Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave - vedecká inštitúcia


Vyhľadávanie


Cesta: Titulka

 

Prehľad dokumentov

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1820 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 64 65 66 67 68 69 -70- 71 72 73  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotáciaRadené zostupne Zodpovedá
14.4.2017prof. Ján Pragant, sektor 1, hrob č. 113 [PDF, 315 kB]
Huslista a pedagóg, absolvoval štúdium hry na husliach na Hudobnej a dramatickej akadémií v Bratislave. V roku 1932 študoval na Majstrovskej škole v Prahe. V roku 1931 – 1963 člen rozhlasového orchestra v Bratislave, od 1960 pedagóg na Konzervatóriu, kde viedol aj komorný orchester. Bol členom bratislavského komorného združenia.
Hrob s náhrobníkom v tvare obelisku ktorý je pyramidálne ukončený, na čelnej strane s nápismi. Obruba hrobového miesta je pomerne vysoká, polkruhovo ukončená.
Zložka dokumentov: C - Podhradský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Josef Kukovecz, sektor 3, hrob č. 72 [PDF, 379 kB]
Hrob s náhrobníkom v tvare jednoduchej dosky obdĺžnikového prierezu, v strede s nápisovou doskou. V hornej časti nika s reliéfom Kristovej hlavy. Nadstavec ukončuje jednoduchý kríž s nápisom IHS. Hrobové miesto vymedzené jednoduchou obrubou.
Josef Kukovecz patril medzi prvých vodičov električiek.
Zložka dokumentov: C - Podhradský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Meiner Mutter, sektor 2, hrob č. 74 [PDF, 419 kB]
Náhrobník v tvare vázy z umelého kameňa s reliéfom zosnulej bez mena a dátumu dal vyhotoviť svojej matke sochár Jozef Arpád Murmann (5.3.1889 – 1944 ), ktorý v rokoch 1908 – 1912 študoval sochárstvo na Akadémií výtvarných umení vo Viedni, ako maliar bol samouk. V rokoch 1912 – 1914 pôsobil v Paríži, neskôr v Berlíne, Viedni a USA. Vytvoril viacero secesizujúcich krajinomalieb, kvetinových zátiší, sochárskych portrétov. Viaceré jeho práce sa nachádzajú v Galérií mesta Bratislavy.
Náhrobník štvorcového prierezu v strede zo všetkých strán zdobený reliéfom vavrínového venca, v čele s nápisom Meiner Mutter. Nadstavec tvorený vázou , v čele s reliéfom ženskej hlavy zobrazenej z profilu.
Pani Murmannová zomrela 6.3. 1919 a náhrobok jej vytvoril syn až po úraze pri ktorom prišiel o ruku.
Zložka dokumentov: C - Podhradský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Johann Speneder, sektor 1, hrob č. 53 [PDF, 379 kB]
Známy hostinský, ktorého syn postavil známy hotel National, neskorší Savoy a tu uvedený Johann Speneder mal na Podhradí obľúbený a navštevovaný hostinec u Zlatého pelikána. Do hostinca chodieval aj Sándor Petőfi a jeho bratislavský priateľ Jozef Kolmár.
Na podstavci imitujúcom skalu je položený náhrobník obdĺžnikového prierezu, v spodnej časti s nápisovou doskou polkruhovo ukončenou, lemovanou stuhou s listami. Náhrobník je ukončený profilovanou vystupujúcou rímsou po obvode s rastlinným ornamentom. V strede pod rímsou kruhový medailón, ktorého výplň dnes chýba. Náhrobok je príkladom historizujúcich tendencií.
Zložka dokumentov: C - Podhradský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Johann Schmidthans, sektor 1, hrob č. 38 [PDF, 368 kB]
Schmidthansovci boli krčmári, jeden z nich mal vináreň na Hurbanovom námestí, známu pod názvom U Palatína, kde sa stretávali intelektuáli Slováci.
Náhrobník tvorený krížom s korpusom Krista. Podstavec v tvare hranola s nápisovou doskou. Kríž latinský s ďatelinovým ukončením ramien, v dolnej časti rozšírený vo forme kartuše po stranách s volutami. Vo vrchole kríža hlavička anjelika. Plastika Krista s hlavou sklonenou k pravému ramenu, rúška previazaná na pravom boku, nohy prekrížené.
