Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave - vedecká inštitúcia


Vyhľadávanie


Cesta: Titulka

 

Prehľad dokumentov

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1829 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 12 13 14 15 -16- 17 18 19 20 ... 74  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotáciaZodpovedá
14.4.2017Andreas Wachtler, sektor 1, hrob č. 3 [PDF, 417 kB]
Hrob s obrubníkom a náhrobníkom. Náhrobník tvorený krížom a sochou plačky umiestnenou vľavo od kríža. Socha i kríž na hranolovom podstavci, kríž je jednoduchý, na krížení ramien s kovovým reliéfom Kristovej hlavy. Socha plačky stojaca, v splývavých, v spodnej časti riasených šatách opretá o nápisovú dosku na ktorej je váza.
Vymedzenie hrobového miesta jednoduchou obrubou s dvoma vázami pri nohách zosnulého. Napravo od kríža položená kovová kotva a kríž , symbol lodníkov.
Andreas Wachtler - jeho slané rožky a tyčinky boli vraj bez konkurencie, získal ocenenie aj na Parížskej svetovej výstave. Bol potomkom slávnej rodiny Wachtlerov z obdobia Márie Terézie a napoleonských vojen.
Zložka dokumentov: C - Podhradský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Balthasar Steinmasler, sektor 1, hrob č.108 [PDF, 341 kB]
Na hranolovom podstavci ukončenom vystupujúcou rímsou je na čelnej strane reliéf dvoch prekrížených fakieľ zviazaných stuhou. Na pravej strane je na podstavci postavený kubusový hranol v strede s oválnou nápisovou doskou z ružového kameňa, na ktorej je postavená váza. Na ľavej strane socha ženy, plačky, opierajúcej sa o hranol s nápisovou doskou. Soche dnes chýba hlava.
Zosnulý bol lodným majstrom. Tento relatívne starý hrob dokumentuje i spôsob titulovania: 2 x Hern Hern dokumentuje, že lodní majstri patrili nielen k lepšie situovaným ale i spoločensky vyššie postaveným obyvateľom Podhradia.
Zložka dokumentov: C - Podhradský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Adolf Slavik, sektor 3, hrob č. 17 [PDF, 394 kB]
Hrobové miesto vymedzené jednoduchou obrubou z umelého kameňa. Náhrobník obdĺžnikového tvaru v strede s kamennou čiernou nápisovou doskou, ukončený asymetrickým prekladom. Dole pod nápisovou doskou lucerna.
Nápis na náhrobku dokumentuje dobové zamestnanie – Adolf Slavik bol mestským kontrolórom.
Zložka dokumentov: C - Podhradský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Johann Leitzinger, sektor 1, hrob č. 94 [PDF, 328 kB]
Z pôvodného náhrobníka dnes zostala neporušená len nápisová doska obdĺžnikového tvaru. Ostatná časť náhrobníka je zničená. Hrobové miesto je vymedzené jednoduchou obrubou z umelého kameňa.
Johann Leitzinger bol kormidelník a kapitán Propeleru.
Zložka dokumentov: C - Podhradský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Katarina Loschdorfer, sektor 3, hrob č. 62 [PDF, 323 kB]
Katarína Loschdorfer (1815 – 1885 ) a jej dcéra Alžbeta (1858 – 1929 ) mali v Bratislave známu hudobnú školu, z ktorej vyšli mnohí dobrí hudobníci. Škola sa nachádzala v priestoroch 1. posch. Wachtlerovho – Pálffyho paláca na Ventúrskej ulici.
Jednoduchý hranolový náhrobník s trojuholníkovým ukončením v strede s rytými nápismi. Priestor hrobového miesta vysypaný kamienkami, ohraničený jednoduchou kamennou obrubou.
Zložka dokumentov: C - Podhradský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Amália Pochor, sektor 1, hrob č. 22 [PDF, 324 kB]
Náhrobník jednoduchého hranolového tvaru, na čelnej strane s edikulovým rámovaním v ktorom je nápisová doska. Náhrobník ukončený jednoduchým krížom s korpusom Krista.
