Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave - vedecká inštitúcia


Vyhľadávanie


Cesta: Titulka

 

Prehľad dokumentov

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1891 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 5 6 7 8 -9- 10 11 12 13 ... 76  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotáciaRadené vzostupne Zodpovedá
1.2.2016Pálffyho kúria [PDF, 7,3 MB]
Rozmerná budova „Pálffyovskej kúrie“ sa nachádzala na križovatke ulíc Barónka
a Alstrova. Rozmerný barokový objekt mal dve nadzemné a jedno podzemné podlažie
(barokové pivnice). Objekt bol z r.1753.
Zložka dokumentov: Rača - nehnuteľné
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník
1.2.2016milník Sovietskej armády [PDF, 4,7 MB]
Kamenný míľnik venovaný Sovietskej armáde – gardovej pechote, ktorá dňa 3.4.1945
prenikla na okraj Bratislavy a ráno 4.4.1945 prekvapujúcim útokom oslobodila Bratislavu.
Zložka dokumentov: Rača - nehnuteľné
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník
1.2.2016Malý Slavín [PDF, 8,2 MB]
Približne v polovici lesnej cesty medzi Račou a Mariankou, uprostred malokarpatských
lesov, už od konca vojny stál pomníček na mieste posledného odpočinku dvoch sovietskych
vojakov.
Zložka dokumentov: Rača - nehnuteľné
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník
1.2.2016Haluzického pomník [PDF, 1,7 MB]
Uprostred malokarpatských lesov nad Račou stojí pomníček Viktora Haluzického. Pamätník je
vytvorený z lomového kameňa, je v tvare zjednodušeného ihlana.
Zložka dokumentov: Rača - nehnuteľné
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník
1.2.2016Brichtov kríž [PDF, 1,5 MB]
Uprostred malokarpatských lesov nad Račou stojí pomníček Floriána Brichtu. Pomník
postavili na pamiatku tragickej smrti furmana Floriána Brichtu, ktorý roku 1871, pri vezení fúry
dreva z hory, na strmej ceste spadol pod kolesá voza a na mieste zahynul.
Zložka dokumentov: Rača - nehnuteľné
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník
1.2.2016Božia muka [PDF, 4,2 MB]
Uprostred malokarpatských lesov nad Račou, pri chodníku smerujúcom do Marianky stojí
baroková Božia muka. Ide o tehlovú, murovanú, štvorbokú stavbu, hranolového tvaru, osadenú v
nízkom sokli.
Zložka dokumentov: Rača - nehnuteľné
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník
1.2.2016obecný dom [PDF, 1,7 MB]
V tesnej blízkosti centrálneho námestia starej Rače, v radovej zástavbe ,je ,v susedstve
barokovej kúrie (č.1), situovaný objekt Obecného domu. Ide o jednoposchodový objekt
postavený v duchu funkcionalistickej moderny, v rokoch 1936-37 na mieste Erdódyovskej
kaplnky.
Zložka dokumentov: Rača - nehnuteľné
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník
1.2.2016Katolícky kultúrny dom A. Hlinku [PDF, 1,7 MB]
Na začiatku Detvianskej ulice, v tesnej blízkosti hlavného námestia starej Rače je
situovaný objekt bývalého kina Nádej, dnes Katolícky kultúrny dom Andreja Hlinku. Budova je
z roku 1940 a svojpomocne ju postavili obyvatelia Rače.
Zložka dokumentov: Rača - nehnuteľné
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník
1.2.2016pamätník padlým v 1. a 2. svetovej vojne [PDF, 8,9 MB]
Na konci Detvianskej ulice, v parku je postavený pomník venovaný pamiatke občanov
Rače, ktorí padli ako vojaci v prvej a druhej svetovej vojne. Pomník má tvar zjednodušeného
trojvršia vytvoreného z hrubo opracovaných kameňov spájaných maltou.
Zložka dokumentov: Rača - nehnuteľné
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník
1.2.2016kaplnka Lurdskej Panny Márie [PDF, 4,2 MB]
Na cintoríne na Detvianskej ulici, pri múre, je umelo vytvorená kaplnka, ktorá má
predstavovať jaskyňu Zjavenia vo francúzskych Lurdoch. Kaplnka je vytvorená z hrubo
opracovaných kusov lomového kameňa.
Zložka dokumentov: Rača - nehnuteľné
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník
1.2.2016kamenný kríž [PDF, 2,4 MB]
Na križovatke ulíc Pri vinohradoch a Púchovská, v časti obce známej ako „Pri pastierni“
je v záhrade rodinného domu, za plotom osadený kamenný kríž.
Zložka dokumentov: Rača - nehnuteľné
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník
1.2.2016drevený kríž [PDF, 4 MB]
Na križovatke ulíc Stupavská a Pri kolíske, je osadený drevený kríž s plechovým korpusom
Krista. Korpus je vymaľovaný. Ide o typický prícestný kríž s jednoduchým výtvarným výrazom,
ale silným pôsobením.
Zložka dokumentov: Rača - nehnuteľné
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník
