Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave - vedecká inštitúcia


Vyhľadávanie


Cesta: Titulka

 

Prehľad dokumentov

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1829 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 7 8 9 10 -11- 12 13 14 15 ... 74  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotáciaZodpovedá
10.1.2018Staar Anna, sektor V, hrob č. 54 [PDF, 711 kB]
Náhrobník z dielne firmy Mahr.
Je tvorený jednoduchým pylónom vpredu s menami zosnulých. Po stranách sú ojedinele a zaujímavé kovové stojany. Tvorí ich dole podstavec z esíčok a tordovaných prútov, samotný stojan je ukončený zahnutými prútmi.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018László Család, sektor V, hrob č. 34 [PDF, 869 kB]
Hrob hodnotný kováčskou súčasťou - bohato riešenou a remeselne kvalitne prevedenou kovovou ohradou.
Hrobové miesto je vymedzené ohradou tvorenou motívmi lomených oblúkov vyplnených esíčkami. Náhrobník v tvare pylónu z bieleho kameňa vodorovne členený vystupujúcimi štítmi, s krátkym nápisom Lászlócsalád, nad nápisom kríž.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018John. Schinszky, sektor V, hrob č. 27 [PDF, 572 kB]
Náhrobník tvorený v spodnej časti imitáciou brala na ktorom je pylón z čierneho mramoru s nápismi a uvedením zamestnania a ocenenia zosnulého, ojedinelý a vzácny zachovaním fotografií zosnulých. Nápis hovorí , že Johann Schinszky bol hlavným skladníkom Dunajskej paroplavebnej spoločnosti, držiteľom vojenskej medaily, medaily za statočnosť, jubilejnej a čestnej medaily.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Ľudovít Polák, sektor V, hrob č. 64 [PDF, 510 kB]
Kubistický a na ploche cintorína ojedinelo riešený náhrobník.
Náhrobník tvorí šírkovo komponovaná kamenná doska, dole na stranách sú hranolové vystupujúce podstavce pre vázy. Horná časť má nápisovú dosku ktorá je ukončená profilovanou rímsou. Obvod dosky je profilovaný so zaoblenými rohmi.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Gejza Rehák, sektor V, hrob č. 7 [PDF, 507 kB]
Gejza Rehák bol 1. predsedom prvého Slovenského olympijského výboru. Vo Viedni pôsobil ako predseda spolku Národ, bol zakladateľom a režisérom divadelného krúžku, zakladateľom a dirigentom slovenského spevokolu a hudobnej kapely, viedol kurzy pravopisu. Vo Viedni sa stýkal s významnými predstaviteľmi slovenského i českého verejného života.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Prof. MUDr. M. Zaviačič, sektor IV, hrob č. 354 [PDF, 651 kB]
Náhrobok v podobe jednoduchej dosky s menami pochovaných.
Profesor Zaviačič bol v rokoch 1989 – 2002 prednostom Ústavu patologickej anatómie na LF UK v Bratislave. Je svetovým predstaviteľom a objaviteľom ženskej prostaty, ako prvý na svete tento orgán popísal a vďaka nemu sa tento termín stal od roku 2001 súčasťou medzinárodnej anatomickej terminológie. Zaslúžil sa o to, že Spoločnosť slovenských anatómov bola prijatá do World Association in Societies od Pathology. V roku 1998 sa stal nositeľom Krištáľového krídla.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Farkas Ferenczné, sektor IV, hrob č. 307 [PDF, 494 kB]
Príklad kubistického náhrobníka. V spodnej časti je predsunutý kvetináč. Samotný náhrobník tvorí hranolová platňa na sokli s nápismi nad ktorými je reliéf Kristovej hlavy s tŕňovou korunou. Vedľa nápisovej dosky je stĺp nesúci preklad, ktorý mal prekrývať chýbajúcu vázu, alebo svietnik.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Richter Márie, sektor IV, hrob č. 305 [PDF, 590 kB]
Zaujímavo riešený secesný náhrobník.