Náhrobná doska z jednoduchej platne.
Zložka dokumentov: C - Podhradský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Michael Linzboth, sektor 3, hrob č. 74 [PDF, 490 kB]
Hrobka je umiestnená v strednej časti cintorína. Je murovaná, má obdĺžnikový pôdorys. Vstupný lomený portál má jednoduchú kovovú mrežu. Hlavná fasáda hrobky je ukončená stupňovitým štítom s kovovým krížom. Interiér hrobky je voľný, na severnej stene, oproti vstupu, s dvoma nápisovými doskami. Klenba hrobky je maľovaná iluzívnou maľbou imitujúcou oblohu.
Zložka dokumentov: C - Podhradský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Michael Kittler, sektor 1, severná časť [PDF, 938 kB]
Hrobka rodiny Kittlerovcov je situovaná v severozápadnej časti cintorína. Má obdžníkový pôdorys, prístupná je krátkym schodiskom. Je postavená v novogotickom duchu a plne využíva novogotické tvaroslovie (kružby fiály, trifória). Na čelnej strane je vstup cez kovovú mrežu. Interiér hrobky je voľný, steny sú členené prútmi s bobuľovými hlavicami. Po stranách stien sú náhrobné nápisové dosky, ktoré na západnej strane chýbajú. Stavba je ukončená kupolou s lucernou a krížom.
Zložka dokumentov: C - Podhradský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Maier Mathias Johann von (1799 - †1836) sektor XV./30 [PDF, 537 kB]
Klasicistický architektonický náhrobník má tvar klasickej stĺpovej architektúry. Na masívnom podstavci sú osadené dva stĺpy s pätkami a s kanelovaným povrchom. Stĺpy majú dórske hlavice, nesú geometricky zjednodušený tympanónový nadstavec, s trojuholníkovým štítom a zjednodušenými akrotériami po stranách. V strede plastický kríž. Nápisová doska je rozmerná, liatinová. Náhrobník je poškodený, nadstavec je zhodený.
Zložka dokumentov: B - Cintorín Kozia brána
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Leidenfrost Christian (†1806) sektor XV./27 [PDF, 388 kB]
Zaujímavý klasicistický náhrobník v tvare vysokej štíhlej pyramídy zdobenej pásovou rustikou, osadenej do podstavca. Podstavec má nárožia v tvare „tehlového muriva“, tri vpadnuté nápisové dosky. Náhrobník je poškodený.
Zložka dokumentov: B - Cintorín Kozia brána
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Buska (Bliska) Lajos (1897 - †1918) sektor XIV./67 [PDF, 485 kB]
Klasicistický sochársky náhrobník – dnes veľmi poškodený. Na architektonickom podstavci , ktorého jednotlivé strany sú dekorované doskami zapustenými do plochy, je bohatá rímsa. Na nej soška dieťaťa v riasenom šate. Soška nemá hlavu a celkove je náhrobník poškodený.
Zložka dokumentov: B - Cintorín Kozia brána
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Szamák Jeno (1895 - †1918) sektor XIV./63 [PDF, 895 kB]
Novoklasicistický náhrobník je zložený z dvoch častí. Podstavec má tvar kamennej stély s polkruhovými vázami po stranách. Na čelnej strane podstavca je nápisová doska v oválnom ráme. Rám vytvára telo hada - uroboros. Na podstavci je položená kamenná platňa s tesaným nápisom, na nej položená malá architektúra v tvare edikuly – ploché pilastre nesú kladie a štít dekorovaný palmetou. Na štíte kríž. V ploche edikuly reliéf víťazného Krista. Autorom náhrobníka je Alojz Rigele, ktorý ho vytvoril v r.1920.
Zložka dokumentov: B - Cintorín Kozia brána
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Glatz Jakob (1776 -1837) sektor XIV./4 [PDF, 519 kB]
Cenný náhrobník má tvar nízkeho širšieho cippusu osadeného v širokej základni. Cippus má nápisovú dosku v tvare obdĺžnika, zavŕšená je trojuholníkovým tympanonom s tvarovanými akrotériami so solárnymi motívmi. Po stranách cippusu sú plochy dekorované pásovou rustikou. Cippus nesie kríž , ktorý je previazaný drapériou. Cez ramená kríža je prevesený veniec z dubových listov.
