Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave - vedecká inštitúcia


Vyhľadávanie


Cesta: Titulka

 

Prehľad dokumentov

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1820 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 62 63 64 65 -66- 67 68 69 70 ... 73  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotáciaRadené zostupne Zodpovedá
10.1.2018Kohout Ottokár, sektor IV, hrob č. 149 [PDF, 1 MB]
Náhrobník v podobe stély dole so soklom imitujúcim bralo. Sokel má v hornej časti nádobu na kvety. Nad soklom je nápisová doska, v hornej časti s reliéfom mladej modliacej sa ženy, Panny Márie. Svätica je zobrazená z profilu, okolo hlavy má svätožiaru, ruky zdvihnuté a zopnuté k modlitbe.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Josef Weinstabl, sektor IV, hrob č. 144 [PDF, 546 kB]
Náhrobník jednoduchého pylónového tvaru.
Významná bratislavská zlatnícka rodina, ktorá pozlátila korunu na veži Dómu sv. Martina. Móritz Weinstabl urobil strieborný model pomníka J. Hummela z roku 1887 a miniatúru pomníka Márie Terézie v roku 1897. Oba sú v zbierkach Mestkého múzea.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Melkovič Ján, sektor IV, hrob č. 94 [PDF, 555 kB]
Ján Melkovič bol významný hudobník, hudobný skladateľ, herec a dramaturg ČSTV. V roku 1970 stvárnil jednu z hlavných úloh v „trezorovom“ filme režiséra Juraja Jakubiska Dovidenia v pekle, priatelia! Od roku bol členom Radošinského naivného divadla ako výhradný skladateľ hudby vo všetkých hrách a aj ako herec. Účinkoval v mnohých hrách ako Nebo, peklo, raj, Ženské oddelenie, Kino Pokrok, Súpis dravcov, Ako som vstúpil do seba, Kronika komika.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Alexander Krizsan, sektor IV, hrob č. 93 [PDF, 871 kB]
Náhrobník riešený v novogotickom štýle. Tvorí ho jednoduchá hranolová stéla v strede s nápisovou doskou, ktorú lemuje profilovaný rám. Nad doskou je rám prevýšený a vymedzuje plochu v ktorej je osadená okrídlená anjelská hlavička. Náhrobník ukončuje pravouhlo odstupňovaný štít dole na bokoch nesený konzolkami , na spodných plochách štítu sú listové voluty.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Karl Klicha, sektor IV, hrob č. 81 [PDF, 804 kB]
Náhrobník má podobu hranolovej stély pred ktorou je polygonálna nádoba na kvetiny lemovaná hore kvetinovým reliéfom. Čelnú plochu stély vypĺňa dole nápisová doska s fotografiou zosnulého nad ktorou je reliéf poprsia Krista. Kristus je zobrazený z poloprofilu, okolo hlavy má svätožiaru, na hlave tŕňovú korunu, v rukách nesie kríž.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018J .Schneider, sektor IV, hrob č. 77 [PDF, 626 kB]
Náhrobník v tvare jednoduchého pylóna s pyramidálnym zakončením s vyrytýni menami zosnulých, hore s krížom.
V hrobe odpočíva Johann Schneider mestský výberčí daní a mestský radca Ferdinand Schier, ktorý bol zároveň členom Bratislavského okrášľavacieho spolku.
Autorom náhrobku je významný bratislavský kamenár Rumpelmayer.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Josefine Iraschko, sektor IV, hrob č. 75 [PDF, 840 kB]
Náhrobník z konca 19. storočia v klasickom prevedení: v spodnej časti odstupňovaná nápisová časť, ktorá nesie kamenný kríž s korpusom Krista. Dole po stranách kríža kvetinové voluty. Podstavec kríža zdobený radiálne vedenými šípmi.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Ruženka Černá, sektor IV, hrob č. 72 [PDF, 595 kB]
Náhrobník čerpajúci zo secesného tvaroslovia, dole so soklom, ktorý má v spodnej časti priestor pre fotografiu zosnulej. Nápisová doska je umiestnená na imitovanom kmeni stromu, z boku ktorého vyrastá konár. Jeho zlomená haluz s uvädnutými listami prekrýva vrch náhrobníka.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Gisela Bandlhofer, sektor IV, hrob č. 70 [PDF, 978 kB]