1.2.2016kaplnka sv. Anny [PDF, 3,4 MB]
Kaplnka je situovaná na križovatke ulíc Pri vinohradoch a Lisovňa. Kaplnka má
obdĺžnikový pôdorys, jeden priestor je zaklenutý valenou klenbou.
Zložka dokumentov: Rača - nehnuteľné
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník
1.2.2016hlavný kríž na cintoríne [PDF, 5,8 MB]
V centrálnej časti cintorína na Detvianskej ulici je umiestnený hlavný kamenný kríž. Kríž je
tvorený hranolovým podstavcom s vyšším soklom.
Zložka dokumentov: Rača - nehnuteľné
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník
1.2.2016socha Jána Nepomuckého [PDF, 8,3 MB]
Socha sv. Jána Nepomuckého je typická socha tohto svätca, ktorého kult sa naplno rozvinul v
18.storočí, kedy bol kanonizovaný vyše 300 rokov po svojej smrti.
Zložka dokumentov: Rača - nehnuteľné
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník
1.2.2016Božia muka sv. Urbana [PDF, 5,7 MB]
Vysoko nad Račou, vo vinohradoch, je osadená Božia muka. Ide o tehlovú, murovanú, štvorbokú
stavbu, hranolového tvaru. Božia muka je ukončená profilovanou rímsou a sedlovou strieškou.
Zložka dokumentov: Rača - nehnuteľné
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník
1.2.2016Vojnový hrob A. Kopala [PDF, 9,4 MB]
Na voľne prístupnej parcele č.19047/7 ,na Peknej ceste v Krasňanoch, sa nachádzal hrob civilnej
obete druhej svetovej vojny. Hrobové miesto bolo vymedzené betónovou ohradou, náhrobník bol
jednoduchý, z umelého kameňa so zošikmenou čelnou stranou.
Zložka dokumentov: Rača - nehnuteľné
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník
2.11.2015socha don Bosca [PDF, 351 kB]
V areáli Saleziánov don Bosca na Miletičovej ul. je inštalovaná socha zakladateľa rehole
Jána Bosca (1815 - 1888), talianskeho kňaza, ktorý žil v Turíne a staral sa najmä o biednych
chlapcov a siroty.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník
30.10.2015Botanická záhrada [PDF, 679 kB]
Botanická záhrada Prírodovedeckej fakulty bola založená začiatkom 50.-tych rokov 20.storočia. Bola založená na pozemkoch za študentským kolégiom Lafranconi. Dekrét o založení záhrady bol vydaný v r.1942.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník
30.10.2015kópia rímskeho milnika [PDF, 715 kB]
Podunajské Biskupice ležia v najvýchodnejšej časti Bratislavy, na začiatku Žitného ostrova. Územie obce bolo osídlené už v čase rímskej expanzie. Cez Žitný ostrov prechádzala rímska cesta, čoho dôkazom je rímsky míľnik z 3. storočia n. l., ktorý sa našiel v bývalej arcibiskupskej záhrade.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník
29.10.2015Zoznam pamätihodností - Iné [PDF, 46 kB]
Zložka dokumentov: C) Iné
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník
29.10.2015drevený vinársky lis a sud [PDF, 541 kB]
Na Detvianskej ulici – v priestore pred Družstevným domom sú umiestnené dva tradičné symboly račianského vinohradníctva – drevený sud na víno a drevený lis na hrozno.
Zložka dokumentov: C) Iné
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník
29.10.2015Račianská frankovka – značka červeného vína [PDF, 272 kB]
Začiatky pestovania viniča v Rači a okolí môžeme datovať do stredoveku. Už z 13 stor. máme údaje o rozlohe viníc a spracovávaní hrozna .Račianské víno patrilo medzi najkvalitnejšie vína z malokarpatskej oblasti a vždy sa predávalo trochu drahšie ako ostatné.
Zložka dokumentov: C) Iné
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník
29.10.2015Bratislavské rožky [PDF, 100 kB]
Bratislavské rožky sa začali piecť v starom Prešporku na Mikuláša v roku 1785. Pre svoju výraznú chuť a vôňu si získali popularitu aj vo Viedni a Budapešti. Dodnes sú preto známe aj pod názvami Pressburger Kipfel a Pozsonyi kifli.
Zložka dokumentov: C) Iné
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník
29.10.2015pomník divadelníka Andreja Bagara - Dúbravka [PDF, 593 kB]
V Parku družby v Dúbravke je reinštalovaná socha divadelníka Andreja Bagara (29. 10. 1900 Trenčianske Teplice – 31. 7. 1966 Bratislava). Bol to slovenský herec, režisér a pedagóg. Od roku 1927 bol hercom a režisérom SND v Bratislave, účinkoval nielen v činohre, ale i v opere a balete.
Zložka dokumentov: A) Pomníky
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1891 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 5 6 7 8 -9- 10 11 12 13 ... 76  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Kontext

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.