Zložka dokumentov: B - Cintorín Kozia brána
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Reegn Fridericke geb. Bendl (†1908) sektor XIV./2 [PDF, 440 kB]
Klasicistický náhrobník, typický pre cintorín na Kozej bráne, má tvar stély, ktorá je ukončená strieškovou rímsou. Nárožné plochy na stéle sú dekorované pásovou rustikou, ktorá v hornej časti prechádza do lúčového motívu. Na čelnej strane sú na pásoch rustiky umiestnené motívy uhasínajúcej fakle, na ktorej je priviazaný veniec so stuhou. V hornej časti, pod strieškou, sepulchrálny symbol - had (uroboros) preťatý šípom. V spodnej časti , v malom výklenku okrídlené presýpacie hodiny symbolizujúce beh času.
Zložka dokumentov: B - Cintorín Kozia brána
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Ballisch Rosine (1867 - †1924) sektor XIII./42 [PDF, 462 kB]
Novoklasicistický náhrobník má tvar cippusu osadeného v stupňovitom vyššom podstavci. Čelná strana slúži ako nápisová doska (doska je poškodená, odpadnutá, opretá o náhrobník). Cippus je ukončený rímsovým nadstavcom, s náznakom tympanónu a nárožných akrotérií. Nadstavec zakončuje kamenný kríž.
Zložka dokumentov: B - Cintorín Kozia brána
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Prikril Vilma (1901 - †1917) sektor XIII./26 [PDF, 481 kB]
Novoklasicistický sochársky náhrobník je tvorený vyšším postamentom s nápisovou dosku. Podstavec je ukončený rímsou, na nej lebka s rúškou. Na podstavci je umiestnená socha anjela opierajúceho sa o zhasínajúcu fakľu. Anjel drží v ruke vavrínový veniec.
Zložka dokumentov: B - Cintorín Kozia brána
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Haffinger Johann (†1889) sektor XIII./25 [PDF, 555 kB]
Novoklasicistický sochársky náhrobník z konc.19.stor. Náhrobník je v tvare tumby osadenej v stupňovitom podstavci. Čelná strana slúži ako nápisová doska, pod ňou polkruhová nika. Tumba je ukončená rímsou s náznakom jednoduchého štítu. Tento nadstavec je po stranách zdobený nárožnými akrotériami. Na podstavci je umiestnená socha anjela opierajúceho sa o urnu. Postava je omotaná drapériou, ktorá prikrýva časť urny. Povrch vázy je dekorovaný vlysom s motívom motýľa – sepulchrálny symbol zmŕtvychvstania.
Zložka dokumentov: B - Cintorín Kozia brána
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Mayer Elizabeth (†1888) sektor XIII./19 [PDF, 578 kB]
Monumentálny architektonický náhrobník je tvorený širokou základňou s mramorovými nápisovými doskami. Samotný náhrobník je vytvorený ako stĺpová architektúra – tri polostĺpiky s pätkami, hlavicami, nesú dva segmentové oblúky. V priestore medzi stĺpikmi sú osadené mramorové nápisové dosky. Táto dvojarkáda je zjednotená plastickým rámom, ktorý je ukončený trojlaločným oblúkom. Náhrobník ukončuje urna s prehodenou drapériou.
Zložka dokumentov: B - Cintorín Kozia brána
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Foerster Charles (1860 - †1925) sektor XIII./18 [PDF, 410 kB]
Náhrobník na hrobe hudobného skladateľa Charlesa Foerstera má tvar plochého obelisku s vyššou pätkou. Obelisk je ukončený do tvaru plytkého trojuholníka. Pod ním, v oválnom ráme, portrétny reliéf umelca od Alojza Rigeleho.(1926)
Zložka dokumentov: B - Cintorín Kozia brána
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Hacken Else (†1930) sektor XII./63 [PDF, 500 kB]
Novodobý náhrobník v tvare kamennej mohyly ,ktorá má na čelnej strane mramorovú dosku (32x52cm) s reliéfom, na ktorom je letiaca Panna Mária s dieťaťom. Autorom je bratislavský sochár Alojz Rigele (1930).
