Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave - vedecká inštitúcia


Vyhľadávanie


Cesta: Titulka

 

Prehľad dokumentov

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1807 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 50 51 52 53 -54- 55 56 57 58 ... 73  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotáciaZodpovedá
13.12.2010Obraz starostu MČ [PDF, 510 kB]
Obraz prvého starostu Mestskej časti Bratislava Nové Mesto od akademickej maliarky Eugénie Lehotskej RNDr. Miloša Lamperta z koalície VPN- KDH (1990-1994).
Zložka dokumentov: Nové Mesto
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
13.12.2010Kronika MČ Nové Mesto [PDF, 864 kB]
V kronikách mestskej časti Bratislava – Nové Mesto sú jednak opísané a graficky vykreslené symboly tejto mestskej časti – erb, pečať a vlajka, ale sú tu tiež zaznamenané aj zápisy významných osôb , ktoré navštívili túto mestskú časť Bratislavy ( Michal Kováč, Rudolf Schuster, Ivan Gašparovič a iní).
Zložka dokumentov: Nové Mesto
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
13.12.2010Berchtoldov palác [PDF, 789 kB]
Palác grófa Berchtolda bol záhradným palácom s parkom, ktorý stál od roku 1832 do výstavby bývalého Domu odborov – Istropolisu v priestore dnešnej Škultétyho ulici a Trnavského mýta. Vo svojej dobe sa nachádzal za colnou hranicou v blízkosti železničnej trate vedúcej do sv. Jura a Trnavy. Tento dvojpodlažný 13 osový objekt slúžil od konca 19. storočia ako nájomný dom, neskôr ako kláštor tešiteľov a potom od 50. rokov 20. storočia tu bola hudobná škola. Na mieste parku bolo zriadené Centrálne trhovisko.
Zložka dokumentov: Nové Mesto
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
7.12.2010Insígnie obce [PDF, 78 kB]
Insígnie obce tvorí reťaz starostu, erb a zástava. Opis erbu: Na modrom štíte je na zelenom vŕšku zlatý dvojchvostý lev so striebornou zbrojou držiaci v pravej prednej končatine striebornú šabľu so zlatou rukoväťou. Vlajka je trojfarebná, na bokoch modrej a zelenej farby v strede s užším žltým pruhom. V spodnej časti má dva zástrihy.
Zložka dokumentov: Rusovce
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
7.12.2010Zástava dobrovoľného hasičského zboru [PDF, 60 kB]
V roku 1878 vznikol v obci dobrovoľný hasičský zbor. Zástava zboru je uložená v požiarnej zbrojnici. Je riešená troma zvislými farebnými pruhmi: červeným, bielym a modrým. V strede je emblém sv. Floriána. Na druhej strane v strede je vyšitý znak hasičov.
Zložka dokumentov: Rusovce
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
7.12.2010Hasičská striekačka [PDF, 171 kB]
V roku 1878 vznikol v obci dobrovoľný hasičský zbor, ktorý založil a podporoval gróf Henckel, ktorý pre zbor zakúpil ručnú koňmi ťahanú striekačku vyrobenú v roku 1905.
Zložka dokumentov: Rusovce
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
7.12.2010Kronika dobrovoľného hasičského zboru [PDF, 111 kB]
V roku 1876 zničil tretinu obce rozsiahly požiar. V roku 1878 vznikol v obci dobrovoľný hasičský zbor, ktorý založil a podporoval gróf Henckel. Najstaršia kronika zboru je z rokov 1878 – 1922.
Zložka dokumentov: Rusovce
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
7.12.2010Listina z farskej sýpky [PDF, 78 kB]
Listiny ktoré sa našli vo farskej sýpke J. Mallinerits a S. Zaklai sú z 18. storočia . Sú písomným svedectvom o národnostnom boji a ovplyvňovaní vyučovania. Listina z roku 1728 hovorí o odvolaní chorvátskeho učiteľa, z roku1758 o odstránení chorvátskych katechéz, z roku 1764 o novom nariadení zachovať chorvátske katechézy a z roku 1769 požadujúca chorvátskeho učiteľa. Listiny reštaurovali Alexandra Šamková a Eva Gáliková.
Zložka dokumentov: Rusovce
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
7.12.2010Plány mauzólea rodiny Henckel [PDF, 195 kB]
Mauzóleum resp. pohrebná kaplnka bola postavená v roku 1884. Dala ho postaviť grófka Laura Henckel von Donnersmarck. Jednoloďová stavba so sedlovou strechou je postavená v neogotickom štýle. V štíte sa nachádza erb Henckelovcov a medailón s anjelom a panorámou Bratislavy (?) , s nápisom ZUR EWIGEN HEIMAT ( k večnej domovine ). Plány stavby mauzólea sa nachádzajú v p. Jozefa Mallineritsa.
Zložka dokumentov: Rusovce
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
7.12.2010Oltárny obraz z kostola sv. Víta [PDF, 20 kB]
V 50. rokoch 20. storočia došlo k odstráneniu mobiliáru r. k. kostola sv. Víta, kostol bol vyprázdnený a slúžil ako sklad literatúry. Oltárny obraz – triptych s výjavom Umučenia sv. Víta sa našiel v roku 1971. Plátno bolo po čase zreštaurované dnes je uložené u Jozefa Mallineritsa, ktorému obraz daroval vtedajší farár Tibor Navrátil.
Zložka dokumentov: Rusovce
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
7.12.2010Kamenný kríž [PDF, 56 kB]
Kamenný kríž sa našiel na fasáde kaštieľa. Primárne umiestnenie kríža nie je známe. Mohol byť v r. k. kostole sv. Víta, ale i donesený chorvátskymi kolonistami. Je zo sivobieleho mramoru na čelnej strane s výzdobou vinnej révy a medailónov v ktorých je uplatnený motív žehnajúcej ruky, kosák mesiaca a kotúč slnka. Kríž je datovaný odborníkmi do 5 . -7. storočia.
