Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave - vedecká inštitúcia


Vyhľadávanie


Cesta: Titulka

 

Prehľad dokumentov

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1827 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5 6 7 ... 74  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotáciaRadené zostupne Zodpovedá
29.10.2015pomník spisovateľa Rudolfa Slobodu - Devínska Nová Ves [PDF, 457 kB]
Na hranolovom podstavci je umiestnená kovová busta Rudolfa Slobodu. Na stene podstavca je tabuľa s nápisom: Rudolf Sloboda, slovenský spisovateľ, 1938 – 1995. Rudolf Sloboda sa narodil v Devínskej Novej Vsi, autorom busty je akad. sochár Alexander Ilečko.
Zložka dokumentov: A) Pomníky
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
28.10.2015bývalá Stockerauská vápenka [PDF, 705 kB]
Založenie: Stockerauské akciové vápenky vznikli v 70. rokoch 19. storočia, ich hlavnou činnosťou bola ťažba kameňa. Vápenec, z ktorého pálili vápno, bol taký kvalitný, že vápno ktoré z neho vyrábali, vyvážali do Rakúska a Talianska.
Zložka dokumentov: B) Továrne
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
27.10.2015Zoznam pamätihodností - 1. a 2. sv. vojna [PDF, 81 kB]
Zložka dokumentov: C) 1. a 2. svetová vojna
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
27.10.2015pomník padlým vojakom v 1. svetovej vojne - Čunovo [PDF, 260 kB]
Kamenná platňa, ktorej rám je v hornej a dolnej časti polkruhovo prevýšený. V strede je zoznam občanov padlých v 1. svetovej vojne. Na hornom preklade je veniec, ktorý pretína meč, na dolnom v strede voluta zdobená akantovými listami, na ktorej je malá plechová lucerna. Na zvislých rámoch je vľavo rok 1914 a vpravo 1918. Na samotnej platni je menoslov padlých občanov obce.
Zložka dokumentov: C) 1. a 2. svetová vojna
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
27.10.2015pomník padlým vojakom v 1. a 2. svetovej vojne - Záhorská Bystrica [PDF, 957 kB]
Pomník padlým v 1 a 2. svetovej vojne sa postavený na betónovom podstavci vpredu so schodíkmi. Na čelnej strane piliera je tabuľka so zoznam mŕtvych občanov. Vpravo od piliera je socha kľačiaceho vojaka, vľavo socha kľačiacej dievčiny.
Zložka dokumentov: C) 1. a 2. svetová vojna
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
27.10.2015pomník padlým nemeckým vojakom - Devínska Nová Ves [PDF, 529 kB]
Kamenný pomník padlým nemeckým vojakom z obdobia 1. ČSR a 2. svetovej vojny je situovaný pri areáli roľníckeho družstva. V ľavej časti má nápisovú tabuľu s menami a počtom mŕtvych vojakov. Pomník je osadený na ploche z betónových dlaždíc a je oplotený nízkymi kovovými stĺpikmi spojenými reťazou.
Zložka dokumentov: C) 1. a 2. svetová vojna
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
27.10.2015pomník padlým ruským vojakom - Devínska Nová Ves [PDF, 472 kB]
Pomník prístupný z cesty krátkym betónovým schodiskom je tvorený troma hladkými piliermi, v ich strede je tabuľka s nápisom: Česť a sláva sovietskym vojakom, ktorí zahynuli v zajateckom tábore na tomto mieste v rokoch 1944 – 1945.
Zložka dokumentov: C) 1. a 2. svetová vojna
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
27.10.2015pevnostná línia 11 bunkrov z 1.ČSR - Devínska Nová Ves [PDF, 1,1 MB]
Súčasť obrannej línie postavenej na hranici medzi Rakúskom a Československom v roku 1938 – 1939. Cena jedného betónového bunkra bola približne 60 000 Kčs. Bunkre neboli nikdy použité.
Zložka dokumentov: C) 1. a 2. svetová vojna
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
26.10.2015socha sv. Floriána - Záhorská Bystrica [PDF, 352 kB]
Socha je postavená na novom betónovom podstavci. Svätý Florián stojí na hranolovom podstavci , ktorý má na prednej strane iniciály SP a datovanie 1815. Zobrazený je ako patrón hasičov, pri nohách s horiacim domom a v ruke s vedrom s vodou.
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
26.10.2015socha sv. Floriána - Jarovce [PDF, 619 kB]
Murovaný stĺp zo začiatku 20. storočia je hranolového tvaru. V hornej časti má zasklenú niku, v ktorej je socha sv. Floriána ako patróna hasičov. Stĺp ukončuje betónová strieška s krížom.
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
26.10.2015socha sv. Antona [PDF, 415 kB]
Stĺp so sochou sv. Antona. Stĺp je postavený na vysokom hranolovom podstavci s nápisom. Má rímsovú pätku, hladký driek je ukončený platňou, na ktorej stojí sv. Anton odetý do mníšskeho rúcha. V ľavej ruke drží sediaceho anjelika, pri nohách mu leží baránok.
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