Zložka dokumentov: B - Cintorín Kozia brána
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Bahýľ Ján (1856 - †1916) sektor XII./48 [PDF, 477 kB]
Novodobý náhrobník slovenského vynálezcu vrtuľníka Jána Bahýľa, ako o tom informuje mramorová nápisová doska, osadená na plochú stélu. Nad doskou v kruhovom terči znaky inžinierstva – kružidlo a pravítko. Stélu ukončuje kamenná urna.
Zložka dokumentov: B - Cintorín Kozia brána
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Legrer Katharina (†1855), Brandtner Katharina (†1882) sektor XII./1-3 [PDF, 1 MB]
Dva novogotické architektonické náhrobníky sú súčasťou zoskupenia náhrobníkov rodiny Brandtner.
Prvý náhrobník má tvar gotického výklenku lemovaného polostĺpikmi s rastlinnými hlavicami, ktoré nesú vimperk s fiálami (jedna chýba) a krabmi. V nike motív kružbového gotického okna so stredovou konzolou. V lomenom oblúku je motív kríža s ramenami s ďatelinkovým ukončením. Text plastický, ťažko čitateľný. Je rovnaký ako susedný náhrobník - XII/2 Brandtner Johann Christian (†1850), ktorý je evidovanou kultúrnou pamiatkou pod č.NKP 355/40.
Druhý náhrobník má tvar stély, osadenej do hranolového podstavca. Stéla má podobu gotického vimperku s fiálami . Fiály majú konzolky v spodnej časti, v hornej sú ukončené krížovou kyticou, ozdobené krabmi. Jedna fiála je zlomená. Doska je zdobená gotickou listovou kružbou .
Zložka dokumentov: B - Cintorín Kozia brána
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Spenlinger Theresia (†1906) sektor XI./17 [PDF, 462 kB]
Romantický náhrobník zo zač. 20. stor. Tvoria ho dva združené polkruhovo ukončené výklenky, s jednoduchými polostĺpikmi po stranách, nad ktorými je v strede kruhový terč s reliéfom Kristovej tváre. Náhrobník ukončuje kamenná urna s drapériou. Náhrobník je značne naklonený, hrozí spadnutie
Zložka dokumentov: B - Cintorín Kozia brána
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Barisch Katharina (†1905) sektor XI./16 [PDF, 454 kB]
Cenný náhrobník má tvar nízkeho širšieho cippusu s tvarovanými akrotériami so solárnymi motívmi po stranách. Pod nimi plastické vence kvetín previazané stuhou. Nápisová doska v tvare obdĺžnika je zavŕšená trojuholníkovým tympanonom. Cippus nesie kríž so sepulchrálnou symbolikou ,na krížení ramien- uroboros preťatý šípom.
Zložka dokumentov: B - Cintorín Kozia brána
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.4.2017Reindler Elizabeth (†1860) sektor X./38 [PDF, 480 kB]
Klasicistický náhrobník, typický pre cintorín na Kozej bráne, má tvar stély, ktorá je ukončená strieškovou rímsou. Nárožné plochy na stéle sú dekorované pásovou rustikou, ktorá v hornej časti prechádza do lúčového motívu. Na čelnej strane sú na pásoch rustiky umiestnené motívy uhasínajúcej fakle, na ktorej je priviazaný veniec so stuhou. V hornej časti, pod strieškou, sepulchrálny symbol - had (uroboros) preťatý šípom. V spodnej časti , v malom výklenku okrídlené presýpacie hodiny symbolizujúce beh času.
Obidva náhrobníky tvoria krásny súbor mimoriadne hodnotných náhrobníkov na cintoríne.
Zložka dokumentov: B - Cintorín Kozia brána
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1829 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 12 13 14 15 -16- 17 18 19 20 ... 74  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Kontext

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.