Dnes je uložený v SNG v Bratislave.
Zložka dokumentov: Rusovce
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
7.12.20101. zmienka o obci [PDF, 21 kB]
Najstaršie písomná zmienka o obci je z roku 1208 v listine kráľa Ondreja II, ktorou potvrdil založenie benediktínskeho opátstva v Lebényi ( Maďarsko ), ktoré začali stavať v roku 1202. Rusovce sa spomínajú ako terra Uruzwar. V listine sa názov obce nedá presne identifikovať a interpretuje sa troma spôsobmi: URUSWAR, WUISWAR, WRUSWAR.
Zložka dokumentov: Rusovce
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
7.12.2010Historické katastrálne názvy [PDF, 1,1 MB]
Historické katastrálne názvy na mapách z 2. pol. 19. storočia - z roku 1841, 1844, 1881 – ( Karlburg, Oroszvár a pod. ).
Zložka dokumentov: Rusovce
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
7.12.2010Pripojenie obce k Československu [PDF, 21 kB]
Dňa 15.10.1947 boli Rusovce podľa Parížskej dohody pričlenené k Československu. Parížska konferencia sa konala 29. 7. – 13. 10. 1946. Rusovce mali po pripojení k Československu 907 obyvateľov, rozloha obce bola 2 603 ha.
Zložka dokumentov: Rusovce
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
7.12.2010Pripojenie obce k hl. mestu SR Bratislava [PDF, 19 kB]
1. januára 1972 boli Rusovce pripojené k hlavnému mestu SR Bratislava.
Zložka dokumentov: Rusovce
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
7.12.2010Laurin majer [PDF, 321 kB]
Majer Laura dal postaviť gróf Hugo Henckel, ktorý kúpil Rusovce v roku 1872 manželke Laure. Po nej pomenoval majer, ktorý ležal JV od cesty medzi Rusovcami a Čunovom. V obvode majera stála kaplnka sv. Vavrinca. Majer bol zlikvidovaný po 2. svetovej vojne.
Zložka dokumentov: Rusovce
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
7.12.2010Sušiareň a baliareň semien [PDF, 301 kB]
Budova baliarne a sušiarne semien bola súčasťou záhradníctva Stefaneum. Bola to dvojpodlažná stavba s vystupujúcim rizalitom, 2. nazd. podlažie malo hrádzenú konštrukciu. S manzardovou strechou. Bola asanovaná v roku 2005 – 6.
Zložka dokumentov: Rusovce
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
7.12.2010Záhradníctvo Stephaneum [PDF, 146 kB]
Záhradníctvo založila grófka Štefánia Lónayová. Pestovali sa v ňom okrasné kvety na komerčné účely. Štyrikrát ročne vydávali ponukový katalóg, fungovala aj zásielková služba. Záhradníctvo malo 36 skleníkov.
Zložka dokumentov: Rusovce
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
7.12.2010Čeľadník [PDF, 333 kB]
Stavba čeľadníka bola postavená asi okolo roku 1750. Mala obdlžníkový pôdorys s vnútorným dvorom. Po roku 1906 bola prestavaná v duchu tudorovskej architektúry. Objekt slúžil na ubytovanie čeľade ktorá slúžila na panstve a v kaštieli. Počas 1. sv. vojny slúžila ako lazaret. Po vojne býval v objekte miestny lekár a správcovia panstva s rodinami.
Zložka dokumentov: Rusovce
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
7.12.2010Kláštor v areáli maďarskej školy [PDF, 103 kB]
Vo dvore maďarskej školy na Irkutskej ulici, stála poschodová budova kláštora. Školu založila grófka Laura Henckelová.
Zložka dokumentov: Rusovce
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
6.12.2010Krytá jazdiareň [PDF, 1,2 MB]
Rodina Lónayovcov kúpila Rusovce v roku 1906. Na južnom konci obce oproti parku zriadil gróf Lónay žrebčín a krytú jazdiareň oválneho tvaru.
Zložka dokumentov: Rusovce
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
6.12.2010Židovská synagóga [PDF, 110 kB]
Židia mali v Rusovciach svoj cintorín, synagógu, ktorá stála blízko kaštieľa, školu, ktorá zanikla v rokoch 1878 – 79 kvôli malému poštu žiakov a neschopnosti dodržať požadovanú úroveň vzdelania. V polovici 19. storočia žilo v Rusovciach okolo 400 židov.
Zložka dokumentov: Rusovce
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
6.12.2010Reicherova krčma [PDF, 318 kB]
Na námestí, severne od stĺpu Najsvätejšej Trojice stála krčma Bader, ktorá patrila Ladislavovi Reicherovi. Konali sa v nej spoločenské podujatia zábavy, bola v nej kolkáreň, kasíno a miestna knižnica.
Zložka dokumentov: Rusovce
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
6.12.2010Židovský cintorín [PDF, 118 kB]
Židia mali v Rusovciach svoj cintorín, ktorá bol situovaný v mieste dnešnej materskej škôlky a bytových domov. Pred ich výstavbou bola časť náhrobných kameňov prenesená do parku ku kostolu sv. Víta, neskôr deponovaná do Múzea mesta Bratislava.
Zložka dokumentov: Rusovce
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
6.12.2010Vodné mlyny [PDF, 420 kB]
Zaniknuté vodné pravdepodobne kolové mlyny.
Zložka dokumentov: Rusovce
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1807 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 50 51 52 53 -54- 55 56 57 58 ... 73  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Kontext

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.