyvateľov, bolo potrebné zabezpečiť aj občiansku vybavenosť, medziiným aj školy.
Zložka dokumentov: D) Školstvo
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
26.10.2015býv. prepriahací hostinec dostavníkovej dráhy [PDF, 416 kB]
Pôvodne prízemný objekt v tvare písmena L v súčasnosti s obytným podkrovím má tvar písmena U. Pôvodne to bol mestský zájazdný hostinec, ktorý sa spomína už v roku 1759.
Zložka dokumentov: B) Iné dopravné stavby
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
20.12.2009Býv. verejná studňa [PDF, 309 kB]
Pôvodne verejná studňa, dnes zrekonštruovaná s kamennou obrubou, zakrytá novou kovovou mrežou.
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
20.12.2009Býv. vyústenie Železnej studničky [PDF, 810 kB]
Ide o starší, aj keď nie pôvodný vývod pramenitej vody, ktorý dalo vybudovať mesto. Murovaná stavba štvorcového pôdorysu má plochú strechu. Na čelnej strane je umiestnená nádrž na vodu s vývodom prameňa. Nad nádržkou je umiestnený znak mesta Bratislava.
Zložka dokumentov: Nové Mesto - nehnuteľné
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
28.10.2015bývalá továreň Apollo [PDF, 883 kB]
Predchodcom dnešného Slovnaftu bola rafinéria minerálnych olejov Apollo (Apolka), ktorá vznikla v roku 1895. Vyrábali sa tu oleje pre autá a motory, lietadlové oleje, benzín, petrolej, parafín a asfalt. Ročne spracúvala 5000 vagónov surovej nafty.
Zložka dokumentov: B) Továrne
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
20.12.2009Bývalá budova obecného úradu [PDF, 246 kB]
Prízemná budova situovaná vedľa bývalej pálfiovskej kúrie, na južnej strane má prejazdom. V roku 1885 v nej obec zriadila obecný úrad, notársky byt a na susednej parcele pastiereň.
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
28.10.2015bývalá Marschallova továreň na koče [PDF, 666 kB]
V Bratislave na prelome 19. a 20. storočia existovalo viac fabrík na výrobu kočov. Jedna sídlila v priestore Pribinovej ulice a na Ortvayovom pláne z roku 1905 je vyznačená ako Kocsi gyár. Ďalšou bola továreň Antona Marschalla.
Zložka dokumentov: B) Továrne
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
30.10.2015bývalá Pálffyho záhrada [PDF, 1,7 MB]
Pálffyho záhrada sa, ako dokazuje napr. Marquartov plán Bratislavy z roku 1765, rozprestierala medzi dnešnými ulicami Zámockou, Zochovou, Palisádmi. Prudký svah bol členený terasami a na jednej z nich sa nachádzal kaštieľ, ktorého časť – dnes Zámocká ulica 47, sa dodnes nachádza v priestore Pálffyho komplexu.
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
20.12.2009Bývalá pálffyovská kúria [PDF, 356 kB]
Prízemná budova v strede s prejazdom zaklenutým pruskou klenbou na pásoch a kamenným vstupným portálom. Pôvodne to bola zemepanská kúria Pálfiovcov postavená v 18. storočí. V roku 1897 bola v budove zriadená škola, do roku 1926 v nej bola rímsko katolícka ľudová škola, neskôr štátna meštianska škola, poľnohospodárska učňovská škola a ľudová škola umenia. Do dnešnej podoby bola prestavaná v rokoch 1937 – 1939, v rokoch 1980 rekonštruovaná pre potreby kultúry.
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
20.12.2009Bývalá radnica (dnes gymnázium Merkury) [PDF, 231 kB]
Objekt v súčasnosti využívaný po rekonštrukcii v r. 2000 na účely súkromného gymnázia MERCURY, počas I. československej republiky v rokoch 1918-1938 slúžil pre potreby 5-triednej Štátnej ľudovej škole s nemeckým a slovenským vyučovacím jazykom (ul.K.Marxa, resp.Masarykova ul.), počas okupácie v rokoch 1938-1945 tu sídlila Meštianska škola (Hauptschule, Adolf Hitlerstrasse), 6.-10. ročník s vyučovacím jazykom nemeckým. Po rekonštrukcii v r. 2000 si objekt zachoval zčasti podobu z obdobia I. československej republiky ako to dokumentuje fotografia z tohto obdobia.
Zložka dokumentov: Petržalka - nehnuteľné
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
28.10.2015bývalá Rothova továreň na patróny [PDF, 483 kB]
Patrónku na Lamačskej ceste, Dúbravskej ceste, v Mlynskej doline – ako továreň na
výbušniny a náboje v roku 1870 založila viedenská firma Juraj Roth a spol. v priestoroch 6.
mlyna na potoku Vydrica, ktorého vodu spočiatku využívali pri výrobe.
Zložka dokumentov: B) Továrne
PhDr. Viera Obuchová, CSc., historička, tel. 02/54433851, kl. 46
30.10.2015bývalá Slubekova záhrada [PDF, 440 kB]
Ako dokladá plán E. Fricsa z roku 1768 okolia pri Kozej bráne a Kozej ulice , na rohu dnešných ulíc Kozej a Palisád sa v tomto období nachádzala budova a záhrada patriaca grófovi Jánovi Jeszenákovi, ktoré si v 19. storočí odkúpila rodina Slubek.
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
28.10.2015bývalá Stockerauská vápenka [PDF, 705 kB]
Založenie: Stockerauské akciové vápenky vznikli v 70. rokoch 19. storočia, ich hlavnou činnosťou bola ťažba kameňa. Vápenec, z ktorého pálili vápno, bol taký kvalitný, že vápno ktoré z neho vyrábali, vyvážali do Rakúska a Talianska.
Zložka dokumentov: B) Továrne
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
28.10.2015bývalá tabaková továreň [PDF, 592 kB]
Areál bývalej tabakovej továrne sa nachádza na pomerne veľkej ploche bloku vymedzenom Mýtnou, Vazovovou, Radlinského ulicou a Račianskym mýtom. Pôvodne výrobnú časť tvoril dvojpodlažný podpivničený objekt lichobežníkového tvaru s dvoma dvormi. Továreň vznikla v roku 1853 a patrila k najstarším priemyselným podnikom Bratislavy.
Zložka dokumentov: B) Továrne
PhDr. Viera Obuchová, CSc.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1769 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 5 -6- 7 8 9 10 ... 71  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Kontext

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.