Zaujímavo riešený náhrobník s ornamentálnym dotvorením. Náhrobník tvorí v spodnej časti sokel imitujúci bralo. Na ňom je v dolnej časti zužujúca sa hmota náhrobníka ukončená trojuholníkovým štítom s presahujúcou rímsou. Vpredu je jednoduchá nápisová doska nad ktorou je váza s kyticou ruží ktoré prevísajú cez vázu.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018prof. Elena Kukurová, sektor IV, hrob č. 67 [PDF, 564 kB]
Náhrobník tvorený dvoma nápisovými doskami na podstavci, medzi doskami je kríž.
Prof. MUDr. Elena Kukurová, CSc. pôsobila na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na Ústave lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny, kde v rokoch 2003 – 2013 pôsobila vo funkcii prednostky. Publikovala vyše 500 vedeckých a odborných publikácií z lekárskej fyziky a biofyziky, teórie vyučovania, elektronizácie zdravotníctva a fototerapie, je prvou autorkou a spoluautorkou mnohých učebných textov pre študentov lekárskej fakulty.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018František Žarnovický, sektor IV, hrob č. 62 [PDF, 679 kB]
Náhrobník so sochárskym dotvorením.
Spodnú časť tvorí sokel a hranolová nápisová doska. Na nej je reliéf sediaceho anjela zobrazeného z profilu. V pozadí, hore nad anjelom, je reliéf kríža ktorého vodorovné rameno zakrýva šatka. Hlava anjela smeruje mierne dohora ku kovovému reliéfu Krista.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Familie Tuma, sektor IV, hrob č. 45 [PDF, 878 kB]
Náhrobník so sochárskym dotvorením a bohato riešenou kovovou ohradou. Samotný náhrobník tvorí jednoduchá stéla dole s menami zosnulých. Na náhrobku tvoreného kamennou platňou je socha detského anjela. Anjel v polosede s rukami zopätými pred hruďou a s hlavou mierne zdvihnutou dohora. Hrobové miesto vymedzuje kovová ohrada , ktorej jednotlivé diely sú vyplnené motívom závitnice a esíčok. Vpredu sú jednokrídlové dvierka.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Joseph Laforest Thiard, sektor IV, hrob č. 35 [PDF, 621 kB]
Náhrobník má podobu jednoduchej stély postavenej na hranolovom sokli v strede s nápisom s menom zosnulého a uvedením jeho povolania „Domkapellmeister“. Laforest Thiard bol významným dirigentom Dómu sv. Martina kde pôsobil v 90. rokoch 19. storočia. V roku 1883 dirigoval v Bratislave premiéru Lisztovho oratória Svätá Alžbeta. Bol vynikajúcim interpretom Beethovenových skladieb.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Fabián Pál, sektor IV, hrob č. 31/1 [PDF, 665 kB]
Zaujímavo riešený náhrobník architektonického typu.
Na podstavci imitujúcom skalné bralo je nika lemovaná na bokoch stĺpmi, ktoré nesú vysoký štít. Zadná plocha niky slúži ako nápisová doska. Svojou architektúrou je ojedinelým náhrobníkom na ploche cintorína.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Anton Strehlen, sektor IV, hrob č. 25 [PDF, 608 kB]
Náhrobník má podobu jednoduchej stély v strede s nápisovou doskou zužujúcou sa smerom hore. Náhrobník vymedzuje profilovaný rám, v hornej časti nad nápisovou doskou je rám konkávno – konvexne tvarovaný. Anton Strehlen bol od roku 1873 v Dóme svätého Martina spevákom a organistom, medzi rokmi 1879 – 1906 viedol Bratislavský spevácky spolok a v rokoch 1901 – 1905 dirigoval Cirkevný hudobný spolok.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018János Magyar, sektor IV, hrob č. 2 [PDF, 807 kB]
Oba náhrobníky nesú výrazné znaky expresívnosti. Sú riešené v podobe štylizovaného rozoklaného brala v strede s nápisovou doskou nad ktorou je busta Kristovej hlavy. Spodnú časť brala zdobia akantové listy. Na boku brala je plocha pre podstavec svietnika.
Oba náhrobky sú svojím expresívnym poňatím ojedinelými umelecky riešenými náhrobníkmi na ploche cintorína.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Vincenzia Kunz, sektor IV, hrob č. 1 [PDF, 807 kB]
Oba náhrobníky nesú výrazné znaky expresívnosti. Sú riešené v podobe štylizovaného rozoklaného brala v strede s nápisovou doskou nad ktorou je busta Kristovej hlavy. Spodnú časť brala zdobia akantové listy. Na boku brala je plocha pre podstavec svietnika.
