Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave - vedecká inštitúcia


Vyhľadávanie


Cesta: Titulka

 

Prehľad dokumentov

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1829 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 7 8 9 10 -11- 12 13 14 15 ... 74  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotáciaRadené vzostupne Zodpovedá
27.10.2015pomník oslobodenia Sovietskou armádou – míľnik - Lamač [PDF, 501 kB]
Kamenný míľnik venovaný Sovietskej armáde – gardovej pechote, ktorá týmto smerom dňa 5.4.1945, po oslobodení Bratislavy postupovala, aby oslobodila ďalšie miesta našej republiky.
Zložka dokumentov: C) 1. a 2. svetová vojna
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
27.10.2015pomník oslobodenia Sovietskou armádou – míľnik - Ružinov [PDF, 410 kB]
Kamenný míľnik venovaný Sovietskej armáde – „Česť a sláva gardovej pechote, ktorá dňa 3.4.1945 prebojovala na východné okraje Bratislavy, odkiaľ 4. apríla 1945 prekvapivým útokom vnikla do mesta.“
Zložka dokumentov: C) 1. a 2. svetová vojna
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
27.10.2015pomník oslobodenia Sovietskou armádou – míľnik - Podunajské Biskupice [PDF, 705 kB]
Kamenný míľnik venovaný Sovietskej armáde – gardovej pechote, ktorá dňa 2.4.1945 prenikla do priestoru Prievoz a ráno 4.4.1945 prekvapujúcim útokom oslobodila Bratislavu. Míľnik má tvar na jednej strane skoseného hranola, na jednej strane je text v slovenskom jazyku, na druhej v ruskom jazyku.
Zložka dokumentov: C) 1. a 2. svetová vojna
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
27.10.2015pomník oslobodenia Sovietskou armádou – míľnik - Petržalka [PDF, 333 kB]
Kamenný míľnik venovaný Sovietskej armáde – „V týchto miestach prekročili oddiely slávnej sovietskej armády hranice oslobodenej Bratislavy, aby ľud Rakúska oslobodili od nadvlády fašizmu! Česť a sláva hrdinskej Sovietskej armáde!.“
Zložka dokumentov: C) 1. a 2. svetová vojna
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
27.10.2015pomník padlým vojakom v 1. a 2. svetovej vojne- Podunajské Biskupice [PDF, 362 kB]
Pomník padlým v 1. a 2. svetovej vojne tvorí vysoký podstavec v tvare hranola , na ktorom je umiestnená socha vojaka opierajúceho sa o pušku. Socha je z pieskovca. Vojak je zobrazený v dobovom vojenskom odeve typickom pre 1. sv. vojnu.
Zložka dokumentov: C) 1. a 2. svetová vojna
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
27.10.20154. 4. 1945 - deň oslobodenia Bratislavy [PDF, 175 kB]
2. apríla vojská II. ukrajinského frontu začali boj o mesto. Prvé jednotky sovietskej armády oslobodili 2. 4. Vajnory. Po krátkej leteckej príprave a prudkej delostreleckej paľbe začali sovietske jednotky 3. apríla útok. Z oblastí Dynamitky, Vajnorskej cesty, Trnavskej cesty a Trnávky vytlačili nemeckú obranu.
Zložka dokumentov: C) 1. a 2. svetová vojna
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
27.10.2015pomník padlým vojakom - Vajnory [PDF, 618 kB]
Kostol má okolo seba kamenný múr vymedzujúci okolo neho úzky kruhový priestor,
pravdepodobne pôvodný priestor cintorína. Na južnej strane sa v jeho blízkosti nachádza
pomník padlým vajnorčanom v 1. svetovej vojne.
Zložka dokumentov: C) 1. a 2. svetová vojna
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
27.10.2015pomník oslobodenia Sovietskou armádou – míľnik - Nové Mesto [PDF, 389 kB]
Kamenný míľnik venovaný Sovietskej armáde je osadený na Vajnorskej ulici,
v blízkosti frekventovanej cesty na Trnavu. Míľnik nesie text:
„Česť a sláva hrdinským oddielom sovietskej gardovej pechoty a jazdy, ktoré 4.4.1945
smelým útokom oslobodili Bratislavu od hitlerovských okupantov.“
Zložka dokumentov: C) 1. a 2. svetová vojna
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
26.10.2015socha sv. Vendelína [PDF, 1 MB]
Blízko Základnej školy na Dolinského ulici je inštalovaná socha sv. Vendelína. Socha bola pôvodne umiestnená na inom mieste, v roku 1970 prišlo k jej premiestneniu do areálu fary, v roku 1993 bola reštaurovaná a umiestnená na verejné priestranstvo na Vendelínsku ulicu.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
26.10.2015socha sv. Ondreja [PDF, 709 kB]
V parku na Miletičovej ulicij ulici je inštalovaná socha svätca sv. Ondreja. Sv. Ondrej bol apoštol, jeho mladším bratom bol Šimon Peter. Východní cirkevní spisovatelia nazývajú Ondreja „prvým povolaným“, lebo Ježiš práve jeho povolal ako prvého k apoštolskej práci.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
26.10.2015socha Panny Márie - Dúbravka [PDF, 592 kB]
V strmom teréne, na konci Švantnerovej ulice je umiestnená socha Panny Márie na stĺpe. Je súčasťou oblasti známej ako „Tavarikova kolónia“. Táto rekreačná oblasť vznikla zač. 20 storočia , konkrétne v rokoch 1911-12 z podnetu bratislavského stolára a podnikateľa Františka Tavarika.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