Náhrobník je dnes pravdepodobne kópiou najstaršieho hrobu na Mikulášskom cintoríne.
Zložka dokumentov: C - Podhradský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Andreas Wachtler, sektor 1, hrob č. 3 [PDF, 417 kB]
Hrob s obrubníkom a náhrobníkom. Náhrobník tvorený krížom a sochou plačky umiestnenou vľavo od kríža. Socha i kríž na hranolovom podstavci, kríž je jednoduchý, na krížení ramien s kovovým reliéfom Kristovej hlavy. Socha plačky stojaca, v splývavých, v spodnej časti riasených šatách opretá o nápisovú dosku na ktorej je váza.
Vymedzenie hrobového miesta jednoduchou obrubou s dvoma vázami pri nohách zosnulého. Napravo od kríža položená kovová kotva a kríž , symbol lodníkov.
Andreas Wachtler - jeho slané rožky a tyčinky boli vraj bez konkurencie, získal ocenenie aj na Parížskej svetovej výstave. Bol potomkom slávnej rodiny Wachtlerov z obdobia Márie Terézie a napoleonských vojen.
Zložka dokumentov: C - Podhradský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Balthasar Steinmasler, sektor 1, hrob č.108 [PDF, 341 kB]
Na hranolovom podstavci ukončenom vystupujúcou rímsou je na čelnej strane reliéf dvoch prekrížených fakieľ zviazaných stuhou. Na pravej strane je na podstavci postavený kubusový hranol v strede s oválnou nápisovou doskou z ružového kameňa, na ktorej je postavená váza. Na ľavej strane socha ženy, plačky, opierajúcej sa o hranol s nápisovou doskou. Soche dnes chýba hlava.
Zosnulý bol lodným majstrom. Tento relatívne starý hrob dokumentuje i spôsob titulovania: 2 x Hern Hern dokumentuje, že lodní majstri patrili nielen k lepšie situovaným ale i spoločensky vyššie postaveným obyvateľom Podhradia.
Zložka dokumentov: C - Podhradský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Adolf Slavik, sektor 3, hrob č. 17 [PDF, 394 kB]
Hrobové miesto vymedzené jednoduchou obrubou z umelého kameňa. Náhrobník obdĺžnikového tvaru v strede s kamennou čiernou nápisovou doskou, ukončený asymetrickým prekladom. Dole pod nápisovou doskou lucerna.
Nápis na náhrobku dokumentuje dobové zamestnanie – Adolf Slavik bol mestským kontrolórom.
Zložka dokumentov: C - Podhradský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Johann Leitzinger, sektor 1, hrob č. 94 [PDF, 328 kB]
Z pôvodného náhrobníka dnes zostala neporušená len nápisová doska obdĺžnikového tvaru. Ostatná časť náhrobníka je zničená. Hrobové miesto je vymedzené jednoduchou obrubou z umelého kameňa.
Johann Leitzinger bol kormidelník a kapitán Propeleru.
Zložka dokumentov: C - Podhradský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Katarina Loschdorfer, sektor 3, hrob č. 62 [PDF, 323 kB]
Katarína Loschdorfer (1815 – 1885 ) a jej dcéra Alžbeta (1858 – 1929 ) mali v Bratislave známu hudobnú školu, z ktorej vyšli mnohí dobrí hudobníci. Škola sa nachádzala v priestoroch 1. posch. Wachtlerovho – Pálffyho paláca na Ventúrskej ulici.
Jednoduchý hranolový náhrobník s trojuholníkovým ukončením v strede s rytými nápismi. Priestor hrobového miesta vysypaný kamienkami, ohraničený jednoduchou kamennou obrubou.
Zložka dokumentov: C - Podhradský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Amália Pochor, sektor 1, hrob č. 22 [PDF, 324 kB]
Náhrobník jednoduchého hranolového tvaru, na čelnej strane s edikulovým rámovaním v ktorom je nápisová doska. Náhrobník ukončený jednoduchým krížom s korpusom Krista.
Náhrobná doska z jednoduchej platne.