Oba náhrobky sú svojím expresívnym poňatím ojedinelými umelecky riešenými náhrobníkmi na ploche cintorína.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Michal Kováč, sektor II, hrob č. 108-109 [PDF, 523 kB]
Hrob 1. prezidenta samostatnej Slovenskej republiky Michala Kováča, slovenského bankára a politika tvorí jednoduchá kamenná platňa.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Karol Nečesálek, sektor II, hrob č. 104 [PDF, 455 kB]
Náhrobník jednoduchého obeliskového tvaru.
Karol Nečesálek bol kňazom, publicistom a botanikom. Písal pod pseudonymom Michal Šaštínsky. Pôsobil v Uníne a v Borskom Sv. Mikuláši. Od roku 1926 bol apoštolským protonotárom, kanonikom trnavskej kapituly, vikárom, monsignorom a diecéznym škôldozorcom so sídlom v Bratislave.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Okányi – Szlávy Mária, sektor II, hrob č. 101 [PDF, 705 kB]
Klasicistický zaujímavo riešený náhrobník. Na opakovane ustúpenom sokli je hranolová doska vpredu s nápismi ( dnes nečitateľnými ). Je ukončená rímsou. Nadstavec má v strede niku, v ktorej je urna prekrytá šatkou. Nadstavec ukončuje štít, ktorého strana je zatočená na bokoch do volút. V tympanóne je veniec, kríž v nadstavci chýba.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018bez mena, sektor II, hrob č. 85 [PDF, 643 kB]
Sochársky náhrobník dvoch postáv, ženy a mladého muža ktorých telá vyrastajú z kamennej hmoty na ktorej sú plasticky stvárnené vetvy a kvet orgovánu. Polopostava ženy sa skláňa k mladému mužovi k bozku.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018MUDr. Juraj Payer, sektor II, hrob č. 82 [PDF, 526 kB]
Náhrobník z čierneho mramoru.
Dole podstavec, sokel, s nápismi mien zosnulých. Po stranách sokla sú podstavce pre lampáše. Náhrobná doska po stranách s piliermi je hore zdobená rastlinným motívom, nad menami mŕtvych je vyrytý rodový erb. Nadstavec na bokoch konvexne tvarovaný v strede s krížom. Autorom tohto elegantného náhrobku je kamenár Mahr.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Rámer József, sektor II, hrob č. 66 [PDF, 537 kB]
Zaujímavo riešený náhrobník s kubistickými znakmi. Šírkovo komponovaný náhrobník má v spodnej časti podstavec ktorého ľavá soklová časť presahuje náhrobníkovú dosku. Náhrobníková doska sa smerom hore rozširuje, vpredu jej plochu vypĺňajú nápisy. Doska je zhora prekrytá hranolovým nadstavcom, ktorý ju na okrajoch presahuje. Vpredu je na nadstavci vyrytý kríž. Náhrobník je z dielne kamenára Mahr a dokladá slohovú pestrosť jeho kamenárskych výrobkov.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Manderla rodina, sektor II, hrob č. 11 [PDF, 535 kB]
Rodina Manderla otvorila v roku 1915 na Námestí SNP továreň na mäsové výrobky. V roku 1935 dali postaviť na Námestí SNP obchodný výškový dom zvaný Manderlák podľa projektu architektov Christiana Ludwiga, Emericha Spitzera a Augustína Danielisa. Rudolf Manderla sa inšpiroval budovou jatiek v Chicagu. Bola prvou obývateľnou výškovou budovou na Slovensku, dosahuje výšku 45 metrov. Stavbu realizovala stavebná firma Alexandra Feiglera a miestna pobočka viedenskej stavebnej spoločnosti Pittel&Brausewetter. Postavili vežiak, ktorý mal na svoju dobu neuveriteľných jedenásť poschodí, vyzývavo stojaci na štyroch pevných stĺpoch.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Nagy Pál, sektor II, hrob č. 6 [PDF, 607 kB]
Hrobové miesto hodnotné predovšetkým dotvorením kováčskou prácou. Náhrobok je kamenná platňa v strede s okrúhlou kovovou nádobou na kvetiny zdobenou esíčkami a rozetami. Kovová ohrada hrobového miesta je bohato zdobená, čerpajúca z barokových ornamentálnych prvkov. Náhrobník tvorí pylón ktorého predná strana zároveň slúži ako nápisová doska. Autorom architektúry hrobu je bratislavská firma Mahr.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1820 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 62 63 64 65 -66- 67 68 69 70 ... 73  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Kontext

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.