26.10.2015Zoznam pamätihodností - Iné sakrálne pamätihodnosti [PDF, 67 kB]PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
26.10.2015pamätné dni návštevy pápeža Jána Pavla II. [PDF, 158 kB]
21.-22 apríla 1990 - Na dvojdňovú návštevu Čiech, Moravy a Slovenska pricestoval pápež Ján Pavol II. Prezident Václav Havel označil skutočnosť, že pápež prišiel do bývalého Československa iba pol roka po zamatovej revolúcii v novembri 1989, za malý zázrak.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
26.10.2015Zoznam pamätihodností - Ľudová architektúra [PDF, 55 kB]
Zložka dokumentov: A) Ľudová architektúra
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
26.10.2015ľudová architektúra vinohradníckej obce Vajnory – súbor domov na Baničovej ulici [PDF, 1,8 MB]
Historicky najstaršia parcelačná sieť je na Baničovej ulici, ktorá je zastavaná prevažne objektami ľudovej architektúry. Sú to domy postavené z nepálených tehál, ktoré sú kombinované s pálenými tehlami a kameňom.
Zložka dokumentov: A) Ľudová architektúra
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
26.10.2015Zoznam pamätihodností - Reálie ľudovej kultúry [PDF, 21 kB]
Zložka dokumentov: B) Reálie ľudovej kultúry
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
26.10.2015ľudový kroj vinohradníckej obce Vajnory [PDF, 219 kB]
Vajnory patria medzi vinohradnícke obce ,ktoré ležia na východ od mesta Bratislavy. Tieto obce majú rovnaký typ ľudového odevu, ktorý je odlišný od trnavskej oblasti, ako aj od oblasti Záhoria. Hlavným rozdielom je ornamentika výšivky, ktorá je pre tieto obce typická, ako aj ženská pokrývka hlavy. Výšivka, ktorá sa používa na dekoráciu rukávcov má bohatý štylizovaný rastlinný ornament, typická je žlto-biela farebnosť.
Zložka dokumentov: B) Reálie ľudovej kultúry
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
26.10.2015typ ľudového ornamentu vinohradníckej obce Vajnory [PDF, 791 kB]
Vajnory patria medzi tie malokarpatské obce, v ktorých bola rozšírená ľudová maliarska výzdoba ohnísk, domov ale aj nábytku. Výzdoba ohnísk bola obľúbená predovšetkým v druhej polovici 19. storočia, kedy došlo k prebudovaniu siení s otvoreným ohniskom na kuchyňu so šporákom.
Zložka dokumentov: B) Reálie ľudovej kultúry
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
26.10.2015socha sv. Jána Nepomuckého - Rača [PDF, 485 kB]
Socha sv.Jána Nepomuckého je typická socha tohto svätca, ktorého kult sa naplno rozvinul v 18.storočí, kedy bol kanonizovaný vyše 300 rokov po svojej smrti. Svätec je nositeľom veľkej úcty najmä v Čechách ,ale aj na Slovensku, Nemecku a v celej Európe. Jeho sochy sa stavali na mostoch, pri riekach a potokoch.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
26.10.2015socha sv. Floriána - Rača [PDF, 690 kB]
V strede trávnatého pásu medzi chodníkom a ulicou je situovaná na vysokom podstavci socha sv. Floriána. Samotný podstavec sa skladá z profilovaného sokla obdĺžnikového pôdorysu, na ktorom stojí hruškovitý driek s plastickou paspartou okolo stredu. Výška postamentu je 130 cm, výška sochy cca 170 cm.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
26.10.2015socha sv. Floriána - Dúbravka [PDF, 570 kB]
Kamenná socha sv .Floriána je osadená na hranolovitom kamennom podstavci. Sv. Florián je stvárnený ako rímsky vojak, v typickom rímskom odeve, s charakteristickými prvkami odevu – sandále, šaty, prilba, pláštenka a zástava.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
26.10.2015pam. tabuľa dona Titusa Zemana [PDF, 406 kB]
Don Titus Zeman bol salezián, kňaz a trpiteľ pre vieru. Don Titus Zeman rodák z Vajnor pri
Bratislave, zomrel na následky neľudského väzenia a mučenia v komunistických väzniciach.
V súčasnosti prebieha proces jeho blahorečenia.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
23.10.2015Zoznam pamätihodností - Drobné sakrálne objekty - kaplnky [PDF, 57 kB]PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
23.10.2015kaplnka sv. Jána Nepomuckého - Vajnory [PDF, 746 kB]
Kaplnka je situovaná pri hlavnej ceste, na križovatke ulíc Roľníckej a Rybničnej. Bola postavená v r.1894 v barokovom slohu. Tvorí ju kubická stavba zaklenutá jedným poľom krížovej klenby .
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
23.10.2015kaplnka sv. Anny [PDF, 288 kB]
Kaplnka je situovaná na križovatke ulíc Pri vinohradoch a Lisovňa. Kaplnka má obdĺžnikový pôdorys, jeden priestor je zaklenutý valenou klenbou . Čelnej strane kaplnky dominuje polozapustený vstup uzavretý poloblúkovo ukončenou kovovou dvojkrídlovou bránou, s peknou kovanou mrežou. Vstup je lemovaný štukovým dekorom v tvare obdĺžnikov spojených pásom.
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1829 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 7 8 9 10 -11- 12 13 14 15 ... 74  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Kontext

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.