Tvorí ho pomerne úzka kamenná platňa, ktorá má dole vľavo nápisovú dosku, vedľa ktorej je kríž. Vrch náhrobníka imituje prevísavé konáre smútočnej vŕby – symbolu smútku.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Schmidt Ida, sektor IV, hrob č. 303 [PDF, 977 kB]
Náhrobník zaujímavý koncentráciou symbolov.
Na čelnej strane podstavca imitujúceho bralo je nápisová doska. Na nej je kríž ovinutý plastickými vetvami viniča – symbolom Krista a ako i symbolom kresťanskej viery. Naľavo od zvislého ramena kríža je o kríž priviazaná kotva – symbol nádeje.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Czikann Moritz von Wahlborn, sektor IV, hrob č. 266 [PDF, 414 kB]
Vrchný finančný radca, politik a diplomat. Od roku 1896 bol vyslancom Rakúska – Uhorska v Číne a v Srbsku.
Náhrobok tvorí mohutná kovová platňa s menom a dátumami zosnulého.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Vácz Jánosné, sektor IV, hrob č. 264 [PDF, 707 kB]
Náhrobník s krížom a sochárskym dotvorením.
Na kubusovom podstavci kľačí anjel so sklonenou hlavou. V rukách drží nápisovú dosku s menom zosnulej, ktorú lemujú jeho mohutné krídla. Z krídiel anjela vyrastá kríž bohato dekorovaný ružami.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Vlasta, sektor IV, hrob č. 255 [PDF, 798 kB]
Ojedinelo riešený náhrobník na spôsob božej muky a zaujímavý zároveň uplatnením keramického materiálu.
Má podobu smerom hore sa rozširujúceho stĺpa. Dole v spodnej časti je nádoba na kvety. Stĺp v hornej časti člení rímsa nad ktorou je nika v ktorej je osadený keramický reliéf Madony s dieťaťom. Stĺp ukončuje malá strieška.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Engyeli Eugen, sektor IV, hrob č. 252 [PDF, 553 kB]
Náhrobník v podobe jednoduchej kamennej dosky s nápisovou tabuľou.
Eugen Engyeli bol významný publicista a novinár, šéfredaktor denníka Grenzbote. Grenzbote bol denník v nemeckom jazyku, ktorý vychádzal na Slovensku do roku 1945. Od r. 1939 bol Grenzbote nemecký politický denník, ktorý vychádzal v Bratislave. Bol úradným orgánom nemeckej národnostnej skupiny a nemeckých organizácií na Slovensku.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Jozef Minárik, sektor IV, hrob č. 250 [PDF, 548 kB]
Hrob župného lekára a kultúrneho pracovníka. Jozef Minárik bol popredným členom spolku Detvan v Prahe , spolupracovník V. Šrobára a dr. Pavla Blaha.
Hrob je tvorený jednoduchým pylónovým náhrobníkom s menami zosnulých. Náhrobný kameň je z dielne kamenára Mahr.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Mária Muller, sektor IV, hrob č. 248 [PDF, 940 kB]
Hrobové miesto tvorí náhrobná doska, náhrobník a kovová ohrada.
Náhrobnej doske dominuje kamenná váza na kvety, je oválneho tvaru zdobená akantovými listami. Náhrobník má podobu jednoduchého pylóna s nápismi. Hrobové miesto vymedzuje kovová ohrada v strede s bránkou, tvorená poliami vyplnenými esíčkami.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Pausewang Karl, sektor IV, hrob č. 245 [PDF, 749 kB]
Zaujímavo a ojedinele riešený hrob s imitáciou jaskyne.
Náhrobok tvorí kamenná platňa s dvoma kovovými úchytmi. V jej záhlaví je náhrobník imitujúci kamennú jaskyňu. V spodnej časti je nápisová doska s fotografiami zosnulých. Nad ňou je jaskynná nika v ktorej je osadená socha Panny Márie Lurdskej.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Pálfi Ferenc, sektor IV, hrob č. 225 [PDF, 447 kB]
Sochársky dotvorený náhrobník so sochou plačky.
Náhrobník má v spodnej časti hranolový kubus, na ktorom je vľavo nápisová doska, napravo na podstavci stojí plačka , ktorá zvrchu objíma náhrobný kameň. V rukách drží smútočný veniec, z ktorého dole padajú stuhy. Medzi nápisovou časťou náhrobníka a nohami plačky sú vyrastajúce kvety. Náhrobník zakončuje kríž bez korpusu Krista.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Igor Keller, sektor IV, hrob č. 184 [PDF, 622 kB]
