Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave - vedecká inštitúcia


Vyhľadávanie


Cesta: Titulka

 

Prehľad dokumentov

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1807 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 64 65 66 67 68 69 70 71 -72- 73  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotáciaZodpovedá
20.12.2009Zoznam pamätihodností - Vrakuňa
Prehľad pamätihodností Bratislavy - Vrakuňa
Zložka dokumentov: Vrakuňa - nehnuteľné
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
20.12.2009Zoznam pamätihodností - Záh. Bystrica
Zložka dokumentov: Z. Bystrica - nehnuteľné
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
26.10.2015Zoznam pamätihodností dopravy - Iné dopravné stavby [PDF, 64 kB]
Zložka dokumentov: B) Iné dopravné stavby
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
26.10.2015Zoznam pamätihodností dopravy - Železničné stavby [PDF, 21 kB]
Zložka dokumentov: A) Železničné stavby
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
1.2.2016Zoznam pamätihodností mestských častí - nehnuteľné [PDF, 61 kB]
Zložka dokumentov: Rača - nehnuteľné
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
30.10.2015Zoznam pamätihodností v kategórii - Iné pamätihodnosti [PDF, 52 kB]PhDr. Ivo Štassel, historik umenia,tel. +421 254 433 851
21.10.2015Zoznam pamätihodností v kategórii - Kultúra [PDF, 55 kB]
Zložka dokumentov: B) Kultúra
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa, tel. +421 254 433 851 kl. 46
22.10.2015Zoznam pamätihodností v kategórii - Občianske objekty a predmety [PDF, 57 kB]PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
22.10.2015Zoznam pamätihodností v kategórii - Školstvo [PDF, 55 kB]
Zložka dokumentov: D) Školstvo
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa, tel. +421 254 433 851 kl. 46
22.10.2015Zoznam pamätihodností v kategórii - Šport [PDF, 53 kB]
Zložka dokumentov: C) Šport
PhDr. Viera Obuchová, CSc., historička, tel. 02/54433851, kl. 46
30.10.2015Zoznam pamätihodností v kategórii - Záhrady, parky a horárne [PDF, 48 kB]PhDr. Viera Obuchová, CSc., historička, tel. 02/54433851, kl. 46
21.10.2015Zoznam pamätihodností v kategórii - Zdravotníctvo [PDF, 55 kB]
Zložka dokumentov: A) Zdravotníctvo
PhDr. Viera Obuchová, CSc., historička, tel. 02/54433851, kl. 46
23.10.2015Zoznam pamätihosností - Drobné sakrálne objekty - kríže [PDF, 58 kB]PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
16.12.2010Zoznam richtárov, starostov a predsedov NV Petržalky [PDF, 29 kB]
Zložka dokumentov: Petržalka
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
6.12.2010Zriaďovacia listina [PDF, 64 kB]
Mestská časť Bratislavy – Ružinov bola zriadená 21.12.1990 ,podľa par.7 ods.5 Zákona SNR č.377/90 Z.z. o hlavnom meste SR Bratislave.
Zložka dokumentov: Ružinov
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
30.11.2011Zverejnenie zámeru na nájom pozemkov a nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa [PDF, 56 kB]
Hlavné mesto SR Bratislava v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer prenajať z dôvodu hodného
osobitného zreteľa nebytové priestory vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, a to: nebytové priestory: nebytový priestor o výmere 94,5 m2 v objekte na Uršulínskej 9, k. ú. Staré Mesto.
Zložka dokumentov: OZNAMY
PhDr. Andrea Veselá
4.12.2010Zvony vo veži kostola sv. Michala [PDF, 108 kB]
Menší z dvoch zvonov je z roku 1796. Odlial ho Ioann Christelli príslušník významnej bratislavskej zvonolejárskej rodiny v 18.storočí.
Väčší zvon je z roku 1860. Kostolu ho darovali Karlovešťania Mathias Lučanič a Františkek Müller.. Odlial ho bratislavský zvonolejár Karl Föhr.
Zložka dokumentov: Karlova Ves
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
26.6.2017železničná stanica Devínska Nová Ves [PDF, 268 kB]
Budova železničnej stanice v Devínskej Novej Vsi leží na trati Bratislava hl. st. - Kúty - Břeclav a odbočuje z nej trať do Marcheggu. Ide o najstaršiu železnicu na Záhorí, ktorá viedla z Bratislavy do Devínskej Novej Vsi a odtiaľ do Marcheggu a Gänsendorfu v Rakúsku, kde sa spájala s traťou Viedeň - Břeclav. Postavili ju v roku 1848. Železničná stanica v Devínskej Novej Vsi spolu s lamačskou železničnou budovou bola najstaršia na Záhorí. Vybudovali ju pri stavbe trate a slúžila až do roku 1980-81, keď ju zbúrali a vybudovali novú.
Zložka dokumentov: A) Železničné stavby
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
20.12.2009Železničná stanica Dynamitka [PDF, 256 kB]
Trojpodlažná stavba s typickými znakmi pre železničné stanice z konca 19. a začiatku 20. storočia. Podľa údajov v článku v Pressburger Zeitung z roku 1896 bola práve v tomto roku sprístupnená novopostavená budova železničnej stanice pri Dynamitke.
Zložka dokumentov: Nové Mesto - nehnuteľné
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
26.10.2015železničné mosty na peštianskej trati [PDF, 426 kB]
Trať Bratislava – Gänserdorf pre parnú železničnú dopravu bola spojazdená 20. augusta 1848, pričom hlavná stanica bola aj dnes stojaca budova na Šancovej ulici 1. Napojenie Bratislavy na železničnú sieť od Budapešti cez Nové Zámky bolo dokončené 16. decembra 1850, čo umožnilo priamo spojiť Viedeň s dnešnou Budapešťou.
Zložka dokumentov: A) Železničné stavby
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
26.10.2015železničné mosty na viedenskej trati [PDF, 1,5 MB]
Sústava mostov v Devínskej Novej Vsi začína mostom pri bývalej Stockerauskej vápenke a končí mostom cez rieku Morava.
Zložka dokumentov: A) Železničné stavby
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
20.12.2009Železničný most [PDF, 225 kB]
Kamenný železničný most nad potokom Mláka. Kamenné murivo je kladené kyklopským spôsobom. Polkruhový oblúk je spevnený betónom.
Most je pôvodnou súčasťou železničnej trate Bratislava – Viedeň budovanej v 2. pol. 19. storočia.
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
20.12.2009Železničný most [PDF, 250 kB]
Kamenný železničný most nad Vápencovou ulicou. Kamenné murivo je kladené kyklopským spôsobom. Polkruhový oblúk je vymurovaný z tehál.
Most je pôvodnou súčasťou železničnej trate Bratislava – Viedeň budovanej v 2. pol. 19. storočia.
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
20.12.2009Železničný most, tzv. Veľký [PDF, 236 kB]
Kamenný železničný most nad cestou do sídliska Podhorské, Kostolné a v smere na Eisnerovu ul. Kamenné murivo je kladené kyklopským spôsobom. Polkruhový oblúk je spevnený betónom.
Most je pôvodnou súčasťou železničnej trate Bratislava – Viedeň budovanej v 2. pol. 19. storočia.
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
20.12.2009Železničný most, zvaný Mlynárov most [PDF, 268 kB]
Kamenný železničný most neďaleko železničnej stanice obce. Most je pôvodnou súčasťou železničnej trate Bratislava – Viedeň budovanej v 2. pol. 19. storočia.
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1807 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 64 65 66 67 68 69 70 71 -72- 73  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Kontext

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.