Zložka dokumentov: C - Podhradský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Michael Linzboth, sektor 3, hrob č. 74 [PDF, 490 kB]
Hrobka je umiestnená v strednej časti cintorína. Je murovaná, má obdĺžnikový pôdorys. Vstupný lomený portál má jednoduchú kovovú mrežu. Hlavná fasáda hrobky je ukončená stupňovitým štítom s kovovým krížom. Interiér hrobky je voľný, na severnej stene, oproti vstupu, s dvoma nápisovými doskami. Klenba hrobky je maľovaná iluzívnou maľbou imitujúcou oblohu.
Zložka dokumentov: C - Podhradský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Michael Kittler, sektor 1, severná časť [PDF, 938 kB]
Hrobka rodiny Kittlerovcov je situovaná v severozápadnej časti cintorína. Má obdžníkový pôdorys, prístupná je krátkym schodiskom. Je postavená v novogotickom duchu a plne využíva novogotické tvaroslovie (kružby fiály, trifória). Na čelnej strane je vstup cez kovovú mrežu. Interiér hrobky je voľný, steny sú členené prútmi s bobuľovými hlavicami. Po stranách stien sú náhrobné nápisové dosky, ktoré na západnej strane chýbajú. Stavba je ukončená kupolou s lucernou a krížom.
Zložka dokumentov: C - Podhradský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Maier Mathias Johann von (1799 - †1836) sektor XV./30 [PDF, 537 kB]
Klasicistický architektonický náhrobník má tvar klasickej stĺpovej architektúry. Na masívnom podstavci sú osadené dva stĺpy s pätkami a s kanelovaným povrchom. Stĺpy majú dórske hlavice, nesú geometricky zjednodušený tympanónový nadstavec, s trojuholníkovým štítom a zjednodušenými akrotériami po stranách. V strede plastický kríž. Nápisová doska je rozmerná, liatinová. Náhrobník je poškodený, nadstavec je zhodený.
Zložka dokumentov: B - Cintorín Kozia brána
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Leidenfrost Christian (†1806) sektor XV./27 [PDF, 388 kB]
Zaujímavý klasicistický náhrobník v tvare vysokej štíhlej pyramídy zdobenej pásovou rustikou, osadenej do podstavca. Podstavec má nárožia v tvare „tehlového muriva“, tri vpadnuté nápisové dosky. Náhrobník je poškodený.
Zložka dokumentov: B - Cintorín Kozia brána
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Buska (Bliska) Lajos (1897 - †1918) sektor XIV./67 [PDF, 485 kB]
Klasicistický sochársky náhrobník – dnes veľmi poškodený. Na architektonickom podstavci , ktorého jednotlivé strany sú dekorované doskami zapustenými do plochy, je bohatá rímsa. Na nej soška dieťaťa v riasenom šate. Soška nemá hlavu a celkove je náhrobník poškodený.
Zložka dokumentov: B - Cintorín Kozia brána
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Szamák Jeno (1895 - †1918) sektor XIV./63 [PDF, 895 kB]
Novoklasicistický náhrobník je zložený z dvoch častí. Podstavec má tvar kamennej stély s polkruhovými vázami po stranách. Na čelnej strane podstavca je nápisová doska v oválnom ráme. Rám vytvára telo hada - uroboros. Na podstavci je položená kamenná platňa s tesaným nápisom, na nej položená malá architektúra v tvare edikuly – ploché pilastre nesú kladie a štít dekorovaný palmetou. Na štíte kríž. V ploche edikuly reliéf víťazného Krista. Autorom náhrobníka je Alojz Rigele, ktorý ho vytvoril v r.1920.
Zložka dokumentov: B - Cintorín Kozia brána
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Glatz Jakob (1776 -1837) sektor XIV./4 [PDF, 519 kB]
Cenný náhrobník má tvar nízkeho širšieho cippusu osadeného v širokej základni. Cippus má nápisovú dosku v tvare obdĺžnika, zavŕšená je trojuholníkovým tympanonom s tvarovanými akrotériami so solárnymi motívmi. Po stranách cippusu sú plochy dekorované pásovou rustikou. Cippus nesie kríž , ktorý je previazaný drapériou. Cez ramená kríža je prevesený veniec z dubových listov.