Hrob slovenského archeológa, ktorý sa dlhé roky venoval skúmaniu slovanského osídlenia v Devíne ako i skúmaniu devínskeho farského kostola sv. Kríža a priľahlého cintorína. Bol dlhoročným zamestnancom Múzea mesta Bratislava.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Emanuel Burian, sektor IV, hrob č. 180 [PDF, 624 kB]
Hrob tvorený náhrobníkom, náhrobkom a ohradou. Náhrobok tvorí jednoduchá kamenná platňa na konci ktorej je náhrobník v podobe jednoduchého pylóna v strede s nápisom. Hrobové miesto vymedzuje 6 kamenných pilierov spojených dvojicou prekrížených reťazí. Autorom hrobovej architektúry je bratislavský kamenár Schramm.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Kohout Ottokár, sektor IV, hrob č. 149 [PDF, 1 MB]
Náhrobník v podobe stély dole so soklom imitujúcim bralo. Sokel má v hornej časti nádobu na kvety. Nad soklom je nápisová doska, v hornej časti s reliéfom mladej modliacej sa ženy, Panny Márie. Svätica je zobrazená z profilu, okolo hlavy má svätožiaru, ruky zdvihnuté a zopnuté k modlitbe.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Josef Weinstabl, sektor IV, hrob č. 144 [PDF, 546 kB]
Náhrobník jednoduchého pylónového tvaru.
Významná bratislavská zlatnícka rodina, ktorá pozlátila korunu na veži Dómu sv. Martina. Móritz Weinstabl urobil strieborný model pomníka J. Hummela z roku 1887 a miniatúru pomníka Márie Terézie v roku 1897. Oba sú v zbierkach Mestkého múzea.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Melkovič Ján, sektor IV, hrob č. 94 [PDF, 555 kB]
Ján Melkovič bol významný hudobník, hudobný skladateľ, herec a dramaturg ČSTV. V roku 1970 stvárnil jednu z hlavných úloh v „trezorovom“ filme režiséra Juraja Jakubiska Dovidenia v pekle, priatelia! Od roku bol členom Radošinského naivného divadla ako výhradný skladateľ hudby vo všetkých hrách a aj ako herec. Účinkoval v mnohých hrách ako Nebo, peklo, raj, Ženské oddelenie, Kino Pokrok, Súpis dravcov, Ako som vstúpil do seba, Kronika komika.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Alexander Krizsan, sektor IV, hrob č. 93 [PDF, 871 kB]
Náhrobník riešený v novogotickom štýle. Tvorí ho jednoduchá hranolová stéla v strede s nápisovou doskou, ktorú lemuje profilovaný rám. Nad doskou je rám prevýšený a vymedzuje plochu v ktorej je osadená okrídlená anjelská hlavička. Náhrobník ukončuje pravouhlo odstupňovaný štít dole na bokoch nesený konzolkami , na spodných plochách štítu sú listové voluty.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Karl Klicha, sektor IV, hrob č. 81 [PDF, 804 kB]
Náhrobník má podobu hranolovej stély pred ktorou je polygonálna nádoba na kvetiny lemovaná hore kvetinovým reliéfom. Čelnú plochu stély vypĺňa dole nápisová doska s fotografiou zosnulého nad ktorou je reliéf poprsia Krista. Kristus je zobrazený z poloprofilu, okolo hlavy má svätožiaru, na hlave tŕňovú korunu, v rukách nesie kríž.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018J .Schneider, sektor IV, hrob č. 77 [PDF, 626 kB]
Náhrobník v tvare jednoduchého pylóna s pyramidálnym zakončením s vyrytýni menami zosnulých, hore s krížom.
V hrobe odpočíva Johann Schneider mestský výberčí daní a mestský radca Ferdinand Schier, ktorý bol zároveň členom Bratislavského okrášľavacieho spolku.
Autorom náhrobku je významný bratislavský kamenár Rumpelmayer.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1829 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 7 8 9 10 -11- 12 13 14 15 ... 74  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Kontext

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.