26.10.2015súsošie sv. Sebastiána a Rocha [PDF, 565 kB]
Kamenné barokové súsošie dvoch svätcov – sv. Rochus je priviazaný o strom, sv. Šebastián ukazuje rany na nohe, obaja stoja na hranolovom stĺpe, ktorého čelnú stenu zdobí mašľa a festón kvetín a plodov.
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
26.10.2015socha Panny Márie - Čunovo [PDF, 701 kB]
Kamenný hranolový pilier, na ktorom je zboku erb pravdepodobne domáceho šľachtica (rodina Horvátovcov?) s nápisom G.D.M. K.V.C.C.M. T.R.A. Z druhej strany je nápis RENOVATUM. Socha Panny Márie je kamenná(?), oblečená do dlhých šiat a modrého plášťa, ruky má na hrudi prekrížené. Pilier so sochou je ohradený jednoduchým kovovým plotom.
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
26.10.2015socha „Cholerskej“ Panny Márie [PDF, 556 kB]
Na vysokom hranatom pilieri ukončenom rímsovou hlavicou stojí socha Panny Márie s malým Ježiškom v náručí. Postavená bola v roku 1839, fundátorom bol Peter Naď (Nagy).
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
26.10.2015súsošie Najsvätejšej Trojice [PDF, 811 kB]
Súsošie Najsvätejšej Trojice so sochami sv. Márie Magdalény, sv. Floriána, sv. Rochusa a sv. Jána Nepomuckého. Súsošie z roku 1748 bolo obnovené v rokoch 1998 – 2004, keď boli vyhotovené a nanovo osadené kópie sôch svätcov.
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
26.10.2015Božia muka [PDF, 479 kB]
Murovanú hranolovú trojbokú dvojpodlažnú Božiu muku dali postaviť pravdepodobne v 18. – 19. storočí devínski evanjelici. V dolnej časti na sokli sú polkruhovo tvarované niky, v hornej časti sú pravouhlé.
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
26.10.2015Božia muka - Devín [PDF, 541 kB]
Jednoduchá murovaná hranolová Božia muka, pravdepodobne z 18. – 19. storočia. V hornej časti má niku, v ktorej je novodobý obraz Oplakávanie Krista. Ukončená je murovanou stanovou strieškou.
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
26.10.2015ľudová architektúra Záhoria – súbor domov v  Dúbravke [PDF, 495 kB]
Dom je situovaný v radovej zástavbe na pozdĺžnej parcele, kolmo na komunikáciu. Objekt je atypickým domom na území Dúbravky, svojím vzhľadom, veľkosťou i dispozíciou. Vyplýva to z funkcie , ktoré objekt v minulosti mal, bol v ňom obchod i miestny hostinec.
Zložka dokumentov: A) Ľudová architektúra
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
26.10.2015ľudová architektúra Záhoria – súbor domov v Záhorskej Bystrici [PDF, 1,1 MB]
Zložka dokumentov: A) Ľudová architektúra
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
26.10.2015ľudový kroj zo Záhorskej Bystrice [PDF, 134 kB]
Zložka dokumentov: B) Reálie ľudovej kultúry
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
26.10.2015torzo býv. Mittelmanovej lanovky [PDF, 676 kB]
Mittelmanova vápenka bola založená v roku 1897 Bratislavčanmi Móricom Mittelmannom, Albertom Schenkom a Františkom Lazarom s názvom Prvá Bratislavská vápenka. Jej hlavnou činnosťou bola ťažba kameňa a pálenie vápna.
Zložka dokumentov: B) Iné dopravné stavby
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
26.10.2015torzo murovaného mosta z 18. stor. [PDF, 309 kB]
Zvyšky kamenného barokového mosta z 18. storočia, ktorý viedol z Bratislavy do Schlosshofu. Dnes sa z neho zachoval len nájazd na východnom brehu Moravy a torzá kamenných oblúkov (pri bunkri).
Zložka dokumentov: B) Iné dopravné stavby
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
26.10.2015Zoznam pamätihodností - Drobné sakrálne objekty - sochy svätcov [PDF, 58 kB]PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
26.10.2015socha sv. Jána Nepomuckého - Devínska Nová Ves [PDF, 349 kB]
Socha sv. Jána Nepomuckého na hranolovom podstavci je situovaná vo vstupnej časti areálu r. k. Kostola Sv. Ducha. Svätec stojí v miernom predklone, oblečený je do cirkevného rúcha, na hlave má biret. V ľavej ruke drží zatvorenú knihu, atribút, ktorý držal v pravej ruke už chýba.
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
26.10.2015socha sv. Jána Nepomuckého - Devín [PDF, 404 kB]
Kamenná socha svätca je na volútovom podstavci. Stojaci svätec je zobrazený v tradičnom ikonografickom poňatí , v šatách mnícha, na rukách s krížom s Ukrižovaným Kristom.
Socha je novodobou kópiou, originál je uložený v Múzeu mesta Bratislavy.
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1827 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5 6 7 ... 74  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Kontext

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.