Zložka dokumentov: B - Cintorín Kozia brána
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Reegn Fridericke geb. Bendl (†1908) sektor XIV./2 [PDF, 440 kB]
Klasicistický náhrobník, typický pre cintorín na Kozej bráne, má tvar stély, ktorá je ukončená strieškovou rímsou. Nárožné plochy na stéle sú dekorované pásovou rustikou, ktorá v hornej časti prechádza do lúčového motívu. Na čelnej strane sú na pásoch rustiky umiestnené motívy uhasínajúcej fakle, na ktorej je priviazaný veniec so stuhou. V hornej časti, pod strieškou, sepulchrálny symbol - had (uroboros) preťatý šípom. V spodnej časti , v malom výklenku okrídlené presýpacie hodiny symbolizujúce beh času.
Zložka dokumentov: B - Cintorín Kozia brána
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Ballisch Rosine (1867 - †1924) sektor XIII./42 [PDF, 462 kB]
Novoklasicistický náhrobník má tvar cippusu osadeného v stupňovitom vyššom podstavci. Čelná strana slúži ako nápisová doska (doska je poškodená, odpadnutá, opretá o náhrobník). Cippus je ukončený rímsovým nadstavcom, s náznakom tympanónu a nárožných akrotérií. Nadstavec zakončuje kamenný kríž.
Zložka dokumentov: B - Cintorín Kozia brána
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Prikril Vilma (1901 - †1917) sektor XIII./26 [PDF, 481 kB]
Novoklasicistický sochársky náhrobník je tvorený vyšším postamentom s nápisovou dosku. Podstavec je ukončený rímsou, na nej lebka s rúškou. Na podstavci je umiestnená socha anjela opierajúceho sa o zhasínajúcu fakľu. Anjel drží v ruke vavrínový veniec.
Zložka dokumentov: B - Cintorín Kozia brána
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Haffinger Johann (†1889) sektor XIII./25 [PDF, 555 kB]
Novoklasicistický sochársky náhrobník z konc.19.stor. Náhrobník je v tvare tumby osadenej v stupňovitom podstavci. Čelná strana slúži ako nápisová doska, pod ňou polkruhová nika. Tumba je ukončená rímsou s náznakom jednoduchého štítu. Tento nadstavec je po stranách zdobený nárožnými akrotériami. Na podstavci je umiestnená socha anjela opierajúceho sa o urnu. Postava je omotaná drapériou, ktorá prikrýva časť urny. Povrch vázy je dekorovaný vlysom s motívom motýľa – sepulchrálny symbol zmŕtvychvstania.
Zložka dokumentov: B - Cintorín Kozia brána
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Mayer Elizabeth (†1888) sektor XIII./19 [PDF, 578 kB]
Monumentálny architektonický náhrobník je tvorený širokou základňou s mramorovými nápisovými doskami. Samotný náhrobník je vytvorený ako stĺpová architektúra – tri polostĺpiky s pätkami, hlavicami, nesú dva segmentové oblúky. V priestore medzi stĺpikmi sú osadené mramorové nápisové dosky. Táto dvojarkáda je zjednotená plastickým rámom, ktorý je ukončený trojlaločným oblúkom. Náhrobník ukončuje urna s prehodenou drapériou.
Zložka dokumentov: B - Cintorín Kozia brána
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Foerster Charles (1860 - †1925) sektor XIII./18 [PDF, 410 kB]
Náhrobník na hrobe hudobného skladateľa Charlesa Foerstera má tvar plochého obelisku s vyššou pätkou. Obelisk je ukončený do tvaru plytkého trojuholníka. Pod ním, v oválnom ráme, portrétny reliéf umelca od Alojza Rigeleho.(1926)
Zložka dokumentov: B - Cintorín Kozia brána
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Hacken Else (†1930) sektor XII./63 [PDF, 500 kB]
Novodobý náhrobník v tvare kamennej mohyly ,ktorá má na čelnej strane mramorovú dosku (32x52cm) s reliéfom, na ktorom je letiaca Panna Mária s dieťaťom. Autorom je bratislavský sochár Alojz Rigele (1930).
Zložka dokumentov: B - Cintorín Kozia brána
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1820 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 64 65 66 67 68 69 -70- 71 72 73  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Kontext

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.